Deze website maakt gebruik van cookies

Vak- en populariserende publicaties Anja Machielse

Hieronder wordt een overzicht getoond van alle vak- en populariserende publicaties van Anja Machielse.Hoewel externe rapporten, boekbesprekingen en de redactie van bundels en themanummers van tijdschriften formeel niet (langer) tot de publicaties worden gerekend, zijn deze wel in dit overzicht opgenomen voor zover ze bedoeld zijn voor professionals en/of een breder publiek.

Er is ook een overzicht van de wetenschappelijke publicaties.


overzicht vak- en populariserende publicaties

2019

Artikel in tijdschrift

2018

Artikel in tijdschrift

 • Knijn, T. & Machielse, J.E.M. (2018). De kloof dichten. Tijdschrift voor sociale Vraagstukken, 16 (3), 50-53.
 • Machielse, J.E.M. (2018). Een trendbreuk in eenzaamheid? Geron, 20 (4), 50-52. doi: 10.1007/s40718-018-0185

Boek

Hoofdstuk in boek

 • Machielse, J.E.M. (2018). Sociale kwesties. In C.B. Baard, A. Autar & L.C.A Verstappen (Eds.), Compendium levenstestament (pp. 51-78). Den Haag: Sdu
 • Machielse, J.E.M. (2018). Voorwoord. In Levende handen. Levenslessen met handen verteld. Aarle-Rixtel: Associatie voor Coaching
 • Machielse, J.E.M. (2018). Burencontact van groot belang voor ouderen. In De drukke drommel. Rotterdam: WMO Radar

Bijdrage in week- of dagblad

2017

Artikel in tijdschrift

 • Machielse, J.E.M. (2017). Gemeenschapsopbouw met ouderen: sociale vitaliteit ontstaat niet vanzelf. Geron, 19 (4), 66-69.
 • Machielse, J.E.M. (2017). Vier misverstanden over eenzaamheid. Open Deur : Oecumenisch Maandblad, 83 (5), 6-7.
 • van Omme-van Laarhoven, J., Dabekaussen, R., Machielse, J.E.M., Bour, A., Rampen, A., Tan, F., Aldenkamp, A. & de Louw, A. (2017). Multidisciplinaire polikliniek voor ouderen met epilepsie. Epilepsie - Periodiek voor Professionals, 15, 32-34.

Hoofdstuk in boek

 • Machielse, J.E.M. (2017). De vele gezichten van eenzaamheid. In Op weg naar contact. Van actuele inzichten tot inspirerende voorbeelden (pp. 34-42). Apeldoorn/Tilburg: Stichting Vervoer voor Elkaar / Zet
 • Machielse, J.E.M. (2017). Soms kun je eenzaamheid alleen verzachten. Vier misverstanden over eenzaamheid. In Als ik me eenzaam voel (pp. 10-12). Utrecht: Uitgeverij Boekencentrum. Speciale uitgave van maandblad Open Deur.

Rapport - extern rapport

Bijdrage in week- of dagblad

2016

Artikel in tijdschrift

Rapport - extern rapport

 • Egmond, M. van, Vaart, W. van der, Machielse, J.E.M. & Bos, P. (2016). Onderzoek naar Vitale Woongemeenschappen: Eerste Rapportage Nulmeting. (extern rapport). Onderzoek in opdracht van Kennis- en Netwerkorganisatie Platform 31, Den Haag. Utrecht: Universiteit voor Humanistiek
 • Machielse, J.E.M. & Bos, P. (2016). Complexe verwachtingen. Vrijwillige maatjes voor eenzame ouderen. (extern rapport, Inzicht in sociale interventies, no 26). Utrecht: Movisie

Bijdrage in week- of dagblad

 • Machielse, J.E.M. (2016, oktober 25). Ouderen vooral sociaal kwetsbaar. Trouw, pp. 22-22.
 • Machielse, J.E.M. (2016, december 29). Wie alleen is, voelt zich niet altijd eenzaam. Trouw

2015

Hoofdstuk in boek

Rapport - extern rapport

2014

Rapport - extern rapport

 • Oostwaard van, S., Machielse, J.E.M. & Dangermond, K. (2014). De (on)betaalde kracht achter goed vrijwilligerswerk. Een onderzoek naar de inzet van betaalde en niet-betaalde coordinatoren binnen de maatjesprojecten van Humanitas. (extern rapport, LESI Publicaties). Utrecht: LESI

2013

Artikel in tijdschrift

 • Machielse, J.E.M. & Vierendeels, J.A. (2013). Eenzaamheid en sociaal isolement bij ouderen [oktober]. De Gids, 104 (8), 26-31.

Rapport - extern rapport

 • Machielse, J.E.M. & Jonkers, M.D.J. (2013). De verbinding tussen formele en informele hulp aan sociaal kwetsbare burgers. Een relatieadvies voor een verstandshuwelijk. (extern rapport, LESI Rapporten, no 10). Utrecht: LESI

2012

Artikel in tijdschrift

 • Machielse, J.E.M. & Runia, K. (2012). Betrokken professionals, betrokken vrijwilligers. Samenwerken met vrijwilligers bij sociaal geisoleerde clienten. Maatwerk, 21-23.

Hoofdstuk in boek

 • Machielse, J.E.M. (2012). Sociaal isolement als overlevingsstrategie. In A.A.M. Jorna (Ed.), Mag een mens eenzaam zijn ? Studies naar existentiële eenzaamheid en zingeving (pp. 23-36). Amsterdam: SWP

Rapport - extern rapport

 • Jonkers, M.D.J. & Machielse, J.E.M. (2012). Handelingsverlegenheid als hinderpaal bij het signaleren van sociaal isolement. (extern rapport, LESI-rapporten, no 06). Utrecht: LESI/Provincie Utrecht
 • Machielse, J.E.M. & Jonkers, M.D.J. (2012). Als meedoen niet lukt. Signaleren, typeren en aanpakken van sociaal isolement in Utrecht, Amersfoort en Nieuwegein. (extern rapport, LESI-rapporten, no 05). Utrecht: LESI/Provincie Utrecht
 • Runia, K. & Machielse, J.E.M. (2012). Betrokken professionals, betrokken vrijwilligers. Mogelijkheden en belemmeringen voor de inzet van vrijwilligers bij structureel sociaal isolement. (extern rapport, LESI-Rapporten, no 04). Utrecht: LESI/Provincie Utrecht

2011

Artikel in tijdschrift

 • Machielse, J.E.M. (2011). Bestrijding van sociaal isolement bij ouderen. Openbaar Bestuur. Tijdschrift voor Beleid, Organisatie en Politiek, 21 (9), 18-22.

2010

Artikel in tijdschrift

 • Machielse, J.E.M. & Hortulanus, R.P. (2010). Goed Ouder Worden. Een goede balans tussen autonomie en verbondenheid. Tijdschrift voor Humanistiek, 11 (41), 23-36.