Deze website maakt gebruik van cookies

Meer informatie>

Naar de inhoud

De mooiste studie is de mens
Home Onderzoek Publicaties Waardenwerk

Waardenwerk

Het Tijdschrift voor Humanistiek heet met ingang van april 2013 Waardenwerk en richt het zich op de relatie tussen waarden en werk. Hoofdredacteur Harry Kunneman geeft een toelichting.

 

Kunneman: "Met de titel Waardenwerk richten wij de schijnwerper op de relatie tussen waarden en werk, vanuit de overtuiging dat die relatie in onze tijd van groot belang is. Er is werk nodig om inhoud te geven aan onze eigen bestaansethiek; er is werk nodig om morele waarden op het niveau van alledaagse praktijken levend te houden; en tenslotte is waarden-werk bijzonder hard nodig op het niveau van organiseren en besturen. Dit werken aan waarden willen wij in dit tijdschrift op alle drie deze niveaus onderzoeken en bevorderen, met het oog op de grote uitdagingen van onze tijd.
 
Met het oog daarop stellen wij ons voor om de komende jaren drie soorten bijdragen te werven en te publiceren. De eerste categorie zal bestaan uit filosofische, maatschappijtheoretische en levensbeschouwelijke bijdragen over actuele maatschappelijke vragen en ontwikkelingen en daarmee verbonden ethische en morele vragen. Daarmee willen wij de inspirerende lijn voortzetten die in de afgelopen tien jaar in het Tijdschrift voor Humanistiek is uitgezet.

 

De tweede categorie bijdragen kan aangeduid worden als ‘berichten uit praktijken’. Het gaat hier om beschrijvingen van en reflecties op concrete vormen van waarden-werk in een breed scala van maatschappelijke praktijken en organisaties. Met het oog daarop willen wij het komende jaar de kring van betrokkenen bij het tijdschrift uitbreiden en de focus op humanistische organisaties die het Tijdschrift voor Humanistiek kenmerkte aanzienlijk verbreden. De derde categorie bijdragen ligt in het verlengde daarvan. Het gaat hier om artikelen over de praktische en methodische vraag hoe waardenwerk in de praktijk te bevorderen en te ondersteunen, via eigentijdse, horizontale en dialogische vormen van onderzoek, begeleiding en organisatieontwikkeling."http://waardenwerk.net


Abonnementen

Een jaarabonnement omvat vier nummers en online toegang tot het actuele nummer en alle eerder verschenen nummers, alsmede alle verschenen nummers van het Tijdschrift voor Humanistiek.
 
De abonnementsprijs vanaf 2013 bedraagt per jaargang €53,00.
Voor studenten geldt een gereduceerd tarief van €39,00.
Voor instellingen bedraagt de abonnementsprijs €166,00.
Collectief abonnement (geleverd op één adres) €49,00 (bij 10-24 ex.) of €46,00 (bij 25 en meer ex.).
Losse nummers €16,00 (excl. administratie- en verzendkosten).
Toeslag buitenland 9,50.Redactieadres
Redactie Waardenwerk
p.a. Universiteit voor Humanistiek
Postbus 797
3500 AT Utrecht.
Telefoon: 030-2390100
E-mail: waardenwerk@uvh.nlRedactie
prof. dr. Harry Kunneman (voorzitter),
drs. Elise van Alphen,
dr. Richard Brons,
dr. Cris van der Hoek,
drs. Norbert de Kooter,
prof. dr. Adri Smaling,
dr. Caroline Suransky
dr. Karen Vintges
 

Redactieraad
prof. dr. Hans Achterhuis,
prof. dr. Ruud Kaulingfreks,
dr. Mieke Moor,
dr. Judith Leest,
drs. Bart van Rosmalen,
dr Arienne van Staveren,
dr. Hans Vermaak

Het Tijdscrhift voor Humanistiek is vernieuwd. Het heet Waardenwerk en richt zich op de relatie tussen waarden en werk Met in het eerste nummer een openingsartikel van publicist Bas Heijne. Lees http://waardenwerk.net/