Deze website maakt gebruik van cookies

Vak- en populariserende publicaties Gaby Jacobs

Hieronder wordt een overzicht getoond van alle vak en populariserende publicaties. Hoewel externe rapporten, boekbesprekingen en de redactie van bundels en themanummers van tijdschriften formeel niet (langer) tot de publicaties worden gerekend, zijn deze wel in dit overzicht opgenomen voor zover ze bedoeld zijn voor professionals en/of een breder publiek.

Er is ook een overzicht van de wetenschappelijke publicaties.

overzicht vak- en populariserende publicaties

2018

Artikel in tijdschrift

 • Jacobs, G.C., Cardiff, S. & Lieshout, F. van (2018). Actieonderzoek: de praktijk centraal! TVZ : Tijdschrift voor Verpleegkundigen, 128, 56-57.

Boek

 • Niessen, T., Jeronimus, H. & Jacobs, G.C. (2018). Mindfulness voor persoonsgerichte zorg: oefeningen in aandacht. Amsterdam: Boom

2017

Artikel in tijdschrift

 • Jacobs, G.C. (2017). Relationeel bewustzijn, relationele competentie en veerkracht: mindfulness en haar bijdrage aan persoonsgerichte zorg belicht vanuit de beoefening van aikido. Waardenwerk, 70/71, 178.

Boek

 • Bakx, A., Jacobs, G.C., Bergh, L. van den & Diemel, K. (2017). Werken aan pedagogische sensitiviteit in je team (Leiderschap in de onderwijspraktijk). Huizen: PICA
 • Lieshout, F. van, Jacobs, G.C. & Cardiff, S. (2017). Actieonderzoek. Principes van verandering in zorg en welzijn. Assen: Van Gorcum

2015

Artikel in tijdschrift

 • Jacobs, G.C. (2015). Ont-wikkelen van verbindingen. Persoonsgerichtheid in zorg- en welzijnspraktijken. Waardenwerk, 62/63, 172-183.

2013

Hoofdstuk in boek

 • Jacobs, G.C. (2013). Normatieve professionalisering van onderwijsprofessionals: verruiming, onderdompeling en ont-zekering in het doen van praktijkgericht onderzoek. In H. van Ewijk & H. Kunneman (Eds.), Praktijken van normatieve professionalisering (pp. 269-291). Amsterdam: SWP

2012

Hoofdstuk in boek

 • Jacobs, G.C., Den Hartog, L. & Vermulst, A. (2012). IPPOD: Impact en Proces van Praktijkgericht Onderzoek Doen. De constructie van een vragenlijst die in kaart brengt wat studenten leren van het doen van praktijkgericht onderzoek tijdens hun HBO-masteropleiding Special Educational Needs. In A. Beekman & W. Dijk (Eds.), Tien keer beter! 4. Verbeteren van de onderwijspraktijk door onderzoek (pp. 17-31). Antwerpen: Garant
 • Vloet, K., Jacobs, G.C. & Veugelers, W.M.M.H. (2012). Professionele identiteit van begeleiders als dialogisch zelfverhaal. In F. Meijers (Ed.), Wiens verhaal telt? Naar een narratieve en dialogische loopbaanbegeleiding (pp. 63-77). Antwerpen: Garant

2011

Artikel in tijdschrift

 • Jacobs, G.C. (2011). Doe ik wel het goede? Een methodiek om met elkaar in dialoog te gaan over de maatschappelijke functie en sociale waarde van het beroep. Zorg Primair : Vakblad voor het Primair en Speciaal Onderwijs, 2, 15-17.
 • Jacobs, G.C. (2011). Take control or lean back?: Barriers to practicing empowerment in health promotion. Health Promotion Practice, 12 (1), 94-101.

