Vak- en populariserende publicaties

Hieronder wordt een overzicht getoond van alle vakpublicaties en populariserende publicaties sinds 1995. Hoewel externe rapporten, boekbesprekingen en de redactie van bundels en themanummers van tijdschriften formeel niet (langer) tot de publicaties worden gerekend, zijn deze wel in dit overzicht opgenomen voor zover ze bedoeld zijn voor professionals en/of een breder publiek.

In het overzicht zijn publicaties opgenomen van  stafleden, bijzonder hoogleraren en promovendi.

Er zijn aparte overzichten beschikbaar van alle dissertaties en wetenschappelijke publicaties.

Overzichten van publicaties per medewerker zijn toegankelijk via de persoonlijke pagina's van stafleden.

overzicht vak- en populariserende publicaties

2020

Artikel in tijdschrift

 • Duyndam, J. (2020). Vergeven. Een handleiding. MAL, Publiekskrant van het Zuidelijk Toneel, 4-5.
 • Duyndam, J. (2020). Over de waarde van voorbeeldfiguren in een vrije samenleving. Van Twaalf tot Achttien, 30 (10), 6-8.
 • Duyndam, J. (2020). Opvoeden en vorming tot democratisch burgerschap: Het vermogen tot zelfstandig oordelen. Van Twaalf tot Achttien, 30 (7), 24-25.
 • Duyndam, J. (2020). Van imitatie naar inspiratie. Special: De beste artikelen uit Filosofie Magazine. Filosofie Magazine, 32-36.
 • Glasner, T.J. (2020). Discriminatie en tevredenheid van Nederlandse transgender personen op het werk. Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde, 26 (5), 246-246.
 • Glasner, T.J., Schuhmann, C., Vaart, W. van der & Jacobs, G. (2020). Levensbeschouwing, samenwerking en profilering. Onderzoek naar de beroepsidentiteit van geestelijk verzorgers aangesloten bij de VGVZ. Tijdschrift Geestelijke Verzorging, 23, 10-20.
 • Hoeve, K., Brink, B. van den, Jongkind, M., Schaap - Jonker, H. & Braam, A.W. (2020). De Experience Sampling Method bij het in kaart brengen van de variabiliteit van religie bij religieuze psychiatrische patiënten. Psyche en Geloof, 31, 210-217.
 • Immler, N.L. (2020). Erkenning: Her herstel van sociale relaties. Impact Magazine (AQR Nationaal Psychotrauma Centrum), 4, 5-7.
 • Jacobs, G.C. (2020). Contact en resonantie in participatief actieonderzoek met geestelijk verzorgers. Waardenwerk, 82/83.
 • Kate, L. ten (2020). Hoe normaal is het exces? Een filosofische reflectie over het denken van Bataille. Waardenwerk, 80, 66-69.
 • Leget, C.J.W. (2020). Wat zijn de krachtbronnen van waaruit zingeving gevoed wordt? Pallium, 22 (5), 29-29.
 • Liefbroer, A., Damen, A., Haverkate, S., Kloosterhuis, J., Körver, S., Leget, C., Visser, A., Wierstra, I.R. & Zock, H. (2020). Financiering van geestelijke verzorging in de thuissituatie. Observaties en vragen vanuit de PLOEG-projecten. Tijdschrift Geestelijke Verzorging, 23 (98), 56-61.
 • Nistelrooij, A.A.M. van (2020). Zorgethisch reflecteren op Nederlandse reflectiepraktijken in de zorg (voorwoord voor special issue over zorgethisch reflecteren). Tijdschrift voor Gezondheidszorg en Ethiek, 30 (2), 38.
 • Schreurs, M. (2020). Literair waardenwerk. Waardenwerk, 82-83, 36-43.
 • Schuhmann, C.M. & Pleizier, T.T.J. (2020). Geestelijke verzorging bij defensie: Onder militairen en tussen mensen. Tijdschrift Geestelijke Verzorging, 100, 30-35.
 • Smid, G.E. (2020). Over rouw en rituelen. Impact Magazine (AQR Nationaal Psychotrauma Centrum), 2020 (3), 11-11.
 • Smid, G.E. (2020). Rouwverwerking na de ramp. Idee. Tijdschrift voor het sociaal-liberalisme, 210, 54-57.
 • Stalpers, C.P. & Stokmans, M. (2020). Creatief klimaat: oordelen, verbeterwensen en samenhang met creatieve prestaties. Tijdschrift voor Hoger Onderwijs, 38, 5-19.
 • Trappenburg, M.J. (2020). Berusting. Vakblad Sociaal Werk, 4, 15.
 • Visser, A. & Damen, A. (2020). Waar moeten we het zoeken? Op weg naar de onderzoeksagenda voor GV in de zorg. Tijdschrift Geestelijke Verzorging, 97, 48-57.
 • Winkel, B. te & Schuhmann, C.M. (2020). Het lichaam als grond, toegang en 'meer dan' in geestelijke verzorging. Waardenwerk, 80, 85-96.
 • Wojtkowiak, J. & De Jongen, E. (2020). Afscheidsrituelen in tijden van COVID-19. Tijdschrift Geestelijke Verzorging.

Boek

Hoofdstuk in boek

 • Duyndam, J. (2020). Denk, peins, overweeg. In K. Groot, A. Dirkse, R. Schreijnders & D. Hollanders (Eds.), Jaarboek Multatuli 2020. Jubileumnummer ‘200 jaar Multatuli’ (pp. 62-63). Hilversum: Verloren
 • Gersons, B.P.R., Nijdam, M., Smid, G.E. & Meewisse, M.L. (2020). Brief Eclectic Psychotherapy for PTSD. In L.F. Bufka, C.V. Vaile & R. Halfond (Eds.), Casebook to the Clinical Practice Guideline for the Treatment of PTSD (pp. 139-161). Washington, D.C.: American Psychological Association doi: 10.1037/0000196-007
 • Groot, I. de (2020). Levensbeschouwelijke vorming en narratief onderwijs. In M. Dijk, van - Groenenboer (Ed.), Handboek vakdidactiek godsdienst levensbeschouwing. Amsterdam: Boom
 • Hurenkamp, M.E.A., Middendorp, I. & Tonkens, E.H. (2020). Globalisering op de werkvloer. In P. Dekker (Ed.), Globalisering in de Publieke Opinie. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau

Boekredactie

 • Kampen, T., Sebrechts, M.J., Knijn, T. & Tonkens, E.H. (Ed.). (2020). Streng maar onrechtvaardig. De bijstand onder de loep. Amsterdam: Van Gennep

Rapport - extern rapport

Bijdrage in week- of dagblad

Internetartikel

2019

Artikel in tijdschrift

 • Biesta, G.J.J. (2019). Trying to be at home in the world: New parameters for art education. Artlink, 39:3.
 • Biesta, G.J.J. (2019). Duurzaamheid in het onderwijs: agenda of principe? Een pleidooi voor realiteitszin. Waardenwerk, 78-79, 59-64.
 • Braam, A.W., Hoenders, H.J.R. & Steen, A. (2019). Zingeving als term in psychische hulpverlening: benaderingen vanuit de humanistiek. Psyche en Geloof, 30 (4), 267-276.
 • Coers, D., Boer, M. de, Buijsen, M., Leget, C.J.W. & Hertogh, C.M.P.M. (2019). Euthanasie bij gevorderde dementie: het DALT-project. De ontwikkeling van een praktische handreiking over euthanasie bij dementie op basis van een schriftelijke wilsverklaring. Tijdschrift voor Ouderengeneeskunde.
 • Duyndam, J. (2019). Humanisme, Humaniteit, en Harari. Waardenwerk, 76, 26-35.
 • Frederiks, B., Niemeijer, A.R., Dashorst, L. & Bolt, M. (2019). Rol en wensen van de familie bij inzet van domotica in de ouderenzorg. Tijdschrift voor Ouderengeneeskunde, 1 (19), 14-20.
 • Jorissen, G., Schuhmann, C.M., Pleizier, T., Körver, S. & Walton, M.N. (2019). Je kunt een mens uit de oorlog halen, maar de oorlog niet uit een mens. Handelingen: Tijdschrift voor Praktische Theologie en Religiewetenschap, 2019/2.
 • Kate, L., Schreurs, M. & Verveld, J. (2019). Gemengde scholen wijzen de weg naar de toekomst. Waardenwerk, 78-79, 138-142.
 • Kate, L. (2019). De Voorbijgaande God: Aan- en afwezigheid in monotheïsme en atheïsme. Waardenwerk, 102.
 • Machielse, J.E.M. (2019). Ken je mij? Een verhaal over eenzaamheid en verbondenheid. Ouderlingen{blad} voor Pastoraat en Gemeenteopbouw, 97, 24-27.
 • Machielse, J.E.M. (2019). Vrijwillige inzet bij eenzame ouderen. Verwachtingen, grenzen en voorwaarden. Waardenwerk, 76, 93-102.
 • Nistelrooij, A.A.M. van & Waal, R. van der (2019). Moederschap en geboorte: relationaliteit als alternatieve ethische benadering. Tijdschrift voor Gezondheidszorg en Ethiek, 29 (2), 53-57.
 • Sanderse, W. & Huijsse, B. (2019). Van eigenwijs naar samen wijs: hoe praktische wijsheid leraren wél kan helpen het goede te doen. Tijdschrift voor Lerarenopleiders, 40 (1), 47-58.
 • Schaik, E. van, Braam, A.W. & Anbeek, C.W. (2019). De zorgboerderij als zingevende gemeenschap. Een case-study aan de hand van de zingevingsaspecten van Christa Anbeek. Tijdschrift Geestelijke Verzorging, 22 (93), 32-42.
 • Schreurs, M. (2019). Verbeelding in de politiek. Idee. Tijdschrift voor het sociaal-liberalisme, april 2019 (204), 34-37.
 • Schreurs, M. (2019). Wat is visie ? Idee. Tijdschrift voor het sociaal-liberalisme, april 2019 (204), 6-7.
 • Schreurs, M. (2019). Dossier nieuwkomerschool. Waardenwerk, 78-79, 131-137.
 • Schreurs, M. & Laurens ten Kate, L. (2019). Gemengde scholen wijzen de weg naar de toekomst. Waardenwerk, 138-141.
 • Schuhmann, C.M. & Jacobs, G.C. (2019). Aandachtsgebieden voor een actuele humanistiek: Lichamelijkheid, spiritualiteit en diversiteit. Waardenwerk, 78-79.
 • Suárez Müller, F. (2019). Humanisering als proces. Waardenwerk, 76, 36-52.
 • Suárez Müller, F. (2019). Van Commons naar Common Good. Waardenwerk, 77, 58-75.
 • Trappenburg, M.J. (2019). Continuïteit. Vakblad Sociaal Werk, 15.
 • Visscher, A.J.E., Tonkens, E.H. & Braam, A.W. (2019). Reflecties op ‘instellingsfeiten’: hoe denken rechters over strafbare feiten gepleegd in de GGZ? Nederlands Juristenblad, 61 (8), 536-543.
 • Wojtkowiak, J. (2019). Zinvol leven in een veranderende samenleving. Psyche en Geloof, 30 (4), 277-284.

Boek

Hoofdstuk in boek

 • Biesta, G.J.J. (2019). Schulen im Shopping-Zeitalter. In S. Fehrmann (Ed.), Schools of tomorrow (pp. 60-71). Berlin: Matthes&Seitz
 • Duyndam, J. (2019). De H van HGV: regie over betekenis. In J. Duyndam & J. Frank (Eds.), Wegwijs in levensvragen. Over humanistisch geestelijke verzorging (pp. 15-31). Delft: Eburon
 • Duyndam, J. (2019). Wie heeft de regie? Harari, humaniteit en A.I. In D. Middelhoek (Ed.), Sprookjes voor hoogopgeleiden. Humanistische antwoorden op Harari's Homo Deus (pp. 47-53). Leusden: ISVW Uitgevers
 • Fitchett, G., Damen, A., Holmes, C., Kestenbaum, A. & Nolan, S. (2019). Spiritual Care: The Role of Health Care Chaplaincy. In M.F.P Peres, G. Lucchetti & R.F. Damiano (Eds.), Spirituality, Religiousness and Health: From Research to Clinical Practice. Switzerland: Springer
 • Gasenbeek, A. (2019). Ontstaan en ontwikkeling van humanistische bijzondere leerstoelen 1951-2019. In D. Middelhoek (Ed.), Sprookjes voor hoogopgeleiden (pp. 13-24). Leusden: ISVW
 • Jacobs, G.C. (2019). Slotwoord "Wat er werkt" in een veelkleurig vak: een uitnodiging tot onderzoek. In J. Duyndam & J. Frank (Eds.), Wegwijs in levensvragen. Over humanistisch geestelijke verzorging (pp. 115-122). Delft: Eburon
 • Kampen, T. & Sebrechts, M.J. (2019). De bijstand als blijk van beschaving: een pleidooi voor realisme, zekerheid, wederkerigheid en inspraak. In Werk aan de winkel: goede dienstverlening voor iedereen zonder werk (pp. 57-76). Utrecht: Wetenschappelijk Bureau GroenLinks
 • Kate, L. & Bos, R. ten (2019). Vrijheid en verbinding - Het dilemma van onze tijd. In W. Houweling & L. Kate, ten (Eds.), Is vrijheid altijd blijheid? Vrijzinnige vragen over de vanzelfsprekendheid van onze tijd (pp. 95-103). Utrecht: KokBoekencentrum
 • Kate, L. (2019). Over een toverwoordje van onze tijd. In W. Houweling & L. Kate, ten (Eds.), Is vrijheid altijd blijheid? Vrijzinnige vragen over de vanzelfsprekendheid van onze tijd (pp. 24-36). Utrecht: KokBoekencentrum
 • Kate, L. & Houweling, J. (2019). Is vrijheid altijd blijheid? Inleiding. In W. Houweling & L. Kate, ten (Eds.), Is vrijheid altijd blijheid? Vrijzinnige vragen over de vanzelfsprekendheid van onze tijd (pp. 9-18). Utrecht: KokBoekencentrum
 • Kate, L. (2019). Waarom is vrijheid vreemd? - Een filosofische verdieping. In W. Houweling (Ed.), Is vrijheid altijd blijheid? Vrijzinnige vragen over de vanzelfsprekendheid van onze tijd (pp. 37-57). Utrecht: KokBoekencentrum

Boekredactie

Boekbespreking

 • Leget, C.J.W. (2019). Wat bedoelt iemand die zegt dat hij dood wil? [Bespreking van het boek Willen sterven. Over de autonomie en het voltooide leven.]. Geron, 21(2).

Rapport - extern rapport

Bijdrage in week- of dagblad

Internetartikel

2018

Artikel in tijdschrift

 • Derkx, P.H.J.M. (2018). Het blijft mensenwerk. Een humanistische visie op spirituele dimensies van goed ouder worden. Bewerkte versie van afscheidsrede van 30 juni 2017. Waardenwerk, 72, 59-76.
 • Duyndam, J. (2018). Moral injury. Waarom je kunt sterven aan schuld en spijt. Filosofie Magazine, 2018-12, 30-35.
 • Duyndam, J. (2018). Geestelijke begeleiding bij voltooid leven. Waardenwerk, 72, 131-136.
 • Duyvendak, J.W. & Tonkens, E.H. (2018). Het sociale domein: democratie, solidariteit en professionaliteit onder druk. De Helling. Tijdschrift voor Linkse Politiek, 31:3.
 • Goossensen, M.A. (2018). Vrijwilligers en kwaliteit, mag je een gegeven paard in de bek kijken? Pallium, 20, 14-15.
 • Hoijtink, M., Tonkens, E.H. & Duyvendak, J.W. (2018). Zelfredzaamheid en stil verzet van sociaal werkers. Vakblad Sociaal Werk, 4, 8-11.
 • Jacobs, G.C., Cardiff, S. & Lieshout, F. van (2018). Actieonderzoek: de praktijk centraal! TVZ : Tijdschrift voor Verpleegkundigen, 128, 56-57.
 • Kate, L. (2018). Humanisme en Atheïsme: geen vanzelfsprekende combinatie. Over de seculiere kant van de religie in het denken van Jean-Luc Nancy. Waardenwerk, 73, 129-136.
 • Kate, L. (2018). Het ultieme spel. Reflecties over Christa Anbeek's 'Voor Jozeph en zijn broer'. AdRem, Remonstrants Maandblad, 2018 (November).
 • Knijn, T. & Machielse, J.E.M. (2018). De kloof dichten. Tijdschrift voor sociale Vraagstukken, 16 (3), 50-53.
 • Leget, C.J.W. (2018). Met model grip krijgen op zingeving. TVZ : Tijdschrift voor Verpleegkundigen, 128, 22-22.
 • Leget, C.J.W. (2018). Zingeving en spiritualiteit in de palliatieve zorg. TVZ : Tijdschrift voor Verpleegkundigen, 128, 24-24.
 • Machielse, J.E.M. (2018). Een trendbreuk in eenzaamheid? Geron, 20 (4), 50-52. doi: 10.1007/s40718-018-0185
 • Saharso, S. (2018). Gloedvol samenleven in morele diversiteit. Waardenwerk, 72, 105-118.
 • Schuhmann, C.M. & Damen, A. (2018). Doordrongen van de raadselachtigheid van het leven: Over de spirituele dimensie van humanistisch geestelijke verzorging. Waardenwerk, 72, 77-87.
 • Schuhmann, C.M. (2018). Spiritualiteit en humanisme/humanistisch geestelijke verzorging: Inleiding. Waardenwerk, 72, 55-58.
 • Suárez Müller, F. (2018). De onuitroeibaarheid van het heilige. Waardenwerk, 7475.
 • Tonkens, E.H. (2018). Hoe we grote instellingen zijn gaan wantrouwen. Samenleving en Politiek, 25, 23-27.
 • Trappenburg, M.J. (2018). Andersdenkenden in de participatiesamenleving. Vakblad Sociaal Werk.
 • Trappenburg, M.J. (2018). Langs een omweg werken. Vakblad Sociaal Werk, 4.
 • Vosman, F.J.H. & Kolen, M. (2018). High Care Hospice. Een waardig levenseinde voor ' kwetsbare' burgers op het snijvlak van stelselwijzigingen en starre systemen. NTZ. Nederlands Tijdschrift voor Zwakzinnigenzorg, 213-222.

Boek

Hoofdstuk in boek

 • Biesta, G.J.J. (2018). Persoonsvorming in het onderwijs: Over vorming van personen en vorming tot persoon willen zijn. In G. Geerdink & F. de Beer (Eds.), VELON Kennisbasis lerarenopleiders. Katern 6: Vorming in de lerarenopleidingen (pp. 21-34). Breda: VELON
 • Bredewold, F.H. & Verplanke, L.H. (2018). Ik blijf een kwetsbaar mens met een kwetsbaar netwerk. In F. Bredewold, J.W. Duyvendak, Th. Kampen, E. Tonkens & L. Verplanke (Eds.), De verhuizing van de verzorgingsstaat. Hoe de overheid nabij komt (pp. 71-101). Amsterdam: Van Gennep
 • Bredewold, F.H., Verplanke, L.H. & Tonkens, E.H. (2018). Tussen begrip en vernedering. Sociale Netwerk Versterking in de praktijk. In F. Bredewold, J.W. Duyvendak, Th. Kampen, E. Tonkens & L. Verplanke (Eds.), De verhuizing van de verzorgingsstaat. Hoe de overheid nabij komt (pp. 129-157). Amsterdam: Van Gennep
 • Duyndam, J. (2018). Moral injury in existentieel perspectief. In D. Muller & E. Kamp (Eds.), Moral injury. Verborgen littekens van het innerlijke strijdveld (pp. 7-18). Delft: Eburon
 • Duyndam, J. (2018). De kennis van de mimetische theorie. In Werk, adem, vriendschap: om André Lascaris (pp. 19-21). Huissen: Dominicanen Nederland
 • Kampen, T. & Tonkens, E.H. (2018). Ruimte voor professionals? Een kwestie van geven of nemen. In F. Bredewold, J.W. Duyvendak, Th. Kampen, E. Tonkens & L. Verplanke (Eds.), De verhuizing van de verzorgingsstaat. Hoe de overheid nabij komt (pp. 187-210). Amsterdam: Van Gennep
 • Kampen, T., Hölsgens, V. & Tonkens, E.H. (2018). Emotiemanagement aan de keukentafel. Professionals komen naar cliënten toe. In F. Bredewold, J.W. Duyvendak, Th. Kampen, E. Tonkens & L. Verplanke (Eds.), De verhuizing van de verzorgingsstaat. Hoe de overheid nabij komt (pp. 101-128). Amsterdam: Van Gennep
 • Kampen, T. & Tonkens, E.H. (2018). De politiek van hoop. Hoe vrijwiligerswerk slechts uitzicht op werk biedt. In S. Koenis, T. Swierstra & R. Gabriëls (Eds.), Het hart op de tong (pp. 107-130). Amsterdam: Amsterdam University Press
 • Machielse, J.E.M. (2018). Burencontact van groot belang voor ouderen. In De drukke drommel. Rotterdam: WMO Radar
 • Machielse, J.E.M. (2018). Voorwoord. In Levende handen. Levenslessen met handen verteld. Aarle-Rixtel: Associatie voor Coaching
 • Machielse, J.E.M. (2018). Sociale kwesties. In C.B. Baard, A. Autar & L.C.A Verstappen (Eds.), Compendium levenstestament (pp. 51-78). Den Haag: Sdu
 • Pitstra, F. (2018). Een portret in de pastorie. De Friese jaren van Anne Zernike (1887-1972). In J Kroesen, N. Bijleveld, N Bijleveld & J. Kroesen (Eds.), De protestantse pastorie in Noord-Nederland - vijf eeuwen leven en werken. Utrecht: Uitgeverij Noordboek
 • Pitstra, F. (2018). Omzien naar elkaar. De toekomst van geestelijke zorg binnen Vrijzinnigen Nederland. In W Van der Meiden, M. van der Meijden, R Keur & R. Keur (Eds.), Omzien naar Elkaar. Amersfoort: Vrijzinnigen Nederland
 • Tonkens, E.H. & Kampen, T. (2018). De negen beloften van nabijheid. Een interpretatieve beleidsanalyse. In F.H. Bredewold, J.W. Duyvendak, Th. Kampen, E. Tonkens & L. Verplanke (Eds.), De verhuizing van de verzorgingsstaat. Hoe de overheid nabij komt (pp. 27-48). Amsterdam: Van Gennep
 • Tonkens, E.H., Kampen, T. & Wilde, M. de (2018). Affectief burgerschap: waarom beleid verleidt in plaats van overtuigt. In S. Koenis, T. Swierstra & R. Gabriëls (Eds.), Het hart op de tong (pp. 39-62). Amsterdam: Amsterdam University Press
 • Tonkens, E.H. (2018). Vermaatschappelijking bij de noorderburen. In Iedereen betrokken? Vermaatschappelijking van de zorg en vrijwillgerswerk. Antwerpen: Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk
 • Visser, L.H. (2018). Multipele sclerose en aanverwante aandoeningen. In A Hijdra, P.J. Koudstaal & R.C. Roos (Eds.), Leerboek Neurologie (pp. 17). Amsterdam: Reeds Business Education
 • Weele, S. van der (2018). Afhankelijk zijn we allemaal. In Goed leven (pp. 12-14). Den Haag: Raad voor Volksgezondheid en Samenleving
 • Wojtkowiak, J. (2018). Rouw en ritueel in de Westerse context. In R. van Uden & L. Vergouwen (Eds.), Weerloos - weerbaar. Culturele en morele aspecten van rouw en verlies (pp. 79-101). Tilburg: KSGV

Boekredactie

 • Bredewold, F.H., Duyvendak, J.W., Kampen, T., Tonkens, E.H. & Verplanke, L.H. (Ed.). (2018). De Verhuizing van de Verzorgingsstaat. Hoe de overheid nabij komt. Amsterdam: Van Gennep

Rapport - extern rapport

Bijdrage in week- of dagblad

2017

Artikel in tijdschrift

 • Bosma, H. (2017). Openstaan voor de zorgvrager: hoe doe je dat en hoe houd je dat vol? Waardenwerk, 18 (70/71), 211-216.
 • Curvers, S. & Groot, I. de (2017). Voorbij apolitiek burgerschapsonderwijs: ruimte voor politieke ontwikkeling in burgerschapsonderwijs. Waardenwerk, 68, 76-87.
 • Duyndam, J. (2017). Veerkracht, een inleiding. Haptonomisch Contact, 28 (1), 17-19.
 • Duyndam, J. (2017). Positive Humanism. Irish Freethinker and Humanist, 167, 20-22.
 • Groot, I. de (2017). Scholierenverkiezingen in Nederland: een voorbeeld van betekenisvol politiek onderwijs? Maatschappij & Politiek, 48 (1), 16-17.
 • Groot, I. de (2017). Politiek burgerschapsonderwijs rond scholierenverkiezingen in Nederland. Waardenwerk, 68, 69-75.
 • Jacobs, G.C. (2017). Relationeel bewustzijn, relationele competentie en veerkracht: mindfulness en haar bijdrage aan persoonsgerichte zorg belicht vanuit de beoefening van aikido. Waardenwerk, 70/71, 178.
 • Kate, L. (2017). De liefde tussen christendom en humanisme. Van Monteverdi naar Bowie. Tenachon. Themamagazine over joodse wijsheid, March 2017 (33), 24-31.
 • Kate, L. (2017). Verbeelding in de wereld, verbeelding in de klas. Pitch over cultuur, levensbeschouwing en religie in een neoliberale samenleving. Narthex. Tijdschrift voor Levensbeschouwing en Educatie, Maart 2017, 66-68.
 • Leeman, Y.A.M., Dieleman, A.J., Steen, J.T. van der, Beer, F. de & Mittendorff, K. (2017). Het begeleiden van praktijkonderzoek in een professionaiseringstraject. Tijdschrift voor Lerarenopleiders, 38 (1), 81-93.
 • Leget, C.J.W. (2017). gezamenlijke besluitvorming. Bijzijn XL, 10, 17-17.
 • Leget, C.J.W. (2017). Sympathie, empathie en compassie. Bijzijn XL, 10, 11-11.
 • Leget, C.J.W. (2017). Met hart en ziel. Bijzijn XL, 10, 17-17.
 • Leget, C.J.W. (2017). Pijn en lijden. Bijzijn XL, 10, 17-17.
 • Leget, C.J.W. (2017). Goede voornemens. Bijzijn XL, 10, 23-23.
 • Leget, C.J.W. (2017). Vertrouwen. Bijzijn XL, 10, 13-13.
 • Leget, C.J.W. (2017). Tolerantie. Bijzijn XL, 10, 11-11.
 • Leget, C.J.W. (2017). Roze bril en klinische blik. Bijzijn XL, 10, 11-11.
 • Leget, C.J.W. (2017). The Art of Caring: Art of Living, Art of Dying. American Academy of Hospice and Palliative Medicine (AAHPM) Quarterly, 18, 8-9.
 • Leget, C.J.W. & Lemiengre, J. (2017). 15 jaar euthanasiewet. Tijdschrift voor Gezondheidszorg en Ethiek, 27 (4), 97-97.
 • Leget, C.J.W. (2017). Zin in je werk. Bijzijn XL, 10, 27-27.
 • Leget, C.J.W. (2017). Persoonlijk leiderschap. Bijzijn XL, 10, 17-17.
 • Ljamai, A. (2017). Het debat over humanisme en islam binnen de westerse context 1. Waardenwerk, 69, 129-136.
 • Ljamai, A. (2017). Het debat over humanisme en islam binnen de westerse context 2. Waardenwerk, 70/71, 221-223.
 • Machielse, J.E.M. (2017). Gemeenschapsopbouw met ouderen: sociale vitaliteit ontstaat niet vanzelf. Geron, 19 (4), 66-69.
 • Machielse, J.E.M. (2017). Vier misverstanden over eenzaamheid. Open Deur : Oecumenisch Maandblad, 83 (5), 6-7.
 • Martinez-Selles, M., Diez Villanueva, P., Smeding, R., Alt-Epping, B., Janssen, D.J.A., Leget, C.J.W., Albert, M., Losada, A., Sobanski, P. & Oliver, D. (2017). Reflections on ethical issues in palliative care for patients with heart failure. European Journal of Palliative Care, 24 (1), 18-22.
 • Saharso, S. (2017). Ongemakkelijk over de Rotterdamse campagne ‘Kies je eigen partner’ Verkorte versie oratie. Sociale Vraagstukken.
 • Schreurs, M. (2017). Verder denken vanuit Bildung. Waardenwerk, 70/71, 93-101.
 • Spekkink, A. & Goossensen, M.A. (2017). Het werk van vrijwilligers in de palliatieve zorg. Pallium, 2017:1.
 • Suárez Müller, F. & Klomp, M. (2017). Van normatief professionaliseren naar normatief organiseren. Waardenwerk, 70/71, 45-51.
 • Trappenburg, M.J. (2017). Solidariteit tussen generaties. PM Publiek denken, 8.
 • Trappenburg, M.J. (2017). Zorg als bijproduct. Vakblad Sociaal Werk, 1:4.
 • Trappenburg, M.J. (2017). Nieuw werk in de maak. Vakblad Sociaal Werk, 2017, 15.
 • Trappenburg, M.J. (2017). Ik wil mijn kinderen niet tot last zijn. Tijdschrift voor Gezondheidszorg en Ethiek, 27 (4), 105-109.
 • Trappenburg, M.J. (2017). Cursus realiteitszin. PM Publiek denken, 9.
 • Visse, M.A. (2017). Esthetiek en zorgethiek: ruimten voor vitaliteit. Waardenwerk, 31-36.
 • Vosman, F.J.H. (2017). Humanisme radicaliseren. De denkweg van Harry Kunneman. Waardenwerk, 70/71, 7-17.
 • Vosman, F.J.H. (2017). Schuilen in de kunsten. Waardenwerk, 68, 18-25.
 • Vosman, F.J.H. (2017). Ongebreidelde zorg. Het gezondheidsconcept van Huber on der de loep. Waardenwerk, 68, 61-68.
 • Wijngaarden, E.J. van & The, B.A.M. (2017). Luisteren als belangrijkste interventie bij eenzaamheid. Bijblijven, 33 (4-5), 296-306.
 • Wijngaarden, E.J. van (2017). Als degene die je verzorgt het leven als voltooid ervaart. Zin in Zorg, 3, 18-19.
 • Wijngaarden, E.J. van (2017). Oud & der dagen zat. Kanttekeningen bij voltooid leven. Ophef : Tijdschrift voor Hartstochtelijke Theologie, 23-27.
 • van Omme-van Laarhoven, J., Dabekaussen, R., Machielse, J.E.M., Bour, A., Rampen, A., Tan, F., Aldenkamp, A. & de Louw, A. (2017). Multidisciplinaire polikliniek voor ouderen met epilepsie. Epilepsie - Periodiek voor Professionals, 15, 32-34.

