Deze website maakt gebruik van cookies

Vak- en populariserende publicaties Margo Trappenburg

Hieronder wordt een overzicht getoond van alle vak en populariserende publicaties. Hoewel externe rapporten, boekbesprekingen en de redactie van bundels en themanummers van tijdschriften formeel niet (langer) tot de publicaties worden gerekend, zijn deze wel in dit overzicht opgenomen voor zover ze bedoeld zijn voor professionals en/of een breder publiek.

Er is ook een overzicht vande wetenschappelijke publicaties.

overzicht vak- en populariserende publicaties

2019

Boek

  • Weele, S. van der, Bredewold, F.H., Grootegoed, E.M., Trappenburg, M.J. & Tonkens, E.H. (2019). Zorgen als Ambacht: afstemmen op afhankelijkheid van mensen met een beperking. Utrecht: Uitgeverij de Graaff

2018

Artikel in tijdschrift

  • Trappenburg, M.J. (2018). Andersdenkenden in de participatiesamenleving. Vakblad Sociaal Werk.
  • Trappenburg, M.J. (2018). Langs een omweg werken. Vakblad Sociaal Werk, 4.

Rapport - extern rapport

2017

Artikel in tijdschrift

2016

Artikel in tijdschrift

Hoofdstuk in boek

  • Trappenburg, M.J. (2016). Epiloog. In C. Leget & M. Smits (Eds.), De patiënt overvraagd? Autonomie opnieuw doordacht (pp. 119-129). Nijmegen: Valkhof Pers

Boekbespreking

  • Trappenburg, M.J. (2016). Diplomademocratie in Amerika. [Bespreking van de boeken Coming Apart. The State of White America 1960-2010 & Our Kids. The American Dream in Crisis]. Beleid & Maatschappij, 93-97.

Bijdrage in week- of dagblad

  • Trappenburg, M.J. (2016, april 30). Zeg eens nee tegen al dat participeren. NRC

2015

Artikel in tijdschrift

Boek

  • Tonkens, E.H., Schmidt, J., Trappenburg, M.J. & Hurenkamp, M. (2015). Montessori-democratie. Spanningen tussen burgerparticipatie en de lokale politiek. Amsterdam: Amsterdam University Press

Hoofdstuk in boek

  • Trappenburg, M.J. (2015). De opkomst van het Ikea principe. In Wiarda Beckmanstichting WBS (Ed.), Omstreden vrijheid. Waartoe een vrije samenleving verplicht (pp. 175-184). Amsterdam: Van Gennep

Boekbespreking

  • Trappenburg, M.J. (2015). Bespreking van: Even stilstaan. Beroepsethiek in de jeugdzorg [Bespreking van het boek Even stilstaan. Beroepsethiek in de jeugdzorg]. Tijdschrift voor Gezondheidszorg en Ethiek, 25(4).

Bijdrage in week- of dagblad

2014

Artikel in tijdschrift

  • Bredewold, F.H., Tonkens, E.H. & Trappenburg, M.J. (2014). Mensen met een beperking als buren – Over aandacht, hulp en zorg tussen mensen met een verstandelijke of psychiatrische beperking en buurtgenoten. Tijdschrift voor Orthopedagogiek, 53 (3), 91-103.