Hoofdstuk in boek

 • Jacobs, G.C. (2011). Daar doe ik het voor. De bijdrage van onderzoek doen aan de professionele ontwikkeling van masterstudenten. In R. Boerman (Ed.), Tien keer beter! 3 (Special Educational Needs) (pp. 9-24). Apeldoorn / Antwerpen: Garant
 • Jacobs, G.C. (2011). Verschil maken in professionele praktijken: de rol van reflexief praktijkgericht onderzoek in het hoger onderwijs. In H.A.M. Alma & G.J.L.M. Lensvelt-Mulders (Eds.), Waardevolle wetenschap. Zingeving en humanisering in het wetenschappelijk onderwijs (pp. 121-133). Utrecht: Universiteit voor Humanistiek

2009

Congresbijdrage - artikel

 • Tenwolde, J. & Jacobs, G.C. (2009). Expressive methods as a medium for moral education: the case of interactive theatre with health care professionals. In Engels educatief tijdschrift over theatermethoden voor morele leerprocessen van volwassenen.

2007

Artikel in tijdschrift

 • Jacobs, G.C. (2007). The Development of Critical Being? Reflection and reflexivity in an Action Learning Programme for Health Promotion Practitioners in The Netherlands. Action Learning: Research and Practice, 5 (3), 221-235.

Hoofdstuk in boek

 • Jacobs, G.C. (2007). De professional in de knel? Het debat en de zoektocht naar een nieuwe professional. In G. Jacobs, R. Meij, H. Tenwolde & Y. Zomer (Eds.), Goed werk. Verkenningen van normatieve professionalisering (pp. 36-51). Amsterdam: SWP
 • Jacobs, G.C., Meij, R.H.C., Tenwolde, J. & Zomer, Y. (2007). Normatieve professionalisering Over het 'doen van waarden', messy business' en het gebruik van spiegels. In G. Jacobs, R. Meij, H. Tenwolde & Y. Zomer (Eds.), Goed Werk.Verkenningen van normatieve professionalisering (pp. 7-15). Amsterdam: Uitgeverij SWP

Boekredactie

 • Jacobs, G.C., Meij, R.H.C., Tenwolde, J. & Zomer, Y. (Ed.). (2007). Goed werk. Verkenningen van normatieve professionalisering. Amsterdam: SWP

2006

Artikel in tijdschrift

 • Jacobs, G.C. (2006). Wij blijven alle problemen verzamelen. Cultuur, Migratie, Gezondheid (CMG), 2, 78-87.

2005

Tijdschriftredactie

 • Ende, T.M.L. van den & Jacobs, G.C. (Eds.). (2005) Tijdschrift voor Humanistiek, 6(22).

2004

Artikel in tijdschrift

 • Jacobs, G.C. (2004). Empowerment als de paradox van kracht en kwetsbaarheid. VERSIE. Tijdschrift voor gezondheid, burgerschap en politiek, 19 (3), 4-14.
 • Jacobs, G.C. (2004). Onderzoek naar empowerment van mensen met lichamelijke beperkingen: de mogelijkheden van verhalen. Tijdschrift voor Humanistiek, 5 (17), 25-37.

2003

Boekbespreking

 • Jacobs, G.C. (2003). Psychotherapie en spiritualiteit [Bespreking van het boek Psychotherapie en spiritualiteit. Integratie van de spirituele dimensie in de therapeutische praktijk]. Tijdschrift voor Humanistiek, 4(13), 87-91.

2002

Artikel in tijdschrift

 • Jacobs, G.C. (2002). Empowerment als basis voor vraagsturing. Kwaliteit in beeld, 2002 (6), 4-5.
 • Jacobs, G.C. (2002). Het uithouden van de spanning. Een beschouwing over presentie, empowerment en humanistisch geestelijk werk. Tijdschrift voor Humanistiek, 2002 (12), 49-60.
 • Jacobs, G.C. (2002). Humanistisch raadswerk: begeleiding of hulpverlening? Tijdschrift voor Humanistiek, 2002 (12), 79-84.

1998

Hoofdstuk in boek

 • Jacobs, G.C. (1998). Empowerment in feministische hulpverlening: paradoxen en verlangen. In T. Royers, L. de Ree & G. Verbeek (Eds.), Empowerment: Eigenmachtig worden in de hulpverlening (pp. 79-92). Utrecht: NIZW

1996

Artikel in tijdschrift

 • Jacobs, G.C. (1996). Vrouwenhulpverlening en humanistisch raadswerk: een ontmoeting. Praktische Humanistiek, 16-29.