Boek

 • Bakx, A., Jacobs, G.C., Bergh, L. van den & Diemel, K. (2017). Werken aan pedagogische sensitiviteit in je team (Leiderschap in de onderwijspraktijk). Huizen: PICA
 • Goossensen, M.A., Van Harteveld, J. & Van der Graaf, H. (2017). Holimozus, nee! Reflecties over machteloosheid. (Perspectieven van vrijwilligerswerk). Amersfoort: VPTZ Nederland
 • Lieshout, F. van, Jacobs, G.C. & Cardiff, S. (2017). Actieonderzoek. Principes van verandering in zorg en welzijn. Assen: Van Gorcum
 • Visser, L.H. (2017). Menselijkheid in de zorg. De arts-patiënt relatie. Amsterdam: SWP

Hoofdstuk in boek

 • Alma, H.A. (2017). Een levensbeschouwelijke visie op ecologie. In H.A. Alma, H. Alma, F. Bosman & F.G. Bosman (Eds.), Figura divina Spiritualiteit van de tuin (pp. 61-69). Utrecht: Meinema
 • Alma, H.A. (2017). Het heilige als grens en bron van menselijke vrijheid: Een pleidooi voor levensbeschouwelijke (her)oriëntatie in de publieke ruimte. In M. Matthias (Ed.), Vrijheid: Essays over de moeilijkheid vrijheid te begrijpen (pp. 47-77). Eindhoven: Damon
 • Alma, H.A. (2017). Aktiver Pluralismus und Dialog. In R. Schöppner (Ed.), Vielfalt statt Reformation: Humanistische Beiträge zum Dialog der Weltanschauungen (pp. 59-66). Aschaffenburg: Alibri Verlag
 • Braam, A.W. (2017). Karl Jaspers als klankbord voor de psychiater in opleiding. In H. Westerink & A. Braam (Eds.), Geestelijk gezond? Karl Jaspers - psyche en grenservaring (pp. 94-102). Tilburg: KSGV
 • Kate, L. (2017). James. In L. ten Kate & M. Poorthuis (Eds.), 25 eeuwen theologie (pp. 540-546). Amsterdam: Boom
 • Kate, L. (2017). Niebuhr. In L. ten Kate & M. Poorthuis (Eds.), 25 eeuwen theologie (pp. 625-630). Amsterdam: Boom
 • Kate, L. (2017). Angelus Silesius. In L. ten Kate & M. Poorthuis (Eds.), 25 eeuwen theologie (pp. 471-467). Amsterdam: Boom
 • Kate, L. (2017). Nietzsche. In L. ten Kate & M. Poorthuis (Eds.), 25 eeuwen theologie (pp. 534-539). Amsterdam: Boom
 • Kate, L. (2017). Pseudo-Dionysius de Areopagiet. In L. ten Kate & M. Poorthuis (Eds.), 25 eeuwen theologie (pp. 182-188). Amsterdam: Boom
 • Kate, L. (2017). Pascal. In L. ten Kate & M. Poorthuis (Eds.), 25 eeuwen theologie (pp. 458-464). Amsterdam: Boom
 • Kate, L. (2017). Aristoteles. In L. ten Kate & M. Poorthuis (Eds.), 25 eeuwen theologie (pp. 76-81). Amsterdam: Boom
 • Kate, L. (2017). Erasmus. In L. ten Kate & M. Poorthuis (Eds.), 25 eeuwen theologie (pp. 388-391). Amsterdam: Boom
 • Kate, L. (2017). Schleiermacher. In L. ten Kate & M. Poorthuis (Eds.), 25 eeuwen theologie (pp. 504-509). Amsterdam: Boom
 • Kate, L. & Poorthuis, M.J.H.M. (2017). Inleiding. In L. ten Kate & M. Poorthuis (Eds.), 25 Eeuwen theologie. Teksten & toelichtingen (pp. 15-34). Amsterdam: Boom
 • Ljamai, A. (2017). Qutb. In L. ten Kate & M. Poorthuis (Eds.), 25 eeuwen theologie (pp. 666-670). Amsterdam: Boom
 • Ljamai, A. (2017). Fadlallah. In L. ten Kate & M. Poorthuis (Eds.), 25 eeuwen theologie (pp. 689-693). Amsterdam: Boom
 • Ljamai, A. (2017). Al-Juwayni. In L. ten Kate & M. Poorthuis (Eds.), 25 eeuwen theologie (pp. 243-247). Amsterdam: Boom
 • Ljamai, A. (2017). Al-Jubbai. In L. ten Kate & M. Poorthuis (Eds.), 25 eeuwen theologie (pp. 227-231). Amsterdam: Boom
 • Ljamai, A. (2017). Al-Basri. In L. ten Kate & M. Poorthuis (Eds.), 25 eeuwen theologie (pp. 200-204). Amsterdam: Boom
 • Ljamai, A. (2017). Ibn Hazm. In L. ten Kate & M. Poorthuis (Eds.), 25 eeuwen theologie (pp. 238-242). Amsterdam: Boom
 • Ljamai, A. (2017). Iqbal. In L. ten Kate & M. Poorthuis (Eds.), 25 eeuwen theologie (pp. 595-600). Amsterdam: Boom
 • Ljamai, A. (2017). Al-Wansharisi. In L. ten Kate & M. Poorthuis (Eds.), 25 eeuwen theologie (pp. 377-381). Amsterdam: Boom
 • Ljamai, A. (2017). Al-Tusi. In L. ten Kate & M. Poorthuis (Eds.), 25 eeuwen theologie (pp. 315-319). Amsterdam: Boom
 • Machielse, J.E.M. (2017). De vele gezichten van eenzaamheid. In Op weg naar contact. Van actuele inzichten tot inspirerende voorbeelden (pp. 34-42). Apeldoorn/Tilburg: Stichting Vervoer voor Elkaar / Zet
 • Machielse, J.E.M. (2017). Soms kun je eenzaamheid alleen verzachten. Vier misverstanden over eenzaamheid. In Als ik me eenzaam voel (pp. 10-12). Utrecht: Uitgeverij Boekencentrum. Speciale uitgave van maandblad Open Deur.
 • Suárez Müller, F. (2017). Ficino. In L. ten Kate & M. Poorthuis (Eds.), 25 eeuwen theologie (pp. 382-388). Amsterdam: Boom
 • Suárez Müller, F. (2017). Cusanus. In L. ten Kate & M. Poorthuis (Eds.), 25 eeuwen theologie (pp. 371-376). Amsterdam: Boom
 • Swierstra, T. & Tonkens, E.H. (2017). De lokale respectsamenleving. In H.P. Benschop (Ed.), Nieuwe tegenstellingen. wat doen we ermee? (pp. 23-48) Amsterdam: Uitgeverij Boom
 • Vosman, F.J.H. & Baart, A.J. (2017). Ten Geleide: neoliberalisme. In Th. Biebricher (Ed.), Onvermoed en onvermijdelijk. De vele gezichten van het neoliberalisme (pp. 7-16). Nijmegen: Valkhof Pers

Boekredactie

 • Alma, H.A. & Bosman, F. (Ed.). (2017). Figura divina Spiritualiteit van de tuin (Figura Divina). Amsterdam: Meinema
 • Kate, L. & Poorthuis, M.J.H.M. (Ed.). (2017). 25 Eeuwen Theologie. Teksten en toelichtingen. Amsterdam: Boom
 • Ruivenkamp, G.T.P. (Ed.). (2017). Perspectives on commoning. Autonomist Principles and Practices. London: Zed Books
 • Westerink, H. & Braam, A.W. (Ed.). (2017). Geestelijk gezond? Karl Jaspers - psyche en grenservaring. Tilburg: KSGV

Boekbespreking

Rapport - extern rapport

Bijdrage in week- of dagblad

Internetartikel

2016

Artikel in tijdschrift

 • Alma, H.A. (2016). Hemels Blauw. De verwondering. Voor hemelse wijsheid en aards geluk, 3, 69.
 • Alma, H.A. (2016). Geloven is een proces dat gevoed wordt door verbeelding. ELKKwartaal, 16:1.
 • Braam, A.W. (2016). De heuristische matrix over levensbeschouwing en psychotherapie … in de psychiatrie. Psyche en Geloof, 27 (2), 121-127.
 • Bredewold, F.H. (2016). De zorgende burger en de passerende professional. Podium voor Bio-ethiek, 23, 12-14.
 • Duyndam, J. (2016). Veerkracht, een bijdrage aan de theorievorming. Geron, 18 (3), 58-61.
 • Duyndam, J. (2016). René Girard: mimetische theorie en schuldige kennis. De Filosoof, 20-23.
 • Ewijk, H. van & Westdijk, A. (2016). Aansprekende sociale basisinfrastructuur. Onderzoek naar de nulde lijn in de gemeente Amersfoort. Vakblad Sociaal Werk, 3, 10-14.
 • Goossensen, M.A., Somsen, J., Scott, R. & Pelltari, L. (2016). Defining volunteering in hospice and palliative care in Europe: an EAPC White Paper. European Journal of Palliative Care, 4, 184-191.
 • Goossensen, M.A. (2016). Asklepische dimensie in de zorg. Pallium, 2016, 20-21.
 • Kate, L. (2016). Chris. Een oefening in melancholie. Extaze, 20 jrg 5-4, 4-12.
 • Laceulle, H. (2016). Een nieuw cultureel verhaal over ouder worden: Worden wie je bent. Geron, 18 (4), 23-25.
 • Leeman, Y.A.M. (2016). Met verhalen stevig in de superdiverse wereld komen staan. PiP: Pedagogiek in Praktijk, 21, 22-26.
 • Leget, C.J.W. (2016). Toversleutels. Bijzijn XL, 9, 19.
 • Leget, C.J.W. (2016). Authenciteit. Bijzijn XL, 9, 21.
 • Leget, C.J.W. (2016). Seks en de rechter. Bijzijn XL, 9, 27.
 • Leget, C.J.W. (2016). Kun je mij vertellen wie ik ben ? Bijzijn XL, 9, 26.
 • Leget, C.J.W. (2016). Aardlagen in ons denken. Bijzijn XL, 9, 27.
 • Machielse, J.E.M. (2016). Afgezonderd of ingesloten? Over sociale kwetsbaarheid van ouderen. Waardenwerk, 17, 17-29.
 • Machielse, J.E.M. (2016). Eenzame ouderen: mogelijkheden en grenzen aan de hulp. De Praktijk (VVN praktijkverpleegkundigen), 9 (1), 13-15.
 • Meide, H. van der & Visser, L.H. (2016). Chronische zieke krijgt van zijn baas weinig begrip. Sociale Vraagstukken.
 • Niemeijer, A.R. (2016). Solidariteit opnieuw definiëren. Tijdschrift voor Gezondheidszorg en Ethiek, 26, 72-73.
 • Olsman, E., Willems, D. & Leget, C.J.W. (2016). Omgaan met hoop in de palliatieve zorg. Huisarts en Wetenschap, 59, 14-16.
 • Oostdijk, E., Leeman, Y.A.M. & Veugelers, W.M.M.H. (2016). Tussen autonomie en sociale ontwikkeling. Docenten over doelen, inhoud en werkvormen in humanistisch vormingsonderwijs. Narthex. Tijdschrift voor Levensbeschouwing en Educatie.
 • Rooijen, M. van (2016). Het kind als kwetsbaar en/of veerkrachtig? Het Kind, 5, 44-47.
 • Saharso, S. (2016). Wat leert de vluchtelingencrisis ons over Nederlands burgerschap? Waardenwerk, 65, 20-27.
 • Schreurs, M. & Otten, M.C. (2016). Bilding in het VO. Narthex. Tijdschrift voor Levensbeschouwing en Educatie, 16, 53-59.
 • Schuhmann, C.M. (2016). In dialoog over "goed leven". De Helling. Tijdschrift voor Linkse Politiek, 29 (1), 44-48.
 • Suárez Müller, F. (2016). Paden in Ecotopia. Op weg naar een nieuw humanistisch mens en wereldbeeld. Waardenwerk, 64, 58-74.
 • Tonkens, E.H. (2016). Een beschaafde democratie. IDEE. Tijdschrift van het wetenschappelijk bureau van D66, zomer 2016.
 • Trappenburg, M.J. (2016). Helpen is ook een ambacht. Sociale Vraagstukken.
 • Trappenburg, M.J. (2016). Burn out-samenleving of lief communisme? Sociale Vraagstukken.
 • Visser, L.H. (2016). Factoren van invloed op arbeidsparticipatie bij mensen met Multiple Sclerose. Tijdschrift voor Neurologie & Neurochirurgie, 117, 5-10.
 • Vosman, F.J.H., Dronkers, P. & Timmerman, A.B. (2016). Don't poison the well: mantelzorg en de eigen bron voor moeten. Podium voor Bio-ethiek, 23 (2), 3-6.

Congresbijdrage - artikel

 • Anbeek, C.W. (2016). Levensbeschouwelijke dialogen over kwetsbaar leven. Nieuwe existentiële, spirituele en morele taal voor zin. In H. Zock, J. Pieper & W. Krikilion (Eds.), Zin buiten beeld? Zorg voor zinzoekers vandaag (pp. 54-77). Tilburg: KSGV

Boek

 • Braam, A.W. & Verhagen, P.J. (2016). Religie, spiritualiteit en psychiatrie (Accredidact Psychiaters, 2016-4). Houten: AccreDidact
 • Goossensen, M.A., Hidding, A., Kubber, de,, S., Vorst, van der,, M. & Leget, C. (2016). ‘Dorst of doodsangst’. Het onderkennen van (spirituele) signalen van cliënten in de terminale fase (Perspectieven van vrijwilligerswerk, 3). Amersfoort: VPTZ Nederland
 • Leeuwen, R. van, Leget, C.J.W. & Vosselman, M. (2016). Zingeving in zorg en welzijn. Amsterdam: Uitgeverij Boom

Hoofdstuk in boek

 • Derkx, P.H.J.M. (2016). De Universiteit voor Humanistiek. De mooiste studie is de mens. Utrecht, Kromme Nieuwegracht 29. In A. Gasenbeek (Ed.), Vrijdenken en humanisme in Nederland - 40 plekken van herinnering (pp. 238-243). Bussum: Uitgeverij Thoth
 • Duyndam, J. (2016). Een bijzondere wandeling te Utrecht. In B. Gasenbeek (Ed.), Vrijdenken en humanisme in Nederland (pp. 184-189). Bussum: THOTH
 • Gasenbeek, A. (2016). Geestelijke bevrijding in de cultuur. In A. Gasenbeek (Ed.), Vrijdenken en humanisme in Nederland (pp. 8-10). Bussum: Thoth
 • Gasenbeek, A. (2016). Het Humanistisch Verbond. In A. Gasenbeek (Ed.), Vrijdenken en humanisme in Nederland (pp. 209-214). Bussum: Thoth
 • Gasenbeek, A. & Korteweg, L. (2016). Vrijdenkers in Nederland. In A. Gasenbeek (Ed.), Vrijdenken en humanisme in Nederland (pp. 101-106). Bussum: Thoth
 • Gasenbeek, A. (2016). J.P. van Praag. In A. Gasenbeek (Ed.), Vrijdenken en humanisme in Nederland (pp. 149-154). Bussum: Thoth
 • Kampen, T., Bredewold, F.H. & Tonkens, E.H. (2016). De Beloften van Nabijheid. Hoe de transitiepretenties in de praktijk uitpakken. In A.J. Kruiter, F. Bredewold & M. Ham (Eds.), Hoe de verzorgingsstaat verbouwd wordt. Kroniek van een verandering (pp. 15-31). Amsterdam: Van Gennep
 • Kool, J., Boumans, J., Visse, M.A., Bramsen, I. & Teunissen, T. (2016). Feeling for the game: een verkenning van het begrip ‘ervaringskennis’ binnen disability gerelateerd onderzoek. In G. van Hove, A. Schippers, M. Cardol & E. de Schauwer (Eds.), Disability Studies in de Lage Landen (pp. 243-263). Antwerpen: Garant
 • Leget, C.J.W. (2016). Ars moriendi in het ziekenhuis. Twee praktijken belicht. In W. Smeets (Ed.), Handboek spiritualiteit in de palliatieve zorg. Terminale zorg, onderwijs, onderzoek en samenwerking samenhangend in beeld (pp. 117-123). Almere: Uitgeverij Parthenon
 • Mathot, F., Linden, M. & Leget, C.J.W. (2016). Ars Moriendi. In M. van der Linden, J. Hoekstra-Weeber, A. de Graeff & F. Mathot (Eds.), Psychosiciale zorg in de oncologie (pp. 323-331). Utrecht: De Tijdstroom
 • Niemeijer, A.R. (2016). Opereren onder dwang: ethisch commentaar. In M. Schermer, M. Weisz & F. Ewals (Eds.), Ethische dilemma’s binnen de VG geneeskunde en de ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Assen: Van Gorcum
 • Stolk, V.J. (2016). Jan Hoving, Frederiksoord. In B. Gasenbeek (Ed.), Vrijdenken & humanisme in Nederland. 40 plekken van herinnering (pp. 124-129). Bussum: THOTH
 • Stolk, V.J. (2016). Vrijdenkerspropaganda in de roomse mijnstreek. In Vrijdenken & humanisme in Nederland. 40 plekken van herinnering (pp. 172-177). Bussum: THOTH
 • Stouten-Hanekamp, M., Haarsma, F.A. & Bredewold, F.H. (2016). Moeizaam meedoen met een beperking. In A.J. Kruiter, F. Bredewold & M. Ham (Eds.), Hoe de verzorgingsstaat verbouwd wordt. Kroniek van een verandering (pp. 59-73). Amsterdam: Van Gennep
 • Trappenburg, M.J. (2016). Epiloog. In C. Leget & M. Smits (Eds.), De patiënt overvraagd? Autonomie opnieuw doordacht (pp. 119-129). Nijmegen: Valkhof Pers

Boekredactie

 • Gasenbeek, A. (Ed.). (2016). Vrijdenken en humanisme in Nederland. 40 plekken van herinnering. Bussym: Thoth
 • Kruiter, A.J., Bredewold, F.H. & Ham, M. (Ed.). (2016). Hoe de verzorgingsstaat verbouwd wordt. Kroniek van een verandering. Amsterdam: Van Gennep
 • Leget, C.J.W. & Smits, M. (Ed.). (2016). De patiënt overvraagd ? Autonomie opnieuw doordacht. Nijmegen: Uitgeverij Valkhof Pers

Boekbespreking

 • Groot, I. de (2016). Recensie van boek Kees Meijlink [Bespreking van de boeken Denken over onderwijs & Denken over onderwijs]. .
 • Trappenburg, M.J. (2016). Diplomademocratie in Amerika. [Bespreking van de boeken Coming Apart. The State of White America 1960-2010 & Our Kids. The American Dream in Crisis]. Beleid & Maatschappij, 93-97. doi: 10.5553/BenM/138900692016043001014

Rapport - extern rapport

 • Egmond, M. van, Vaart, W. van der, Machielse, J.E.M. & Bos, P. (2016). Onderzoek naar Vitale Woongemeenschappen: Eerste Rapportage Nulmeting. (extern rapport). Onderzoek in opdracht van Kennis- en Netwerkorganisatie Platform 31, Den Haag. Utrecht: Universiteit voor Humanistiek
 • Lensvelt-Mulders, G.J.L.M., Lugtig, P.J., Bos, P., Elevelt, A. & Helms, A. (2016). Aan de grenzen van het meetbare: de methodologische kwaliteit van internationale studies naar de omvang van aan prostitutie gerelateerde mensenhandel met nadruk op Noordwest Europa. (extern rapport). Utrecht: i.o.v. Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) van het Ministerie van Veiligheid
 • Machielse, J.E.M. & Bos, P. (2016). Complexe verwachtingen. Vrijwillige maatjes voor eenzame ouderen. (extern rapport, Inzicht in sociale interventies, no 26). Utrecht: Movisie
 • Niemeijer, A.R., Steen, S., Frederiks, B. & De Schipper, C. (2016). Het verkennen, herkennen en erkennen van vrijheidsbeperking. Een handreiking op basis van actie onderzoek. (extern rapport). Amsterdam: VUMC

Bijdrage in week- of dagblad

Internetartikel

2015

Artikel in tijdschrift

 • 't Hart- van Velthuizen, M. & Leget, C.J.W. (2015). Palliatieve zorg in de psychiatrie. Integratie van somatische en psychiatrische zorg. Pallium, 17 (2), 23-25.
 • Anbeek, C.W. (2015). Alles van waarde is weerloos. Vieren, 01, 4-5.
 • Baart, A.J. & Vosman, F.J.H. (2015). Zorgpraktijken onderzocht en verbeterd door professionals en onderzoekers. Waardenwerk, 61, 34-43.
 • Bakker, J. & Schuhmann, C.M. (2015). Geweldloze geestelijke verzorging? Een onderzoek naar de bruikbaarheid van de methode geweldloze communicatie. Tijdschrift Geestelijke Verzorging, 18 (79), 12-25.
 • Baur, V.E. (2015). Thirdness als moreel kompas. Waardenwerk, 62/63, 122-124.
 • Braam, A.W. (2015). Het recht van de kleine. Open Deur : Oecumenisch Maandblad, 81 (4), 4-4.
 • Derkx, P.H.J.M. (2015). Laudatio for Carol D. Ryff, 29 January, 2014, University of Humanistic Studies, Utrecht. Waardenwerk, 117-118.
 • Gasenbeek, A. (2015). Notities van een lezer (7). De Vrijdenker, 46 (4), 29-31.
 • Gasenbeek, A. (2015). Wat is het humanistisch erfgoed u waard? De Vrijdenker, 46 (6), 26.
 • Gasenbeek, A. (2015). Notities van een lezer (6). De Vrijdenker, 46 (3), 15-18.
 • Groot, I. de (2015). Vrijwilligerswerk, vrijwilligerstoerisme en ontwikkelingswerk: maakt het uit? Vrijetijdstudies.
 • Jacobs, G.C. (2015). Ont-wikkelen van verbindingen. Persoonsgerichtheid in zorg- en welzijnspraktijken. Waardenwerk, 62/63, 172-183.
 • Jouwe, N.L. (2015). Gevangen in een paradox: racisme in Nederland. Waardenwerk, 62/63, 10-23.
 • Kampen, T. (2015). De risico's en kansen van keukentafelgesprekken. Counselling Magazine.
 • Kampen, T. (2015). Het wiel der wederkerigheid. De betekenis van verplicht vrijwilligerswerk voor Nederlandse bijstandsontvangers. Werkgelegenheid, arbeid, vorming, 25 (3), 91-98.
 • Kampen, T. (2015). De paradox van verplicht vrijwilligerswerk. Hoe empowerment en employability conflicteren. Loopbaanvisie.
 • Kaulingfreks, R.G.A. (2015). Blijf er vanaf. Over afstand en samenwerken. Waardenwerk, 62/63, 161-171.
 • Kolen, M., Timmerman, G. & Vosman, F.J.H. (2015). Onder het oppervlak van alledaagse zorg, Over de ontwikkeling van een onderwaterscherm, een instrument dat de institutionele invloed op de alledaagse zorgrelatie identificeert. KWALON, 20 (3), 38-46.
 • Leget, C.J.W. (2015). Voltooid leven ? Bijzijn XL, 6-2015, 19.
 • Leget, C.J.W. (2015). Krakende wagens. Bijzijn XL, 8-2015, 15.
 • Leget, C.J.W. (2015). Loyaliteit. Bijzijn XL, 4-2015, 23.
 • Leget, C.J.W. (2015). Een kwestie van gevoel. Bijzijn XL, 2-2015, 22.
 • Leget, C.J.W. (2015). Het is een vreemdeling zeker. Bijzijn XL, 10-2015, 13.
 • Leget, C.J.W. (2015). Het beste van jezelf. Zin in Zorg, 17 (3/ISBN 9789058818461), 20-22.
 • Leget, C.J.W. (2015). Spiritual Care als Zukunft der Seelsorge! Ein Plädoyer aus Niederländischer Perspektive. Diakonia - Internationale Zeitschrift für die Praxis der Kirche, 46 (4), 225-231.
 • Nistelrooij, A.A.M. van (2015). Het goede in de zorg: een kwestie van kiezen of van beamen? Speling : Tijdschrift voor Bezinning, 2015 (1), 45-51.
 • Nistelrooij, A.A.M. van (2015). Wat moeten we met naasten en familie? Gezamenlijke besluitvorming en het relationele netwerk van de patient. Tijdschrift voor Gezondheidszorg & Ethiek, 25 (1), 14-18.
 • Oderwald, A.K. (2015). Wraak en goede zorg. Pallium, 17 (5), 8-10.
 • Rhodius, C., Bouwmeester- van Boekel, R. & Leget, C.J.W. (2015). Moreel beraad. Als overlijden in het hospice uitblijft. Pallium, 17 (2), 14-15.
 • Schreurs, M. (2015). Pleidooi voor vrijdenken op de UvH. De Vrijdenker, 46 (8), 16-17.
 • Schreurs, M. (2015). Leren omgaan met onzekerheid. Waardenwerk, 61 (2015), 56-63.
 • Seekles, W., Widdershoven, G.A.M., Robben, P., van Dalfsen, G. & Molewijk, B. (2015). Aandacht voor de morele dimensie van toezicht. Tijdschrift voor Toezicht, 6 (4), 7-29. doi: 10.5553/TvT/187987052015006004001
 • Stolk, V.J. (2015). Perverse prikkels of hoogdravende idealen. Wetenschappelijke integriteit in calvinistisch of humanistisch perspectief. Waardenwerk, 60, 64-70.
 • Suransky, A.C. & Jouwe, N.L. (2015). Zwarte Piet is Racisme - in gesprek met Quinsy Gario. Waardenwerk, 62/63, 24-36.
 • Suransky, A.C. (2015). Inleiding: Racisme in Nederland. Waardenwerk, 62/63, 8-9.
 • Suárez Müller, F. (2015). Zonder Filosofie centraal te stellen is Humanistiek geen Humanistiek meer. Waardenwerk, 61, 79-83.
 • Suárez Müller, F. (2015). Naar een ecologisch georiënteerd humanisme. Civis Mundi.
 • Tonkens, E.H. (2015). Hoezo moeten kinderen voor hun ouders zorgen? Politieke en ethische keuzes in de zorg. Wijsgerig Perspectief op Maatschappij en Wetenschap, 2015 (1).
 • Trappenburg, M.J. (2015). Burn-out-samenleving of lief communisme? Tijdschrift voor de Sociale Sector, dec 2015 (4), 50-53.
 • Veugelers, W. & Groot, I. de (2015). Mensenrechten en educatie. Waardenwerk, 60, 53-57.
 • van Beek, G. & Trappenburg, M.J. (2015). Hulpverlenen volgens het Ikea-principe. Sozio, juni 2015 (3), 16-20.

Boek

Hoofdstuk in boek

 • Baart, A.J. & Vosman, F.J.H. (2015). Epiloog. Een essay. In A. Baart & F. Vosman (Eds.), De patiënt terug van weggeweest. Werken aan menslievende zorg in het ziekenhuis (pp. 269-289). Amsterdam: SWP
 • Baart, A.J. & Vosman, F.J.H. (2015). Zorgpraktijken onderzocht door professionals en onderzoekers. In A. Baart & F. Vosman (Eds.), De patiënt terug van weggeweest. Werken aan menslievende zorg in het ziekenhuis (pp. 7-20). Amsterdam: SWP
 • Baart, A.J. & Vosman, F.J.H. (2015). Zorg uit zorg denken. In A. Baart & F. Vosman (Eds.), De patiënt terug van weggeweest. Werken aan menslievende zorg in het ziekenhuis (pp. 43-58). Amsterdam: SWP
 • Bakker, J., Vosman, F.J.H. & Baart, A.J. (2015). Veranderen door te ontdekken. In A. Baart & F. Vosman (Eds.), De patiënt terug van weggeweest. Werken aan menslievende zorg in het ziekenhuis (pp. 59-90). Amsterdam: SWP
 • Braam, A.W. (2015). Inleiding. In A.W. Braam & W. Krikilion (Eds.), Pijn, strijd en zin (2, 87) (pp. 7-18). Tilburg: KSGV
 • Braam, A.W. (2015). En de psychiater: ziel of rol? In T. Jorna & C. Leget (Eds.), In wetenschap van de ziel (pp. 37-50). Delft: Eburon
 • Braam, A.W. (2015). Ouder worden: absurd of transcendent. In N. Sant & D.J.H. Deeg (Eds.), Oud worden is normaal (pp. 57-60). Amsterdam: VU University Press
 • De Ceuninck van Capelle, A., Vosman, F.J.H. & Visser, L.H. (2015). Het stellen van de diagnose MS vanuit zorgethisch perspectief. In A. Baart & F. Vosman (Eds.), De patiënt terug van weggeweest. Werken aan menslievende zorg in het ziekenhuis (pp. 225-236). Amsterdam: SWP
 • Goossensen, M.A. (2015). Inleiding: wat is de ziel in de zorg waard? In T. Jorna, T. Jorna, C. Leget & C. Leget (Eds.), In wetenschap van de ziel (pp. 11-20). Delft: Eburon
 • Jouwe, N.L. (2015). Postfeminisme is het nieuws van gisteren. In A. Meulenbelt & R. Romkens (Eds.), Het F-boek. Feminisme van nu in woord en beeld (pp. 105-110). Houten: Het spectrum
 • Leget, C.J.W. (2015). Heeft de ziel toekomst? In C. Leget & T. Jorna (Eds.), In wetenschap van de ziel (pp. 139-149). Delft: Eburon
 • Lensvelt-Mulders, G.J.L.M. (2015). Winst in de zorg: een clash van paradigma's. In B. Berden, L. Houwen & S. Stevens (Eds.), Financiering van zorginstellingen: met speciale aandacht voor medisch-specialistische zorg. Alphen aan Den Rijn: Vakmedianet
 • Machielse, J.E.M. (2015). Jong geleerd, oud gedaan. Levensdomein sociale relaties. In K. Penninx (Ed.), Kiezen en verbonden blijven. Krachtgericht werken met ouderen in de wijk (pp. 201-229). Bussum: Coutinho
 • Oderwald, A.K. & Tilburg, W. van (2015). Literatuur en psychiatrie. In A. Oderwald, K. Neuvel & W. van Tilburg (Eds.), Buiten Zinnen (pp. 7-16). Utrecht: De Tijdstroom
 • Oderwald, A.K. & Thijs, A. (2015). Van de ene dood naar de andere. Hemingway’s eerste wereldoorlog. In A. Oderwald, K. Neuvel, W. van Tilburg & A. Thijs (Eds.), Het laatste woord. De dood in fictie (pp. 107-116). Utrecht: De Tijdstroom
 • Oderwald, A.K. (2015). Omweg als methode. Over rouw. In A. Oderwald, K. Neuvel, W. van Tilburg & A. Thijs (Eds.), Het laatste woord. De dood in fictie (pp. 267-272). Utrecht: De Tijdstroom
 • Oderwald, A.K. (2015). Arrête! C’est ici l’Empire de la Mort! Over begraafplaatsen. In A. Oderwald, K. Neuvel, W. van Tilburg & A. Thijs (Eds.), Het laatste woord. De dood in fictie (pp. 243-253). Utrecht: De Tijdstroom
 • Oderwald, A.K. (2015). Nooit rust. De doden op reis. In A. Oderwald, K. Neuvel, W. van Tilburg & A. Thijs (Eds.), Het laatste woord. De dood in fictie (pp. 233-240). Utrecht: De Tijdstroom
 • Oderwald, A.K. (2015). Een merkwaardige manier van sterven. Over spontane zelfontbranding. In A. Oderwald, K. Neuvel, W. van Tilburg & A. Thijs (Eds.), Het laatste woord. De dood in fictie (pp. 73-82). Utrecht: De Tijdstroom
 • Oderwald, A.K. (2015). Van Deadline naar Dodeneiland. Inleiding op het thema. In A. Oderwald, K. Neuvel, W. van Tilburg & A. Thijs (Eds.), Het laatste woord. De dood in fictie (pp. 9-11). Utrecht: De Tijdstroom
 • Oderwald, A.K. (2015). Ik ben niet een ander. In A. Oderwald, K. Neuvel & W. van Tilburg (Eds.), Buiten Zinnen (pp. 45-52). Utrecht: De Tijdstroom
 • Oderwald, A.K. (2015). Een kind van de tovenaar. Over Golo Mann. In C. van Bergen, A. Oderwald & K. Neuvel (Eds.), Laatbloeiers (pp. 93-104). Utrecht: De Tijdstroom
 • Oderwald, A.K. (2015). De doorbraak van het proletariaat. Over Charles Bukowski. In C. van Bergen, A. Oderwald & K. Neuvel (Eds.), Laatbloeiers (pp. 105-116). Utrecht: De Tijdstroom
 • Pitstra, F. (2015). 'Ja heilig is alle kunst' Anne Mankes-Zernike (1887-1972): een biografische schets. In Jan Mankes in woord en beeld. Heerenveen: Museum Belvedere
 • Trappenburg, M.J. (2015). De opkomst van het Ikea principe. In Wiarda Beckmanstichting WBS (Ed.), Omstreden vrijheid. Waartoe een vrije samenleving verplicht (pp. 175-184). Amsterdam: Van Gennep
 • Visser, L.H. (2015). Multipele sclerose en aanverwante aandoeningen. In P.J. Hijdra & R. Koudstaal (Eds.), Leerboek Neurologie. Amsterdam: Reeds Business Education
 • Visser, L.H. (2015). De richtlijnen in de praktijk. In P.J. Jongen (Ed.), Multiple sclerose en klinisch-wetenschappelijke methoden. Den Haag: Academic Pharmaceutical Production BV
 • Vosman, F.J.H. & Baart, A.J. (2015). Een lastige familie die niet lastig is. Verslag van een onderzoek dat te denken geeft. In A. Baart & F. Vosman (Eds.), De patiënt terug van weggeweest. Werken aan menslievende zorg in het ziekenhuis (pp. 181-206). Amsterdam: SWP
 • Vosman, F.J.H. & Boonen, M. (2015). Lean en lief aan bed. In A. Baart & F. Vosman (Eds.), De patiënt terug van weggeweest. Werken aan menslievende zorg in het ziekenhuis (pp. 253-268). Amsterdam: SWP

Boekredactie

 • Baart, A.J. & Vosman, F.J.H. (Ed.). (2015). De patiënt terug van weggeweest. Werken aan menslievende zorg in het ziekenhuis. Amsterdam: SWP
 • Bergen, C. van, Oderwald, A.K. & Neuvel, K. (Ed.). (2015). Laatbloeiers. Utrecht: De Tijdstroom
 • Leget, C.J.W. & Jorna, A.A.M. (Ed.). (2015). In wetenschap van de ziel. Delft: Eburon
 • Oderwald, A.K., Neuvel, K., Tilburg, W. van & Thijs, A. (Ed.). (2015). Het laatste woord. De dood in fictie. Utrecht: De Tijdstroom
 • Oderwald, A.K., Neuvel, K. & Tilburg, W. van (Ed.). (2015). Buiten zinnen. Waanzin in romans en films. Utrecht: De Tijdstroom

Boekbespreking

 • Braam, A.W. (2015). Net voorbij de rede. Verkenningen op het grensvlak van vernuft en verbeelding [Bespreking van het boek Net voorbij de rede. Verkenningen op het grensvlak van vernuft en verbeelding]. Tijdschrift voor Psychiatrie, 57(8), 622-623.
 • Gasenbeek, A. (2015). Een ten onrechte vergeten vrijdenker: Bram Lansen (1847-1931) [Bespreking van het boek Machinist en wereldverbeteraar. Het leven van A.J. Lansen (1847-1931)]. De Vrijdenker, 46(6), 7-8.
 • Trappenburg, M.J. (2015). Bespreking van: Even stilstaan. Beroepsethiek in de jeugdzorg [Bespreking van het boek Even stilstaan. Beroepsethiek in de jeugdzorg]. Tijdschrift voor Gezondheidszorg en Ethiek, 25(4).

