Deze website maakt gebruik van cookies

Humanistisch geestelijke verzorging studies

Onderzoek naar de betekenis van terugkeerreizen voor veteranen


Een projectgroep van onderzoekers van de Universiteit Leiden, Erasmus Universiteit Rotterdam en Universiteit voor Humanistiek onderzoekt samen met veteranen van de krijgsmacht of het terugreizen naar de plek waar veteranen gediend hebben, kan helpen om hun oorlogservaringen te verwerken.

Beschrijving

Op 11 juli 2019 werd de val van moslimenclave Srebrenica herdacht. Het was toen precies 24 jaar geleden dat ruim 8.000 mannen/jongens in koelen bloede werden vermoord. Tussen 1992 en 1995 woedde er in Bosnië een hevige burgeroorlog. Er werden meer dan twintigduizend Nederlandse militairen naar dit gebied uitgezonden om de vrede te handhaven.


In de zomer van 2019 is een groep onderzoekers als kwartiermakers naar Bosnië afgereisd, samen met het hoofd humanistische geestelijke verzorging van de krijgsmacht en vertegenwoordigers van veteranen. Zij waren hiertoe uitgenodigd door prof. dr. Vermetten, hoogleraar medisch-biologische en psychiatrische aspecten van psychotrauma’s aan de universiteit van Leiden/LUMC. 

Projectgroep

De projectgroep wil gezamenlijk vanuit een wetenschappelijke invalshoek onderzoeken of terugkeerreizen bijdragen aan het integreren van uitzendervaringen, en aan welke voorwaarden/uitgangspunten een dergelijke reis moet voldoen. Een dergelijk onderzoek is nog niet eerder uitgevoerd. Het interessante van deze aanpak is dat zij willen proberen een benadering te ontwikkelen die helpt het leed aan beide kanten, van Nederlandse veteranen en de vrouwen van Srebrenica, te erkennen. Uniek is de aanpak: het onderzoek is opgezet vanuit een interdisciplinaire invalshoek. 


De projectgroep bestaat naast prof. Vermetten uit onderzoeker Nicole Immler (foto rechts) van de Universiteit voor Humanistiek en Erwin Kamp (foto links), oud student van de UvH en hoofd Humanistische Geestelijke Verzorging bij de Krijgsmacht, directeur Veteraneninstituut kolonel Ludy de Vos, veteraan Serge Janssen, adviseur veteranenzaken Ron Deelen, hoofdkrijgsmachtaalmoezenier Tom van Vilsteren en Siri Driessen, promovenda aan de Erasmus Universiteit.  

Contact

Erwin Kamp: erwin.kamp@gmail.com


Foto boven: Nicole Immler en Erwin Kamp voor het Museum of Crimes Against Humanity and Genocide.

Een projectgroep van onderzoekers van de Universiteit Leiden, Erasmus Universiteit Rotterdam en Universiteit voor Humanistiek onderzoeker samen met veteranen van de krijgsmacht of het terugreizen naar de plek waar veteranen gediend hebben, kan helpen om hun oorlogservaringen te verwerken.