Deze website maakt gebruik van cookies

Vak- en populariserende publicaties Hans van Ewijk

Hieronder wordt een overzicht getoond van alle vak en populariserende publicaties. Hoewel externe rapporten, boekbesprekingen en de redactie van bundels en themanummers van tijdschriften formeel niet (langer) tot de publicaties worden gerekend, zijn deze wel in dit overzicht opgenomen voor zover ze bedoeld zijn voor professionals en/of een breder publiek.

Er is ook een overzicht van de wetenschappelijke publicaties.

overzicht vak- en populariserende publicaties

2016

Artikel in tijdschrift

 • Ewijk, H. van & Westdijk, A. (2016). Aansprekende sociale basisinfrastructuur. Onderzoek naar de nulde lijn in de gemeente Amersfoort. Vakblad Sociaal Werk, 3, 10-14.

2014

Artikel in tijdschrift

 • Ewijk, H. van (2014). Bericht uit Estland. Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie, 45 (4), 236-237.
 • Ewijk, H. van (2014). De actualiteit van Marie Kamphuis. Tijdschrift voor de Sociale Sector, 1, 54-55.
 • Ewijk, H. van (2014). De professionaliteit van de sociaal werker. Meervoudig verbinden in sociale complexiteit. Tijdschrift voor Welzijnswerk, 38 (338), 3-14.
 • Ewijk, H. van (2014). De toekomst van maatschappelijk werk in een sociaal gevoelige tijd: positioneren en profileren. Maatwerk, 2, 2-5.
 • Ewijk, H. van (2014). De vrolijke wetenschap. Maatwerk, 5, 18-19.
 • Ewijk, H. van (2014). Ühendav elukutse. Sotsiaaltöö, 55-56.

Congresbijdrage - artikel

 • Ewijk, H. van (2014). Meervoudig verbinden in sociale complexiteit. In K Thienpont (Ed.), Sociaal werk verbindt (pp. 11-24). Gent: Gent Academia Press

Boek

Hoofdstuk in boek

 • Ewijk, H. van (2014). Bij de zaak houden. In L. Thys, L. Deneffe & K. Elsen (Eds.), Leer(r)echt. in Rizsas (Institutionele pedagogiek (IP). Praktijk en reflectie) (pp. 120-123). Antwerpen: Garant
 • Ewijk, H. van (2014). Loyaliteit in het sociaal werk. In Morisprudentie in de praktijk (pp. 65-82). Utrecht: Hogeschool Utrecht
 • Ewijk, H. van (2014). SJD en de nieuwe sociale kwestie. In S. Bollinger & H. van 't Blik (Eds.), SJD en de nieuwe kwetsbaarheid. Een caleidoscopische blik op 25 jaar Sociaal Juridische Dienstverlening. Den Haag: Sdu

2013

Artikel in tijdschrift

 • Ewijk, H. van (2013). Bezielde verbanden. Sociaal Bestek, dec 2013.
 • Ewijk, H. van (2013). Sotsiaaltöö teadmiste kogum. Sotsiaaltöö, 4, 9-10.
 • Ewijk, H. van (2013). Sotsiaaltöötaja kui tark inimene. Sotsiaaltöö, 2, 5-6.

Hoofdstuk in boek

 • Ewijk, H. van (2013). De uitwerking van vermaatschappelijking van zorg op ouderen en vrijwilligers. In E. Hambach (Ed.), Lang zullen ze leven. Vrijwilligerswerk voor en door ouderen (pp. 11-24). Brussel: Politeia
 • Ewijk, H. van & Waal, V. de (2013). Intra-normatieve professionalisering in sociaal werk. In H. Kunneman & H. van Ewijk (Eds.), Praktijken van normatieve professionalisering (pp. 161-178). Amsterdam: SWP / UvH
 • Ewijk, H. van (2013). Ontvouwing van normatieve professionalisering. In H. Kunneman & H. van Ewijk (Eds.), Praktijken van normatieve Professionalisering (pp. 19-72). Amsterdam: SWP / UvH

Boekredactie

 • Ewijk, H. van & Kunneman, H. (Ed.). (2013). Praktijken van normatieve professionalisering. Amsterdam: SWP

2012

Artikel in tijdschrift

 • Ewijk, H. van & Haas, L. de (2012). Begeleiding van zelfwerkzaamheid in de sociale context. Hans van Ewijk over maatschappelijk werk en filosofie. Filosofie: Kwartaalblad voor Informatie en Communicatie over Filosofie en Filosofieonderwijs, 22 (5), 45-50.
 • Ewijk, H. van (2012). Burgerinitiatieven als noodzakelijk antwoord op de complexe samenleving. Gerõn. Tijdschrift over Ouder Worden & Maatschappij, 14 (2), 38-41.
 • Ewijk, H. van (2012). Op zoek naar professionele vriendschap. Jeugdbeleid, 6 (1), 17-23.