Tijdschriftredactie

 • Jouwe, N.L. & Suransky, A.C. (Eds.). (2015-2015) Waardenwerk, 62/63.
 • Pitstra, F., Bos, D. & Westerbeek, J. (Eds.). (2015-2015) Tijdschrift voor Biografie, 2015(4).

Rapport - extern rapport

Bijdrage in week- of dagblad

2014

Artikel in tijdschrift

 • Alma, H.A. (2014). Beelden van ouder worden: Het oudere lichaam. Gerõn. Tijdschrift over Ouder Worden & Maatschappij, 1 (2014).
 • Anbeek, C.W., Palmboom, G. & Schuurmans, J. (2014). De levensbeschouwelijke professional in transitie. Handelingen: Tijdschrift voor Praktische Theologie en Religiewetenschap, 2014 (3), 5-19.
 • Braam, A.W. (2014). Religie en depressie op hoge leeftijd –een empirische queeste onder Nederlandse ouderen. Handelingen: Tijdschrift voor Praktische Theologie en Religiewetenschap, 2014 (4), 29-37.
 • Bredewold, F.H., Tonkens, E.H. & Trappenburg, M.J. (2014). Mensen met een beperking als buren – Over aandacht, hulp en zorg tussen mensen met een verstandelijke of psychiatrische beperking en buurtgenoten. Tijdschrift voor Orthopedagogiek, 53 (3), 91-103.
 • Dohmen, L.J.M.C. (2014). Over het verbeteren van mensen. Waardenwerk, 58/59, 44-48.
 • Duyndam, J. (2014). Autonomie, keuzestress en zelfoverschatting. Christen Democratische Verkenningen, Lente 2014, 108-115.
 • Egmond, M. van, Klapwijk, P. & Lensvelt-Mulders, G.J.L.M. (2014). EenVandaag experimenteert met panels. CLOU: Marketing Research and Digital Analytics, 68, 34-36.
 • Ettema, E. & Leget, C.J.W. (2014). Kwaliteit van leven in de palliatieve zorg. Waar hebben we het over? Tijdschrift voor Gezondheidszorg en Ethiek, 24 (3), 71-75.
 • Ewijk, H. van (2014). Ühendav elukutse. Sotsiaaltöö, 55-56.
 • Ewijk, H. van (2014). De vrolijke wetenschap. Maatwerk, 5, 18-19.
 • Ewijk, H. van (2014). De professionaliteit van de sociaal werker. Meervoudig verbinden in sociale complexiteit. Tijdschrift voor Welzijnswerk, 38 (338), 3-14.
 • Ewijk, H. van (2014). De actualiteit van Marie Kamphuis. Tijdschrift voor de Sociale Sector, 1, 54-55.
 • Ewijk, H. van (2014). De toekomst van maatschappelijk werk in een sociaal gevoelige tijd: positioneren en profileren. Maatwerk, 2, 2-5.
 • Ewijk, H. van (2014). Bericht uit Estland. Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie, 45 (4), 236-237.
 • Gasenbeek, A. (2014). Reactie op Henk Koehorst. De Vrijdenker, 45 (7).
 • Gasenbeek, A. & Brabers, J. (2014). Als het erop aankomt. Aspecten uit 50 jaar humanistische geestelijke begeleiding bij de krijgsmacht. Waardenwerk, 15 (58/59), 146-158.
 • Goossensen, M.A. & Thissen, P. (2014). Zorg, liefde & afhankelijkheid. Franciscaans Leven, 97 (2), 57-60.
 • Goossensen, M.A. (2014). Niets worden. Omgaan met existentiële eenzaamheid bij stervenden. Waardenwerk, 2014 (58/59), 103-109.
 • Goossensen, M.A. (2014). Inleiding op het symposium ‘In wetenschap van de ziel’. Waardenwerk, 2014 (58/59), 168-173.
 • Groot, I. de (2014). Hoe het formele onderwijs bij kan dragen aan een breed type democratisch engagement. Waardenwerk, 58/59, 76-88.
 • Hart-van Veldhuizen, M. 't & Leget, C.J.W. (2014). Palliatieve zorg voor psychiatrische patiënten: een gedeeld probleem? Bijzijn XL, 3 (2014), 24-27.
 • Jorna, A.A.M. (2014). Ik bedoelde het toch goed. De tragische lading van dat ene zinnetje. Tijdschrift Geestelijke Verzorging, september (3), 29-34.
 • Jorna, A.A.M. (2014). Deelnemende professionaliteit bij eenzaamheid. Counseling Magazine, september (3), 51-56.
 • Koopmans, L., Oort-Borsboom, P. van & Goossensen, M.A. (2014). Toekomstspijt, dat is wat ik voel, een fenomenologische analyse van de laatste levensfase. Waardenwerk, 2014 (58/59), 96-102.
 • Leeman, Y.A.M. (2014). Burgerschapseducatie in de kleutergroep. De Wereld van het Jonge Kind, 42 (3), 17-19.
 • Leeman, Y.A.M. (2014). Tijdnood. Nieuw Meesterschap. Tijdschrift Praktijkgericht Onderzoek in Onderwijs en Opvoeding, 5 (1), 31-34.
 • Leeman, Y.A.M. (2014). Grip op burgerschap. PiP: Pedagogiek in Praktijk, 80, 34-37.
 • Leget, C.J.W. (2013). Het mensbeeld in de palliatieve zorg. Tijdschrift voor Gezondheidszorg en Ethiek, 24 (1), 14-18.
 • Leget, C.J.W. (2014). Perspectief. Bijzijn XL, 10-2014, 13.
 • Leget, C.J.W. (2014). De bittere pil zoet gemaakt. Bijzijn XL, 6-2014, 27.
 • Leget, C.J.W. (2014). Amateurs in het goede leven. Bijzijn XL, 8-2014, 15.
 • Leget, C.J.W. (2014). Wat gij niet wilt.... Bijzijn XL, 4-2014, 15.
 • Leget, C.J.W. (2014). Zorg waar muziek in zit. Bijzijn XL, 2-2014, 21.
 • Leget, C.J.W., Meurs, J. van & Brand, M. van den (2014). Spirituele vragen verkennen: aanbevelingen voor de praktijk. Oncologica, 31 (1), 38-42.
 • Maas, A.J.J.A. (2014). Klinkende meerstemmige verhalen deel II, de luisterfase in de dataverzameling. KWALON, 19 (1), 47-55.
 • Maas, A.J.J.A. (2014). Klinkende meerstemmige verhalen. KWALON, 18 (3), 47-54.
 • Niemeijer, A.R. (2014). Technologie voor kwetsbare mensen: hoe onschuldig is een elektronische medicijndoos? Zorg & Recht in Praktijk, 1 (1), 17-21.
 • Schreurs, M. & Klundert, M. van de (2014). Bildung in de weerbarstige onderwijspraktijk. Vakwerk. ledenblad beter onderwijs Nederland, 9 (12), 16-21.
 • Stolk, V.J. (2014). 'De natuur zal spreken.' Multatuli en andere pedagogen over opvoeding en onderwijs. Over Multatuli, 35 (70), 45-63.
 • Suransky, A.C. (2014). Liberal arts education en Humanistiek: in gesprek met Martha Nussbaum. Waardenwerk, 57, 37-46.
 • Suransky, A.C. (2014). Amartya Sen’s gedachtegoed als inspiratiebron voor de Humanistiek. Waardenwerk, 57, 11-15.
 • Suransky, A.C. (2014). Ten geleide: Amartya Sen en martha Nussbaum. Waardenwerk, 57, 9-10.
 • Suransky, A.C. (2014). Amartya Sen als het geweten van de economie - in gesprek met Ingrid Robeyns. Waardenwerk, 57, 21-29.
 • Tonkens, E.H. (2014). Vijf misverstanden over de participatiesamenleving. TSG. Tijdschrift voor Gezondheidswetenschappen, '93 (1), 1-3.
 • Tonkens, E.H. (2014). Tijd voor een links antwoord op marktwerking. Socialisme & Democratie, 6, 16-23.
 • Tonkens, E.H. (2014). Winstuitkering in ziekenhuizen: een radicale misstap. Socialisme & Democratie, 71 (4), 17-23.
 • Veugelers, W. (2014). Identiteitsontwikkeling van Jongeren en Normatieve Professionaliteit van Docenten - Dilemma's in Theorie en Praktijk. Waardenwerk, 56, 19-28.
 • Veul, R. & Oderwald, A.K. (2014). Kanker schrijven. Pallium, 16 (2), 16-18.
 • Vosman, F.J.H. (2014). Zorg vanuit zorgen gedacht: de veranderende ethiek in een gedecentraliseerde zorg. Christen Democratische Verkenningen, zomer 2014, 121-127.
 • Vosman, F.J.H. (2014). Zorgethiek en laatmoderne onzekerheid. Waardenwerk, 2014,58/59, 23-36.

Congresbijdrage - artikel

 • Ewijk, H. van (2014). Meervoudig verbinden in sociale complexiteit. In K Thienpont (Ed.), Sociaal werk verbindt (pp. 11-24). Gent: Gent Academia Press

Boek

 • Anbeek, C.W. (2014). Een pelgrimstocht naar de toekomst (Goddeeltjes). Zoetermeer: Meinema
 • Ewijk, H. van (2014). Omgaan met sociale complexiteit. Professionals in het sociale domein. Amsterdam: SWP
 • Goossensen, M.A. & Sakkers, M. (2014). 'Daar doe ik het voor'. Ervaringen van vrijwilligers in de palliatieve zorg. Bunnik: VPTZ Nederland
 • Jorna, A.A.M. & Voois, W. (2014). Onmetelijke eenzaamheid, eenzaamheid als mogelijkheid tot zelfwording en zinvinding. Delft: Eburon
 • Jorna, A.A.M. & Marijn, J. (2014). Altijd Etty. Etty Hillesum, inspiratiebron voor een rijk innerlijk leven. Utrecht: Ten Have
 • Pool, D. & Goossensen, M.A. (2014). Hoe word je een Bianca? 57 dagen in een verzorgingshuis. Utrecht: De Graaff
 • Trappenburg, M.J. (2014). Bescheiden professies. Over evidence based werken buiten de cure. Den Haag: Centrum voor Ethiek en Gezondheid (CEG)

Hoofdstuk in boek

 • Alma, H.A. (2014). Franz Marcs apocalyptische hoop op een nieuw Europa. In M. Barnard & W. Stoker (Eds.), Apocalyps in kunst: Ondergang als loutering? (Figura Divina, 1) (pp. 31-42) Zoetermeer: Meinema
 • Baars, J. (2014). Paradoxen van veroudering, oudere en ouder Worden. In J. Jukema & J. van Vliet (Eds.), Perspectieven op ouder worden en de Sociaal Professional (pp. 221-228). Amsterdam: Boom
 • Dohmen, L.J.M.C. (2014). Hoe kunnen we weer echt gelukkig worden? In L. Knoop (Ed.), Brandstof. Vlammende dialogen over vragen van levensbelang (pp. 173-200). Amsterdam: Nijgh & van Ditmar
 • Duyndam, J. (2014). Genieten, dat is menselijk. In J. Baijens (Ed.), Het beste idee van 2014 (pp. 148-149). Uitgeverij De Wereld
 • Ewijk, H. van (2014). SJD en de nieuwe sociale kwestie. In S. Bollinger & H. van 't Blik (Eds.), SJD en de nieuwe kwetsbaarheid. Een caleidoscopische blik op 25 jaar Sociaal Juridische Dienstverlening. Den Haag: Sdu
 • Ewijk, H. van (2014). Bij de zaak houden. In L. Thys, L. Deneffe & K. Elsen (Eds.), Leer(r)echt. in Rizsas (Institutionele pedagogiek (IP). Praktijk en reflectie) (pp. 120-123). Antwerpen: Garant
 • Ewijk, H. van (2014). Loyaliteit in het sociaal werk. In Morisprudentie in de praktijk (pp. 65-82). Utrecht: Hogeschool Utrecht
 • Ewijk, W. van & Oderwald, A.K. (2014). Geen feest voor de bok. De prostaat. In A.K. Oderwald, K. Neuvel & W. van Tilburg (Eds.), Een zachte machine. Een literaire reis door het lichaam (Literatuur en Geneeskunde) (pp. 243-248). Utrecht: De Tijdstroom
 • Gupta, J.A. (2014). Reproductive Genetics and Prenatal Genetic testing in India. In J. Dash, P.K. Patra & K.C. Satapathy (Eds.), Dimension of Healthcare System Among Tribal and Other Communities. New Delhi: SSDN Publishers and Distributors
 • Jorna, A.A.M. (2014). De geboortehelper van mijn ziel. In T. Jorna & J. Marijn (Eds.), Altijd Etty. Etty Hillesum, inspiratiebron voor een rijk innerlijk leven. Utrecht: Ten Have
 • Leget, C.J.W. (2014). Commentaar op casus 25, ‘De meeste stemmen gelden?’. In C. Hertogh, A. Hendriks & M. Verkerk (Eds.), Ethische dilemma’s in de ouderengeneeskunde. Tussen patiënt en zorgsysteem (pp. 136). Assen: van Gorcum
 • Leget, C.J.W. (2014). Commentaar op casus 7, ‘De buren als informele vertegenwoordigers’. In C. Hertogh, A. Hendriks & M. Verkerk (Eds.), Ethische dilemma’s in de ouderengeneeskunde. Tussen patiënt en zorgsysteem (pp. 47). Assen: van Gorcum
 • Oderwald, A.K. (2014). Van gemak naar ongemak. De baarmoeder. In A.K. Oderwald, K. Neuvel & W. van Tilburg (Eds.), Een zachte machine. Een literaire reis door het lichaam (Literatuur en Geneeskunde) (pp. 249-252). Utrecht: De Tijdstroom
 • Oderwald, A.K. (2014). Plassen. De blaas. In A.K. Oderwald, K. Neuvel & W. van Tilburg (Eds.), Een zachte machine. Een literaire reis door het lichaam (Literatuur en Geneeskunde) (pp. 239-242). Utrecht: De Tijdstroom
 • Oderwald, A.K. (2014). Lijden aan de tijd. De milt. In A. Oderwald, K. Neuvel & W. van Tilburg (Eds.), Een zachte machine. Een literaire reis door het lichaam (Literatuur en Geneeskunde) (pp. 227-230). Utrecht: De Tijdstroom
 • Oderwald, A.K. (2014). Hypochondrisch lijden. Het haar. In A.K. Oderwald, K. Neuvel & W. van Tilburg (Eds.), Een zachte machine. Een literaire reis door het lichaam (Literatuur en Geneeskunde) (pp. 43-46). Utrecht: De Tijdstroom
 • Oderwald, A.K. (2014). Oneetbaar vlees. De pancreas. In A. Oderwald, K. Neuvel & W. van Tilburg (Eds.), Een zachte machine. Een literaire reis door het lichaam (Literatuur en Geneeskunde) (pp. 215-218). Utrecht: De Tijdstroom
 • Oderwald, A.K. (2014). De ontdekking van een evidentie. De clitoris. In A. Oderwald, K. Neuvel & W. van Tilburg (Eds.), Een zachte machine. Een literaire reis door het lichaam (pp. 69-72). Utrecht: De Tijdstroom
 • Oderwald, A.K. (2014). De onopgemerkte zon van ons bestaan. Het hart. In A. Oderwald, K. Neuvel & W. van Tilburg (Eds.), Een zachte machine. Een literaire reis door het lichaam (Literatuur en Geneeskunde) (pp. 167-178). Utrecht: De Tijdstroom
 • Oderwald, A.K. (2014). Adembenemend. De longen. In A.K. Oderwald, K. Neuvel & W. van Tilburg (Eds.), Een zachte machine. Een literaire reis door het lichaam (Literatuur en Geneeskunde) (pp. 181-186). Utrecht: De Tijdstroom
 • Oderwald, A.K. (2014). Crise de foie. De lever. In A.K. Oderwald, K. Neuvel & W. van Tilburg (Eds.), Een zachte machine. Een literaire reis door het lichaam (Literatuur en Geneeskunde) (pp. 207-212). Utrecht: De Tijdstroom
 • Oderwald, A.K. (2014). Rond en erotiserend. De billen. In A.K. Oderwald, K. Neuvel & W. van Tilburg (Eds.), Een zachte machine. Een literaire reis door het lichaam (Literatuur en Geneeskunde) (pp. 55-58). Utrecht: De Tijdstroom

Boekredactie

 • Oderwald, A.K., Neuvel, K. & Tilburg, W. van (Ed.). (2014). Een zachte machine. Een literaire reis door het lichaam. Utrecht: De Tijdstroom

Boekbespreking

 • Braam, A.W. (2014). H.M. van Praag (2013), Het verstand te boven. Beproevingen van een verstandig mens [Bespreking van het boek Het verstand te boven. Beproevingen van een verstandig mens.]. Tijdschrift voor Psychiatrie, 56(10), 696-697.

Tijdschriftredactie

 • Groot, I. de (Ed.). (2014-2014) Waardenwerk.

Rapport - extern rapport

 • Bernts, T., Ganzevoort, R., Leget, C.J.W. & Wojtkowiak, J. (2014). Omvang en verdeling van de geestelijke verzorging in de krijgsmacht vanaf 2016. (extern rapport, no rapportnr. 637). Nijmegen: KASKI Radboud Universiteit
 • Oostwaard van, S., Machielse, J.E.M. & Dangermond, K. (2014). De (on)betaalde kracht achter goed vrijwilligerswerk. Een onderzoek naar de inzet van betaalde en niet-betaalde coordinatoren binnen de maatjesprojecten van Humanitas. (extern rapport, LESI Publicaties). Utrecht: LESI

Bijdrage in week- of dagblad

 • Laceulle, H. (2014, juli 5). Somber niet zo over ouderdom. Trouw
 • Oderwald, A.K. (2014, mei 31). Van lezen word je een betere dokter. Trouw
 • Oderwald, A.K. & Thijs, A. (2014, september 20). Geschilderde gekte. Trouw
 • Tonkens, E.H. & Bredewold, F.H. (2014, december 3). Doe niet zo romantisch over de zorg voor elkaar. NRC
 • Tonkens, E.H. (2014, november 1). Als de overheid zich terugtrekt participeren mensen juist minder. NRC
 • Tonkens, E.H. (2014, juli 28). Vijf misverstanden over de participatiesamenleving. Trouw
 • Tonkens, E.H. & Bochove, M. van (2014, september 9). De vrijwilliger is beperkt inzetbaar’. Trouw
 • Trappenburg, M.J. (2014, september 6). Loyale ambtenaar is niet hip meer. NRC Handelsblad
 • Trappenburg, M.J. (2014, december 1). Simpele zorg hoeft niet door de buren. NRC Handelsblad

2013

Artikel in tijdschrift

 • Bertens, I., Burg, M.E. van de & Leget, C.J.W. (2013). Verbindende schakel. De rol van de geestelijk verzorger bij traumaopvang op de SEH. Tijdschrift Geestelijke Verzorging, 72, 10-23.
 • Blitz, I.C. & Mooren, J.H.M. (2013). Chronische ziekte. Een onderzoek onder jongeren met de ziekte van Crohn. Tijdschrift Geestelijke Verzorging, 69, 30-37.
 • Calsius, J., Alma, H.A. & Pott, H.J. (2013). Doorheen de angst. Fenomenologische analyse van vijf existentiële structuurmomenten. Tijdschrift voor Cliëntgerichte Psychotherapie, 51 (3), 226-242.
 • Calsius, J., Alma, H.A. & Pott, H.J. (2013). Het lichaam doorheen een existentieel bewustwordingsproces. Mogelijk of niet? Tijdschrift voor Cliëntgerichte Psychotherapie, 51 (4), 297-313.
 • Dohmen, L.J.M.C. (2013). Ik maak zelf wel uit wat ik doe. MM, 37, 16-17.
 • Dohmen, L.J.M.C. (2013). Het gevaarlijke woord 'wij'. Filosofie Magazine, 12, 10-13.
 • Dohmen, L.J.M.C. (2013). De christen en de humanist. Sophie (christelijke filosofie), 3, 10-15.
 • Dohmen, L.J.M.C. (2013). Narrativiteit, identiteit en moraal bij Montaigne. Filosofie: Kwartaalblad voor Informatie en Communicatie over Filosofie en Filosofieonderwijs, 23, 10-16.
 • Duyndam, J. (2013). De kennis van emoties. Waardenwerk, 183-191.
 • Ewijk, H. van (2013). Sotsiaaltöö teadmiste kogum. Sotsiaaltöö, 4, 9-10.
 • Ewijk, H. van (2013). Bezielde verbanden. Sociaal Bestek, dec 2013.
 • Ewijk, H. van (2013). Sotsiaaltöötaja kui tark inimene. Sotsiaaltöö, 2, 5-6.
 • Gasenbeek, A. (2013). Notities van een lezer (5). De Vrijdenker, 44 (4), 12-13.
 • Gasenbeek, A. (2013). Notities van een lezer (4). De Vrijdenker, 44 (2), 29-31.
 • Groot, I. de (2013). Samen beslissen is ook democratie’. Een onderzoek naar de democratieconcepten van Nederlandse jongeren. Maatschappij & Politiek, 2013 (1), 6-9.
 • Kate, L. ten (2013). De oogst van het onmogelijke. Over de vreemdheid in Michel Foucault's denken. Extaze, 11-21.
 • Leeman, Y.A.M. & Wardekker, W. (2013). Cursus voor professionalisering van leraren: succes en problemen. Tijdschrift voor Lerarenopleiders, 34, 33-43.
 • Leget, C.J.W., Daelen, M. van & Swart, S. (2013). Spirituele zorg in de kaderopleiding Palliatieve Zorg. Tijdschrift voor Ouderengeneeskunde, 2013, 146-149.
 • Leget, C.J.W. (2013). Assisted dying - the current debate in the Netherlands. European Journal of Palliative Care, 20, 168-171.
 • Leget, C.J.W. (2013). Trendbericht: "spiritual Care" in de zorg. Handelingen: Tijdschrift voor Praktische Theologie en Religiewetenschap, 40, 71-77.
 • Leget, C.J.W. (2013). Spirituele zorg en geestelijk verzorgers. Bijblijven, 7:2013.
 • Leget, C.J.W. & Smeets, W. (2013). Oordeels en besluitvorming van pastores bij ethische kwesties. Handelingen: Tijdschrift voor Praktische Theologie en Religiewetenschap, 40, 2-5.
 • Leget, C.J.W. (2013). Waardigheid. Bijzijn XL, 2-2013, 13.
 • Leget, C.J.W. (2013). Diepere vragen. Bijzijn XL, 4-2013, 42.
 • Leget, C.J.W. (2013). Ziek of gezond ? Bijzijn XL, 6-2013, 33.
 • Leget, C.J.W. (2013). Alternatieve geneeskunde. Bijzijn XL, 8-2013, 34.
 • Leget, C.J.W. (2013). Kleuren en smaken in de ethiek. Bijzijn XL, 9-2013, 17.
 • Leget, C.J.W. (2013). Weigerartsen. Bijzijn XL, 10-2013, 35.
 • Machielse, J.E.M. & Vierendeels, J.A. (2013). Eenzaamheid en sociaal isolement bij ouderen [oktober]. De Gids, 104 (8), 26-31.
 • Mooren, J.H.M. & Sools, A.M. (2013). Futuring in Psychotherapie und psychologischer Beratung. Psychotherapie im Dialog PID, 14, 14-15. doi: 10.1055/s-0033-1337108
 • Nistelrooij, A.A.M. van & Vosman, F.J.H. (2013). Religieuze taal in moreel beraad. Tijdschrift Geestelijke Verzorging, 16, 45-54.
 • Olsman, E., Willems, D. & Leget, C.J.W. (2013). Werken met drie perspectieven op hoop van ongeneeslijk zieke mensen. Tijdschrift voor Ouderengeneeskunde, 2013, 142-145.
 • Smeets, W. & Leget, C.J.W. (2013). De ethische competentie van de professional. Handelingen: Tijdschrift voor Praktische Theologie en Religiewetenschap, 40, 74-79.
 • Vosman, F.J.H. (2013). Klaar met leven. Gerõn. Tijdschrift over Ouder Worden & Maatschappij, 2013 - 4, 9-12.
 • Vosman, F.J.H. & Kolen, M. (2013). Grenservaringen van lvb-jongeren: alledaagse zorg als kans op identiteitsvinding. NTZ. Nederlands Tijdschrift voor Zwakzinnigenzorg, 2013 - 4, 254-268.
 • Walton, M.N. & Mooren, J.H.M. (2013). Geestelijke verzorging. Over de veelvormigheid en de fluiditeit van het geestelijke. Tijdschrift Geestelijke Verzorging, 70, 24-32.

