Vak- en populariserende publicaties Annelieke Damen

Hieronder wordt een overzicht getoond van alle vak en populariserende publicaties. Hoewel externe rapporten, boekbesprekingen en de redactie van bundels en themanummers van tijdschriften formeel niet (langer) tot de publicaties worden gerekend, zijn deze wel in dit overzicht opgenomen voor zover ze bedoeld zijn voor professionals en/of een breder publiek.

Er is ook een overzicht van de wetenschappelijke publicaties.


overzicht vak- en populariserende publicaties

2020

Artikel in tijdschrift

  • Liefbroer, A., Damen, A., Haverkate, S., Kloosterhuis, J., Körver, S., Leget, C., Visser, A., Wierstra, I.R. & Zock, H. (2020). Financiering van geestelijke verzorging in de thuissituatie. Observaties en vragen vanuit de PLOEG-projecten. Tijdschrift Geestelijke Verzorging, 23 (98), 56-61.
  • Visser, A. & Damen, A. (2020). Waar moeten we het zoeken? Op weg naar de onderzoeksagenda voor GV in de zorg. Tijdschrift Geestelijke Verzorging, 97, 48-57.

Rapport - extern rapport

2019

Hoofdstuk in boek

  • Fitchett, G., Damen, A., Holmes, C., Kestenbaum, A. & Nolan, S. (2019). Spiritual Care: The Role of Health Care Chaplaincy. In M.F.P Peres, G. Lucchetti & R.F. Damiano (Eds.), Spirituality, Religiousness and Health: From Research to Clinical Practice. Switzerland: Springer

2017

Rapport - extern rapport