Deze website maakt gebruik van cookies

Vak- en populariserende publicaties Joachim Duyndam

Hieronder wordt een overzicht getoond van alle vak en populariserende publicaties. Hoewel externe rapporten, boekbesprekingen en de redactie van bundels en themanummers van tijdschriften formeel niet (langer) tot de publicaties worden gerekend, zijn deze wel in dit overzicht opgenomen voor zover ze bedoeld zijn voor professionals en/of een breder publiek.

Er is ook een overzicht van de wetenschappelijke publicaties.


 

overzicht vak- en populariserende publicaties

2019

Artikel in tijdschrift

Hoofdstuk in boek

 • Duyndam, J. (2019). De H van HGV: regie over betekenis. In J. Duyndam & J. Frank (Eds.), Wegwijs in levensvragen. Over humanistisch geestelijke verzorging (pp. 15-31). Delft: Eburon

Boekredactie

Bijdrage in week- of dagblad

 • Duyndam, J. (2019, juli 6). Het humanisme en het toekomstbeeld van Harari. Friesch Dagblad, weekendbijlage Wykein, pp. 24-25.

2018

Artikel in tijdschrift

Hoofdstuk in boek

 • Duyndam, J. (2018). Moral injury in existentieel perspectief. In D. Muller & E. Kamp (Eds.), Moral injury. Verborgen littekens van het innerlijke strijdveld (pp. 7-18). Delft: Eburon
 • Duyndam, J. (2018). De kennis van de mimetische theorie. In Werk, adem, vriendschap: om André Lascaris (pp. 19-21). Huissen: Dominicanen Nederland

2017

Artikel in tijdschrift

 • Duyndam, J. (2017). Positive Humanism. Irish Freethinker and Humanist, 167, 20-22.
 • Duyndam, J. (2017). Veerkracht, een inleiding. Haptonomisch Contact, 28 (1), 17-19.

Bijdrage in week- of dagblad

2016

Artikel in tijdschrift

 • Duyndam, J. (2016). Veerkracht, een bijdrage aan de theorievorming. Geron, 18 (3), 58-61.
 • Duyndam, J. (2016). René Girard: mimetische theorie en schuldige kennis. De Filosoof, 20-23.

Hoofdstuk in boek

 • Duyndam, J. (2016). Een bijzondere wandeling te Utrecht. In B. Gasenbeek (Ed.), Vrijdenken en humanisme in Nederland (pp. 184-189). Bussum: THOTH

2014

Artikel in tijdschrift

 • Duyndam, J. (2014). Autonomie, keuzestress en zelfoverschatting. Christen Democratische Verkenningen, Lente 2014, 108-115.

Hoofdstuk in boek

 • Duyndam, J. (2014). Genieten, dat is menselijk. In J. Baijens (Ed.), Het beste idee van 2014 (pp. 148-149). Uitgeverij De Wereld

2013

Artikel in tijdschrift

 • Duyndam, J. (2013). De kennis van emoties. Waardenwerk, 183-191.

2012

Congresbijdrage - artikel

 • Duyndam, J. (2012). Geestelijk weerbaar door humanisme. Over veerkracht en het verschil tussen imitatie en inspiratie. In J.P. van Bruggen, G. Wildering & R. de Boer (Eds.), Naar eer en geweten. Geestelijke verzorging en de morele vorming in de krijgsmacht (pp. 128-145). Budel: Damon

Boek

 • Duyndam, J. & Poorthuis, M.J.H.M. (2012). Levinas. De grote filosofen (Trouw Bibliotheek: 12-delige filosofie collectie). Amsterdam: Dagblad Trouw

Hoofdstuk in boek

 • Duyndam, J. (2012). Emotionele veerkracht tussen existentiële eenzaamheid en empathische verbondenheid. In T. Jorna (Ed.), Mag een mens eenzaam zijn? Studies naar existentiële eenzaamheid en zingeving (pp. 49-79). Amsterdam: SWP

Bijdrage in week- of dagblad

 • Duyndam, J. (2012, januari 26). Menschen zijn geen Brüder. Het zondebokmechanisme van filosoof René Girard. De Groene Amsterdammer, pp. 30-33.