Congresbijdrage - artikel

 • Depla, M., Frederiks, B., Hertogh, C. & Niemeijer, A.R. (2013). Weging van Waarden. In Denkbeeld 25

Boek

 • Anbeek, C.W. & Jong, A. de (2013). De berg van de ziel. Een persoonlijk essay over kwetsbaar leven. Utrecht: Ten Have
 • Baart, A.J. & Carbo, Ch. (2013). De Zorgval. Beelden, ervaringen en verhalen/Analyse, kritiek en uitzicht. Amsterdam: Thoeris
 • Dohmen, L.J.M.C. (2013). Levenskunst op school. Over een andere cultuur van omgaan met jezelf en anderen. Den Haag: VBS
 • Goossensen, M.A. & Oude Egberink, A. (2013). Gezien of niet? Utrecht: De Graaff
 • Goossensen, M.A. (2013). Schetsen van mismatch. Een zorgethische visie op evaluatieonderzoek (deel 17 Inzicht in Sociale Interventies van Movisie.). Utrecht: Movisie
 • Machielse, J.E.M., van de Maat, J.W. & Pellemans, E. (2013). De lokale aanpak van eenzaamheid. Utrecht: BVWO/LESI/MOVISIE/Coalitie Erbij

Hoofdstuk in boek

 • Anbeek, C.W. (2013). Overlevingskunst. In J. Wijsbek (Ed.), Levenskunst à la Carte (pp. 161-175). Leidschendam: Quist
 • Anbeek, C.W. (2013). Bestaansconsulenten binnen eerstelijns behandelteams: een verborgen vraag en mogelijkheden voor een nieuw behandelaanbod. In S. van Erp & H. Goris (Eds.), De theologie gevierendeeld. Vier spanningsvelden voor de theologiebeoefening in Nederland (Annalen van het Thijmgenootschap, 101 - 1) (pp. 137-159). Nijmegen: Valkhof Pers
 • Baars, J. (2013). De kunst van het leven in verschillende tijden. In J. Wijsbek (Ed.), Levenskunst à la Carte (pp. 147-160). Leidschendam: Quist
 • Baars, J. (2013). Globalisering heeft ook voor ouderen ingrijpende gevolgen. In T. Verlaan & M. de Coole (Eds.), Ouder Worden in de 21e eeuw (pp. 201-206). Amsterdam: SWP
 • Baars, J. (2013). Actief Ouder Worden vraagt Ruimte. In M. Moerenhout, L. Demeester & R. Sierens (Eds.), Levens lopen anders. Over actief ouder worden (pp. 13-44). Antwerpen: Garant
 • Derkx, P.H.J.M. (2013). Slotbeschouwing. Over zingeving en ...? Bij het afscheid van Jan Hein Mooren van de Universiteit voor Humanistiek. In J..H. Mooren & A. Bolsenbroek (Eds.), Zin. Inleidende teksten in de humanistisch geestelijke begeleiding (pp. 167-175). Utrecht: de Graaff
 • Dohmen, L.J.M.C. (2013). Op weg naar een nieuwe cultuur van het zelf. In J. Wijsbek (Ed.), Levenskunst a la carte (pp. 17-51). Leidschendam: Uitgeverij Quist
 • Ewijk, H. van (2013). De uitwerking van vermaatschappelijking van zorg op ouderen en vrijwilligers. In E. Hambach (Ed.), Lang zullen ze leven. Vrijwilligerswerk voor en door ouderen (pp. 11-24). Brussel: Politeia
 • Ewijk, H. van & Waal, V. de (2013). Intra-normatieve professionalisering in sociaal werk. In H. Kunneman & H. van Ewijk (Eds.), Praktijken van normatieve professionalisering (pp. 161-178). Amsterdam: SWP / UvH
 • Ewijk, H. van (2013). Ontvouwing van normatieve professionalisering. In H. Kunneman & H. van Ewijk (Eds.), Praktijken van normatieve Professionalisering (pp. 19-72). Amsterdam: SWP / UvH
 • Goossensen, M.A., Dijke, J. van & Baart, A.J. (2013). Zorgethisch evalueren: mismatch als sleutel. In J. Omlo, M. Bool & P. Rensen (Eds.), Weten wat werkt: Passend evaluatieonderzoek in het sociale domein (pp. 105-123). Amsterdam: SWP
 • Jacobs, G.C. (2013). Normatieve professionalisering van onderwijsprofessionals: verruiming, onderdompeling en ont-zekering in het doen van praktijkgericht onderzoek. In H. van Ewijk & H. Kunneman (Eds.), Praktijken van normatieve professionalisering (pp. 269-291). Amsterdam: SWP
 • Kate, L. ten (2013). In Saecula Saeculorum. De seculiere kant van de religie. In G. Vanheeschwijck & S. Latré (Eds.), Radicale secularisatie. Tien hedendaagse filosofen over religie en moderniteit (pp. 65-81). Zoetermeer/Kapellen (B): Klement/Pelckmans
 • Leget, C.J.W. & Pijnenburg, M. (2013). De café dialogen: Praktische wijsheid over tafel. In C.J.W. Leget & M. Pijnenburg (Eds.), Het geld, de tijd en de wijsheid. Amsterdam: Boom Lemma
 • Leget, C.J.W. (2013). Over zorg als professie. In M. Schermer, M. Boenink & G. Meynen (Eds.), Komt een filosoof bij de dokter (pp. 219-230). Amsterdam: Boom
 • Mooren, J.H.M. (2013). Reflecties over verdriet en troost in het humanistisch geestelijk werk. In A.K. Bolsenbroek (Ed.), Zin. Inleidende teksten in de humanistisch geestelijke verzorging (pp. 55-63). Utrecht: Uitgeverij de Graaff
 • Mooren, J.H.M. (2013). Morele interacties en groepsdynamiek. In F. Van Iersel, J.P. Van Bruggen & R. De Boer (Eds.), Trouw aan jezelf. Hoe de Geestelijke Verzorging kan bijdragen aan de morele vorming van militairen (pp. 144-159). Budel: Uitgeverij Damon.
 • Mooren, J.H.M. (2013). Een methodiek van het humanistisch geestelijk werk. In J.H.M. Mooren (Ed.), Bakens in de Stroom. Naar een methodiek van het humanistisch geestelijk werk (pp. 133-169). Utrecht: Uitgeverij de Graaff
 • Mooren, J.H.M. (2013). Humanistisch raadswerk. In J.H.M. Mooren (Ed.), Bakens in de stroom. Naar een Methodiek van het humanistisch geestelijk werk (pp. 15-32). Utrecht: Uitgeverij de Graaff
 • Mooren, J.H.M. (2013). Levensbeschouwelijke zorg in de praktijk. In A.K. Bolsenbroek (Ed.), Zin. Inleidende teksten in de humanistische geestelijke begeleiding (pp. 15-27). Utrecht: Uitgeverij de Graaff
 • Mooren, J.H.M. (2013). Utopieen als morele modellen. In A.K. Bolsenbroek (Ed.), Zin. Inleidende teksten in de humanistische geestelijke begeleiding (pp. 159-166). Utrecht: Uitgeverij de Graaff
 • Vosman, F.J.H. (2013). Geestelijk verzorger in 2015: naar de bron of naar de bliksem? In S van Erp & H Goris (Eds.), De theologie gevierendeeld. Vier spanningsvelden voor de theologiebeoefening in Nederland (Annalen van het Thijmgenootschap, 101 - 1) (pp. 119-136). Nijmegen: Valkhof Pers

Boekredactie

 • Ewijk, H. van & Kunneman, H. (Ed.). (2013). Praktijken van normatieve professionalisering. Amsterdam: SWP
 • Leget, C.J.W. & Pijnenburg, M. (Ed.). (2013). De tijd het geld en de wijsheid. Amsterdam: Boom Lemma

Boekbespreking

 • Schreurs, M. (2013). Tegen de cultuurrelativisten [Bespreking van het boek In gesprek met Paul Cliteur]. Openbaar Bestuur. Tijdschrift voor Beleid, Organisatie en Politiek, 23, nummer(1), 30-31.
 • Stolk, V.J. (2013). History of Schooling. Politics and Local Practice [Bespreking van het boek History of Schooling. Politics and Local Practice]. H-Soz-U-Kult.
 • Stolk, V.J. (2013). Romanticism: Europe's future or history? [Bespreking van het boek Die Romantik: ein Gründungsmythos der Europäischen Moderne]. IJHE - Bildungsgeschichte- International Journal for the Historiography of Education., 3(1), 130-132.

Rapport - extern rapport

 • Machielse, J.E.M. & Jonkers, M.D.J. (2013). De verbinding tussen formele en informele hulp aan sociaal kwetsbare burgers. Een relatieadvies voor een verstandshuwelijk. (extern rapport, LESI Rapporten, no 10). Utrecht: LESI
 • Vaart, W. van der, Oudenaarden, R. van, Weijers, C. & Egmond, M. van (2013). Een exploratie van 'inhoud en methoden' voor een kwaliteitsstandaard 'omgaan met levensvragen in de langdurende zorg voor ouderen'. De eerste onderzoeksfase. Onderzoek in opdracht van het Expertise Netwerk Levensvragen en Ouderen. (extern rapport). Utrecht: Universiteit voor Humanistiek
 • Veugelers, W.M.M.H. & Schuitema, J. (2013). Docenten en het beoordelen van waarden. Onderwijs en Samenleving. (extern rapport, no nr. 101). Amsterdam: Department of Child Development and Education, Universiteit van Amsterdam

Rapport

 • Pater, J., Veugelers, W.M.M.H., Karssen, M. & Vergeer, M. (2013). De context van g/hvo in het openbaar onderwijs. Onderwijs en Samenleving. (no nr.100). Amsterdam: Kohnstamm Instituut

Bijdrage in week- of dagblad

Inaugurele rede

 • Braam, A.W. (2013). Levensbeschouwing en psychiatrie: Christuswaan of Chi-kwadraat?. Oratie (2013, oktober 25). Amsterdam: Humanistics University Press / SWP

2012

Artikel in tijdschrift

 • Alma, H.A. & Smaling, A. (2012). De ontwikkeling van empathisch begrip. Tijdschrift voor Humanistiek, 13 (50/51), 114-124.
 • Alma, H.A. (2012). Humanistiek en topsectoren. Tijdschrift voor Humanistiek, 13 (50/51), 24-27.
 • Alphen, E. van (2012). Een onbetrouwbare toekomst. Gesprekken over de publieke omroep, digitaal onkruid & normatieve journalistiek. Tijdschrift voor Humanistiek, 48 (13), 29-39.
 • Alphen, E. van & Hoek, C. van der (2012). Tussen autonomie en determinism: over de impact van de huidige media. Tijdschrift voor Humanistiek, 48 (13), 5-7.
 • Dohmen, L.J.M.C. (2012). Proeve van een morele levensstijl voor ouderen. Gerõn. Tijdschrift over Ouder Worden & Maatschappij, 4.
 • Dohmen, L.J.M.C. (2012). Hoe weet je wat je wilt? Filosofie Magazine, 2012 (11), 34-38.
 • Dohmen, L.J.M.C. (2012). The trouble with Harry - Pleidooi voor een modern humanisme. Tijdschrift voor Humanistiek, 49 (13), 79-92.
 • Dubbeldam, A. & Mooren, J.H.M. (2012). Afstand en nabijheid revisited. Een oneindige dans van verwijdering en toenadering. Tijdschrift Geestelijke Verzorging, 15 (67), 12-20.
 • Ewijk, H. van & Haas, L. de (2012). Begeleiding van zelfwerkzaamheid in de sociale context. Hans van Ewijk over maatschappelijk werk en filosofie. Filosofie: Kwartaalblad voor Informatie en Communicatie over Filosofie en Filosofieonderwijs, 22 (5), 45-50.
 • Ewijk, H. van (2012). Op zoek naar professionele vriendschap. Jeugdbeleid, 6 (1), 17-23.
 • Ewijk, H. van (2012). Burgerinitiatieven als noodzakelijk antwoord op de complexe samenleving. Gerõn. Tijdschrift over Ouder Worden & Maatschappij, 14 (2), 38-41.
 • Gasenbeek, A. (2012). Notities van een lezer. De Vrijdenker, 43 (3), 21-23.
 • Gasenbeek, A. & Voets, H. (2012). Humanistische antwoorden op de financiel-economische crisis? Tijdschrift voor Humanistiek, 13 (50/51), 49-61.
 • Gasenbeek, A. (2012). Seculiere levensbeschouwingen in het Interbellum: een onderzoeksopzet. De Vrijdenker, 43 (10), 3-7.
 • Gasenbeek, A. (2012). Opnieuw een vrijdenkerspublicatie! De Vrijdenker, 43 (10), 10.
 • Gasenbeek, A. (2012). In memoriam Ans Spigt-van Blijenburgh (1921-2012). De Vrijdenker, 43 (7), 21.
 • Gasenbeek, A. (2012). Vrijheid van expressie versus vrijheid van godsdienst. De Vrijdenker, 43 (9), 19-20.
 • Gasenbeek, A. (2012). Notities van een lezer (3). De Vrijdenker, 43 (8), 26-30.
 • Gasenbeek, A. (2012). In het licht van de wereldliteratuur: een humanistische bloemlezing. De Vrijdenker, 43 (10), 35.
 • Gasenbeek, A. (2012). Notities van een lezer (2). De Vrijdenker, 43 (5), 16-18.
 • Goelst Meijer, S.L.E. van (2012). Geweldloosheid en humanisme. Tijdschrift voor Humanistiek, 49 (13), 93-96.
 • Goossensen, M.A., Timmermann, M. & Tijmense, A. (2012). Wilsonbekwaamheid, grenzen en alledaagse dillemma’s. Denkbeeld. Tijdschrift voor Psychogeriatrie, 24 (6), 20-23.
 • Goossensen, M.A. & Thissen, P. (2012). Opschonen van het zien: ouderenzorg & presentie. Denkbeeld. Tijdschrift voor Psychogeriatrie, 24 (5), 30-32.
 • Goossensen, M.A., Dijke, J. van, Heidinga, H. & Baart, A.J. (2012). Kwaliteit 2.0; over presentie, responsiviteit, opgaven en logica’s. Sociaal Bestek, 31-35.
 • Hooff, S. van den & Goossensen, M.A. (2012). Patiënt of cliënt? De betekenis van aanspreektermen. Denkbeeld. Tijdschrift voor Psychogeriatrie, 24 (3), 6-8.
 • Hulsman, M. & Mooren, J.H.M. (2012). Doden tijdens een militaire missie. Militaire Spectator, jrg. 183 (3), 132-143.
 • Jansz, U. (2012). Cultuurkritiek in Japanse gesprekken. Over Multatuli, 34 (69), 30-44.
 • Jorna, A.A.M. (2012). The longing for Human Contact, Why it is crucial that we foster awareness for the inner self in ourselves and in others. Journal of Spirituality in Mental Health, 14 (1), 23-37.
 • Kunneman, H.P. (2012). Bomen met Domen. Tijdschrift voor Humanistiek, 50/51, 78-85.
 • Leget, C.J.W. (2012). Implementing spiritual care at the end of life: the netherlands. European Journal of Palliative Care, 19 (4), 191-192.
 • Machielse, J.E.M. & Runia, K. (2012). Betrokken professionals, betrokken vrijwilligers. Samenwerken met vrijwilligers bij sociaal geisoleerde clienten. Maatwerk, 21-23.
 • Schreurs, M. & Leuvenink, C. (2012). Wat kunnen wij redelijkerwijs van elkaar verwachten? - Interview met de Nationale Ombudsman Alex Brenninkmeijer. Tijdschrift voor Humanistiek, 49 (13), 33-39.
 • Schreurs, M. (2012). De univerisiteit in de uitverkoop. Tijdschrift voor Humanistiek, 50/51 (13), 6-13.
 • Schreurs, M. (2012). Van wereldvreemdheid naar Amor Mundi. Tijdschrift voor Humanistiek, 48 (13), 63-65.
 • Schreurs, M. (2012). De Onderbuik van Nederland II - Over angst voor immigranten, economische crisis en de Apocalyps. Tijdschrift voor Humanistiek, 49 (13), 5-13.
 • Schuhmann, C.M. & Goelst Meijer, S.L.E. van (2012). Betrokkenheid op het niet-zelf - Zelfontplooiing vanuit een relationeel en geweldloos perspectief. Tijdschrift voor Humanistiek, 49 (13), 97-99.
 • Stolk, V.J. (2012). Opvoeding als revolutionaire strategie - Anarchisme, geweldloosheid en pedagogiek in Nederland (1900-1914). Tijdschrift voor Humanistiek, 49 (13), 100-118.
 • Suárez Müller, F. (2012). Gesprek over ouderdom, humanisme en levenskunst. Civis Mundi, 2012-12, 1-14.
 • Suárez Müller, F. (2012). De strijd om het Europese ideaal - Jürgen Habermas en de historische bestemming van Europa. Tijdschrift voor Humanistiek, 49 (13), 68-78.

Congresbijdrage - artikel

 • Dohmen, L.J.M.C. (2012). Filosofen over levenskunst. Optimistische en pessimistische visies. In Filosofie voor een breed publiek (pp. 8-25). Leeuwarden: Humanistisch Verbond Fryslan
 • Duyndam, J. (2012). Geestelijk weerbaar door humanisme. Over veerkracht en het verschil tussen imitatie en inspiratie. In J.P. van Bruggen, G. Wildering & R. de Boer (Eds.), Naar eer en geweten. Geestelijke verzorging en de morele vorming in de krijgsmacht (pp. 128-145). Budel: Damon
 • Ewijk, H. van (2012). Sociaal werk in internationaal perspectief. In A Sprinkhuizen & M Scholte (Eds.), De sociale keestie hervat. De Wmo en sociaal werk in transitie. (pp. 44-54). Houten: Bohn, Stafleu, van Loghum
 • Mooren, J.H.M. (2012). Morele erosie of morele competentie. Over moraliteit, geestelijke weerbaarheid en geestelijke verzorging. In J.P. van Bruggen, G. Wildering & R. de Boer (Eds.), Naar eer en geweten. Geestelijke Verzorging en de morele vorming in de krijgsmacht. (pp. 146-161). Budel: Uitgeverij Damon

Boek

 • Beemen, L. van, Brinkman, T., Timmermann, M. & Goossensen, M.A. (2012). Omgaan met agressie en Korsakov. Den Haag: Pasmans
 • Duyndam, J. & Poorthuis, M.J.H.M. (2012). Levinas. De grote filosofen (Trouw Bibliotheek: 12-delige filosofie collectie). Amsterdam: Dagblad Trouw
 • Ewijk, H. van, Spierings, F. & Wijnen-Sponselee, R. (2012). Basisboek sociaal werk. Activeren en verbinden. Den Haag: Boom Lemma
 • Machielse, J.E.M., Westelaken, A., Van der Zwet, R. & Nitsche, B. (2012). Maatwerk bij de aanpak van eenzaamheid: 41 interventies. Tilburg: BVWO/ZET-Brabant
 • Timmermann, M., Tijmense, A., Wolters, F. & Goossensen, M.A. (2012). Is het hij of ik?. Wilsonbekwaamheid en grenzen bij Korsakovpatiënten. Den Haag: Pasmans

Hoofdstuk in boek

 • Baart, A.J. (2012). Anders kijken naar kwaliteit van zorg op de Spoedeisende Hulp. In C. Leget & G. Olthuis (Eds.), Menslievende zorg in de praktijk. Berichten uit het St. Elisabeth Ziekenhuis (pp. 33-36). Den Haag: Lemma
 • Baart, A.J. (2012). Hoezo implementeren? Anders leren! In C. Leget & G. Olthuis (Eds.), Menslievende zorg in de praktijk. Berichten uit het St. Elisabeth Ziekenhuis (pp. 33-36). Den Haag: Lemma
 • Dieleman, A.J. & Veugelers, W.M.M.H. (2012). De school als leefwereld. In J. Hermes, P. Naber & A. Dieleman (Eds.), Leefwerelden van jongeren (pp. 127-146). Bussum: Coutinho
 • Duyndam, J. (2012). Emotionele veerkracht tussen existentiële eenzaamheid en empathische verbondenheid. In T. Jorna (Ed.), Mag een mens eenzaam zijn? Studies naar existentiële eenzaamheid en zingeving (pp. 49-79). Amsterdam: SWP
 • Ewijk, H. van (2012). The need for professional friendship in a complex society. In R. Clarijs & Th. Malmberg (Eds.), The quiet revolution. Aggrandising people power by Family Group Conferences (Academy for public change) (pp. 55-63). Amsterdam: SWP
 • Ewijk, H. van (2012). Nieuwe noden in de sociale hulpverlening. In J. Mostinckx & F. Deven (Eds.), Welzijn en zorg in Vlaanderen. 2012-2013 (Wegwijzer voor de sociale sector) (pp. 431-442). Mechelen: Wolters Kluwer Business
 • Ewijk, H. van (2012). Professioneel handelen bij toenemende complexiteit. In H. Jumelet & J. Wenink (Eds.), Zorg voor onszelf? Eigen kracht van jeugdigen, opvoeders en omgeving. Grenzen en mogelijkheid voor beleid en praktijk (pp. 169-181). Amsterdam: SWP, ZonMw en Inholland
 • Ewijk, H. van (2012). Samenspel in de sociale zone. In Samenleven is geen privé-zaak. Sociaal werk en actief burgerschap (pp. 29-41). Den Haag: Boom / Lemma
 • Ewijk, H. van (2012). De zoektocht naar een nabije professionele vriend als kern van een functionerende jeugdzorg. In M. Berk, A. Hoogenboom, M De Kleermaeker & K Verhaar (Eds.), De jeugdprofessional in ontwikkeling. Handboek voor professionals in het jeugddomein (pp. 99-111). Alphen a.d. Rijn: Wolters Kluwer Business
 • Geijsel, F. & Leeman, Y.A.M. (2012). Burgerschapsvorming door onderzoekend werken aan pedagogische kwaliteit: een kwestie van schoolontwikkeling? In Oog in oog met de leerling. Over pedagogische kwaliteit gesproken (pp. 29-37). Nijmegen: HAN press
 • Goossensen, M.A. (2012). Presentie en existentiële eenzaamheid. In T. Jorna (Ed.), Mag een mens eenzaam zijn? Perspectieven op existentiële eenzaamheid (pp. 37-47). Utrecht: SWP
 • Jacobs, G.C., Den Hartog, L. & Vermulst, A. (2012). IPPOD: Impact en Proces van Praktijkgericht Onderzoek Doen. De constructie van een vragenlijst die in kaart brengt wat studenten leren van het doen van praktijkgericht onderzoek tijdens hun HBO-masteropleiding Special Educational Needs. In A. Beekman & W. Dijk (Eds.), Tien keer beter! 4. Verbeteren van de onderwijspraktijk door onderzoek (pp. 17-31). Antwerpen: Garant
 • Jorna, A.A.M. (2012). Mag een mens eenzaam zijn ? In A.A.M. Jorna (Ed.), Mag een mens eenzaam zijn ? Studies naar existentiële eenzaamheid en zingeving (pp. 9-22). Amsterdam: SWP
 • Jorna, A.A.M. (2012). Eenzaamheid als geleider naar verbondenheid. In A.A.M. Jorna (Ed.), Mag een mens eenzaam zijn ? Studies naar existentiële eenzaamheid en zingeving (pp. 115-138). Amsterdam: SWP
 • Machielse, J.E.M. (2012). Sociaal isolement als overlevingsstrategie. In A.A.M. Jorna (Ed.), Mag een mens eenzaam zijn ? Studies naar existentiële eenzaamheid en zingeving (pp. 23-36). Amsterdam: SWP
 • Mooren, J.H.M. (2012). Een Geestelijk Perspectief: Humanistische geestelijke verzorging in de psychiatrie. In P.J. Verhagen & H.J.G.M. van Megen (Eds.), Handboek Psychiatrie, Religie en Spiritualiteit (pp. 503-511). Utrecht: De Tijdgeest
 • Olsman, E., Leget, C.J.W. & Willems, D. (2012). Hopen met de dood voor ogen. Communicatie over hoop in de palliatieve fase. In A. Mulder & H. Snoek (Eds.), Werken met diepgang. Levensbeschouwelijke communicatie in de praktijk van onderwijs, zorg en kerk (pp. 165-186). Zoetermeer: Meinema
 • Vaart, W. van der (2012). Meaning and methods in a successful PhD-system: drawing lessons from the Dutch approach. In M. Charvat, A. Neusar & M Dolejs (Eds.), Life and Work of PhD-students in Psychology, the Case of the Czech Republic and Slovak Republic (pp. 34-43). Olomouc: Palacky University Press
 • Veugelers, W.M.M.H. (2012). Vijftig jaar morele vorming en burgerschap in en rond het onderwijs. De case Arjan Dieleman. In F. de Beer & A. Dickhout (Eds.), Oog in oog met de leerling (pp. 7-10). Nijmegen: HAN
 • Vloet, K., Jacobs, G.C. & Veugelers, W.M.M.H. (2012). Professionele identiteit van begeleiders als dialogisch zelfverhaal. In F. Meijers (Ed.), Wiens verhaal telt? Naar een narratieve en dialogische loopbaanbegeleiding (pp. 63-77). Antwerpen: Garant

Boekredactie

 • Eijken, J. van, Ewijk, H. van & Staatsen, H. (Ed.). (2012). Samenleven is geen privézaak. Sociaal werk en actief burgerschap. Den Haag: Boom/Lemma
 • Jorna, A.A.M. (Ed.). (2012). Mag een mens eenzaam zijn ? Studies naar existentiële eenzaamheid en zingeving. Amsterdam: SWP

Boekbespreking

 • Alphen, E. van (2012). Humanisme. [Bespreking van het boek Humanism, a very Short Introduction]. .
 • Gasenbeek, A. (2012). Voorbij het Atheïsme ? Over de relatie tussen atheïsme en humanisme [Bespreking van het boek Onze waarden ? Welke toekomst voor het humanisme ?]. Tijdschrift voor Humanistiek, 49, 133.
 • Stolk, V.J. (2012). Het hart van zeventiende-eeuwse gereformeerden [Bespreking van het boek In het hart gezien. Geloof en gevoel in het leven van Nederlandse gereformeerden]. Transparant : Tijdschrift van de Vereniging van Christen-historici, 23(2), 28-28.

Rapport - extern rapport

 • Beemen, L. van, Wolde, M. ten & Goossensen, M.A. (2012). Standaard diagnose Korsakov. (extern rapport). Rotterdam: Korsakov Kenniscentrum
 • Hortulanus, R.P. & Jonkers, M. (2012). Kunstbeoefening met ambitie. Naar een lokaal stimulerings- en faciliteringsprogramma voor kunstbeoefening door ouderen. (extern rapport). Utrecht: LESI
 • Hortulanus, R.P. & Bliekendaal, E. (2012). De lerende gemeenschap als sociale interventiepraktijk. Maatschappelijk betrokken ondernemen, vrijwillige inzet, burgerinitiatief en overheidsparticipatie in Hellendoorn. (extern rapport). Utrecht: LESI
 • Hoskins, B., Abbs, H., Han, C., Kerr, D. & Veugelers, W.M.M.H. (2012). Contextual Analysis Report: Participatory Citizenship in the European Union. (extern rapport). : ec.europa.eu
 • Jonkers, M.D.J. & Machielse, J.E.M. (2012). Handelingsverlegenheid als hinderpaal bij het signaleren van sociaal isolement. (extern rapport, LESI-rapporten, no 06). Utrecht: LESI/Provincie Utrecht
 • Machielse, J.E.M. & Jonkers, M.D.J. (2012). Als meedoen niet lukt. Signaleren, typeren en aanpakken van sociaal isolement in Utrecht, Amersfoort en Nieuwegein. (extern rapport, LESI-rapporten, no 05). Utrecht: LESI/Provincie Utrecht
 • Runia, K. & Machielse, J.E.M. (2012). Betrokken professionals, betrokken vrijwilligers. Mogelijkheden en belemmeringen voor de inzet van vrijwilligers bij structureel sociaal isolement. (extern rapport, LESI-Rapporten, no 04). Utrecht: LESI/Provincie Utrecht
 • Veugelers, W.M.M.H. & Schuitema, J. (2012). Actieve participatie van leerlingen in les, school en samenleving. (extern rapport, Vormgeving van leerprocessen nr.93). Amsterdam: Department of Child Development and Education, Universiteit van Amsterdam
 • Veugelers, W.M.M.H. & Derriks, M. (2012). Positieve emoties van de leraar. (extern rapport, Onderwijs en Samenleving, nr. 94). Amsterdam: Department of Child Development and Education, Universiteit van Amsterdam
 • Wolde, M. ten, Beemen, L. van & Goossensen, M.A. (2012). Standaard Thiamine. (extern rapport). Rotterdam: Korsakov Kenniscentrum

Bijdrage in week- of dagblad

 • Anbeek, C.W. (2012, februari 11). De goede dood is blind voor het kwetsbare leven. Trouw, pp. 5-6.
 • Duyndam, J. (2012, januari 26). Menschen zijn geen Brüder. Het zondebokmechanisme van filosoof René Girard. De Groene Amsterdammer, pp. 30-33.

2011

Artikel in tijdschrift

 • Alma, H.A. & Anbeek, C.W. (2011). Humanistisch levensbeschouwen en interlevensbeschouwelijke geestelijke verzorging. Tijdschrift voor Humanistiek, 46 (12), 68-77.
 • Alphen, E. van (2011). De deurbel en brievenbus als vijand. Twee Humanitas-coordinatoren bij de thuisadministratie over bureaucratie, incassobureaus en zelfredzaamheid. Tijdschrift voor Humanistiek, 45 (12), 42-73.
 • Anbeek, C.W., Rijnbout, M. & Loenen, G. (2011). Herstel en geestelijke verzorging. Tijdschrift Geestelijke Verzorging, 14 (64), 40-43.
 • Anbeek, C.W. (2011). Een zoektocht naar hoe wij ons kunnen verhouden tot weerloos geluk. Tijdschrift voor Humanistiek, 12 (47), 17-26.
 • Derkx, P.H.J.M. (2011). Aging kills: Over de strijd tegen de veroudering. Gerõn. Tijdschrift over Ouder Worden & Maatschappij, 13 (3 (september)), 21-23.
 • Dohmen, L.J.M.C. (2011). Het leven als reis. Tijdschrift voor Humanistiek, 12 (47), 6-16.
 • Dohmen, L.J.M.C. (2011). Historisch profiel: Friedrich Nietzsche. Filosofie Magazine, 2011 (5), 24-28.
 • Drost, H., Leeman, Y.A.M. & Zandsteeg, T. (2011). Wereldoriëntatie en burgerschap. Jeugd in School en Wereld (JSW), 96 (3), 14-17.
 • Duyndam, J. (2011). De filosofie van Levinas een sjabbatsfilosofie? Doorwerking in filosofie, zingeving en actualiteit. Tenachon. Themamagazine over joodse wijsheid, 3, 36-47.
 • Duyndam, J. (2011). Een held volgen en toch jezelf blijven. Het verschil tussen imitatie en inspiratie. Filosofie Magazine, 20 (10), 32-36.
 • Duyndam, J. (2011). Geestelijke Weerbaarheid en Humanisme. Tijdschrift voor Humanistiek, 46 (12), 9-18.
 • Duyndam, J. (2011). Betekenis toevoegen door verbeeldingskracht. Thema – Compassie. Woord & Dienst, 60, 8-11.
 • Ewijk, H. van (2011). Een pleidooi voor het sociaal perspectief. Tijdschrift voor Orthopedagogiek, 10, 507-518.
 • Gasenbeek, A. (2011). De vooroorlogse weg van Jaap van Praag naar het humanisme. Tijdschrift voor Humanistiek, 46 (12), 48-55.
 • Gasenbeek, A. (2011). Multatuli als levensbeschouwelijk idool. De Vrijdenker, 42 (2), 18-20.
 • Jacobs, G.C. (2011). Take control or lean back?: Barriers to practicing empowerment in health promotion. Health Promotion Practice, 12 (1), 94-101.
 • Jacobs, G.C. (2011). Doe ik wel het goede? Een methodiek om met elkaar in dialoog te gaan over de maatschappelijke functie en sociale waarde van het beroep. Zorg Primair : Vakblad voor het Primair en Speciaal Onderwijs, 2, 15-17.
 • Jorna, A.A.M. (2011). Geestelijke weerbaarheid en overgave in de geestelijke begeleiding. Tijdschrift voor Humanistiek, 46 (12), 28-36.
 • Jorna, A. (2011). Als ik het zelf niet was, help jij me dan zeggen wie ik ben. Over processen van innerlijke omvorming. Tijdschrift Geestelijke Verzorging, 14 (61), 44-51.
 • Kunneman, H.P. & Suransky, A.C. (2011). Humanisme en kosmopolitisme: een kritisch perspectief. Tijdschrift voor Humanistiek, 12 (47), 37-55.
 • Ljamai, A. (2011). Onbehagen onder een kwetsbare groep in Amsterdam. Tijdschrift voor Humanistiek, 45 (12), 35-48.
 • Los, W.F. (2011). Honderdvijftig jaar vrijdenkersbeweging en Max Havelaar. Nieuwe ontwikkelingen in de geschiedschrijving van het vrijdenken. Tijdschrift voor Humanistiek, 46 (12), 55-61.
 • Maas, A.J.J.A. (2011). Gedijen tussen mensen: over sociaal verbinden, loslaten en ontspannen. AI Magazine (Appreciative Inquiry Magazine), 1 (2), 18-20.
 • Machielse, J.E.M. (2011). Bestrijding van sociaal isolement bij ouderen. Openbaar Bestuur. Tijdschrift voor Beleid, Organisatie en Politiek, 21 (9), 18-22.
 • Mooren, J.H.M. (2011). Ambt en vrijplaats ter discussie. Antenne.
 • Schreurs, M. & Leuvelink, P. (2011). De onderbuik van Nederland. Tijdschrift voor Humanistiek, 45 (12), 6-15.
 • Schreurs, M. & Leuvelink, P. (2011). Maar jij moet het zelf doen ! Interview met Ahmed Marcouch. Tijdschrift voor Humanistiek, 45 (12), 23-28.
 • Schuhmann, C.M. (2011). Op de vlucht voor de wraakgodinnen. Tijdschrift voor Humanistiek, 46 (12), 37-47.
 • Sools, A.M. & Schuhmann, C.M. (2011). Een kleine verhalenbenadering voor humanistisch geestelijke begeleiding. Tijdschrift voor Humanistiek, 12 (47), 71-82.
 • Suárez Müller, F. (2011). Brief aan een buitengewone filosoof. Civis Mundi, 3 (02/2011), 1-8.
 • Suárez Müller, F. (2011). Filosofie van de onsterfelijkheid. Civis Mundi, 6 (juli 2011).
 • Veugelers, W.M.M.H. (2011). Burgerschapsvorming in ontwikkeling. Meso Magazine, '31 (178), 3-7.
 • Vos, B. & Mooren, J.H.M. (2011). The Moral Field. The Knowing Fields, 18 (June 2011), 70-75.

