Onderzoek naar zingeving in de palliatieve zorg

  • Start: april 2017
  • Status: lopend

Hoogleraren Carlo Leget (UvH) en Saskia Teunissen (UMC Utrecht) startten een onderzoeksproject naar zingeving in de palliatieve zorg.

Beschrijving

Carlo Leget, hoogleraar Zorgethiek en bijzonder hoogleraar palliatieve zorg, ontwikkelde in de afgelopen jaren een veel gebruikt instrument voor patiënten, naasten en zorgverleners (ook wel ars moriendi-model of diamant genoemd) om zingevingsvragen rond het levenseinde te bespreken. Saskia Teunissen, die ook directeur is van academisch hospice Demeter in De Bilt, ontwikkelde het zogenaamde Utrechts Symptoom Dagboek (USD), waarmee patiënten kunnen aangeven waar zorgbehoeften liggen op het somatische en psychosociale vlak.

Het onderzoeksgeld gaat gebruikt worden om beide instrumenten in elkaar te schuiven zodat een USD-4D gevalideerd kan worden waarmee de zingevingsdimensie beter ingebed kan worden in de zorg rond het levenseinde. Aan het onderzoek zijn twee promotietrajecten verbonden, voor een verpleegkundige en een geestelijk verzorger.  

(Mede)financiering

Dit project wordt mogelijk gemaakt door financiering vanuit ZonMw, een onderdeel van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek.

Onderzoekers

Carlo Leget (UvH)

Saskia Teunissen (UMC Utrecht)

Contact

Prof.dr. Carlo Leget, C.Leget@UvH.nl.

Hoogleraren Carlo Leget (UvH) en Saskia Teunissen (UMC Utrecht) startten in april 2017 een onderzoeksproject naar zingeving in de palliatieve zorg.