Deze website maakt gebruik van cookies

Wetenschappelijke publicaties Hans van Ewijk

Hieronder wordt een overzicht getoond van alle wetenschappelijke publicaties. Hoewel oraties, externe rapporten, boekbesprekingen en de redactie van bundels en themanummers van tijdschriften formeel niet (langer) tot de wetenschappelijke publicaties worden gerekend, zijn deze wel in dit overzicht opgenomen voor zover ze bedoeld zijn voor wetenschappelijk onderzoekers.

Er is ook een overzicht van de vak- en populariserende publicaties.

overzicht Wetenschappelijke publicaties

2017

Artikel in tijdschrift

2016

Artikel in tijdschrift

Boekredactie

2015

Artikel in tijdschrift

2014

Artikel in tijdschrift

 • Ewijk, H. van & Mitendorf, A. (2014). Social workers between claims and complexity. The Estonian Case. European Journal of Social Work.

Hoofdstuk in boek

 • Ewijk, H. van (2014). New needs in social work. In H. Anupam (Ed.), Social Work Education and Practice in Twenty First Century: Emerging Issues and Challenges. London: Routledge
 • Ewijk, H. van (2014). Social work research: a Dutch revival. In J. Hämäläinen, M. Spilackova & B. Littlechild (Eds.), Social Work Research Across Europe: Methodological Positions and research Practice part I. ERIS

2012

Hoofdstuk in boek

 • Ewijk, H. van (2012). Concertation in the social zone. In H. van Ewijk (Ed.), A good Society is more than just a private affair. Citizenship based social work in practice (Studies in comparative social pedagogies and international social work.and social policy, XXI) (pp. 42-57). Bremen: EVH
 • Ewijk, H. van (2012). Social work in socially sensitive times. In H van Ewijk (Ed.), A good Society is more than just a private affair. Citizenship based social work in practice (Studies in comparative social pedagogies and international social work.and social policy, XXI) (pp. 25-41). Bremen: EVH

Boekredactie

 • Ewijk, H. van, Eijken, J. van & Staatsen, H. (Ed.). (2012). A good Society is more than just a private affair. Citizenship based social work in practice (Studies in comparative social pedagogies and international social work.and social policy., XXI). Bremen: EHV

2011

Artikel in tijdschrift

 • Ewijk, H. van (2011). Collaboration in community research. European Journal of Social Work, 14 (1), 41-53. doi: 10.1080/13691457.2010.516630

Tijdschriftredactie

 • Ewijk, H. van (Ed.). (2011-2011) European Journal of Social Education / Européen d'Education Sociale.
 • Ewijk, H. van (Ed.). (2011-2011) Journal of social policy.

2010

Artikel in tijdschrift

 • Ewijk, H. van (2010). De WMO als instrument in de transformatie van de welvaartstaat en als impuls voor vernieuwing van het social work. Sociale Interventie, 15 (3), 5-17.
 • Ewijk, H. van (2010). Positioning Social Work in a Socially Sensitive Society. Social Work & Society, 8 (1), 1-10.
 • Sirotkina, R. & Ewijk, H. van (2010). Social professionals' perceptions of activating citizenship. European Journal of Social Work, 13 (1), 1-18. doi: 10.1080/13691451003690643

Boek

 • Ewijk, H. van (2010). European Social Policy and Social Work. Citizenship based social work. Abingdon: Routledge

Hoofdstuk in boek

 • Ewijk, H. van & Jacobson Petterson, H. (2010). Citizenship and civil society discourse. In H. van van Ewijk (Ed.), International social policy and social work. Citizenship based social work (pp. 45-59). Abingdon: Routledge
 • Ewijk, H. van & Nowak, J. (2010). From assimilation to intercultural competences: a challenge for social work. In H van Ewijk (Ed.), International social policy and social work. Citizenship based social work (pp. 130-139). Abingdon: Routledge
 • Ewijk, H. van (2010). Youth Work in the Netherlands. History and Future Direction. In F. Coussée, G. Verschelden, T. Van de Walle, M. Medinska & H. Williamson (Eds.), The history of youth work in Europe and its relevance for youth policy today. Vol. 2 (pp. 69-82). Strasbourg: Council of Europe

Boekbespreking

 • Ewijk, H. van (2010). Book review [Bespreking van het boek Social work with young people. Cambridge, Polity Press]. International Social Work, 53(3), 423-425.
 • Ewijk, H. van (2010). [Bespreking van het boek Globalizing the streets: Cross-cultured perspectives on youth, social control and empowerment.]. International Social Work, 53(2), 285-287.

Inaugurele rede

 • Ewijk, H. van (2010). Maatschappelijk werk in een sociaal gevoelige tijd. Oratie (2010, november 8). Amsterdam: Humanistics University Press / SWP

2009

Artikel in tijdschrift

 • Ewijk, H. van (2009). Citizenship-based social work. International Social Work, 52 (2), 158-170.

Rapport - intern rapport

 • Ewijk, H. van, Scheijmans, I. & Maas, A. van der (2009). Kennis van de wijk. Werken met Wok. (intern rapport). Utrecht: HU

2008

Artikel in tijdschrift

 • Ewijk, H. van (2008). Georganiseerde discontinuïteit in de buurt. Sociale Interventie, 16 (4), 31-37.
 • Ewijk, H. van (2008). Sociaal werk in Estlad. Alert, 34 (2), 87-93.
 • Ewijk, H. van (2008). Social Change and Social Professionals. European Journal of Social Education / Européen d'Education Sociale, 9-19.

Hoofdstuk in boek

 • Bouverne-de Bie, M. & Ewijk, H. van (2008). Een inleiding aan de hand van een aantal kernbegrippen. In M. Bouverne-de Bie & H van Ewijk (Eds.), Sociaal werk in Vlaanderen en Nederland (pp. 17-54). Mechelen: Wolters Kluwer België

Boekredactie

 • Bie, M. de & Ewijk, H. van (Ed.). (2008). Sociaal werk in Vlaanderen en Nederland: een begrippenkader. Mechelen: Kluwer. Mechelen: Wolters Kluwer België

2007

Artikel in tijdschrift

 • Ewijk, H. van (2007). Integration and transformation: the need for a citizenship based social work. European Journal of Social Education / Européen d'Education Sociale, 12/13 (12/13), 15-26.

Hoofdstuk in boek

 • Ewijk, H. van (2007). Good Quality Employment: the Essence of Recognition. In P. Hermann, A. Brandstätter & C. O’Connell (Eds.), Defining Social Services in Europe. Between the Particular and the General, (pp. 109-131). Baden-Baden: Nomos.

2005

Hoofdstuk in boek

 • Ewijk, H. van & Wilken, J.P. (2005). Developing research practices in social work a challenging endeavour for the Centre of Expertise for Social Policy and Social Care. In J. van Eijken & H. van Ewijik (Eds.), Re-inventing social work (pp. 115-123). Utrecht: Hogeschool van Utrecht
 • Ewijk, H. van (2005). Social Policy and the Local Community’. In Re-inventing social work (pp. 23-35). Utrecht: Hogeschool van Utrecht

Boekredactie

 • Ewijk, H. van & Eijken, J. (Ed.). (2005). Re-inventing Social work. Utrecht: Hogeschool van Utrecht