Congresbijdrage - artikel

 • Duyndam, J. (2011). Joodse existentiefilosofie: Emmanuel Levinas. In F. Rebel & J.E. Jurjens (Eds.), Eigentijdse Filosofie (pp. 39-46). Amsterdam: Instituut voor Filosofie / NRC Academie
 • Schreurs, M. (2011). De actualiteit van Charles Taylor: Wij zijn migranten! In P.J. Dijkman & A. Klink (Eds.), Migratie in een open samenleving Vol. 31. Christen Democratische Verkenningen (pp. 160-163). Amsterdam: Boom

Boek

 • Kaulingfreks, R.G.A. & Hendriks, A. (2011). Wat is waardigheid? een briefwisseling tussen een jurist en een filosoof (programma ethiek en gezondheid). Den Haag: ZonMw

Hoofdstuk in boek

 • Abu Zayd, N.H. (2011). Renewing Qur’anic Studies in the Contemporary World. In P. Marshall & N. Shea (Eds.), Silenced: How Apostasy and Blasphemy Codes are Choking Freedom Worldwide (pp. 289-294). Oxford UK: Oxford University Press
 • Alma, H.A., Derkx, P.H.J.M. & Suransky, A.C. (2011). Zingeving en humanisering wetenschappelijk doordacht: de betekenis van een levensbeschouwelijke universiteit. In H.A.M. Alma & G.J.L.M. Lensvelt-Mulders (Eds.), Waardevolle wetenschap: zingeving en humanisering in het wetenschappelijk onderwijs (pp. 169-177). Utrecht: Universiteit voor Humanistiek
 • Duyndam, J. (2011). Interdisciplinariteit als debat. De casus Humanistiek. In H.A.M. Alma & G.J.L.M. Lensvelt-Mulders (Eds.), Waardevolle wetenschap. Zingeving en humanisering in het wetenschappelijk onderwijs (pp. 179-189). Utrecht: Universiteit voor Humanistiek
 • Ewijk, H. van (2011). De kracht van een sociale benadering; slotbeschouwing. In M van Pelt, M Hoijtink, H Oostrik & M Räkers (Eds.), Masters in het sociaal werk. Over kennisontwikkeling en praktijkverbetering voor het vak en de organisatie (pp. 173-180). Amsterdam: SWP
 • Ewijk, H. van (2011). Zielsverwantschap tussen maatschappelijk werk en humanisme. In H.A.M. Alma & G.J.L.M. Lensvelt-Mulders (Eds.), Waardevolle wetenschap. Zingeving en humanisering in het wetenschappelijk onderwijs, (pp. 159-166). Utrecht: Universiteit voor Humanistiek
 • Gupta, J.A. (2011). Preparing equal citizens: Gender and diversity, education for equal citizenship. In H.A.M. Alma & G.J.L.M. Lensvelt-Mulders (Eds.), Waardevolle wetenschap. Zingeving en humanisering in het wetenschappelijk onderwijs (pp. 93-104). Utrecht: Universiteit voor Humanistiek
 • Gupta, J.A. (2011). Omdat ze een meisje is: Meisjes in India. In W. Koops & M. de Winter (Eds.), Wereldwijd opvoeden (pp. 63-76). Amsterdam: SWP
 • Huijer, M. & Derkx, P.H.J.M. (2011). Aan het héle leven mag nog wel wat verbeteren. In P.H.J.M. Derkx & F. van de Laar (Eds.), Genen - wat willen we ermee ? (pp. 41-52) Antwerpen - Apeldoorn: Garant
 • Jacobs, G.C. (2011). Daar doe ik het voor. De bijdrage van onderzoek doen aan de professionele ontwikkeling van masterstudenten. In R. Boerman (Ed.), Tien keer beter! 3 (Special Educational Needs) (pp. 9-24). Apeldoorn / Antwerpen: Garant
 • Jacobs, G.C. (2011). Verschil maken in professionele praktijken: de rol van reflexief praktijkgericht onderzoek in het hoger onderwijs. In H.A.M. Alma & G.J.L.M. Lensvelt-Mulders (Eds.), Waardevolle wetenschap. Zingeving en humanisering in het wetenschappelijk onderwijs (pp. 121-133). Utrecht: Universiteit voor Humanistiek
 • Jorna, A. (2011). Voor meer dan rede vatbaar. Over de scholing en vorming van humanistisch geestelijk begeleiders. In H.A.M. Alma & G.J.L.M. Lensvelt-Mulders (Eds.), Waardevolle wetenschap (pp. 213-231). Utrecht: Universiteit voor Humanistiek
 • Jorna, A. (2011). Spiritualiteit en authenticiteit. In De ziel en het zelf (pp. 32-43). Leeuwarden: Humanistisch Verbond Fryslân
 • Kate, L. ten (2011). De afgestane Christus. Over ware beelden als gevonden voorwerpen. In H. Haarsma & R. Zandvliet (Eds.), Veronica. Rotterdam: Ketelfactory
 • Kate, L. ten (2011). Cultuurkritiek - Over Peter Sloterdijk. In J.E. Jurjens & F. Rebel (Eds.), Eigentijdse filosofie (pp. 81-88). Amsterdam: Instituut voor Filosofie
 • Leeman, Y.A.M. (2011). Opvoeden voor multicultureel samenleven. In R. Klarus & W. Wardekker (Eds.), Wat is goed onderwijs ? Bijdragen uit de pedagogiek (pp. 91-104). Den Haag: Boom / Lemma
 • Maas, A.J.J.A. (2011). Ontmoeten inspireert. In J. Groenewegen, A. Dreimüller & F. Engeldorp Gastelaars (Eds.), Vriendelijk vriendenboek (pp. 73-78). Zeist: AD druk
 • Maas, A.J.J.A. (2011). Betrokken leren en onderwijzen: converseren als bindend principe. In H.A.M. Alma & G.J.L.M. Lensvelt-Mulders (Eds.), Waardevolle wetenschap. Zingeving en humanisering in het wetenschappelijk onderwijs (pp. 67-75). Utrecht: Universiteit voor Humanistiek
 • Mooren, J.H.M. (2011). De zes pijlers van humanistieke methodiek. Over de verhouding tussen beroep en wetenschap en levensbeschouwing. In H.A.M. Alma & G.J.L.M. Lensvelt-Mulders (Eds.), Waardevolle wetenschap. Zingeving en humanisering in het wetenschappelijk onderwijs (pp. 191-203). Utrecht: Universiteit voor Humanistiek
 • Pelzer, P. (2011). Risk as present futures. In S. Long & B. Sievers (Eds.), Towards a Socioanalysis of Money, Finance and Capitalism: United Kingdom: Routledge
 • Sools, A.M. (2011). Narratief onderzoek. In F. de Boer & A. Smaling (Eds.), Benaderingen in kwalitatief onderzoek (pp. 27-36). Den Haag: Lemma
 • Suárez Müller, F. (2011). Specialismen moeten elkaar ook weer opzoeken. In P.H.J.M. Derkx, P.H.J.M. Derkx & F. van de Laar (Eds.), Genen - Wat willen we ermee? (pp. 87-95) Antwerpen: Garant
 • Werrij, F. & Kunneman, H.P. (2011). Veel ouderwets onderzoek is nog erg nodig. In P.H.J.M. Derkx & F. van de Laar (Eds.), Genen - wat willen we ermee ? (pp. 103-112) Antwerpen / Apeldoorn: Garant

Boekredactie

Boekbespreking

 • Gasenbeek, A. (2011). De bron waaruit ik gedronken heb [Bespreking van het boek De bron waaruit ik gedronken heb: herinneringen van een vrijdenker.]. De Vrijdenker, 42, 33-34.
 • Gasenbeek, A. (2011). 'Multatuli als de heraut van het feminisme' [Bespreking van het boek De minotaurus onzer zeden: Multatuli als heraut van het feminisme.]. De Vrijdenker, 42, 14-15.
 • Ljamai, A. (2011). Mohamed Ajouaou; Imams achter tralies [Bespreking van het boek Mohamed Ajouaou; Imams achter tralies. Casestudie naar islamitisch geestelijke verzorging in Nederlandse inrichtingen met bouwstenen voor een beroepsprofiel]. Tijdschrift voor Humanistiek, 46(12), 93-94.
 • Stolk, V.J. (2011). De emancipatie van Frederike van Uildriks [Bespreking van het boek De liefde en de vrijheid. Natuurlijk ! Dagboek van Frederike van Uildriks 1877-1910]. Tijdschrift voor Humanistiek, 45(12), 94-95.

Rapport - extern rapport

 • Veugelers, W.M.M.H. & Leeman, Y.A.M. (2011). Culturele heterogeniteit en morele ontwikkeling van leerlingen in het Openbaar Onderwijs. (extern rapport). Amsterdam: Universiteit van Amsterdam. Department of Child Development and Education

Bijdrage in week- of dagblad

2010

Artikel in tijdschrift

 • Alphen, E. van (2010). Momenten van pluraliteit. In gesprek met Shahrukh Alam. Tijdschrift voor Humanistiek, 11 (43-44), 19-23.
 • Anbeek, C.W. & Schuurmans, J. (2010). Zingevingvragen in een huisartsenpraktijk. Tijdschrift voor Humanistiek, 11 (42), 99-104.
 • Baars, J. (2010). Goed Ouder Worden. Een verkenning. Tijdschrift voor Humanistiek, 11 (41), 6-16.
 • Bakker, D. (2010). De student als persoon. Methodische meerstemmigheid in de opleiding tot humanisticus. Tijdschrift voor Humanistiek, 11 (42), 75-86.
 • Boeschoten, R.M. van (2010). Online onderzoek, een kwestie van vertrouwen. KWALON, juni (2).
 • Derkx, P.H.J.M. (2010). Kunnen we gezond tweehonderd jaar worden en moeten we dat willen? Genomica, levensbeschouwing en aanzienlijke levensverlenging. Tijdschrift voor Humanistiek, 11 (41 (april/mei)), 40-56.
 • Dohmen, L.J.M.C. (2010). Autonoom leven is een kunst. Gerõn. Tijdschrift over Ouder Worden & Maatschappij, 12 (1), 2-7.
 • Dohmen, L.J.M.C. (2010). Ouder worden als koude douche. Tijdschrift voor Humanistiek, 11 (41), 58-59.
 • Dohmen, L.J.M.C. (2010). Ouder worden als carrière? Tijdschrift voor Humanistiek, 11 (41), 92-93.
 • Evers, J.C. (2010). Ten geleide: kwalitatief onderzoek en software. Much to do about software? KWALON, 45 (3), 3-5.
 • Ewijk, H. van (2010). Maatschappelijk werker als sociaal coach. Vangnet, 20 (2), 3-4.
 • Ewijk, H. van (2010). Prelude op de activeringsstaat. Maatschappelijk werkers in een wat ruimere jas. Maatwerk, 6, 3-5.
 • Gasenbeek, A. (2010). Scriptieprijs vrijdenken 2010: toespraak bij de uitreiking van de Scriptieprijs Vrijdenken 2010. De Vrijdenker, 41 (10), 45-46.
 • Gasenbeek, A. (2010). 'Ja, ik zal gelezen worden!' Multatulimania in 2010. De Vrijdenker, 41 (7), 46-50.
 • Jorna, A.A.M. (2010). Gedeelde zorg. Humanistische levensbeschouwelijke zorg interlevensbeschouwelijk gedacht. Pastorale Perspectieven. Driemaandelijks vaktijdschrift voor en door pastores, 24-33.
 • Kate, L. ten & Oostdijk, E. (2010). Waar is de samenleving? Denken over ‘inter-esse’ met Schinkel en Nancy. Tijdschrift voor Humanistiek, 11 (43-44), 69-74.
 • Kate, L. ten & Suransky, A.C. (2010). De samenleving tussen haakjes. Een dialoog met Willem Schinkel over burgerschap, interculturaliteit en sociale hypochondrie. Tijdschrift voor Humanistiek, 11 (43-44), 43-49.
 • Kunneman, H.P. (2010). Jürgen Habermas, de grootste humanist van onze tijd. Tijdschrift voor Humanistiek, 11 (42), 6-11.
 • Leeman, Y.A.M. & Wardekker, W. (2010). Verbetert onderzoek het onderwijs? Tijdschrift voor Lerarenopleiders, 31 (1), 19-22.
 • Leeman, Y.A.M. & Wardekker, W. (2010). Leraren leren met behulp van onderzoek over pedagogische kwaliteit. Tijdschrift voor Lerarenopleiders, 31 (2), 4-10.
 • Letiche, H. & Jansen, H. (2010). HBO: de nieuwe universiteit ? Tijdschrift voor Orthopedagogiek, 49 (3), 130-164.
 • Maas, A.J.J.A. (2010). Bregje, Clemens en Anna - een gesprek over hun leven. Tijdschrift voor Humanistiek, 11 (41), 75-77.
 • Maas, A.J.J.A. (2010). Humaan ouder worden; anders verbonden met de wereld. Tijdschrift voor Humanistiek, 11 (41), 78-91.
 • Machielse, J.E.M. & Hortulanus, R.P. (2010). Goed Ouder Worden. Een goede balans tussen autonomie en verbondenheid. Tijdschrift voor Humanistiek, 11 (41), 23-36.
 • Schreurs, M. (2010). Willem Schinkel en het humanisme: grensbewoner en/of bruggenbouwer. Tijdschrift voor Humanistiek, 11 (43-44), 50-60.
 • Schuhmann, C.M. (2010). Beelden van verloren tijd. Der Zauberberg van Thomas Mann als actuele inspiratiebron voor het humanistisch raadswerk. Tijdschrift voor Humanistiek, 11 (42), 70-70.
 • Stremmelaar, J. & Suransky, A.C. (2010). Kennis en verandering. Tijdschrift voor Humanistiek, 11 (43-44), 7-11.
 • Suransky, A.C., Klooster, H. van het & Rotmeijer, S. (2010). Het kosmopolitische ethos van het pluraal-performatief denken. Tijdschrift voor Humanistiek, 11 (43-44), 61-68.
 • Suárez Müller, F. (2010). Ethiek voorbij Nietzsche. Over Joep Dohmens theorie van de levenskunst. Civis Mundi, 2010 (1), 1-9.
 • Suárez Müller, F. (2010). Edward Said en de zoektocht naar een synthetisch humanisme. Tijdschrift voor Humanistiek, 11 (43-44), 121-131.

Congresbijdrage - artikel

 • Anbeek, C.W. & Schuurmans, J. (2010). Casus 17. De patiënt, de naasten en de huisarts. In B.S. Wanrooij (Ed.), Palliatieve zorg in de dagelijkse praktijk (pp. 285-296). Houten: Bohn Stafleu van Loghum

Hoofdstuk in boek

 • Ewijk, H. van (2010). Welzijnswerker nieuwe stijl; de professionele opgave. In Don van Lin (Ed.), Welzijnswerk nieuwe stijl; de landelijke opgave 2010 (pp. 25-29). Gouda: Factor-G
 • Gasenbeek, A. & Brabers, J. (2010). Humanistisch vormingswerk: voor de reflectie en niet voor de actie. In Beukbergen - jubilea 2010: 100 jaar landhuis 60 jaar vormingscentrum (pp. 40-51). Den Haag: Ministerie van Defensie
 • Gasenbeek, A. (2010). Tien ballen tegelijk in de lucht. Rob Tielman: portret van een gedreven humanistisch bestuurder. In B. Gasenbeek & van.den F. Berg (Eds.), Rob Tielman: een begeesterd humanist (Humanistisch Erfgoed, 12) (pp. 15-40). Breda: Papieren Tijger
 • Leeman, Y.A.M. (2010). Opvoeden voor multicultureel samenleven. In R. Klarus & W. Wardekker (Eds.), Wat is goed onderwijs? Bijdragen uit de pedagogiek (pp. 75-86). Den Haag: Boom Lemma Uitgevers
 • Lensvelt-Mulders, G.J.L.M., Hox, J.J. & Lugtig, P.J. (2010). Assembling an access panel: A study of initial nonresponse and self-selection bias. In I. Stoop & M. Wittenberg (Eds.), Access panels and online research, panacea or pitfall? (pp. 79-86) Amsterdam: Aksant Publishers
 • Letiche, H. (2010). Metaforen: Ansichtkaarten en Hardiness. In C. Kuiper & L. Houweling (Eds.), Praktijkgericht onderzoek in de praktijk (pp. 75-98). Den Haag: Uitgeverij Boom
 • Mooren, J.H.M. (2010). Heeft datgene wat je gedaan hebt je leven verbeterd? Existentiële communicatie en moreel beraad in theorie en praktijk. In J.H.M. Mooren (Ed.), De moed om te zien. Humanistisch raadswerk in justitiële instellingen (pp. 151-178). Utrecht: Uitgeverij de Graaff
 • Mooren, J.H.M. (2010). De moed om te zien. Humanistisch raadswerk in instellingen van justitie. In J.H.M. Mooren (Ed.), De moed om te zien. Humanistische geestelijke verzorging in justitiële instellingen. Utrecht: Uitgeverij De Graaff
 • Veugelers, W.M.M.H. (2010). De leerkracht als pedagogisch model. In M. Hogenes, C. de Booys, C. Gravesteijn & R. Diekstra (Eds.), De leerkracht als opvoeder (pp. 67-80). Den Haag: SDU

Boekredactie

 • Gasenbeek, A. & Berg, F. van den (Ed.). (2010). Rob Tielman: een begeesterd humanist (Humanistisch Erfgoed, 12). Breda: Papieren Tijger
 • Letiche, H., Kuiper, C. & Houweling, L. (Ed.). (2010). Praktijkgericht onderzoek in de praktijk. Den Haag: Uitgeverij Boom
 • Mooren, J.H.M. & Smeenk, W. (Ed.). (2010). Rapport Commissie Ambtelijke Binding (opgenomen in VGVZ-cahiers nr.4 hoofdstuk 3) (VGVZ-cahiers, 4). Amsterdam: VGVZ
 • Mooren, J.H.M. (Ed.). (2010). De moed om te zien. Humanistische geestelijke verzorging in justitiële instellingen. Utrecht: Uitgeverij de Graaff

Boekbespreking

 • Ewijk, H. van (2010). Duitse toestanden. Sociale pedagogiek en maatschappelijk werk herenigd [Bespreking van het boek Grundriss Soziale Arbeit. Ein einführendes Handbuch]. Maatwerk, 26-27.

Tijdschriftredactie

 • Derkx, P.H.J.M. (Ed.). (2010-2010) Tijdschrift voor Humanistiek, 11(41 (april/mei)).

Rapport - extern rapport

 • Ewijk, H. van, Scheijmans, I. & Maas, A. van der (2010). Rapportage Zwanenvechtpleinbuurt. (extern rapport). Utrecht: HU
 • Mooren, J.H.M. & Huijzer, R. (2010). Tijdsbeelden en scenario's (opgenomen in VGVZ cahiers- nr.4 hoofdstuk 4). (extern rapport, VGVZ-cahiers, no 4). Amsterdam: VGVZ
 • Veugelers, W.M.M.H. (2010). Grenzen aan de pedagogische taak van de docent. (extern rapport, Pedagogische Kwaliteit, no 80). Amsterdam: Universiteit van Amsterdam

Bijdrage in week- of dagblad

 • Anbeek, C.W. & Schuurmans, J. (2010, juli 20). Aandacht voor kwaliteit leven bespaart kosten. Trouw, pp. 15.
 • Anbeek, C.W. (2010, december 28). Het leven heeft zin, de dood niet. Trouw
 • Dohmen, L.J.M.C. & Perquin, K. (2010, april 26). De vrije wil is aan te leren. Hoe je jezelf op het spoor kunt komen. nrc next
 • Dohmen, L.J.M.C. (2010, mei 8). Wij missen een cultuur van goed ouder worden. Volkskrant. Het vervolg, pp. 5-5.

2009

Artikel in tijdschrift

 • Alma, H.A. (2009). Geloven in een open samenleving. Tijd en Taak, 2-7.
 • Alma, H.A. (2009). Geloven in een open samenleving. Gamma, 16 (4), 15-23.
 • Alma, H.A. (2009). Geestelijke verzorging als verbeeldingsvol spel. Handelingen: Tijdschrift voor Praktische Theologie en Religiewetenschap, 36 (4), 2-13.
 • Alphen, E. van (2009). Digitaal engagement. Het creëren van intieme ruimtes in de elektronische globalisering. Tijdschrift voor Humanistiek, 10 (37), 19-30.
 • Anbeek, C.W. (2009). Gespreksgroepen over levensvragen: een plaats in de GGZ? Psychopraxis, 10 (6), 231-234.
 • Anbeek, C.W. (2009). Ervaringen van een geestelijk verzorger met mindfulness in de GGZ. Tijdschrift Geestelijke Verzorging, 11 (50), 16-20.
 • Baars, J. (2009). Globalisering heeft ook voor ouderen ingrijpende gevolgen. Gerõn. Tijdschrift over Ouder Worden & Maatschappij, 11 (3), 4-7.
 • Bakker, D. (2009). Zelfconfrontatie als onderzoeksmethode. KWALON, 14 (1), 37-42.
 • Bakker, D. (2009). Normatieve professionalisering van educatie-humanistici: een eerste exporatie met behulp van de zelfconfrontatiemethode. Tijdschrift voor Humanistiek, 10 (38), 83-94.
 • Dohmen, L.J.M.C. (2009). In memoriam Patricia de Martelaere. Filosofie Magazine, 6 (3).
 • Gasenbeek, A. (2009). Het 'humanistische' hart van de collectie. De Vrijdenker, 40 (1), 12-13.
 • Gupta, J.A. (2009). What would you do, doctor sahib ?: Pre-natal testing in the socio-cultural context of India. theNewsletter (IIAS), 52, 18-19.
 • Gupta, J.A. (2009). Between creation, evolution and genetic engineering: biology in need of a new bioethics? Tijdschrift voor Humanistiek, 10 (38), 35-43.
 • Jorna, A.A.M. (2009). Echte woorden. Waar haal je die vandaan ? Mystieke bronnen in geestelijke verzorging. Tijdschrift Geestelijke Verzorging, 12 (54), 12-24.
 • Kaulingfreks, F. (2009). Een kritische blik op het Nederlandse veiligheidsbeleid. Interview met Britta Böhler. Tijdschrift voor Humanistiek, 10 (39), 24-33.
 • Kaulingfreks, F. (2009). 'Rebel without a cause' anno 2009. Tijdschrift voor Humanistiek, 10 (37), 44-53.
 • Kunneman, H.P. (2009). Ten geleide. Tijdschrift voor Humanistiek, 10 (39), 2-4.
 • Kunneman, H.P. (2009). Biologie, ethiek en humanistiek. Tijdschrift voor Humanistiek, 10 (38), 2-14.
 • Mooren, J.H.M. & Tuinman, N. (2009). Eigenheid en verbondenheid. Over humanisme en rituelen. Handelingen: Tijdschrift voor Praktische Theologie en Religiewetenschap, 27-37.
 • Otten, M.C. (2009). Vorming. Narthex. Tijdschrift voor Levensbeschouwing en Educatie, 8 (7).
 • Schreurs, M. (2009). Humanistische voorbeeldfiguren in de romans van Salman Rushdie. Civis Mundi, 204-208.
 • Sools, A.M. (2009). De verhalen die wij leven. Narratieve psychologie als methode. KWALON, 3.
 • Suransky, A.C. (2009). Een nieuwe visie op veiligheid. In gesprek met Tini van Goor van HIVOS over ontwikkelingssamenwerking en mondiale veiligheid. Tijdschrift voor Humanistiek, 10 (39), 58-66.
 • Veugelers, W.M.M.H. (2009). Het morele en het politieke in wereldburgerschap. Omgaan met verschillen in het onderwijs. Tijdschrift voor Humanistiek, 10 (40), 51-60.

Congresbijdrage - artikel

 • Leeman, Y.A.M. (2009). Onderzoekende houding binnen opleiden in de school. In Botsende verwachtingen ? De lerarenopleider als bruggenhoofd bij verandering. (pp. 133-134). Gent. Belgïe
 • Leeman, Y.A.M. (2009). Leraren kunnen van spinnen leren. In Evidence based: het beste onderwijs ? (pp. 19-26). Zwolle: Windesheim. Lectoraat Pedagogische Kwaliteit van het onderwijs
 • Mooren, J.H.M. (2009). Geestelijke verzorging en het verschil met geestelijke gezondheidszorg. In Verslag van de Conferentie Geestelijke Verzorging in IJmond-Noord. 'Niet alleen een zaak van de kerken!' (pp. 3-7)

Hoofdstuk in boek

 • Alma, H.A. (2009). De vitaliteit van vrijzinnigheid. In R. van Boxtel, W. Dik, Th. de Graaf, A. Rinnooy Kan & H. Wijers (Eds.), Open en onbevangen: De noodzaak van politieke vrijzinnigheid (pp. 34-43). Amsterdam: Balans
 • Dohmen, L.J.M.C. (2009). Inleiding. In G. Smolders, M. Verbeek & T. Bobbink (Eds.), Savannah's Silver Stories (pp. 17-33). Utrecht: Stichting De Luister en boekwinkel Savannah Bay
 • Gasenbeek, A. (2009). Oorlog en vrede, en de humanistische traditie. In P. Breekveldt (Ed.), Vredesduif op eigen vleugels (Humanistisch Erfgoed, 11) (pp. 147-151). Breda: Papieren Tijger
 • Gasenbeek, A. (2009). Jaap van Praag (1911-1981): een korte levensschets. In P. Derkx (Ed.), J.P. van Praag: om de geestelijke weerbaarheid van humanisten (Humanistisch Erfgoed, 5) (pp. 9-16). Breda: Papieren Tijger
 • Gasenbeek, A. (2009). Voorbeeld(ige) humanisten. In W. Mennings, W. Veraart & P. Edelman (Eds.), Voorlopig ben ik humanist: teksten en voordrachten van Jan van Zijverden (1928-2003) (Humanistisch Erfgoed, 10) (pp. 11-15). Breda: Papieren Tijger
 • Gasenbeek, A. (2009). Humanisme. In E. Kamp (Ed.), 'Raadsman, heeft u nog raad? (pp. 93-98) Breda: Papieren Tijger
 • Gasenbeek, A. (2009). Het Humanistisch Verbond. In E. Kamp (Ed.), 'Raadsman heeft u nog raad? (pp. 71-74) Breda: Papieren Tijger
 • Gasenbeek, A. (2009). Het Korps Mariniers. In E. Kamp (Ed.), 'Raadsman, heeft u nog raad? (pp. 51-53) Breda: 'Papieren Tijger
 • Gasenbeek, A. (2009). De Dienst Humanistische Geestelijke Verzorging bij de krijgsmacht. In E. Kamp (Ed.), 'Raadsman, heeft u nog raad?' (pp. 30-33). Breda: Papieren Tijger
 • Kaulingfreks, R.G.A. (2009). The broken mug. In F. Candlin & R. Guins (Eds.), The Object Reader (pp. 454-456). London: Routledge
 • Kunneman, H.P. (2009). Moraliteit en agressie in relaties en opvoeding. In W. Heuves & N.J. Nicolai (Eds.), Narcisme. Psychoanalytische beschouwingen (pp. 116-146). Amsterdam: Boom
 • Leeman, Y.A.M. (2009). Interetnische conflicten in het voortgezet onderwijs. In E. Berkeley & G. Walraven (Eds.), Dialoog op school. Investeren in een pluriforme samenleving (pp. 30-31). Den Haag: Nicis Institute
 • Leeman, Y.A.M. (2009). Onderwijs plus lectoren: nar een pedagogisch kwaliteitskenmerk. In W. Wardekker (Ed.), Onderwijs Plus. Markering van vijf jaar lectoraat (pp. 9-15). Zwolle: Windesheim. Lectoraat Pedagogische Kwaliteit van het onderwijs
 • Maas, A.J.J.A. (2009). Voorlopig ben ik humanist: teksten en voordrachten van Jan van Zijverden. In W. Mennings, W. Veraart & P. Edelman (Eds.), Overpeinzingen over humaan gedragen in een dynamisch tijdsgewricht. Een postume ontmoeting met Jan van Zijverden, humaan denker en doener (pp. 27-44). Breda: papieren Tijger / Het Humanistisch Archief

Boekredactie

 • Derkx, P.H.J.M. (Ed.). (2009). J.P. van Praag. Om de geestelijke weerbaarheid van humanisten (Humanistisch Erfgoed, 5). Breda: Papieren Tijger

Boekbespreking

 • Bakker, D. (2009). Boekrecensie [Bespreking van de boeken Goed werk & Werken aan zin in werk]. Tijdschrift voor Humanistiek, 10(37), 92-96.

Tijdschriftredactie

 • Kaulingfreks, F. (Ed.). (2009-2009) Tijdschrift voor Humanistiek, 10(37).
 • Kunneman, H.P. (Ed.). (2009-2009) Tijdschrift voor Humanistiek, 10(38).
 • Mooren, J.H.M. (Ed.). (2009-2009) Handelingen: Tijdschrift voor Praktische Theologie en Religiewetenschap, 4.
 • Suransky, A.C. (Ed.). (2009-2009) Tijdschrift voor Humanistiek, 10(39).

