Deze website maakt gebruik van cookies

Vak- en populariserende publicaties Wander van der Vaart

Hieronder wordt een overzicht getoond van alle vak en populariserende publicaties. Hoewel externe rapporten, boekbesprekingen en de redactie van bundels en themanummers van tijdschriften formeel niet (langer) tot de publicaties worden gerekend, zijn deze wel in dit overzicht opgenomen voor zover ze bedoeld zijn voor professionals en/of een breder publiek.

Er is ook een overzicht van de wetenschappelijke publicaties.

overzicht vak- en populariserende publicaties

2017

Rapport - extern rapport

2016

Rapport - extern rapport

  • Egmond, M. van, Vaart, W. van der, Machielse, J.E.M. & Bos, P. (2016). Onderzoek naar Vitale Woongemeenschappen: Eerste Rapportage Nulmeting. (extern rapport). Onderzoek in opdracht van Kennis- en Netwerkorganisatie Platform 31, Den Haag. Utrecht: Universiteit voor Humanistiek

2015

Rapport - extern rapport

  • Vaart, W. van der, Arisse, E., Weijers, C. & Elteren, A. van (2015). Een exploratie van ‘inhoud en methoden’ voor een kwaliteitstandaard ‘omgaan met levensvragen in de langdurende zorg voor ouderen’. De tweede onderzoeksfase. (extern rapport). Onderzoek in opdracht van het Expertise Netwerk Levensvragen en Ouderen (84 pp). Utrecht: Universiteit voor Humanistiek

2013

Rapport - extern rapport

  • Vaart, W. van der, Oudenaarden, R. van, Weijers, C. & Egmond, M. van (2013). Een exploratie van 'inhoud en methoden' voor een kwaliteitsstandaard 'omgaan met levensvragen in de langdurende zorg voor ouderen'. De eerste onderzoeksfase. Onderzoek in opdracht van het Expertise Netwerk Levensvragen en Ouderen. (extern rapport). Utrecht: Universiteit voor Humanistiek

2012

Hoofdstuk in boek

  • Vaart, W. van der (2012). Meaning and methods in a successful PhD-system: drawing lessons from the Dutch approach. In M. Charvat, A. Neusar & M Dolejs (Eds.), Life and Work of PhD-students in Psychology, the Case of the Czech Republic and Slovak Republic (pp. 34-43). Olomouc: Palacky University Press