Congresbijdrage - artikel

 • Ewijk, H. van (2012). Sociaal werk in internationaal perspectief. In A Sprinkhuizen & M Scholte (Eds.), De sociale keestie hervat. De Wmo en sociaal werk in transitie. (pp. 44-54). Houten: Bohn, Stafleu, van Loghum

Boek

 • Ewijk, H. van, Spierings, F. & Wijnen-Sponselee, R. (2012). Basisboek sociaal werk. Activeren en verbinden. Den Haag: Boom Lemma

Hoofdstuk in boek

 • Ewijk, H. van (2012). De zoektocht naar een nabije professionele vriend als kern van een functionerende jeugdzorg. In M. Berk, A. Hoogenboom, M De Kleermaeker & K Verhaar (Eds.), De jeugdprofessional in ontwikkeling. Handboek voor professionals in het jeugddomein (pp. 99-111). Alphen a.d. Rijn: Wolters Kluwer Business
 • Ewijk, H. van (2012). Nieuwe noden in de sociale hulpverlening. In J. Mostinckx & F. Deven (Eds.), Welzijn en zorg in Vlaanderen. 2012-2013 (Wegwijzer voor de sociale sector) (pp. 431-442). Mechelen: Wolters Kluwer Business
 • Ewijk, H. van (2012). Professioneel handelen bij toenemende complexiteit. In H. Jumelet & J. Wenink (Eds.), Zorg voor onszelf? Eigen kracht van jeugdigen, opvoeders en omgeving. Grenzen en mogelijkheid voor beleid en praktijk (pp. 169-181). Amsterdam: SWP, ZonMw en Inholland
 • Ewijk, H. van (2012). Samenspel in de sociale zone. In Samenleven is geen privé-zaak. Sociaal werk en actief burgerschap (pp. 29-41). Den Haag: Boom / Lemma
 • Ewijk, H. van (2012). The need for professional friendship in a complex society. In R. Clarijs & Th. Malmberg (Eds.), The quiet revolution. Aggrandising people power by Family Group Conferences (Academy for public change) (pp. 55-63). Amsterdam: SWP

Boekredactie

 • Eijken, J. van, Ewijk, H. van & Staatsen, H. (Ed.). (2012). Samenleven is geen privézaak. Sociaal werk en actief burgerschap. Den Haag: Boom/Lemma

2011

Artikel in tijdschrift

 • Ewijk, H. van (2011). Een pleidooi voor het sociaal perspectief. Tijdschrift voor Orthopedagogiek, 10, 507-518.

Hoofdstuk in boek

 • Ewijk, H. van (2011). De kracht van een sociale benadering; slotbeschouwing. In M van Pelt, M Hoijtink, H Oostrik & M Räkers (Eds.), Masters in het sociaal werk. Over kennisontwikkeling en praktijkverbetering voor het vak en de organisatie (pp. 173-180). Amsterdam: SWP
 • Ewijk, H. van (2011). Zielsverwantschap tussen maatschappelijk werk en humanisme. In H.A.M. Alma & G.J.L.M. Lensvelt-Mulders (Eds.), Waardevolle wetenschap. Zingeving en humanisering in het wetenschappelijk onderwijs, (pp. 159-166). Utrecht: Universiteit voor Humanistiek

2010

Artikel in tijdschrift

 • Ewijk, H. van (2010). Maatschappelijk werker als sociaal coach. Vangnet, 20 (2), 3-4.
 • Ewijk, H. van (2010). Prelude op de activeringsstaat. Maatschappelijk werkers in een wat ruimere jas. Maatwerk, 6, 3-5.

Hoofdstuk in boek

 • Ewijk, H. van (2010). Welzijnswerker nieuwe stijl; de professionele opgave. In Don van Lin (Ed.), Welzijnswerk nieuwe stijl; de landelijke opgave 2010 (pp. 25-29). Gouda: Factor-G

Boekbespreking

 • Ewijk, H. van (2010). Duitse toestanden. Sociale pedagogiek en maatschappelijk werk herenigd [Bespreking van het boek Grundriss Soziale Arbeit. Ein einführendes Handbuch]. Maatwerk, 26-27.

Rapport - extern rapport

 • Ewijk, H. van, Scheijmans, I. & Maas, A. van der (2010). Rapportage Zwanenvechtpleinbuurt. (extern rapport). Utrecht: HU

2008

Hoofdstuk in boek

 • Ewijk, H. van (2008). Actief burgerschap. In V de Waal (Ed.), Samenspel in de buurt (pp. 21--34). Amsterdam: SWP
 • Ewijk, H. van (2008). Burgers en buurten. In V de Waal (Ed.), Samenspel in de buurt (pp. 99-113). Amsterdam: SWP

2007

Artikel in tijdschrift

 • Ewijk, H. van (2007). De Parma conferentie ‘Social change and social professions’. Maatwerk, 16-17.

Hoofdstuk in boek

 • Ewijk, H. van (2007). Marktwerking in zorg en welzijn. In H van Ewijk, F Spierings & R Wijnen-Sponselee (Eds.), Basisboek social work. Mensen en meedoen. Amsterdam: Boom

Boekredactie

 • Ewijk, H. van, Spierings, F. & Wijnen-Sponselee, R. (Ed.). (2007). Basisboek social work. Mensen en meedoen. Amsterdam: Boom

Rapport - extern rapport

 • Ewijk, H. van, Scheijmans, I. & Waal, V. (2007). Samenspel in de buurt. Sociale professionals, managers en ambtenaren over samenwerking en aansturing binnen lokaal sociaal beleid in Utrecht. (extern rapport). Utrecht: HU

2003

Artikel in tijdschrift

 • Ewijk, H. van (2003). Naar een brede sociale professie. Maatwerk, 4-8.

1999

Boek

 • Ewijk, H. van & Kelder, T. (1999). Who Cares? An Overview of the Dutch Systems of Health Care and Welfare. HU: NIZW