Rapport - extern rapport

 • Bron, J.L., Veugelers, W.M.M.H. & Vliet, E. van (2009). leerplanverkenning Actief Burgerschap. Handreiking voor Schoolontwikkeling. (extern rapport). Enschede: SLO
 • Klaassen, C. & Veugelers, W.M.M.H. (2009). Verantwoording van Waardegericht Onderwijs. (extern rapport, Pedagogische Kwaliteit, no 78). Nijmegen: Radboud Universiteit
 • Veugelers, W.M.M.H. & Schuitema, J.A. (2009). Leerlingen over burgerschapsvorming. (extern rapport, Pedagogische Kwaliteit, no 75). Amsterdam: Universiteit van Amsterdam ILO

Bijdrage in week- of dagblad

2008

Artikel in tijdschrift

 • Baars, J. (2008). De ouderdom komt steeds eerder. Dagblad Trouw.
 • Baars, J. (2008). Van leeftijd naar Leven in de tijd. Spes Speciaal (Erasmus Universiteit), 16 (2), 18-23.
 • Coene, G., Verplaetse, J., Suransky, A.C. & Veugelers, W.M.M.H. (2008). Actuele thema's in het onderwijs. Inleiding op het themanummer. Tijdschrift voor Humanistiek, 36 (9), 4-8.
 • Derkx, P.H.J.M. (2008). Inclusief humanisme. Tijdschrift Geestelijke Verzorging, 11 (december), 59-64.
 • Dohmen, L.J.M.C. (2008). Levenskunst en de onzekerheid van het bestaan. Proviand, 10 (2), 2-4.
 • Duyndam, J. (2008). Humanisme en onsterfelijkheid. Civis Mundi, 47 (1), 33-37.
 • Duyndam, J. (2008). Verlangen naar onsterfelijkheid. Het eeuwige leven krijg je van de ander. VolZin, 7 (6), 16-19.
 • Gasenbeek, A. & Tielman, R.A.P. (2008). Humanisme: de hoofdstroming van Nederland. Civis Mundi, 47 (1), 6-12.
 • Jorna, A.A.M. (2008). Intensief leven in Westerbork. Dagblad Trouw, 13.
 • Kaulingfreks, R.G.A. & Alma, H.A. (2008). Humanisme en esthetica. Tijdschrift voor Humanistiek, 9 (35), 3-11.
 • Kroneman, M., Meijer, W., Pols, W., Suransky, A.C. & Veugelers, W.M.M.H. (2008). De pluriforme school en leren. Pedagogische overwegingen. Tijdschrift voor Humanistiek, 36 (9), 84-91.
 • Maas, A.J.J.A. (2008). India, on social cohension, networking and inner coherence. IBS Magazine, november, 59-62.
 • Maso, I. (2008). De hemel en de humanist. Tijdschrift voor Humanistiek, 9 (35), 63-70.
 • Mooren, J.H.M. (2008). Onsterfelijkheid: wensvervulling of levensbeschouwing. Tijdschrift voor Humanistiek, 9 (35), 77-81.
 • Mooren, J.H.M. (2008). Over leren en de dingen die indalen in de geest. Een reactie op Manja van Laar. Tijdschrift Geestelijke Verzorging, 11 (48), 42-44.
 • Schreurs, M. (2008). De humanistische roman (Over de literaire verbeelding van de strijd tussen humanisme en nihilisme). Tijdschrift voor Humanistiek, 9 (35), 20-27.
 • Schreurs, M. (2008). De mens in de roman. Tijdschrift Esthetica (NGE).
 • Suransky, A.C. & Manschot, H.A.M. (2008). Promoting Pluralism, an international collaboration of academics and development practitioners. Tijdschrift voor Humanistiek, 36 (9), 120-129.
 • Veugelers, W.M.M.H. (2008). Docenten en levensbeschouwing. Tijdschrift voor Humanistiek, 36 (9), 22-32.

Boek

 • Abu Zayd, N.H. (2008). Gottes Menschenwort: für ein humanistisches Verständnis des Koran. Freiberg Germany: Herder
 • Abu Zayd, N.H. & Sezgin, H. (2008). Mohammed und die Zeichen Gottes. Der Kroan und die Zukunft des Islam. Freiberg Germany: Herder
 • Mooren, J.H.M. (2008). Geestelijke verzorging en psychotherapie. Utrecht: Uitgeverij de Graaff

Hoofdstuk in boek

 • Alma, H.A. (2008). Religie en humanisme. In M. ter Borg, E. Borgman & M. Buitelaar (Eds.), Handboek Religie in Nederland: Perspectief - overzicht - debat (pp. 309-323). Zoetermeer: Meinema
 • Gasenbeek, A. (2008). Woord vooraf. In J. Brabers (Ed.), Humanistisch geïnspireerde ontwikkelingssamenwerking: voorgeschiedenis en opbouw van HIVOS (Humanistisch Erfgoed, 8) (pp. 5-6). Utrecht: Het Humanistisch Archief
 • Gasenbeek, A. & Kuijlman, W. (2008). Verantwoording. In E. van Alphen & W. Kuijlman (Eds.), Zingeving achter de tralies: Veertig jaar Humanistisch Geestelijke Verzorging bij de inrichtingen van Justitie (pp. 148-150). Breda: De Papieren Tijger
 • Gasenbeek, A. (2008). Woord vooraf. In E van Alphen & W Kuijlman (Eds.), Zingeving achter de tralies: veertig jaar Humanistisch Geestelijke Verzorging bij de inrichtingen van Justitie (pp. 5-6). Breda: De Papieren Tijger
 • Gasenbeek, A. (2008). Voorwoord. In V Stolk (Ed.), De dageraad van het positief atheisme: Jan Hoving over godsdienst en seksualiteit in het Interbellum (Humanistisch Erfgoed, 9) (pp. 7-8). Breda: Papieren Tijger
 • Houten, D.J. van (2008). Chronisch zorgafhankelijk zijn. In H Kort, A Cordia & L Witte, de (Eds.), Langdurige zorg en technologie (pp. 123-132). Den Haag: Lemma
 • Jorna, A.A.M. (2008). Inleiding. In Het denkende hart van de barak. Brieven van Etty Hillesum. Amsterdam: Vangennip
 • Kunneman, H.P. (2008). Moraliteit in relaties en opvoeding. Een kritisch-humanistisch perspectief. In G. Jennes (Ed.), Zin in gezin. Kan levensbeschouwing de duurzaamheid van relaties veranderen (pp. 59-81). Tiel: Lannoo
 • Maso, I. (2008). Het humanisme en de hemel. In B. van der Woude (Ed.), Wie kan er aarden hier beneden: Over de betekenis van de hemel (pp. 67-79). Zoetermeer: Boekencentrum

Boekbespreking

Tijdschriftredactie

 • Coene, G., Verplaetse, J., Suransky, A.C. & Veugelers, W.M.M.H. (Eds.). (2008-2008) Tijdschrift voor Humanistiek, 36.

Rapport - extern rapport

 • Kroneman, M., Meijer, W., Pols, W., Suransky, A.C., Veugelers, W.M.M.H. & Vriens, L. (2008). Pluriformiteit is een manier van leren. (extern rapport). Almere: Vereniging Openbaar Openbaar
 • Maas, A.J.J.A., Cath, A.G., Letiche, H. & Masselink, R. (2008). Op jaren en nog iets te kiezen ...? Verhalen van ouderen en hun verzorgers over zorg en welzijn, diverse werelden en reflecties daarop. (extern rapport). Utrecht: ZonMW
 • Veugelers, W.M.M.H. (2008). Levensbeschouwing en onderwijs. (extern rapport, Pedagogische dimensie, no 55). Amsterdam: UvA / ILO i.s.m. UVH
 • Veugelers, W.M.M.H. (2008). Mondiale vorming en wereldburgerschap. (extern rapport, De pedagogische Dimensie, no 70). Amsterdam: UvA / ILO i.s.m UVH
 • Veugelers, W.M.M.H. (2008). Mulitculturele contacten in het onderwijs. (extern rapport, De pedagogische dimensie, no 72). Amsterdam: UvA / ILO i.s.m. UVH

Bijdrage in week- of dagblad

 • Maso, I. (2008, maart 5). De hemel is meer voor ongelovigen. Trouw

2007

Artikel in tijdschrift

 • Alma, H.A. (2007). Zingeving en humanisering wetenschappelijk doordacht: De betekenis van de humanistiek in het hoger onderwijs. TH&MA, 14 (5), 51-55.
 • Bierman, D. (2007). Bijna dood - Over de survival hypothese. Tijdschrift voor Parapsychologie, 74 (376), 14-16.
 • Bierman, D. (2007). Parapsychologie en Statistiek. Tijdschrift voor Parapsychologie, 74 (376), 4-8.
 • Dohmen, L.J.M.C. (2007). Nietzsches troost. Hollands Diep.
 • Dohmen, L.J.M.C. (2007). Vrienden waar zijn jullie ? Antenne, 25 (2), 5-11.
 • Dohmen, L.J.M.C. (2007). Levenskunst en waarachtig geluk. Tijdschrift voor het Economisch Onderwijs, 107 (2), 60-67.
 • Duyndam, J. (2007). Vriendschap, onbenoemd. Antenne, 25, 29-31.
 • Duyndam, J. (2007). Levinas en het gelaat. Kunst en Wetenschap, 16, 13-14.
 • Gupta, J.A. (2007). Industrialized and globalized motherhood: agenda for the women's movement. Women's Equality, 7 (1 & 2), 2-9.
 • Halsema, J.M. (2007). Grenzen aan de maakbaarheid. Wijsgerig Perspectief op Maatschappij en Wetenschap, 47 (2), 17-27.
 • Houten, D.J. van (2007). Humanisering als uitdaging. Tijdschrift voor Humanistiek, 30, 52-65.
 • Jacobs, G.C. (2007). The Development of Critical Being? Reflection and reflexivity in an Action Learning Programme for Health Promotion Practitioners in The Netherlands. Action Learning: Research and Practice, 5 (3), 221-235.
 • Kunneman, H.P. (2007). Epiloog: een premie op de achterstand? Tijdschrift voor Humanistiek, 29, 70-78.
 • Kunneman, H.P. (2007). Rationaliteit en humaniteit. Tijdschrift voor Humanistiek, 31, 55-81.
 • Mooren, J.H.M. (2007). Herstelbemiddeling op zoek naar zichzelf. Tijdschrift voor Herstelrecht, 7 (1), 46-49.
 • Schreurs, M. (2007). Een oneindig boek (de man zonder eigenschappen van Robert Musil). Armada, tijdschrift voor wereldliteratuur, 13 (49).
 • Veugelers, W.M.M.H. (2007). De verborgen waarden van het voetbalspel. Tijdschrift voor Humanistiek, 8 (30), 5-12.

Congresbijdrage

 • Duyndam, J. (2007). Kant revisited. Autonomie bij de bron en bij ons. In Esther Wit e.a. (Ed.), De autonome mens. Nieuwe visies op gemeenschappelijkheid (pp. 17-30). Amsterdam: Boom-SUN
 • Veugelers, W.M.M.H. (2007). educatie. In Muijzer, R. (Ed.), Filosofie voor een breed publiek XV (pp. 37-47). Leeuwarden: Humanistisch Verbond Frysland

Boek

 • Gasenbeek, A. & Winkelaar, P. (2007). Humanisme (serie Wegwijs). Kampen: Kok

Hoofdstuk in boek

 • Alma, H.A. (2007). Maakt religie mensen onvrij ? In J. van der Ven (Ed.), Geloof en verlichting: Oordelen over religie (pp. 157-170). Budel: Damon
 • Alma, H.A. (2007). Verbeeldingskracht en transcendentie. De spirituele kracht van kunst. In I. Brouwer, I. van Emmerik, H. Alma, M. van Paassen & A. Scholten (Eds.), De stille kracht van transcendentie: Wijsheid in beelden, verhalen en symbolen (pp. 41-51). Amsterdam: Humanistics University Press
 • Dohmen, L.J.M.C. (2007). Pleidooi voor een laatmoderne levenskunst. In Ithaka. Inspiratiebronnen voor ethiek (pp. 82-113). Utrecht: Phoenix opleidingen
 • Dohmen, L.J.M.C. (2007). Moderne lessen in zelfbeheer. Over de noodzaak van opvoeding tot persoonlijke autonomie. In E. Wit (Ed.), De autonome mens (pp. 65-83). Amsterdam: Boom
 • Ende, T.M.L. van den & Kunneman, H.P. (2007). Normatieve professionaliteit en normatieve professionalisering Een pleidooi voor conceptuele verdieping. In G. Jacobs, R. Meij, H. Tenwolde & Y. Zomer (Eds.), Goed werk. Verkenningen van normatieve professionalisering (pp. 68-87). Amsterdam: SWP
 • Gasenbeek, A. (2007). Jaap van Praag. In T. Flynn (Ed.), The New Encyclopedia of Unbelief. Amherst: Prometheus Books
 • Gasenbeek, A. (2007). 150 jaar vrijdenkersbeweging in Nederland (1856-2006). In B. Gasenbeek (Ed.), Denkers zonder dogma's: voordrachten en foto's van het jubileumcongres 'God noch autoriteit" gehouden ter gelegenheid van het 150-jarig bestaan van de vrijdenkersbeweging De Vrije Gedachte op 13 en 14 oktober 2006 (Humanistisch Erfgoed, 7). Utrecht: Het Humanistisch Archief
 • Gasenbeek, A. (2007). Humanism in the Netherlands. In T. Flynn (Ed.), The New Encyclopedia of Unbelief. Amherst: Prometheus Books
 • Gasenbeek, A. (2007). Vrijdenkers in feestgewaad: negen jubileumvieringen in vogelvlucht. In B Gasenbeek (Ed.), Denkers zonder dogma's: voordrachten en foto's van het jubileumcongres 'God noch autoriteit' gehouden ter gelegenheid van het 150-jarig bestaan van de vrijdenkersbeweging de Vrije Gedachte op 13 en 14 oktober 2006 (Humanistisch Erfgoed, 7). Utrecht: Het Humanistisch Archief
 • Halsema, J.M. (2007). Horizontale transcendentie in een multiculturele wereld. In I. Brouwer, I. van Emmerik, H. Alma, M. Paassen & A. Scholten (Eds.), De stille kracht van transcendentie. Amsterdam: Humanistic University Press
 • Hetebrij, M. (2007). De politieke dimensie van normatieve professionalisering. In G. Jacobs, R. Meij, H. Tenwolde & Y. Zomer (Eds.), Goed werk. Verkenningen van normatieve professionalisering (pp. 268-279). Amsterdam: SWP
 • Houten, D.J. van (2007). Professionalisering: een verkenning. In G. Jacobs, R. Meij, H. Tenwolde & Y. Zomer (Eds.), Goed werk. Verkenningen van normatieve professionalisering (pp. 16-35). Amsterdam: Uitgeverij SWP
 • Jacobs, G.C. (2007). De professional in de knel? Het debat en de zoektocht naar een nieuwe professional. In G. Jacobs, R. Meij, H. Tenwolde & Y. Zomer (Eds.), Goed werk. Verkenningen van normatieve professionalisering (pp. 36-51). Amsterdam: SWP
 • Jacobs, G.C., Meij, R.H.C., Tenwolde, J. & Zomer, Y. (2007). Normatieve professionalisering Over het 'doen van waarden', messy business' en het gebruik van spiegels. In G. Jacobs, R. Meij, H. Tenwolde & Y. Zomer (Eds.), Goed Werk.Verkenningen van normatieve professionalisering (pp. 7-15). Amsterdam: Uitgeverij SWP
 • Kaulingfreks, R.G.A. & Bos, R. ten (2007). Nieuwe wereldorde vraagt radicaal nieuw denken. In Th. Jansen, J. Nijman & J.W. Sap (Eds.), Burgers en barbaren. Over oorlog tussen recht en macht. Amsterdam: Boom
 • Kaulingfreks, R.G.A. & Bos, R. ten (2007). Inspiration and togetherness. In M. Bakke (Ed.), Going Aerial, air, culture, architecture. Maastricht: Jan van Eyk Academie
 • Kaulingfreks, R.G.A. (2007). Luisterend advies. In G. Jacobs, R. Meij, H. Tenwolde & Y. Zomer (Eds.), Goed werk.Verkenningen van normatieve professionalisering (pp. 126-139). Amsterdam: SWP
 • Kunneman, H.P. (2007). Dikke autonomie en diepe autonomie. Een kritisch humanistisch perspectief. In Vries/.I..de Buitenweg/ R. Wit/ E. & Bogaard/ P. (Eds.), De autonome mens. Nieuwe visies op gemeenschappelijkheid (pp. 31-64). Amsterdam
 • Smaling, A. (2007). Reflectie en normatieve professionaliteit. In G. Jacobs, R. Meij, H. Tenwolde & Y. Zomer (Eds.), Goed werk.Verkenningen van normatieve professionalisering (pp. 52-67). Amsterdam: Uitgeverij SWP

Boekredactie

 • Gasenbeek, A. (Ed.). (2007). Denkers zonder dogma's: voordrachten en foto's van het jubileumcongres 'God noch autoriteit' gehouden ter gelegenheid van het 150-jarig bestaan van de vrijdenkersvereniging de Vrije Gedachte op 13 en 14 oktober 2006 (Humanistisch Erfgoed, 7). Utrecht: Het Humanistisch Archief
 • Jacobs, G.C., Meij, R.H.C., Tenwolde, J. & Zomer, Y. (Ed.). (2007). Goed werk. Verkenningen van normatieve professionalisering. Amsterdam: SWP

Tijdschriftredactie

 • Braeckman, J., Derkx, P.H.J.M., Kunneman, H.P. & Pinxten, R. (Eds.). (2007-2007) Tijdschrift voor Humanistiek, 8(31).

Rapport - extern rapport

 • Kunneman, H.P. & Slob, M. (2007). Thuiszorg in transitie. (extern rapport). Bunnik: LSBK

Bijdrage in week- of dagblad

 • Schreurs, M. (2007, april 26). We moeten de woede en haat leren begrijpen. De Volkskrant

2006

Artikel in tijdschrift

 • Abu Zayd, N.H. & Derkx, P.H.J.M. (2006). Ellian betoont zich een dogmatisch denker. NRC Handelsblad, april 2006, 8-8.
 • Alma, H.A. (2006). Onzekerheid als existentieel en sociaal-historisch fenomeen. Gerõn. Tijdschrift over Ouder Worden & Maatschappij, 8(3), 4-6.
 • Baars, J. (2006). Hoezo Nieuw Ouder Worden? Tijdschrift voor Humanistiek, 28 (7), 2-13.
 • Becker, H.M. (2006). Bestaan er geluksprotocollen in de zorg? Tijdschrift voor Humanistiek, 7 (27), 44-56.
 • Bekker, M., Klinge, I. & Mens-Verhulst, J. van (2006). Richtlijnen voor diversiteitsbewust onderzoek op het gebied van ziekte en gezondheid en de gezondheidszorg. Magazine Vrouwen en Gezondheid, 15 (1), 9-13.
 • Derkx, P.H.J.M. (2006). Ouder worden: te aanvaarden natuurlijk proces of te bestrijden ziekte? Tijdschrift voor Humanistiek, 7 (28), 82-90.
 • Duyndam, J. (2006). Onderhuids en bovenhuids. Empathie voor haptonomisch geschoolden. Haptonomisch Contact, 17, 7-16.
 • Duyndam, J. (2006). Ontsnappen aan de massa. Een nog ongenoemde bron van zelfmoordterrorisme. Filosofie Magazine, 15 (1), 38-41.
 • Fassaert, M. & Laan, G. van der (2006). Situatieafhankelijke competenties. Maatwerk, 2006 (5), 21-24.
 • Gasenbeek, A. (2006). Het Humanistisch Verbond (1946-2006) en (humanistisch vormings)onderwijs: een korte terugblik. HVO Nieuws, 8 (voorjaar), 26-27.
 • Gupta, J.A. & Richters, A. (2006). Belichaamde subjecten en gefragmenteerde objecten: vrouwenlichamen, reproductieve technologieën en het recht op zelfbeschikking. Tijdschrift voor Humanistiek, 26, 5-18.
 • Gupta, J.A. (2006). Towards Transnational Feminisms. Some reflections and concerns in relation to the globalization of reproductive technologies. The European Journal of Women’s Studies, 13 (1), 23-38. doi: 10.1177/1350506806060004
 • Jacobs, G.C. (2006). Wij blijven alle problemen verzamelen. Cultuur, Migratie, Gezondheid (CMG), 2, 78-87.
 • Kate, L. ten & Tordoir, B. (2006). Kleine of grote verhalen, kleine of grote inspiraties? Een gesprek over de verstrengeling van humanisme en christendom. Tijdschrift voor Humanistiek, 26 (jrg. 7), 19-30.
 • Kunneman, H.P. (2006). De grenzen van het moderne autonomiebegrip toegelicht aan het voorbeeld van de ouderenzorg. Tijdschrift voor Humanistiek, 28 (7), 56-75.
 • Laan, G. van der (2006). Wat werkt. Aantekeningen bij een kennisagenda voor het maatschappelijk werk. Maatwerk, 2006 (6), 27-29.
 • Mooren, J.H.M. (2006). Oogprothese en sociale vermijding. Ab Imperio.
 • Mooren, J.H.M. (2006). Wijsheid en professionele ontwikkeling. Tijdschrift Geestelijke Verzorging, 9 (39), 19-26.
 • Smaling, A. (2006). De probleemstelling bij kennisgericht en praktijkgericht onderzoek. KWALON, 31 jrg.11 (1), 5-11.
 • Smaling, A. (2006). Repliek. KWALON, 31 jrg.11 (1), 17-21.

Congresbijdrage

 • Duyndam, J. (2006). Meelopers, lafheid, schuld. In R Muijzer (Ed.), De paradox van kracht en kwetsbaarheid Vol. XIV. Filosofie voor een breed publiek (pp. 29-38). Leeuwarden: Humanistisch Verbond Fryslân
 • Kunneman, H.P. (2006). De toekomst van het humanisme en de rol van de Humanistische Alliantie. In Derkx,.P. Gasenbeek, B. (Ed.), Georganiseerd humanisme in Nederland: geschiedenis, visies, praktijken (pp. 99-110). Amsterdam: SWP

Boek

 • Hetebrij, M. (2006). Macht en politiek handelen in organisaties. Assen: Van Gorcum

Hoofdstuk in boek

 • Derkx, P.H.J.M. (2006). I'm still confused, but at a higher level: over niet-confessionele politiek en de humanistische beweging, een gesprek tussen Hans Dijkstal, Jacob Kohnstamm, Jeroen Dijsselbloem, Rob Tielman en Peter Derkx onder leiding van Carla van Baalen. In B. Gasenbeek & P. Derkx (Eds.), Georganiseerd humanisme in Nederland: geschiedenis, visies en praktijken (pp. 60-85). Utrecht/Amsterdam: Humanistisch Archief/SWP
 • Dijk, A.M.G. van & Buuren, A. van (2006). Identiteit en interculturalisatie. In J. Doolaard (Ed.), Handboek geestelijke verzorging (pp. 171-191). Kampen: Kok
 • Dohmen, L.J.M.C. (2006). Hoe redden we de vrijheid ? In Walhalla. Is er nog plek ? (pp. 226-248) Eindhoven: Internationaal Theatre
 • Evers, J.C. & Berg, H. van den (2006). Discriminatie-ervaringen 2005. Een onderzoek naar ervaringen met discriminatie op grond van land van herkomst, geloof en (huidskleur). In Igor Boog (Ed.), Monitor Rassendiscriminatie 2005 (pp. 15-47). Rotterdam: Landelijk Bureau ter bestrijding van Rassendiscriminatie
 • Gasenbeek, A. & Nabuurs, J.W.M. (2006). Op zoek naar 'het ware, het goede en het schone': 150 jaar vrijdenkersbeweging in Nederland (1856-2006). In B. Gasenbeek & P. Derkx (Eds.), Georganiseerd humanisme in Nederland: geschiedenis, visies en praktijken. Amsterdam: SWP
 • Gasenbeek, A., Brabers, J. & Kuijlman, W. (2006). Een huis voor humanisten: het Humanistisch Verbond (1946-2006). In B. Gasenbeek & P. Derkx (Eds.), Georganiseerd humanisme in Nederland: geschiedenis, visies en praktijken
 • Kaulingfreks, R.G.A. (2006). De logica van duurzaamheid. In D. Lohuis (Ed.), Groene stroom (pp. 199-200). Essent
 • Laan, G. van der (2006). Evidence-based practice en Practice-based evidence. In A. Menger & A. Krechtig (Eds.), Het delict als maatstaf. Methodiek voor werken in gedwongen kader (pp. 3-4). Amsterdam: SWP
 • Mooren, J.H.M. (2006). Emoties. In J. Doolaard (Ed.), Nieuw Handboek Geestelijk Verzorging (pp. 893-903). Kampen: Uitgeverij KoK

Boekredactie

 • Gasenbeek, A. & Derkx, P.H.J.M. (Ed.). (2006). Georganiseerd humanisme in Nederland: geschiedenis, visies en praktijken. Utrecht/Amsterdam: Humanistisch Archief / SWP

Boekbespreking

 • Dohmen, L.J.M.C. (2006). Leven aan de bovenkant [Bespreking van de boeken De kunst van het evenwicht. 100 facetten van levenskunst & Oefeningen met de geest. Het antieke denken en de kunst van het leven]. Filosofie Magazine, 2(februari).

Tijdschriftredactie

 • Baars, J. (Ed.). (2006-2006) Tijdschrift voor Humanistiek, 7(28).
 • Gasenbeek, A., Derkx, P.H.J.M. & Kerkhof, M. (Eds.). (2006-2006) Tijdschrift voor Humanistiek, 7(25).

Rapport - extern rapport

 • Veugelers, W.M.M.H. (2006). Verslag van een consultatie over een basis voor burgerschap. (extern rapport). Enschede: SLO

2005

Artikel in tijdschrift

 • Baars, J. (2005). Ouderen, veroudering en goed ouder worden. Tijdschrift Geestelijke Verzorging, 0 (8), 24-34.
 • Dijk, A.M.G. van (2005). Van de derde persoon naar de eerste persoon in de omgang met de/het vreemde. Tijdschrift voor Humanistiek, 6 (23), 90-96.
 • Dohmen, L.J.M.C. (2005). Waarom het tegenwoordig nodig is te leren leven vanuit jezelf. The Narrator, 4-8.
 • Dohmen, L.J.M.C. (2005). Naar een moderne cultuur van zelfzorg. Over toewijding aan zichzelf, geluk en zin. Tijdschrift voor Humanistiek, 6 (24), 37-52.
 • Gasenbeek, A. (2005). In memoriam Fenco van den Berkhof (1916-2005). Humus, 4 (3), 11.
 • Gupta, J.A. (2005). Reflections on the 2004 FAB/IAB Congress. International Network on Feminist Approaches to Bioethics Newsletter, 13 (1), 8-9.
 • Halsema, J.M. (2005). Ik en de ander. Wijsgerig Perspectief op Maatschappij en Wetenschap, 45 (1), 12-21.
 • Jorna, A.A.M. (2005). De geestelijke dimensie in de geestelijke verzorging. Tijdschrift Geestelijke Verzorging, 8 (34), 36-46.
 • Kate, L. ten (2005). Verhoudingen tot het exces. Analyses van de postmoderniteit in het spoor van Blanchot. Pampus, 04/05 (2), 79-89.
 • Kunneman, H.P. (2005). Pedagogiek en jeugdzorg in tijden van wetenschap. PiP: Pedagogiek in Praktijk, 11 (27, oktober), 24-28.
 • Los, W.F. & Klein, S. (2005). Welke kinderen? Wat voor burgers? Opvoeding en onderwijs tijdens de Verlichting en de Revolutietijd. Kleio (Den Haag), 46 (8), 16-22.
 • Maso, I. (2005). Empirisch fenomenologisch onderzoek. KWALON, 10 (2), 35-39.
 • Metz, J. (2005). Transparantie over verschuivingen; Een reactie op Adri Smaling in het debat over normatieve professionalisering. Tijdschrift voor Humanistiek, 6 (24), 49-51.
 • Mooren, J.H.M. (2005). Meervoudig Professioneel. Tijdschrift Geestelijke Verzorging, 8 (36), 17-21.
 • Smaling, A. (2005). Aspecten van normatieve professionaliteit in beroepssituaties. Tijdschrift voor Humanistiek, 6 (22), 83-89.
 • Veugelers, W.M.M.H. & Kat, E. de (2005). Naar een sterkere identiteit van het openbaar onderwijs. PiP: Pedagogiek in Praktijk, 11 (26), 28-31.

Boek

 • Kaulingfreks, R.G.A. & Bos, R. ten (2005). STRA, een wonderlijk boek voor de weldenkende manager. Zaltbommel: Thema in Zaltbommel
 • Wolf, J.R.L.M. & Laan, G. van der (2005). De bitterzoete werkelijkheid; de relatie tussen methodiek en organisatie in een begeleid wonen project voor zwerfjongeren. Amsterdam: SWP

Hoofdstuk in boek

 • Dohmen, L.J.M.C. (2005). Vriendschap en zelfvervulling. In Deugdend en ondeugdend. Filosofie voor een breed publiek. HV Friesland: Raard
 • Houten, D.J. van (2005). Ervaringsdeskundigheid als beleidsparadox. In H van Haaster & Y Koster-Dreese (Eds.), Ervaren en weten (Ervaren en weten) (pp. 47-59). Utrecht: van Arkel
 • Kaulingfreks, R.G.A. (2005). Wat kost t? Maatschappelijk verantwoord ondernemen als cosmetische humanisering. In T.M.L. van den Ende, I. Dubel & H.P. Kunneman (Eds.), Cosmetische Humanisering? Maatschappelijk verantwoord ondernemen ter discussie (Cosmetische Humanisering? Maatschappelijk verantwoord ondernemen ter discussie) (pp. 120-131). Amsterdam: Humanistiscs University Press
 • Laan, G. van der (2005). Vraagsturing, professionaliteit en burgerschap. In N. van Riet & H. Wouters (Eds.), Casemanagement. Een leer-werkboek over de organisatie en coördinatie van zorg-, hulp- en dienstverlening (pp. 170-182). Assen: Van Gorcum
 • Laan, G. van der (2005). Werkprincipes voor sociale teams. In A. de Bue (Ed.), In Beeld; Sociale teams in Leeuwarden (In Beeld; Sociale teams in Leeuwarden.) (pp. 8-11). Leeuwarden: Stichting Hulp en Welzijn
 • Mooren, J.H.M. & Frijns, J.M.L.A. (2005). Herstelbemiddeling: een brug tussen slachtoffer en dader. In A.F.M. Brenninkmeijer e.a (Ed.), Handboek Mediation (pp. 314-316). 's-Gravenhage: SDU Uitgevers

Boekredactie

 • Ende, T.M.L. van den, Kunneman, H.P. & Dubel, I. (Ed.). (2005). Cosmetische humanisering? Maatschappelijk verantwoord ondernemen ter discussie. Amsterdam: HUP/SWP

Tijdschriftredactie

 • Ende, T.M.L. van den & Jacobs, G.C. (Eds.). (2005-2005) Tijdschrift voor Humanistiek, 6(22).
 • Halsema, J.M. & Vasterling, V. (Eds.). (2005-2005) Wijsgerig Perspectief op Maatschappij en Wetenschap, 45(1).

