Deze website maakt gebruik van cookies

Vak- en populariserende publicaties Willeke Los

Hieronder wordt een overzicht getoond van alle vak en populariserende publicaties. Hoewel externe rapporten, boekbesprekingen en de redactie van bundels en themanummers van tijdschriften formeel niet (langer) tot de publicaties worden gerekend, zijn deze wel in dit overzicht opgenomen voor zover ze bedoeld zijn voor professionals en/of een breder publiek.

Er is ook een overzicht van de wetenschappelijke publicaties.

overzicht vak- en populariserende publicaties

2011

Artikel in tijdschrift

  • Los, W.F. (2011). Honderdvijftig jaar vrijdenkersbeweging en Max Havelaar. Nieuwe ontwikkelingen in de geschiedschrijving van het vrijdenken. Tijdschrift voor Humanistiek, 46 (12), 55-61.

2005

Artikel in tijdschrift

  • Los, W.F. & Klein, S. (2005). Welke kinderen? Wat voor burgers? Opvoeding en onderwijs tijdens de Verlichting en de Revolutietijd. Kleio (Den Haag), 46 (8), 16-22.