Deze website maakt gebruik van cookies

Globalisering- en dialoogstudies

Onderzoekers

Als u klikt op de namen van de onderzoekers, verschijnt hun persoonlijke pagina, met meer informatie over hun expertise en publicaties.


voorzitterVacature
(voorlopige vervanging door Laurens ten Kate en Caroline Suransky)
hooglerarenvacature
universitair hoofddocentendr. Laurens ten Kate, universitair hoofddocent Religiefilosofie

dr. Nicole Immler, universitair hoofddocent Geschiedenis en cultuurwetenschap
bijzonder hooglerarenprof.dr. Arjan Braam, bijzonder hoogleraar Psychiatrie en levensbeschouwing

prof.dr. Laurens ten Kate, bijzonder hoogleraar Vrijzinnige religie en humanisme, namens de Stichting Stimulering Vrijzinnig gedachtegoed
universitair docent/ onderzoekerdr. Carmen Schuhmann, universitair docent geestelijke begeleiding

dr. Wike Seekles, universitair docent geestelijke begeleiding
dr. Caroline Suransky, universitair docent Humanistiek in een interculturele samenleving

dr. Joanne Wojtkowiak, universitair docent Psychologische en levensbeschouwelijke aspecten van existentiële begeleiding
PhDRenske van Lierop