Rapport - extern rapport

 • Franklin, M.I. (2005). Gender Advocacy at the World Summit on the Information Society: Preliminary Observations. (extern rapport). -: GenderlT.org/APC-WNSP
 • Kunneman, H.P., Rozing, M. & Elteren, A. van (2005). Thuiszorg in transitie. (extern rapport). Utrecht: Universiteit voor Humanistiek

2004

Artikel in tijdschrift

 • Abu Zayd, N.H. (2004). Luz de los cielos y de la tierra, Sobre la ilustración en el pensamiento isláco. Rivista de Occidente, 2004 (282), 69-82.
 • Abu Zayd, N.H. (2004). Muhyi al-Din Ibn Arabi. le nouvel Observateur, Les nouveaux penseurs de l'islam, 2004 (54), 73-73.
 • Alma, H.A. (2004). Humanisme en islam: Nasr Abu Zayds heroriëntatie op de Koran. Theologisch Debat, 1 (3).
 • Derkx, P.H.J.M. (2004). Kies maar een ander. Socialisme & Democratie, 61 (10/11), 6-7.
 • Dohmen, L.J.M.C. (2004). Vriendschap en zelfvervulling. Pleidooi voor een moderne vriendschapscultuur. Een essay. Tijdschrift voor Humanistiek, 20 (4), 6-20.
 • Dohmen, L.J.M.C. (2004). Makable Happiness: A nightmare with Air Conditioning. Happy Go Lucky. VHDG Leeuwarden 2004, 2004, 6-12.
 • Dohmen, L.J.M.C. (2004). Kan de filosofie de mens leren hoe te leven ? Antenne, 22 (1), 6-19.
 • Dohmen, L.J.M.C. (2004). Kosmische lebenskunst. Gehirn und Geist, 4, 73-77.
 • Duyndam, J. (2004). Vernedering en herstel. Tijdschrift voor Herstelrecht, 4 (1), 28-37.
 • Gasenbeek, A. (2004). Het humanistisch archief: beheerder van nationaal cultureel erfgoed. Archievenblad, 108 (6).
 • Houten, D.J. van (2004). Gelijkwaardig burgerschap. Tijdschrift voor Humanistiek, 5 (17), 58-62.
 • Houten, D.J. van & Bellemakers, C. (2004). Disability als sociaal strijdtoneel en bron voor empowerment. Tijdschrift voor Humanistiek, 5 (17), 6-18.
 • IJssel, S. van (2004). Non-stop verering. India als spirituele magneet. VolZin, 20, 22-24.
 • Jacobs, G.C. (2004). Empowerment als de paradox van kracht en kwetsbaarheid. VERSIE. Tijdschrift voor gezondheid, burgerschap en politiek, 19 (3), 4-14.
 • Jacobs, G.C. (2004). Onderzoek naar empowerment van mensen met lichamelijke beperkingen: de mogelijkheden van verhalen. Tijdschrift voor Humanistiek, 5 (17), 25-37.
 • Maso, I. (2004). Synchroniciteit. Prana, 29 (6), 28-33.
 • Metz, J. (2004). Multicultureel feminisme als voorbeeld voor de beweging. Tomsk_Anders, 2004 (26).
 • Smaling, A. (2004). Wat voor soort onderzoek doet Baart eigenlijk? KWALON, 9 (1), 7-15.
 • Smaling, A. (2004). Kwalitatief onderzoek van, met en voor mensen. Tijdschrift voor Humanistiek, 5 (17), 55-57.
 • Smaling, A. (2004). Dubbelzinnigheid of creatieve spanning in de GT-benadering. KWALON, 9 (3), 15-17.
 • Smaling, A. (2004). Making the difference: waardegebieden en hun rechtvaardiging. Narthex. Tijdschrift voor Levensbeschouwing en Educatie, 4 (5), 17-25.
 • Veugelers, W.M.M.H. (2004). Waardevormend onderwijs en burgerschap. Pedagogiek, 24 (4), 361-375.

Congresbijdrage

 • Duyndam, J. (2004). Empathie. Wat is het, hoe werkt het, en wat zijn goede en gevaarlijke kanten ervan? In J. Coupez (Ed.), De milde luisteraar. Huisarts en Empathie (pp. 9-22). Antwerpen: Wetenschappelijke Vereniging van Vlaamse Huisartsen

Boek

 • Abu Zayd, N.H. & Nelson, E.R. (2004). Voice of an Exile, Reflection on Islam. Westport, Connecticut and London: Praeger
 • Duyndam, J. (2004). Twaalf vaders. Over wensdenken en geloofwaardig vaderschap. (Annuiteiten van de Internationale School voor Wijsbegeerte, 4). Amsterdam: Nieuwezijds
 • Frijns, J.M.L.A. & Mooren, J.H.M. (2004). Herstelbemiddeling. Een brug tussen slachtoffer en dader. Utrecht: Uitgeverij de Graaff

Hoofdstuk in boek

 • Abu Zayd, N.H. (2004). Der Islam in Europa: Eine Krise des Wissen oder des Dialoges. In Khalid Al-Maaly (Ed.), Die Arabische Welt Zwischen Tradition Und Moderne (pp. 31-53). Heidelberg: Palmyra Verlag
 • Abu Zayd, N.H. (2004). Hermeneutics and Power. In A.B. Seligman (Ed.), Modest Claims: Dialogue and Essays on Tolerance and Tradition (Modest Claims: Dialogue and Essays on Tolerance and Tradition) (pp. 83-91). Indiana: University of Notre Dame Press
 • Derkx, P.H.J.M. & Metz, J. (2004). Humanisme: maatschappelijke dienstverlening voor iedereen. In H. Crijns, W. Elhorst, L. Miedema, H. Noordegraaf, P. Robbers-van Berkel, S. Stoppels & H. van Well (Eds.), Barmhartigheid en gerechtigheid: handboek diaconiewetenschap (pp. 235-241). Kampen: Kok
 • Gupta, J.A. (2004). Practices in India. In Der Umgang mit vortgeburtlichem Leben in anderen Kulturen (pp. 63-76). Berlin: -
 • Gupta, J.A. (2004). New Gene technologies of Reproduction, From Supermice to Superhumans. In Gender, sexuality and Reproductive Rights and Health in the Mekong Sub-Region. Thailand: Ching-Mai University
 • Houten, D.J. van (2004). Samenleven in een gevarieerde samenleving. In M. Baltussen (Ed.), Waarden en sociale samenhang (pp. 81-85). Amsterdam: DISK studiereeks
 • Houten, D.J. van (2004). Aandachtige zorg in de gevarieerde samenleving. In C. van Wel (Ed.), Van lood naar goud (pp. 9-16). Utrecht: De Tijdstroom
 • Kochetkova, T.J. (2004). Russian Humanism, Hryhory Skovoroda, Vladimir Solovyov. In K. Beerman (Ed.), Humanism Worldwide. An Introduction to non-Western Humanists (pp. 77-89). Jong HV / Het Humanistisch Verbond: Katja Beerman
 • Veugelers, W.M.M.H. (2004). Leren Samenleven. Een kritisch democratisch perspectief op waardenvormend onderwijs. In M. Goris & L. Meijs (Eds.), Anders Leren (pp. 80-88). Enschede: SLO

Boekredactie

Boekbespreking

 • Metz, J. (2004). Boekbespreking van Gabriël van den Brink (2002) Mondiger of moeilijker? Een studie van de politieke habitus van hedendaagse burgers [Bespreking van het boek Mondiger of moeilijker ? Een studie naar de politieke habitus van burgers]. Tijdschrift voor Humanistiek, 5(19), 26-28.

Tijdschriftredactie

 • Dohmen, L.J.M.C. (Ed.). (2004-2004) Tijdschrift voor Humanistiek, 1(2).
 • Houten, D.J. van & Bellemakers, C. (Eds.). (2004-2004) Tijdschrift voor Humanistiek, 5(17).
 • Kaulingfreks, R.G.A., Bos, R. ten & Letiche, H. (Eds.). (2004-2004) Tijdschrift voor Humanistiek, 16(2 en 3).
 • Kunneman, H.P. (Ed.). (2004-2004) Tijdschrift voor Humanistiek, 5(18).

2003

Artikel in tijdschrift

 • Baars, J. (2003). De Waarde van het Ouder Worden. Filosofie Magazine, 12 (4), 44-49.
 • Bakker, D. (2003). Onderwijsvisie van de Universiteit voor Humanistiek. Tijdschrift voor Humanistiek.
 • Dijk, A.M.G. van (2003). Problematische universaliteit. De universaliteitsaanspraken van Sri Aurobindo en Jiddu Krishnamurti in een humanistisch perspectief. Het Vrije Woord, 48 (juli/aug), 6-10.
 • Dohmen, L.J.M.C. (2003). Wat is levenskunst. Filosofie: Kwartaalblad voor Informatie en Communicatie over Filosofie en Filosofieonderwijs, 13 (2), 2-12.
 • Dohmen, L.J.M.C. (2003). Levenskunst: innerlijk op orde. Pierre Hadot over echte wijsheid. Filosofie Magazine, 12 (1), 28-32.
 • Duyndam, J. (2003). Genieten en verslaving. Filosofie: Kwartaalblad voor Informatie en Communicatie over Filosofie en Filosofieonderwijs, 13 (6), 22-24.
 • Duyndam, J. (2003). Genieten maakt mij vrij voor de ander. Hedonisme en ascese in de visie van Levinas. TGL. Tijdschrift voor Geestelijk Leven, 59 (6), 589-600.
 • Houten, D.J. van (2003). Zorgend ondernemerschap voor arbeidsgehandicapten. Tijdschrift voor Humanistiek, 4 (14), 34-40.
 • IJssel, S. van (2003). Voorbij het dualistische denken. Tijdschrift voor Humanistiek, 13, 39-50.
 • Jorna, A.A.M. (2003). Het werkzame verlangen. Tijdschrift voor Humanistiek, 13, 30-38.
 • Kaulingfreks, R.G.A. (2003). Wat kost 't ? Maatschappelijk verantwoord ondernemen als cosmetische humanisering. Tijdschrift voor Humanistiek, 14.
 • Kunneman, H.P. (2003). Praktische Moraliteit. Tijdschrift voor Humanistiek, 4 (13), 83-86.
 • Kunneman, H.P. (2003). Het oneigenlijke ontzag voor harde cijfers. Filosofie Magazine, 2003 (9).
 • Letiche, H. (2003). Vertrouwen specificiteit en individualiteit. Tijdschrift voor Humanistiek, 14, 42-50.
 • Manschot, H.A.M. (2003). De betekenis van het tragische. Maatwerk, 4 aug, 34-40.
 • Manschot, H.A.M. (2003). De ligstoel van het leven. Over zinvol hulpverlenen en begeleiden. Hallo 107. Tijdschrift van de Vlaamse teleonthaaldienst en de Nederlandse Telefonische Hulpdiensten, 23 (4).
 • Manschot, H.A.M. (2003). De ligstoel van het leven. Markant, 2003 (2), 13-22.
 • Mens-Verhulst, J. van (2003). Tweeluik 3e EAWHR congres Gender and Health, Wenen. Magazine Vrouwen en Gezondheid, 12 (2), 5-9.
 • Metz, J. (2003). Multicultureel feminisme als voorbeeld voor de beweging. Buiten de Orde, 2003.
 • Metz, J. (2003). De hongerende weg. De AS, 2003 (141).
 • Moerman, C. & Mens-Verhulst, J. van (2003). Hoe maak je onderzoek in de gezondheidszorg seksespecifiek ? Een impressie van een workshop op de MV-zorgdag (15 mei 2003). Magazine Vrouwen en Gezondheid, 2, 20-21.
 • Schreurs, M. (2003). Een humanistisch perspectief op zwarte scholen. Tijdschrift voor Humanistiek.
 • Sools, A.M. (2003). Willen vrouwen wel. Nieuwsbrief Mixed-Equal, 2003.
 • Studulski, F. & Veugelers, W.M.M.H. (2003). De Tweede fase van het studiehuis. Vernieuwing : Tijdschrift voor Onderwijs en Opvoeding, 62 (7), 4-6.
 • Veugelers, W.M.M.H. (2003). De leraar in de vernieuwde Tweede Fase HAVO/VWO. Vernieuwing : Tijdschrift voor Onderwijs en Opvoeding, 62 (7), 10-12.
 • Veugelers, W.M.M.H. (2003). Een humanistisch perspectief op waardenvormend onderwijs. Tijdschrift voor Humanistiek, 15 (4), 10-21.

Congresbijdrage

 • Veugelers, W.M.M.H. (2003). De strijd om het curriculum. In De strijd om het curriculum. Amsterdam: SISWO

Hoofdstuk in boek

 • Dohmen, L.J.M.C. (2003). Levenskunst en het goede leven. In Inleidingen over Verandering. Friesland College ROC (pp. 1-39). Dokkum: Kalmoes
 • Hetebrij, M. (2003). Communicatie, kwaliteit en co-oriëntatie: een commentaar. In Co-oriëntatie: truc of troef, symmetrische communicatie als managementinstrument (Standpunt communicatie, 7) (pp. 47-52). Alphen a/d Rijn: Kluwer
 • Letiche, H. (2003). De Kritiek. In P. Bakker (Ed.), Het nieuwe Leren (pp. 12-15)
 • Manschot, H.A.M. (2003). Kosmopolitisme en spiritualiteit. In Wereldburger tussen Culturene in conflict - Oost- West 1 (pp. 19-27)

Boekbespreking

 • Derkx, P.H.J.M. (2003). Paul Cliteur: Darwin, dier en recht (2001) [Bespreking van het boek Darwin, dier en recht]. Tijdschrift voor Humanistiek, 4(15), 100-102.
 • Dijk, A.M.G. van (2003). Verlangen naar onsterfelijkheid [Bespreking van het boek Verlangen naar onsterfelijkheid]. Tijdschrift voor Humanistiek, 4(15), 103-105.

Tijdschriftredactie

 • Derkx, P.H.J.M. & Stuij, N. (Eds.). (2003-2003) Tijdschrift voor Humanistiek, 15.
 • Houten, D.J. van & Letiche, H. (Eds.). (2003-2003) Tijdschrift voor Humanistiek, 14.
 • Jorna, A.A.M. (Ed.). (2003-2003) Tijdschrift voor Humanistiek, 13.

Rapport - extern rapport

 • Hetebrij, M. (2003). Praktijk en professie van de humanistische geestelijke verzorging in de krijgsmacht. (extern rapport). Den Haag: Dienst Humanistische geestelijke verzorging bij defensie
 • Veugelers, W.M.M.H. (2003). Zingeving en humanisering: autonomie en sociale betrokkenheid. (extern rapport). Den Haag: NABS

2002

Artikel in tijdschrift

 • Buitenweg, R. (2002). De legitimiteit van humanitaire interventie. Tijdschrift voor Humanistiek, nr. 9 jaar, 46-54.
 • Derkx, P.H.J.M. (2002). From 'Do you believe in God?' to 'What makes your life meaningful?' - Unbelief in the Netherlands. The Low Countries, 10, 30-35.
 • Dohmen, L.J.M.C. (2002). Tegen de onverschilligheid. Filosofie Magazine, 10, 42-49.
 • Duyndam, J. & Schuurman, M. (2002). Flexibiliteit als levenskunst. Het paradigma van Odysseus. Tijdschrift voor Humanistiek, 2002 (12), 5-14.
 • Houten, D.J. van (2002). Kwaliteit van leven. Maatwerk. Vakblad voor Maatschappelijk Werk, 2002 (6), 9-13.
 • Jacobs, G.C. (2002). Het uithouden van de spanning. Een beschouwing over presentie, empowerment en humanistisch geestelijk werk. Tijdschrift voor Humanistiek, 2002 (12), 49-60.
 • Jacobs, G.C. (2002). Empowerment als basis voor vraagsturing. Kwaliteit in beeld, 2002 (6), 4-5.
 • Jacobs, G.C. (2002). Humanistisch raadswerk: begeleiding of hulpverlening? Tijdschrift voor Humanistiek, 2002 (12), 79-84.
 • Jorna, A.A.M. (2002). Wederom laten de woorden mij in de steek. Tijdschrift voor Humanistiek, 2002 (11), 51-61.
 • Jorna, A.A.M. (2002). Schuld inzien. Geestelijke verzorging, 2002 (22), 45-56.
 • Kluveld, A. (2002). Politieke dieren. De linkerwang, juli, 9-9.
 • Kluveld, A. (2002). Auschwitz als mondstopper. Historisch Nieuwsblad, maart, 11-12.
 • Kluveld, A. (2002). De negentiende-eeuwse burgerij op de sofa. Historisch Nieuwsblad, december, 42-43.
 • Kunneman, H.P. (2002). Het strafrechtelijk tekort. Tijdschrift voor Humanistiek, 2002 (12), 35-37.
 • Kunneman, H.P. (2002). Het dikke-ik en het zoekende zelf: filosofische wortels van het kleine humanisme. Tijdschrift voor Humanistiek, 2002 (12), 15-28.
 • Manschot, H.A.M. (2002). Bio-ethiek wereldwijd: een politieke wending? Tijdschrift voor Humanistiek, 2002, 87-90.
 • Manschot, H.A.M. (2002). De ligstoel van het leven. Een gesproken inleiding tot het boek Zinvol hulpverlenen en begeleiden van Han Banning. Tijdschrift voor Humanistiek, 2002 (12), 38-46.
 • Manschot, H.A.M. & Gelauff, M. (2002). De hulpverlener als medemens - Herwaardering van zorg en hulp. Vakblad voor Maatschappelijk Werk, 2002 (2), 32-37.
 • Manschot, H.A.M. (2002). International Humanism: From the editors. Tijdschrift voor Humanistiek, 2002 (10).
 • Maso, I. (2002). Socrates droom. Tijdschrift voor Parapsychologie, 2002 (2), 14-19.
 • Mens-Verhulst, J. van (2002). Recurrent Acquaintances. Nancy Chodrows Reproduction of Mothering, Feminism and Psychology. Geestelijke verzorging, 2002 (10), 18-22.
 • Veugelers, W.M.M.H. & Zijlstra, H. (2002). Redes de escuales: un hierramente poderosa. Cuadernos de Pedagogia, 2002 (319), 12-15.
 • Veugelers, W.M.M.H. (2002). Hoe staat het met de invoering van het studiehuis? Meso, 2002 (122), 3-10.
 • Veugelers, W.M.M.H. & de Kat, E. (2002). Fluwelen handschoenen. Behoedzaamheid van ouders en leerkrachten leidt tot incidentenaanpak. Vernieuwing : Tijdschrift voor Onderwijs en Opvoeding, 2002 (3/4), 12-15.

Boek

 • Sools, A.M. (2002). De paradox van ambitie. Een cultuurpsychologisch onderzoek naar de hardnekkigheid van genderonderscheid in een organisatiepraktijk. Nijmegen: NUP

Hoofdstuk in boek

 • Buitenweg, R. (2002). De moraal van mensenrechten. In Het Leven Leren (pp. 55-72). Utrecht: PSC HVO, APS Publishing Service Center
 • Dohmen, L.J.M.C. (2002). De moraal van de sociale levenskunst. In Het leven leren. Over enkele achtergronden van de morele vorming in humanistisch vormingsonderwijs en levensbeschouwing (Het leven leren. Over enkele achtergronden van de morele vorming in humanistisch vormingsonderwijs en levensbeschouwing) (pp. 31-55). Utrecht: Stichting Pedagogisch Studiecentrum (PSO HVO)
 • Duyndam, J. (2002). Wie niet zorgt, zal niet eten. In LeDZDolt! Balanceren tussen lef, diversiteit, zorg, doen, en internet (Hybride publicatie.Ook op www.ledzdoit.com/11/index.html#wie) (pp. 19-21). De Hoef: Ledzdoit.com: New Boys Network over arbeid en zorg
 • Gasenbeek, A. (2002). An analytical Framework for describing and analysing Humanist Organisations. In A Key to humanism in Europe (A Key to humanism in Europe) (pp. 17-19). Bruxelles: European Humanist Federation
 • Gasenbeek, A. (2002). Humanistische Organisaties: poging tot analyse van humanistische organisaties. In Vrijzinnigheid en humanisme in Europa (Vrijzinnigheid en humanisme in Europa) (pp. 34-37)
 • Manschot, H.A.M. (2002). Levensbeschouwing en onderwijs: een humanistisch perspectief. In E. Brugmans (Ed.), Cultuurfilosofie - katholieke, reformatorische, humanistische, islamitische en joodse reflecties over onze cultuur (pp. 835-840). Damon/Open Universiteit
 • Vandenberghe, F. (2002). Cadre analytique de description et d analyse des associations humanistes. In Laïcite et humanisme en Europe (pp. 17-20). Bruxelles: Federation Humaniste Europeene

Boekbespreking

 • Gupta, J.A. (2002). Ecofeminism as Quilting [Bespreking van het boek Ecofeminist Philosophy]. The European Journal of Women’s Studies, 9(3), 364-367.

Tijdschriftredactie

 • Derkx, P.H.J.M. & Manschot, H.A.M. (Eds.). (2002-2002) Tijdschrift voor Humanistiek, 2002(10 (juni)).
 • Houten, D.J. van (Ed.). (2002-2002) Tijdschrift voor Humanistiek, 2002(9).

Rapport - extern rapport

 • Kunneman, H.P. & Braakman, M.A. (2002). Zorg voor Succes. (extern rapport). Utrecht: Universiteit voor Humanistiek
 • Veugelers, W.M.M.H. (2002). Pedagogisch handelen docenten en waardenontwikkeling. (extern rapport, De pedagogische dimensie van het onderwijs, no 22). Instituut voor de Lerarenopleiding/Universiteit van Amsterdam: Universiteit van Amsterdam
 • Veugelers, W.M.M.H., Derriks, M. & Roede, E. (2002). Samenwerkingscholen. Van richtingenbundel tot verantwoorde identiteit. (extern rapport). Amsterdam: SCO-Kohnstamm/Universiteit van Amsterdam

2001

Artikel in tijdschrift

 • Burg, S. van der (2001). Hoe word ik vandaag een vrouw? Interview met Judith Butler. Filosofie Magazine, 10 (2).
 • Dijk, A.M.G. van (2001). Geestelijke verzorging en multiculturaliteit. Tijdschrift voor Humanistiek, 2 (7), 26-38.
 • Dijk, A.M.G. van (2001). The speleology of a multicultural counseling-setting in The Netherlands. The European Humanist Professional, 40-43.
 • Dijk, A.M.G. van (2001). Geen gegronde hoop (over de vraag naar de zin van het leven). Hervormd Nederland, 33 (77), 2-4.
 • Dijk, A.M.G. van & Molenaar, B. (2001). Humanisme en multiculturaliteit. Tijdschrift voor Humanistiek, 2 (7).
 • Dohmen, L.J.M.C. (2001). De laatmoderne queeste naar authenticiteit. Wijsgerig Perspectief op Maatschappij en Wetenschap, 41 (3), 46-56.
 • Dohmen, L.J.M.C. (2001). De uitdaging voor de postmoderne mens: levenskunst! Vrij Nederland, 44-46.
 • Duyndam, J. (2001). De stuipen op het lijf. Over goede en groezelige empathie. Tijdschrift voor Humanistiek, 2 (1), 16-23.
 • Jorna, A.A.M. (2001). Eenzaamheid: opgave en kans. Antenne, 19 (3), 5-14.
 • Kluveld, A. (2001). De zorg van de burger. Zicht op zin, 9-10.
 • Kunneman, H.P. (2001). Empathie: betekenis en grenzen. Tijdschrift voor Humanistiek, 2 (5).
 • Maso, I. (2001). Normaliteit en paranormaliteit. Tijdschrift voor Parapsychologie, 68 (3), 10-12.
 • Maso, I. (2001). Geloven in paranormaliteit. Tijdschrift voor Parapsychologie, 68 (4), 14-18.
 • Maso, I. & Smaling, A. (2001). Inclusieve wetenschap. Milieubewustzijn, 2 (1), 21-23.
 • Mens-Verhulst, J. van (2001). Mannetjesputters of vrouwtjesputters, wat maakt het uit? Tijdschrift voor Humanistiek, 2 (5), 34-40.
 • Metz, J. (2001). Het gevaar hygiëne. De AS, 29 (133), 45-48.
 • Metz, J. (2001). Universiteit is een mannenklooster. Promotie Barbara van Balen. Nieuwsbrief voor Gender en Technologie, Najaar 200, 3-4.
 • Metz, J. (2001). Ieder mens telt.... Portret van Humanitas, een vrijwilligersorganisatie met een humanistische inspiratie. Tijdschrift voor Humanistiek, 2 (4), 50-57.
 • Mooren, J.H.M. (2001). Recht maken wat krom is. Herstelbemiddeling in het perspectief van zingeving. Tijdschrift voor Herstelrecht, 2002 (2), 26-37.
 • Uden, J. van (2001). Images of Complexity. SysteMexico, 31-47.
 • Vries, Th. de (2001). Zorg om zorg voor ouderen. Informatie en Zorg, 30 (3), 96-102.
 • Vries, Th. de (2001). Een teken aan de wand. Personal Amicon, 7.
 • Vries, Th. (2001). Telemedicine en de demografische tijdbom. Publieke zaken, 17-17.

Hoofdstuk in boek

 • Burg, S. van der (2001). Martha Nussbaum. In Denkers Lexicon. Amsterdam: Uitgeverij Contact
 • Manschot, H.A.M. (2001). Zwaluwen. Kleine ethiek van de zorg. In Zorgen op je werk? Op zoek naar de balans tussen tijd voor arbeid en tijd voor zorg en tijd voor jezelf (pp. 14-19). Amsterdam: HV en FNV
 • Manschot, H.A.M. & Kate, L. ten (2001). Voorwoord. In Erasmus. Een portret in brieven (pp. 7-11). Amsterdam: Boom
 • Vries, Th. de & Gouw, J.M.M. de (2001). Het bed moet worden opgeschud. In De waarde(n) van de kennissamenleving (pp. 97-103). -: CDA

1999

Artikel in tijdschrift

 • Binkhorst, G.L. (1999). Diego de San Pedros Arnalte e Lucenda: soap avant la lettre? Informatieblad vereniging Spaans op school, 17-19.
 • Buitenweg, R. (1999). Wat heb ik met de ellende van een ander te maken? Rekenschap. Humanistisch Tijdschrift voor Wetenschap en Cultuur, 46 (4), 228-242.
 • Buitenweg, R. (1999). Ten geleide. Rekenschap. Humanistisch Tijdschrift voor Wetenschap en Cultuur, 46 (4), 202-206.
 • Burg, S. van der (1999). " Het doet er niet toe of die interventie legitiem is": Michael Walzer over de wortels van een internationale moraal. Filosofie Magazine, 8 (9 (juli)), 18-21.
 • Burg, S. van der (1999). Over de grens van het eigenbelang: De kleine ethiek van Ricoeur. Filosofie Magazine, 8 (6 (juni)), 20-23.
 • Burg, S. van der (1999). De voorwaarden voor geluk op een rijtje: Martha Nussbaum over gevoelige waarden. Filosofie Magazine, 8 (6 (juni)), 20-24.
 • Burg, S. van der (1999). Hoera- en boegeroep: Kunnen we de moraal op persoonlijke voorkeuren baseren? Filosofie Magazine, 8 (1 (januari)), 32-35.
 • Derkx, P.H.J.M. (1999). Humanisten en Jezus. AdRem, Remonstrants Maandblad, 10 (1), 7.
 • Derkx, P.H.J.M. (1999). Over geestelijke nood en over het Humanistisch Verbond: Twee ongepubliceerde toespraken van H.J. Pos uit 1946. Rekenschap. Humanistisch Tijdschrift voor Wetenschap en Cultuur, 46 (3).
 • Dijk, A.M.G. van (1999). De Pandit, de acharya en de goeroe in de informatiemaatschappij. OHM-Vani, 6 (1), 35-36.
 • Dijk, A.M.G. van (1999). Het diepe Zelf als Godin: Mythe en rite van de zelfverwerkelijking. Prana, 53-56.
 • Dohmen, L.J.M.C. (1999). Nietzsches onderwijs. Filosofie Magazine, 8 (4 (mei)), 4-13.
 • Dohmen, L.J.M.C. (1999). De optimalisering van geluk: interview met W. Rietdijk. Filosofie Magazine, 8 (4 (mei)), 4-13.
 • Dohmen, L.J.M.C. (1999). We moeten de wereld niet menselijker maken dan hij is: David Hume over de fictie van oorzaak en gevolg. Filosofie Magazine, 8 (7 (september)), 30-32.
 • Dohmen, L.J.M.C. (1999). Pleidooi voor een laatmoderne levenskunst. Rekenschap. Humanistisch Tijdschrift voor Wetenschap en Cultuur, 46, 272-292.
 • Duyndam, J. (1999). De vriendschap van maatjes. Markant, 10 (1), 10-17.
 • Elders, F. (1999). De humanistische traditie van Rekenschap. Rekenschap. Humanistisch Tijdschrift voor Wetenschap en Cultuur, 46 (1), 4-37.
 • Elders, F. (1999). We are all believers. Praktische Humanistiek, 8 (4), 11-13.
 • Elders, F. (1999). Zelfdoding, zingeving en humanisme: "Waar een begin is, is een eind" [Zen-gezegde]. Antenne, 17 (3), 5-12.
 • Halsema, A. (1999). Het lichaam en de taal: Pleidooi voor een fenomenologische benadering van het lichaam. Filosofie: Kwartaalblad voor Informatie en Communicatie over Filosofie en Filosofieonderwijs, 9 (5), 24-30.
 • Halsema, A. (1999). Het lichaam beleven: Een tegenwicht tegen het constructivisme. Raffia, 11 (2), 8-10.
 • Houten, D.J. van (1999). Publieke moraal. Rekenschap. Humanistisch Tijdschrift voor Wetenschap en Cultuur, 207-217.
 • Jorna, A.A.M. (1999). Etty Hillesum als inspiratiebron bij het (leren)omgaan met zinvraag: de waarde van, de overwegingen bij en de resultaten van het onderzoek naar de dagboeken en brieven van Etty Hillesum. Praktische Humanistiek, 1, 5-12.
 • Jorna, A.A.M. & Groenendael, M. van (1999). Etty Hillesum (themanummer). Praktische Humanistiek, 9 (1).
 • Kunneman, H.P. (1999). Zelf, zorg en burgerschap: Humanisme in een nieuwe eeuw. Rekenschap. Humanistisch Tijdschrift voor Wetenschap en Cultuur, 46, 114-125.
 • Smaling, A., Versteeg, I.H. & Koppedraijer, C. (1999). Waardig tot het einde: Sterven op verzoek wel of niet gehonoreerd. Medisch Contact, 54 (23), 845-848.
 • Smaling, A. (1999). De dialoog als drievoudige drager van normatieve professionaliteit in kwalitatief onderzoek. Praktische Humanistiek, 8 (3), 78-93.
 • Smaling, A. & Boer, T. de (1999). Pleidooi voor interpretatie. KWALON, 4 (3), 41-45.
 • Smaling, A. (1999). Vertrouwelijkheid en nieuwe beroepsethiek: een notitie. KWALON, 4 (3), 17-18.
 • Vries, Th. de & Gouw, J.M.M. de (1999). Telemedecine in de toekomst:de toekomst van telemedicine. Medisch Contact, 54 (12).