2011

Artikel in tijdschrift

 • Duyndam, J. (2011). Geestelijke Weerbaarheid en Humanisme. Tijdschrift voor Humanistiek, 46 (12), 9-18.
 • Duyndam, J. (2011). Betekenis toevoegen door verbeeldingskracht. Thema – Compassie. Woord & Dienst, 60, 8-11.
 • Duyndam, J. (2011). De filosofie van Levinas een sjabbatsfilosofie? Doorwerking in filosofie, zingeving en actualiteit. Tenachon. Themamagazine over joodse wijsheid, 3, 36-47.
 • Duyndam, J. (2011). Een held volgen en toch jezelf blijven. Het verschil tussen imitatie en inspiratie. Filosofie Magazine, 20 (10), 32-36.

Congresbijdrage - artikel

 • Duyndam, J. (2011). Joodse existentiefilosofie: Emmanuel Levinas. In F. Rebel & J.E. Jurjens (Eds.), Eigentijdse Filosofie (pp. 39-46). Amsterdam: Instituut voor Filosofie / NRC Academie

Hoofdstuk in boek

 • Duyndam, J. (2011). Interdisciplinariteit als debat. De casus Humanistiek. In H.A.M. Alma & G.J.L.M. Lensvelt-Mulders (Eds.), Waardevolle wetenschap. Zingeving en humanisering in het wetenschappelijk onderwijs (pp. 179-189). Utrecht: Universiteit voor Humanistiek

Bijdrage in week- of dagblad

2008

Artikel in tijdschrift

 • Duyndam, J. (2008). Humanisme en onsterfelijkheid. Civis Mundi, 47 (1), 33-37.
 • Duyndam, J. (2008). Verlangen naar onsterfelijkheid. Het eeuwige leven krijg je van de ander. VolZin, 7 (6), 16-19.

2007

Artikel in tijdschrift

Congresbijdrage

2006

Artikel in tijdschrift

Congresbijdrage

 • Duyndam, J. (2006). Meelopers, lafheid, schuld. In R Muijzer (Ed.), De paradox van kracht en kwetsbaarheid Vol. XIV. Filosofie voor een breed publiek (pp. 29-38). Leeuwarden: Humanistisch Verbond Fryslân

2004

Artikel in tijdschrift

 • Duyndam, J. (2004). Vernedering en herstel. Tijdschrift voor Herstelrecht, 4 (1), 28-37.

Congresbijdrage

 • Duyndam, J. (2004). Empathie. Wat is het, hoe werkt het, en wat zijn goede en gevaarlijke kanten ervan? In J. Coupez (Ed.), De milde luisteraar. Huisarts en Empathie (pp. 9-22). Antwerpen: Wetenschappelijke Vereniging van Vlaamse Huisartsen

Boek

2003

Artikel in tijdschrift

 • Duyndam, J. (2003). Genieten en verslaving. Filosofie: Kwartaalblad voor Informatie en Communicatie over Filosofie en Filosofieonderwijs, 13 (6), 22-24.
 • Duyndam, J. (2003). Genieten maakt mij vrij voor de ander. Hedonisme en ascese in de visie van Levinas. TGL. Tijdschrift voor Geestelijk Leven, 59 (6), 589-600.

2002

Artikel in tijdschrift

Hoofdstuk in boek

 • Duyndam, J. (2002). Wie niet zorgt, zal niet eten. In LeDZDolt! Balanceren tussen lef, diversiteit, zorg, doen, en internet (Hybride publicatie.Ook op www.ledzdoit.com/11/index.html#wie) (pp. 19-21). De Hoef: Ledzdoit.com: New Boys Network over arbeid en zorg

2001

Artikel in tijdschrift

 • Duyndam, J. (2001). De stuipen op het lijf. Over goede en groezelige empathie. Tijdschrift voor Humanistiek, 2 (1), 16-23.

1999

Artikel in tijdschrift

 • Duyndam, J. (1999). De vriendschap van maatjes. Markant, 10 (1), 10-17.

Hoofdstuk in boek

 • Duyndam, J. (1999). Meeleven. In A. Leclair (Ed.), Rituelen van de liefde (pp. 117-119). Amsterdam: Jan Mets

1998

Artikel in tijdschrift

 • Duyndam, J. (1998). Is erotiek oorspronkelijk?: Over de narcistische persoon. Filosofie: Kwartaalblad voor Informatie en Communicatie over Filosofie en Filosofieonderwijs, 8 (1).

1997

Artikel in tijdschrift

 • Duyndam, J. (1997). Denken met anderen: narrativiteit in het socratische gesprek. Praktische Humanistiek, 7 (2), 27-33.

Hoofdstuk in boek

 • Duyndam, J. (1997). Wat beweegt mij?: De les van koning Oedipus. In E. Heijerman & P. Wouters (Eds.), Praktische filosofie (pp. 57-59). Utrecht: Teleac/NOT