Deze website maakt gebruik van cookies

Oraties

Hieronder volgt een overzicht van alle oraties die aan de universiteit zijn verschenen.

De meeste oraties en afscheidsredes van vóór 2016 zijn uitgegeven bij Uitgeverij SWP. 

Overzicht oraties

2020

2019

2018

2017

2016

2015

 • Ruivenkamp, G.T.P. (2015). Humanisering van technologie en de productie van het gemeenschappelijke (2015, december 14). Amsterdam: SWP

2013

 • Braam, A.W. (2013). Levensbeschouwing en psychiatrie: Christuswaan of Chi-kwadraat?. Oratie (2013, oktober 25). Amsterdam: Humanistics University Press / SWP
 • Kunneman, H.P. (2013). Kleine waarden en grote waarden. Normatieve professionalisering als politiek perspectief (2013, november 12). Amsterdam: SWP
 • Leget, C.J.W. (2013). Zorg om betekenis. Over zorgethiek en spirituele zorg, in het bijzonder in relatie tot de palliatieve zorg (2013, juni 26). Amsterdam: SWP

2011

 • Duyndam, J. (2011). De liefde van Alcestis. Over relationele weerbaarheid en hermeneutische levensbeschouwing (2011, november 9). Amsterdam: SWP
 • Hortulanus, R.P. (2011). Ambivalenties in het sociale domein. Opdrachtverlening, professionele verantwoording en impactanalyse, de noodzaak van meervoudigheid (2011, maart 15). Amsterdam: SWP

2010

 • Ewijk, H. van (2010). Maatschappelijk werk in een sociaal gevoelige tijd. Oratie (2010, november 8). Amsterdam: Humanistics University Press / SWP
 • Lensvelt-Mulders, G.J.L.M. (2010). De gedachte wetenschap. oratie (2010, januari 13). Amsterdam: Humanistics University Press

2009

 • Dohmen, L.J.M.C. (2009). Pleidooi voor een nieuwe publieke moraal. Beschouwingen over humanisme, moraal en zin (2009, juni 17). Amsterdam: Humanistic University Press (SWP)
 • Maas, A.J.J.A. (2009). Vele tinten grijs: naar een relationeel perspectief op ouderen en zorg (2009, maart 4). Amsterdam: Humanistic University Press SWP

2008

 • Maso, I. (2008). De wetenschappelijke houding als streven naar voortreffelijkheid (afscheidsrede). Amsterdam: Humanistisc University Press, SWP
 • Smaling, A. (2008). Dialoog en empathie in de methodologie. (2008, april 8). Amsterdam: Humanistics University Press SWP

2007

 • Bierman, D. (2007). Zin en Onzin van Bijzondere Ervaringen (2007, mei 29). Amsterdam: HUP / SWP

2006

 • Becker, H.M. (2006). De ja-cultuur als instrument voor humanisering van de zorg (2006, maart 13). Utrecht: Humanistic University Press / SWP
 • Laan, G. van der (2006). Maatschappelijk werk als ambacht: inbedding en belichaming (2006, november 24). Amsterdam: Humanistics University Press / SWP

2005

 • Alma, H.A. (2005). De parabel van de blinden: Psychologie en het verlangen naar zin (2005, maart 17). Amsterdam: Humanistics University Press
 • Vries, Th. de (2005). Technologie en zorg (afscheidsrede). Amsterdam: Humanistic University Press/SWP

2004

 • Abu Zayd, N.H. (2004). Rethinking the Qurân: Towards a Humanistic Hermeneutics (2004, mei 27). Utrecht: Humanistics University Press
 • Derkx, P.H.J.M. (2004). De multiculturele samenleving: een humanistisch ideaal. Rede in verkorte vorm uitgesproken ter gelegenheid van de aanvaarding van het ambt van hoogleraar Humanisme en Levensbeschouwing aan de Universiteit voor Humanistiek op woensdag 10 maart 2004 (2004, maart 10). Utrecht: SWP, Humanistics University Press

2003

 • Veugelers, W.M.M.H. (2003). Waarden en normen in het onderwijs. Zingeving en Humanisering: Autonomie en sociale betrokkenheid. Utrecht: Universiteit voor Humanistiek

2002

 • Baars, J. (2002). Ouder worden en de fragiliteit van de intermenselijke conditie (2002, mei 16). Utrecht: Universiteit voor Humanistiek

2001

 • Letiche, H. (2001). Practice (s) of meaning (2001, september 24). Utrecht: Universiteit voor Humanistiek

2000

 • Cockburn, C. (2000). Gender and Democracy in the Aftermatch of war (2000, oktober 26). Utrecht: Universiteit voor Humanistiek

1998

 • Phoenix, A. (1998). (Re) constructing Gendered and Ethnicised identities: are we all marginal now ? (1998, mei 12). Utrecht: Universiteit voor Humanistiek

1996

 • Mens-Verhulst, J. van (1996). Vrouwenhulpverlening: diversiteit als bron van zorg (1996, februari 19). Utrecht: Universiteit voor Humanistiek
 • Vries, Th. de (1996). Kantekeningen bij de regio (1996, maart 20). Utrecht: Universiteit voor Humanistiek

1995

 • Tronto, J.C. (1995). Caring for Democracy: A Feminist Vision/Zorg voor democratie: Een feministische visie (1995, juni 6). Utrecht: Universiteit voor Humanistiek

1992

 • Elders, F. (1992). Over menselijke waardigheid / on human Dignity (1992, mei 8). utrecht: Universiteit voor Humanistiek
 • Manschot, H.A.M. (1992). Levenskunst of lijfsbehoud ?: een humanistische kritiek op het beginsel van autonomie in de gezondheidszorg. Utrecht: Universiteit voor Humanistiek

1991

 • Coenen, H.L.M. (1991). Lof der lichtzinnigheid. Utrecht: Universiteit voor Humanistiek

1990

 • Kunneman, H.P. (1990). Humanisme, postmodernisme en het deskundologische regime (1990, maart 22). Utrecht: Universiteit voor Humanistiek
 • Maso, I. (1990). Over over de methode (1999, november 20). Utrecht: Universiteit voor Humanistiek

1989

 • Houten, D.J. van (1989). De raad van rede: over de redelijkheid en zedelijkheid van verzorging (1989, december 20). Utrecht: Universiteit voor Humanistiek