Deze website maakt gebruik van cookies

Vak- en populariserende publicaties Martien Schreurs

Hieronder wordt een overzicht getoond van alle vak en populariserende publicaties. Hoewel externe rapporten, boekbesprekingen en de redactie van bundels en themanummers van tijdschriften formeel niet (langer) tot de publicaties worden gerekend, zijn deze wel in dit overzicht opgenomen voor zover ze bedoeld zijn voor professionals en/of een breder publiek.

Er is ook een overzicht van de wetenschappelijke publicaties.

overzicht vak- en populariserende publicaties

2017

Artikel in tijdschrift

 • Schreurs, M. (2017). Verder denken vanuit Bildung. Waardenwerk, 70/71, 93-101.

2016

Artikel in tijdschrift

 • Schreurs, M. & Otten, M.C. (2016). Bilding in het VO. Narthex. Tijdschrift voor Levensbeschouwing en Educatie, 16, 53-59.

Bijdrage in week- of dagblad

2015

Artikel in tijdschrift

 • Schreurs, M. (2015). Leren omgaan met onzekerheid. Waardenwerk, 61 (2015), 56-63.
 • Schreurs, M. (2015). Pleidooi voor vrijdenken op de UvH. De Vrijdenker, 46 (8), 16-17.

Bijdrage in week- of dagblad

 • Schreurs, M. (2015, november 1). Moet alles wat mag? De Vrijdenker, pp. 35-38.

2014

Artikel in tijdschrift

 • Schreurs, M. & Klundert, M. van de (2014). Bildung in de weerbarstige onderwijspraktijk. Vakwerk. ledenblad beter onderwijs Nederland, 9 (12), 16-21.

2013

Boekbespreking

 • Schreurs, M. (2013). Tegen de cultuurrelativisten [Bespreking van het boek In gesprek met Paul Cliteur]. Openbaar Bestuur. Tijdschrift voor Beleid, Organisatie en Politiek, 23, nummer(1), 30-31.

2012

Artikel in tijdschrift

 • Schreurs, M. (2012). De Onderbuik van Nederland II - Over angst voor immigranten, economische crisis en de Apocalyps. Tijdschrift voor Humanistiek, 49 (13), 5-13.
 • Schreurs, M. (2012). De univerisiteit in de uitverkoop. Tijdschrift voor Humanistiek, 50/51 (13), 6-13.
 • Schreurs, M. (2012). Van wereldvreemdheid naar Amor Mundi. Tijdschrift voor Humanistiek, 48 (13), 63-65.
 • Schreurs, M. & Leuvenink, C. (2012). Wat kunnen wij redelijkerwijs van elkaar verwachten? - Interview met de Nationale Ombudsman Alex Brenninkmeijer. Tijdschrift voor Humanistiek, 49 (13), 33-39.

2011

Artikel in tijdschrift

 • Schreurs, M. & Leuvelink, P. (2011). De onderbuik van Nederland. Tijdschrift voor Humanistiek, 45 (12), 6-15.
 • Schreurs, M. & Leuvelink, P. (2011). Maar jij moet het zelf doen ! Interview met Ahmed Marcouch. Tijdschrift voor Humanistiek, 45 (12), 23-28.

Congresbijdrage - artikel

 • Schreurs, M. (2011). De actualiteit van Charles Taylor: Wij zijn migranten! In P.J. Dijkman & A. Klink (Eds.), Migratie in een open samenleving Vol. 31. Christen Democratische Verkenningen (pp. 160-163). Amsterdam: Boom

2010

Artikel in tijdschrift

 • Schreurs, M. (2010). Willem Schinkel en het humanisme: grensbewoner en/of bruggenbouwer. Tijdschrift voor Humanistiek, 11 (43-44), 50-60.
 • Schreurs, M. (2010). Zijn vrijheid was hem boven alles lief (Bij het overlijden van Nasr Abu Zayd. Tijdschrift voor Humanistiek, 11 (42), 125-127.

2009

Artikel in tijdschrift

2008

Artikel in tijdschrift

2007

Artikel in tijdschrift

Bijdrage in week- of dagblad

 • Schreurs, M. (2007, april 26). We moeten de woede en haat leren begrijpen. De Volkskrant

2006

Boek

 • Schreurs, M. (2006). Literair Laboratorium. Amsterdam: Boom

2003

Artikel in tijdschrift

 • Schreurs, M. (2003). Een humanistisch perspectief op zwarte scholen. Tijdschrift voor Humanistiek.

1998

Artikel in tijdschrift

 • Schreurs, M. (1998). Ethiek in de dagelijkse Intensive Care praktijk. Kritiek, 16 (5), 9-14.

1994

Boek

 • Schreurs, M. (1994). Voorbij de grenzen van ruimte en tijd (Over de samenhang tussen het verschuivende wereldbeeld en de veranderende oriëntatie in ruimte en tijd). Best: Damon