Boek

 • Burg, S. van der (1999). Denken doorzien. Hilversum: Teleac/NOT
 • Ende, T.M.L. van den (1999). Denken Doorzien ll. Hilversum: Teleac/NOT
 • Swaaij, L., Klare, J., Maso, I. & Sombeek, S. (1999). Atlas van de belevingswereld. Amsterdam: Dijkgraaf & Van der Veere

Hoofdstuk in boek

 • Bakker, D. (1999). Humanistische opvoeding en onderwijs: visie in praktijk. In De menselijke maat
 • Binkhorst, G.L. (1999). De anarchist en de katholiek: Anton Constandse en Pedro Calderon de la Barca. In A. Gasenbeek, R. de Jong & P. Edelman (Eds.), Anton Constandse: Leven tegen de stroom in (pp. 103-110). Breda/Utrecht: Uitgeverij Papieren Tijger/Het Humanistisch Archief
 • Binkhorst, G.L. (1999). Diego de San Pedro en de novela sentimental: whats love got to do with it? In C. van Esch & M. Steenmeijer (Eds.), Symposium Spaans in onderwijs, onderzoek en bedrijfsleven: 10 (pp. 13-20). Nijmegen: Vakgroep Spaans en Italiaans
 • Burg, S. van der (1999). Schrijfdilemma s. In O. Crapels & E. Karssing (Eds.), Filosoof in de Praktijk (pp. 66-77). Assen: Van Gorcum
 • Duyndam, J. (1999). Meeleven. In A. Leclair (Ed.), Rituelen van de liefde (pp. 117-119). Amsterdam: Jan Mets
 • Gasenbeek, A. & Deukeren, H. van (1999). Het eeuwige examen van een vrijdenker tussen de humanisten. In A. Gasenbeek (Ed.), Anton Constandse: leven tegen de stroom in (pp. 43-56). Breda: Papieren Tijger
 • Gasenbeek, A. & Jong, R. de (1999). Anton Constandse, een eenheid van aspecten. In A. Gasenbeek (Ed.), Anton Constandse: leven tegen de stroom in (pp. 10-14). Breda: Papieren Tijger

Boekredactie

 • Gasenbeek, A., Jong, A. de & Edelman, P. (Ed.). (1999). Anton Constandse: leven tegen de stroom in. Breda: Papieren Tijger

Rapport - extern rapport

 • Evers, J.C. (1999). Een Westlander krijg je niet uit het Westland. Inventarisatie zorgaanbod voor mensen met Niet-aangeboren hersenletsel in de regio DWO. (extern rapport). Delft: Regionale Gezondheidszorgcie. DWO

1998

Artikel in tijdschrift

 • Buitenweg, R. (1998). De filosofie van mensenrechten. Rekenschap. Humanistisch Tijdschrift voor Wetenschap en Cultuur, 45 (3).
 • Buitenweg, R. (1998). Lang zal ze leven!: Vijftig jaar Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Praktische Humanistiek, 7 (4), 13-25.
 • Buitenweg, R. (1998). Vijftig jaar universele verklaring van de rechten van de mens, en het publieke humanisme. Rekenschap. Humanistisch Tijdschrift voor Wetenschap en Cultuur, 37-51.
 • Burg, S. van der (1998). De geest: een arena voor worsteltoernooien: Het denken van Iris Murdoch. Filosofie Magazine, 5 (juni), 26-29.
 • Coenen, H.L.M. (1998). Stem krijgen: leren zingen, een lijfelijk onderzoek. Praktische Humanistiek, 8 (1), 41-53.
 • Costa, M.D. de (1998). Eeuwig onvoltooid: Onthulde dagboekpaginas Anne Frank waren allang bekend. Intermediair, 34 (38), 41-45.
 • Derkx, P.H.J.M. (1998). Humanistische levensovertuiging, ethiek en politiek. Rekenschap. Humanistisch Tijdschrift voor Wetenschap en Cultuur, 45 (4), 231-246.
 • Dijk, A.M.G. van (1998). Wie nu zorgt, zorgt voor later. Hoezo? Rekenschap. Humanistisch Tijdschrift voor Wetenschap en Cultuur, 45 (3), 187-191.
 • Dohmen, L.J.M.C. (1998). Levenskunst en de moderne geestelijke gezondheidszorg: Toepassingen van klassieke zelfzorgpraktijken op de moderne psychotherapie- Interview met Jaques Graste. Praktische Humanistiek, 8 (1), 15-26.
 • Dohmen, L.J.M.C. (1998). Verdriet is een oordeel. Filosofie Magazine, 7 (7), 16-20.
 • Dohmen, L.J.M.C. (1998). A - De noodzaak van cultuurkritiek. Filosofie Magazine, 7 (6), 7.
 • Dohmen, L.J.M.C. (1998). Het zout der aarde. Filosofie Magazine, 7 (4), 20.
 • Dohmen, L.J.M.C. (1998). Een grandioos vuurwerk. Filosofie Magazine, 7 (2), 22-25.
 • Dohmen, L.J.M.C. (1998). De Gouden Bocht. Filosofie Magazine, 7 (4), 6.
 • Dohmen, L.J.M.C. (1998). De toewijding aan jezelf. De Humanist, 25.
 • Dohmen, L.J.M.C. (1998). God in Nederland. Filosofie Magazine, 7 (1), 7.
 • Dohmen, L.J.M.C. (1998). Heilige Geest. Filosofie Magazine, 7 (5), 6.
 • Dohmen, L.J.M.C. (1998). Brieven over trouw en ontrouw. Filosofie Magazine, 7 (6), 24-28.
 • Dohmen, L.J.M.C. (1998). Waarom spoelen er zoveel walvissen aan? Filosofie Magazine, 7 (8), 22-23.
 • Duyndam, J. (1998). Is erotiek oorspronkelijk?: Over de narcistische persoon. Filosofie: Kwartaalblad voor Informatie en Communicatie over Filosofie en Filosofieonderwijs, 8 (1).
 • Houten, D.J. van (1998). Burgerschap in een gevarieerde samenleving. VERSIE. Tijdschrift voor gezondheid, burgerschap en politiek, 1 (3), 4-11.
 • Houten, D.J. van (1998). Op zoek naar een eigen regie: Onze kijk op en zorg voor mensen met een chronische ziekte. Praktische Humanistiek, 7 (4), 26-35.
 • Houten, D.J. van (1998). En ze leefden nog lang en gelukkig. VDB Magazine, 20 (6), 28-31.
 • Jorna, A.A.M. (1998). Autonomie in verbondenheid (deel 2). Geestelijke verzorging, 3 (9), 17-28.
 • Jorna, A.A.M. (1998). Autonomie in verbondenheid (deel 1). Geestelijke verzorging, 3 (8), 33-44.
 • Kunneman, H.P. (1998). Geestelijk werk en horizontaal kwaliteitsbeleid. Praktische Humanistiek, 8 (1), 27-35.
 • Mooren, J.H.M. (1998). Over verdriet, troost en geestelijk werk. De Draeck, 4 (3), 13-14.
 • Prins, M.C.J. (1998). De Eerste kamer verwerpt het Wetsvoorstel Geestelijke Verzorging. Kroniek 6. De Kwaliteitswet en de wet Geestelijke Verzorging. Praktische Humanistiek, 7 (4), 49-55.
 • Schreurs, M. (1998). Ethiek in de dagelijkse Intensive Care praktijk. Kritiek, 16 (5), 9-14.
 • Vries, Th. de (1998). Dataverzamelingen en de voorspelbaarheid van de zorgvraag. Medisch Contact, 1006-1008.

Hoofdstuk in boek

 • Gastmans, C. & Prins, M.C.J. (1998). Ethische grondhouding en spirituele aspecten. In H.P.J.M. Habets, C.C. Koning & P.M.F. van Mechelen (Eds.), Jaarboek Verpleegkunde 1998: Thema Palliatieve zorg (pp. 53-68). Dwingeloo: kavanah
 • Houten, D.J. van (1998). Ethiek en samenleving. In S. Timmers (Ed.), Tijd voor Ethiek: Handreikingen voor ethische vragen in de praktijk van maatschappelijk werkers (pp. 14-22). Bussum: Coutinho
 • Jacobs, G.C. (1998). Empowerment in feministische hulpverlening: paradoxen en verlangen. In T. Royers, L. de Ree & G. Verbeek (Eds.), Empowerment: Eigenmachtig worden in de hulpverlening (pp. 79-92). Utrecht: NIZW
 • Kunneman, H.P. (1998). Humanisme in 2010. In A. Hielkema & G. van Dijk (Eds.), De menselijke maat. Amsterdam: De Arbeiderspers
 • Prins, M.C.J. (1998). Spirituele zorg in het AMC en de begrensdheid van de tijd. In Pastor voor het leven. Liber Amoricum (pp. 108-116). Zaandam: Drukkerij Grafax

Boekbespreking

 • Jansz, U. (1998). Humanistisch liberalisme [Bespreking van het boek Deugdzaam liberalisme: Sociaal liberalisme in Nederland 1870 - 1901]. Rekenschap. Humanistisch Tijdschrift voor Wetenschap en Cultuur, 45(3), 175-179.

Rapport - extern rapport

 • Dijk, A.M.G. van (1998). De identiteit van de geestelijke verzorging in multicultureel perspectief: Derde deelnota van de MCGV-werkgroep Identiteit, Ambtelijkheid en Professionalisering. (extern rapport). Utrecht: Academisch Ziekenhuis Utrecht
 • Kunneman, H.P. (1998). Handreiking Horizontale Kwaliteitszorg. (extern rapport). Utrecht: Universiteit voor Humanistiek
 • Smaling, A., Versteeg, l. & Koppedraijer, C. (1998). Sterven op verzoek:Verslag van een kwalitatief onderzoek naar overwegingen,ervaringen enwensen van verzoekers en nabestaanden rond verzoek om euthanasie of hulp bij zelfdodingen naar overwegingen,ervaringen en wensen die ondraaglijk lijden,maar niet. (extern rapport). Utrecht: Universiteit voor Humanistiek
 • Vries, Th. de (1998). Bouwstenen voor een referentiekader voor de medisch-specialistische zorg. (extern rapport). Maastricht: Provinciale Raad voor de volksgezondheid

1997

Artikel in tijdschrift

 • Binkhorst, G.L. (1997). Fernando Savater en de maat van het humanisme. Rekenschap. Humanistisch Tijdschrift voor Wetenschap en Cultuur, 44 (4), 225-232.
 • Derkx, P.H.J.M. (1997). Wetenschap en godsdienst: vroeger en nu. Rekenschap. Humanistisch Tijdschrift voor Wetenschap en Cultuur, 44 (3 (september)), 191-199.
 • Dohmen, L.J.M.C. (1997). Weg met de rituelen. De Humanist, ? (?), 59.
 • Dohmen, L.J.M.C. (1997). Een knipoog naar het kruis: Hoe Wagner de wereld verlost. Filosofie Magazine, 6 (7), 18-22.
 • Dohmen, L.J.M.C. (1997). De laatste grote mythe: Aldus sprak Zarathustra. Filosofie Magazine, 6 (1), 22-27.
 • Dohmen, L.J.M.C. (1997). De tragiek van Menno ter Braak. Nietzscheaan en conformist. Filosofie Magazine, 6 (4), 34-38.
 • Dohmen, L.J.M.C. (1997). In de hemel staan alleen losse stoelen: De hartstochtelijke Augustinus. Filosofie Magazine, 6 (8), 22-25.
 • Dohmen, L.J.M.C. (1997). He daar, stelletje huilebalken: The importance of being ernest. Filosofie Magazine, 6 (9), 40-43.
 • Dohmen, L.J.M.C. (1997). Vitale waarden: Moderne opvoedingsonzekerheid. Filosofie Magazine, 6 (6), 9-12.
 • Duyndam, J. (1997). Denken met anderen: narrativiteit in het socratische gesprek. Praktische Humanistiek, 7 (2), 27-33.
 • Elders, F. (1997). Koningin Beatrix beoefent het bewuste niet-weten. NRC Handelsblad.
 • Harrewijn, A. & Manschot, H.A.M. (1997). De zorg moet anders: Over verpleegsteden en zelfstandige ouderen. De linker wang, 1997 (2), 16-22.
 • Houten, D.J. van (1997). Zorg is aandacht is kwaliteit. Senior, 1997 (mei), 10-12.
 • Houten, D.J. van (1997). Dan heb je gewoon pech: gebrek aan talent en maatschappelijke driedeling. Rekenschap. Humanistisch Tijdschrift voor Wetenschap en Cultuur, 1997 (maart), 58-67.
 • Jansz, U. (1997). Hoe erg is universalisme?: Over feminisme, postmodernisme en humanisme. Rekenschap. Humanistisch Tijdschrift voor Wetenschap en Cultuur, 3, 148-155.
 • Kunneman, H.P. (1997). Reken maar. Compost, 1997 (4), 22-24.
 • Manschot, H.A.M. (1997). Kansen en mogelijkheden van een kleine universiteit in een groot onderwijsbestel. Praktische Humanistiek, 7 (2), 19-27.
 • Maso, I. (1997). The phenomenological chameleon. the humanist professional, 46-51.
 • Maso, I. (1997). (lr)rational practices in attacking the irrational. the humanist professional, 52-62.
 • Maso, I. (1997). Openheid en evidentie: De houding van kwalitatieve onderzoekers tegenover paranormale verschijnselen. KWALON, 2 (6), 8-11.
 • Mens-Verhulst, J. van (1997). Paradoxen van emancipatie. Tijdschrift voor de Sociale Sector, 51 (5), 28-31.
 • Mens-Verhulst, J. van (1997). In dat huis daar woont een vrouw, ja ja: Over diversiteit binnen verzorgingstehuizen nu en in de toekomst. Praktische Humanistiek, 7 (1), 23-30.
 • Mens-Verhulst, J. van (1997). Gelijkheid is niet genoeg. Rekenschap. Humanistisch Tijdschrift voor Wetenschap en Cultuur, 44 (3), 156-171.
 • Prins, M.C.J. (1997). Eerste Kamer twijfelt over de noodzaak van de Wet Geestelijke Verzorging. Praktische Humanistiek, 7 (1), 43-50.
 • Prins, M.C.J. (1997). Wat is goede zorg?: Over de kloof tussen het feitelijke zorgaanbod en de verwachtingen van de patient. Praktische Humanistiek, 6 (4), 34-41.
 • Smaling, A. (1997). The affinity between humanism and qualitative inquiry: Some observations. The European Humanist Professional, 43-45.
 • Smaling, A. (1997). Tussen under-rapport en over-rapport. KWALON, 2 (6), 4-7.
 • Vries, Th. de & Heijkoop, J. (1997). Technologie niet alleen voor ziekenhuizen. Staatscourant ('s-Gravenhage. 1985), 1997 (14 (maart)).

Hoofdstuk in boek

 • Derkx, P.H.J.M. (1997). Lichaam en geest bij de humanist Diderot. In R. Muijzer (Ed.), Filosofie voor een breed publiek V, 2e deel, drie lezingen (pp. 45-65). Leeuwarden: Humanistisch Verbond
 • Dohmen, L.J.M.C. (1997). Levenskunst, zelfzorg en zelfrespect. In E. Heijerman & P. Wouters (Eds.), Praktische filosofie (pp. 163-169). Utrecht: Teleac/NOT
 • Dohmen, L.J.M.C. (1997). Nietzsches filosofie van het verstandige lijf. In Het bezielde lichaam (pp. 57-79). Utrecht: Bureau Studium Generale
 • Duyndam, J. (1997). Wat beweegt mij?: De les van koning Oedipus. In E. Heijerman & P. Wouters (Eds.), Praktische filosofie (pp. 57-59). Utrecht: Teleac/NOT
 • Kunneman, H.P. (1997). Vrijwilligers terminale zorg en zelfbewustzijn. In P. Matla (Ed.), Palliatieve zorg: kwaliteit in de laatste levensfase (pp. 13-17). Bunnik/Lelystad: VTZ/Stichting IVIO
 • Kunneman, H.P. (1997). Uitburgeren en inburgeren: de relatie tussen normatieve professionaliteit en radicale democratie. In W. Muller & G. Senhorst (Eds.), De kunst van het gewone: Verslag werkconferentie over de maatschappelijke integratie van mensen met langer durende psychiatrische problemen (pp. 27-39). Hengelo: De Opmaat/SCALA
 • Manschot, H.A.M. (1997). De ethische aspecten van versterven. In Versterven, meer dan niet eten en drinken (pp. 43-51). Utrecht: Integraal Kankercentrum Midden Nederland
 • Manschot, H.A.M. (1997). De zwijgende directie: Over het aandeel van instellingsdirecties in het publieke debat. In De maatschappelijke verantwoordelijkheid van zorginstellingen: Verslagboek van het CELAZ-congres. Utrecht

1996

Artikel in tijdschrift

 • Coenen, H.L.M. (1996). Anselm Strauss. In memoriam. KWALON, 1 (3), 4-4.
 • Derkx, P.H.J.M. & Mooren, J.H.M. (1996). Van exclusief naar inclusief humanisme : Een andere toekomst voor het Humanistisch Verbond. Rekenschap. Humanistisch Tijdschrift voor Wetenschap en Cultuur, 43 (1), 61-71.
 • Dijk, A.M.G. van (1996). Huiveringwekkende vreemdheid: homeland of open ruimte?: Het proces van interculturele communicatie. Rekenschap. Humanistisch Tijdschrift voor Wetenschap en Cultuur, 43 (mrt 1996), 24-34.
 • Dijk, A.M.G. van (1996). Voor en voorbij de theemutsencultuur: Humanistiek en het uiterst praktische probleem van gezellig samenleven. Praktische Humanistiek, 5 (19), 14-23.
 • Dohmen, L.J.M.C. (1996). Nieuw filosofische perspectieven op zorg. Praktische Humanistiek, 1996 (20), 26-36.
 • Dohmen, L.J.M.C. (1996). Wij moeten onze tuin verzorgen. Filosofie Magazine, 5 (3), 20-25.
 • Dohmen, L.J.M.C. (1996). Nietzsches filosofie van het verstandige lijf. Studium Generale, 1996 (4), 54-81.
 • Dohmen, L.J.M.C. (1996). Je zit hier niet voor de lol. De morele worsteling van Krzystow Kieslowski. Filosofie Magazine, 4 (4), 40-42.
 • Gunning, M.J. (1996). Eigen bijdrage huisarts treft vrouw te zwaar. Trouw, 1996 (2).
 • Gunning, M.J. (1996). De eerste vrouwelijke hoogleraren moeten mannenspel meespelen. Utrechts Universiteitsblad, 27 (7), 7-7.
 • Gunning, M.J. (1996). Eigen bijdrage dupeert vrouwen. NRC Handelsblad, 1996 (8).
 • Hoogeveen, E. & Taal, L. (1996). Enkele notities over het recht op geestelijke verzorging. Praktische Humanistiek, 6 (2), 25-30.
 • Houten, D.J. van (1996). Het recht op een eigen leven: Over emancipatie, empowerment en burgerschap van mensen met een chronische ziekte. Praktische Humanistiek, 6 (1), 51-67.
 • Jacobs, G.C. (1996). Vrouwenhulpverlening en humanistisch raadswerk: een ontmoeting. Praktische Humanistiek, 16-29.
 • Kunneman, H.P. (1996). Paarse samenleving heeft een blinde vlek voor mensenwerk. NRC Handelsblad, 1996 (7).
 • Kunneman, H.P. (1996). Democratie, milieu en verlangen. Oikos, 1 (1), 38-53.
 • Kunneman, H.P. (1996). Naar een transformatie van de geestelijke gezondheidszorg. Rekenschap. Humanistisch Tijdschrift voor Wetenschap en Cultuur, 1996, 157-165.
 • Kunneman, H.P. (1996). Het uitstotingsmechanisme. Filosofie Magazine, 5 (8), 43-45.
 • Manschot, H.A.M. (1996). Over humanisme, zorgethiek en humanistisch geestelijk werk. Praktische Humanistiek, 5 (20), 19-26.
 • Mooren, J.H.M. (1996). Behandeling. Praktische Humanistiek, 58-63.
 • Smaling, A. (1996). De relevantie van argumentatietheorie voor kwalitatief onderzoek. KWALON, 1 (1), 4-8.
 • Smaling, A. (1996). De Kwalitatieve onderzoeker als techneut:een reactie op Tony Hak. KWALON, 1 (2), 13-16.
 • Smaling, A. (1996). En kun je wel generaliseren? KWALON, 1 (3), 5-10.
 • Vries, Th. de & Heijkoop, J. (1996). Regiovisie : zorg moet gevolgd worden door concrete actie. Staatscourant ('s-Gravenhage. 1985), 100, 29 me.
 • Vries, Th. de & Heijkoop, J. (1996). Regionale ontwikkelingszorg wacht nog steeds op regels. Staatscourant ('s-Gravenhage. 1985), 1996 (99).

Congresbijdrage

 • Derkx, P.H.J.M. (1996). Wetenschap en godsdienst: vroeger en nu. In Reader Atheïsmedag. Zes voordrachten, naar aanleiding van de HSN Studiedag gehouden op zaterdag 12 oktober 1996 te Rotterdam (pp. 12-19). Utrecht: HSN

Hoofdstuk in boek

 • Coenen, H.L.M. (1996). Lichamelijkheid in de geestelijke verzorging: Een lijfelijk essay. In J. den Doolaard (Ed.), Handboek geestelijke verzorging in zorginstellingen (pp. 881-885). Kampen: Kok
 • Houten, D.J. van (1996). Kwaliteit van zorg en kwaliteit van leven. In Met het oog op de client (pp. 11-18). Utrecht: SDG
 • Kunneman, H.P. (1996). (Ont-)eigening. In S. Langenberg (Ed.), Debat 21-1: De woorden en de mensen (pp. 206-213). Leuven/Amersfoort: Acco
 • Kunneman, H.P. (1996). De toekomst van de geestelijke zorg: leren op twee benen te staan. In J.J.A. Doolaard (Ed.), Handboek geestelijke verzorging in zorginstellingen (pp. 336-343). Kampen: Kok
 • Kunneman, H.P. (1996). Drie niveaus van democratie. In S. Langenberg (Ed.), Debat 21-1: De woorden en de mensen (pp. 115-119). Leuven/Amersfoort: Acco
 • Mens-Verhulst, J. van (1996). Vrouwenhulpverlening en de verslavingszorg: voorwaarden voor een win-winrelatie. In De kwalitatieve impuls : Vrouwenhulpverlening in de verslavingszorg (pp. 14-22). Utrecht: Neviv
 • Mooren, J.H.M. (1996). Professionele eisen. In Handboek geestelijke verzorging in Zorginstellingen (pp. 155-161). Kampen: Kok
 • Mooren, J.H.M. (1996). Professionele eisen. In J.A. den Doolaard & J.J.A. Doolaard (Eds.), Handboek Geestelijke Verzorging in Zorginstellingen (pp. 155-161). Kampen: Uitgeverij Kok
 • Mooren, J.H.M. & Kwaak, H. van der (1996). Verbondenheid. In J.H. Mooren & H. van der Kwaak (Eds.), Verbondenheid: Opstellen over Humanistische Geestelijke Verzorging (pp. 5-14). Utrecht: Universiteit voor Humanistiek
 • Mooren, J.H.M. (1996). Emoties. In J.J.A. den Doolaard (Ed.), Handboek Geestelijke Verzorging in Zorginstellingen (pp. 857-866). Kampen: Kok
 • Smaling, A. (1996). Openheid als kwaliteitsvoorwaarde van de dialoog. In D. Vermeulen (Ed.), Hendendaags humanisme voor het vervolgonderwijs:Leerplanontwikkeling (pp. 86-90). Utrecht: De tijdstroom

Boekredactie

 • Hoogeveen, E., Mooren, J.H.M. & Kwaak, H. van der (Ed.). (1996). Verbondenheid: Opstellen over Humanistische Geestelijke Verzorging. Utrecht: UvH

Boekbespreking

 • Mooren, J.H.M. (1996). N.H. Frijda : De psychologie heeft zin [Bespreking van het boek N.H. Frijda: De psychologie heeft zin]. Rekenschap. Humanistisch Tijdschrift voor Wetenschap en Cultuur, 76-80.

Tijdschriftredactie

 • Elders, F. & Elders, G. (Eds.). (1996-1996) Rekenschap. Humanistisch Tijdschrift voor Wetenschap en Cultuur, 43(4).

1995

Artikel in tijdschrift

 • Bakker, D. (1995). Individualisering en solidariteit. Verbum, 8 (62), 161-167.
 • Bakker, D. & Mooren, J.H.M. (1995). Individualisering en solidariteit. Verbum, 8 (62), 161-167.
 • Bakker, D. (1995). Een humanistische visie op opvoeding en onderwijs. Filosofie: Kwartaalblad voor Informatie en Communicatie over Filosofie en Filosofieonderwijs, 6, 45-49.
 • Binkhorst, G.L. (1995). Breve Historia del Humanismo. Razonamientos, 1 (1), 4-8 (dl 1); 2833 (dl 2).
 • Derkx, P.H.J.M. (1995). Metafysica tegen het nationaal-socialisme. Filosofie Magazine, 4 (3), 23-25.
 • Gelauff, M.C. (1995). De zorgmarkt en de dilemma' s in de praktijk van zorg. Rekenschap. Humanistisch Tijdschrift voor Wetenschap en Cultuur, 42 (3), 174-181.
 • Gelauff, M.C. & Verplanken, L. (1995). Zorg als centraal aspect van menselijk leven. Interview met Joan Tronto. Tijdschrift voor de Sociale Sector, 9, 10-13.
 • Houten, D.J. van (1995). De Kwaliteitswet en de Wet Geestelijke Verzorging: immateriele zorg als kwaliteitseis. Medisch Contact, 50 (4), 125-127.
 • Houten, D.J. van (1995). Zorg en Verzorgingsstaat. Rekenschap. Humanistisch Tijdschrift voor Wetenschap en Cultuur, 42 (3), 182-190.
 • Kunneman, H.P. (1995). Impliciet en expliciet humanisme. Notities over de toekomst van het Humanistisch Verbond. Rekenschap. Humanistisch Tijdschrift voor Wetenschap en Cultuur, 42, 118-123.
 • Kunneman, H.P. (1995). Overleeft het individu de samenleving ? Rekenschap. Humanistisch Tijdschrift voor Wetenschap en Cultuur, 42 (dec.), 236-243.
 • Kunneman, H.P. (1995). De stem tegen het onrecht zwijgt niet. Filosofie Magazine, 1995 (4), 27-29.
 • Kunneman, H.P. (1995). De relevantie van Habermas voor een kritische organisatietheorie. Filosofie in Bedrijf, 5, 23-32.
 • Kunneman, H.P. (1995). Twee modellen voor het humanistisch geestelijk werk. Praktische Humanistiek, 1995 (17), 22-33.
 • Manschot, H.A.M. (1995). Vrijwilligerswerk: een vriendendienst? NIZW-Nieuwsbrief, 2 (8), 1-5.
 • Manschot, H.A.M. (1995). Geschonden vrijheid: Een Socratische visie. Tijd en Taak, 93 (17), 8-9.
 • Manschot, H.A.M. (1995). Hernieuwd respect. De zonnebloem, 32 (februari), 14-16.
 • Manschot, H.A.M. (1995). Laat de vrijwilliger geen speelbal worden van professionals en politici. Tijdschrift voor de Sociale Sector, 1995 (12), 30-33.
 • Mooren, J.H.M. & Hoogeveen, E. (1995). Zorg en menswording: Over de actuele betekenis van het gedachtengoed van J.P. van Praag voor een humanistische benadering van zorg. Rekenschap. Humanistisch Tijdschrift voor Wetenschap en Cultuur, 42 (sept 1995), 190-197.
 • Prins, M.C.J. & Angeren, M.E. van (1995). Geestelijke verzorging en de paarse colitie. De kwaliteitswet zorginstellingen en de wet. Publicaties Praktische Humanistiek, 4 (1995), 29-43.
 • Prins, M.C.J. (1995). Onwil of onvermorgen? De strijd om het verstaan en de kunst van het zorgvuldig oordelen als kwaliteitseis. Rekenschap. Humanistisch Tijdschrift voor Wetenschap en Cultuur, 42 (3), 165-173.

Hoofdstuk in boek

 • Gelauff, M.C. (1995). Ethiek van zorg en het professioneel handelen in het maatschappelijk werk. In T. van den Berg, D. de Bie & F. van Es (Eds.), Handboek Maatschappelijk Werk Methodiek (pp. A1035-A103531). Houten: Bohn Stafleu van Loghum
 • Houten, D.J. van (1995). Ethische dilemma's in de praktijk van dienstverlening. In T. van Dillen (Ed.), Alles heeft een moraal. Ethisch handelen in de dienstverlening aan mensen met een handicap (pp. 12-16). Utrecht: Stichting Dienstverlening Gehandicapten
 • Houten, D.J. van (1995). Bouwstenen voor een theorie van zorg. In D.J. van Houten & G. Bakker (Eds.), Kwaliteit anders bekeken (pp. 8-17). Utrecht: Stichting Dienstverlening Gehandicapten
 • Kunneman, H.P. & Zijderveld, A. (1995). Het bonkend hart. In W. Haan (Ed.), Mulisch en de wetenschap (pp. 146-163). Kampen: Kok
 • Manschot, H.A.M. (1995). Voorwoord. In D.J. van Houten & G. Bakker (Eds.), Kwaliteit anders bekeken. Utrecht: Stichting Dienstverlening Gehandicapten
 • Manschot, H.A.M. (1995). Kwaliteit anders bekeken. In D. Bakker & D.J. van Houten (Eds.), Kwaliteit anders bekeken. Utrecht: Stichting Dienstverlening
 • Prins, M.C.J. (1995). Immateriele zorg als kwaliteitseis. In G. van Bakker & D.J. van Houten (Eds.), Kwaliteit anders bekeken (pp. 18-29). Utrecht: Stichting Dienstverleners Gehandicapten

Boekredactie

 • Houten, D.J. van & Bakker, G. (Ed.). (1995). Kwaliteit anders bekeken. Utrecht: Stichting Dienstverlening Gehandicapten

Boekbespreking

 • Mooren, J.H.M. (1995). Acht standpunten over de zin van het bestaan [Bespreking van het boek Vraag naar de zin van het bestaan! het zoeken naar hedendaagse antwoorden]. Filosofie Magazine, 1995/4.

Tijdschriftredactie

 • Baalen, C.C. van (Ed.). (1995-1995) Rekenschap. Humanistisch Tijdschrift voor Wetenschap en Cultuur, 42(1).

Rapport - extern rapport

 • Evers, J.C. (1995). Basisdocument Criminaliteit en Drugs. Aanzet tot een inventarisatie van publicaties 1970-1995. (extern rapport). Curacao (N.A.): Archeologisch-Antropologisch Instituut Nederlandse Antillen
 • Mooren, J.H.M. (1995). Beroepsprofielen in het geestelijk werk. Humanistisch raadslieden in het land van de Barbapappas. (extern rapport). Ermelo: Interior