Deze website maakt gebruik van cookies

Vak- en populariserende publicaties Vivianne Baur

Hieronder wordt een overzicht getoond van alle vak en populariserende publicaties. Hoewel externe rapporten, boekbesprekingen en de redactie van bundels en themanummers van tijdschriften formeel niet (langer) tot de publicaties worden gerekend, zijn deze wel in dit overzicht opgenomen voor zover ze bedoeld zijn voor professionals en/of een breder publiek.

Er is ook een overzicht van de wetenschappelijke publicaties.

overzicht vak- en populariserende publicaties

2017

Rapport - extern rapport

  • Visse, M.A., Breed, M. & Baur, V.E. (2017). Het Goede Gesprek in Zinzia: een terugblik en analyse. (extern rapport). Utrecht: UvH

2015

Artikel in tijdschrift

  • Baur, V.E. (2015). Thirdness als moreel kompas. Waardenwerk, 62/63, 122-124.