Vak- en populariserende publicaties Frans Vosman

Hieronder wordt een overzicht getoond van alle vak en populariserende publicaties. Hoewel externe rapporten, boekbesprekingen en de redactie van bundels en themanummers van tijdschriften formeel niet (langer) tot de publicaties worden gerekend, zijn deze wel in dit overzicht opgenomen voor zover ze bedoeld zijn voor professionals en/of een breder publiek.

Er is ook een overzicht van de wetenschappelijke publicaties.

overzicht vak- en populariserende publicaties

2018

Artikel in tijdschrift

 • Vosman, F.J.H. & Kolen, M. (2018). High Care Hospice. Een waardig levenseinde voor ' kwetsbare' burgers op het snijvlak van stelselwijzigingen en starre systemen. NTZ. Nederlands Tijdschrift voor Zwakzinnigenzorg, 213-222.

2017

Artikel in tijdschrift

 • Vosman, F.J.H. (2017). Humanisme radicaliseren. De denkweg van Harry Kunneman. Waardenwerk, 70/71, 7-17.
 • Vosman, F.J.H. (2017). Ongebreidelde zorg. Het gezondheidsconcept van Huber on der de loep. Waardenwerk, 68, 61-68.
 • Vosman, F.J.H. (2017). Schuilen in de kunsten. Waardenwerk, 68, 18-25.

Hoofdstuk in boek

 • Vosman, F.J.H. & Baart, A.J. (2017). Ten Geleide: neoliberalisme. In Th. Biebricher (Ed.), Onvermoed en onvermijdelijk. De vele gezichten van het neoliberalisme (pp. 7-16). Nijmegen: Valkhof Pers

2016

Artikel in tijdschrift

 • Vosman, F.J.H., Dronkers, P. & Timmerman, A.B. (2016). Don't poison the well: mantelzorg en de eigen bron voor moeten. Podium voor Bio-ethiek, 23 (2), 3-6.

2015

Artikel in tijdschrift

 • Baart, A.J. & Vosman, F.J.H. (2015). Zorgpraktijken onderzocht en verbeterd door professionals en onderzoekers. Waardenwerk, 61, 34-43.
 • Kolen, M., Timmerman, G. & Vosman, F.J.H. (2015). Onder het oppervlak van alledaagse zorg, Over de ontwikkeling van een onderwaterscherm, een instrument dat de institutionele invloed op de alledaagse zorgrelatie identificeert. KWALON, 20 (3), 38-46.

Hoofdstuk in boek

 • Baart, A.J. & Vosman, F.J.H. (2015). Epiloog. Een essay. In A. Baart & F. Vosman (Eds.), De patiënt terug van weggeweest. Werken aan menslievende zorg in het ziekenhuis (pp. 269-289). Amsterdam: SWP
 • Baart, A.J. & Vosman, F.J.H. (2015). Zorg uit zorg denken. In A. Baart & F. Vosman (Eds.), De patiënt terug van weggeweest. Werken aan menslievende zorg in het ziekenhuis (pp. 43-58). Amsterdam: SWP
 • Baart, A.J. & Vosman, F.J.H. (2015). Zorgpraktijken onderzocht door professionals en onderzoekers. In A. Baart & F. Vosman (Eds.), De patiënt terug van weggeweest. Werken aan menslievende zorg in het ziekenhuis (pp. 7-20). Amsterdam: SWP
 • Bakker, J., Vosman, F.J.H. & Baart, A.J. (2015). Veranderen door te ontdekken. In A. Baart & F. Vosman (Eds.), De patiënt terug van weggeweest. Werken aan menslievende zorg in het ziekenhuis (pp. 59-90). Amsterdam: SWP
 • De Ceuninck van Capelle, A., Vosman, F.J.H. & Visser, L.H. (2015). Het stellen van de diagnose MS vanuit zorgethisch perspectief. In A. Baart & F. Vosman (Eds.), De patiënt terug van weggeweest. Werken aan menslievende zorg in het ziekenhuis (pp. 225-236). Amsterdam: SWP
 • Vosman, F.J.H. & Baart, A.J. (2015). Een lastige familie die niet lastig is. Verslag van een onderzoek dat te denken geeft. In A. Baart & F. Vosman (Eds.), De patiënt terug van weggeweest. Werken aan menslievende zorg in het ziekenhuis (pp. 181-206). Amsterdam: SWP
 • Vosman, F.J.H. & Boonen, M. (2015). Lean en lief aan bed. In A. Baart & F. Vosman (Eds.), De patiënt terug van weggeweest. Werken aan menslievende zorg in het ziekenhuis (pp. 253-268). Amsterdam: SWP

Boekredactie

 • Baart, A.J. & Vosman, F.J.H. (Ed.). (2015). De patiënt terug van weggeweest. Werken aan menslievende zorg in het ziekenhuis. Amsterdam: SWP

2014

Artikel in tijdschrift

 • Vosman, F.J.H. (2014). Zorg vanuit zorgen gedacht: de veranderende ethiek in een gedecentraliseerde zorg. Christen Democratische Verkenningen, zomer 2014, 121-127.
 • Vosman, F.J.H. (2014). Zorgethiek en laatmoderne onzekerheid. Waardenwerk, 2014,58/59, 23-36.

2013

Artikel in tijdschrift

 • Nistelrooij, A.A.M. van & Vosman, F.J.H. (2013). Religieuze taal in moreel beraad. Tijdschrift Geestelijke Verzorging, 16, 45-54.
 • Vosman, F.J.H. & Kolen, M. (2013). Grenservaringen van lvb-jongeren: alledaagse zorg als kans op identiteitsvinding. NTZ. Nederlands Tijdschrift voor Zwakzinnigenzorg, 2013 - 4, 254-268.
 • Vosman, F.J.H. (2013). Klaar met leven. Gerõn. Tijdschrift over Ouder Worden & Maatschappij, 2013 - 4, 9-12.

Hoofdstuk in boek

 • Vosman, F.J.H. (2013). Geestelijk verzorger in 2015: naar de bron of naar de bliksem? In S van Erp & H Goris (Eds.), De theologie gevierendeeld. Vier spanningsvelden voor de theologiebeoefening in Nederland (Annalen van het Thijmgenootschap, 101 - 1) (pp. 119-136). Nijmegen: Valkhof Pers

Bijdrage in week- of dagblad

2012

Artikel in tijdschrift

 • Vosman, F.J.H. & Hijweege, N.M. (2012). De ogen openen. Nieuwe uitdagingen voor de geestelijke verzorging. Tijdschrift Geestelijke Verzorging, 15 (68), 4-8.
 • Vosman, F.J.H. (2012). Geestelijke verzorging in transitie. Tijdschrift Geestelijke Verzorging, 15 (68), 15-22.

Congresbijdrage - artikel

 • Vosman, F.J.H. (2012). Te dicht op de diamant zie je geen schittering.Open brief aan een verpleegkundige. In G. Olthuis & C. Leget (Eds.), Menslievende zorg in de praktijk (pp. 49-56). Den Haag: Boom Lemma

Hoofdstuk in boek

 • Vosman, F.J.H., Boer, T.A. & de Kruijf, G. (2012). De weg naar herstel van de sociale vrede. In R Rouw, P Vos & J Roeland (Eds.), Op rancuneuze gronden. Onbehagen en populisme in de Lage Landen (pp. 48-63). Amsterdam: Buijten en Schipperheijn