Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

De responsieve gemeente (off line, want gestopt)

  • Start: september 2018 
  • Status: lopend - gestopt

Promotieonderzoek  van Pascal Collard over wat beleidsmakers van gemeenten tegenkomen in innovatieve interactieve beleidsvorming door methoden van responsieve benaderingen. 

Beschrijving

Nederlandse gemeenten worstelen al jaren met de sociale problematiek in hun steden, aangezien het huidige sociale beleid geen lange termijn oplossing biedt voor de hardnekkige problematiek, zoals de lage werkgelegenheid voor jongeren met een laag opleidingsniveau, relatief veel voortijdige schoolverlaters en de toenemende druk op de middenklasse die zowel voor hun kinderen als hun ouders zorg draagt. 


Gemeenten zijn op zoek naar een nieuwe aanpak die zorgt voor een betere verbinding met inwoners, waarin de leefwereld van inwoners een belangrijke kennisbron vervult. De gemeenten Tilburg, Rotterdam en Roosendaal geven hun aanpak vorm middels een wijze van responsief leren van ervaringen om beleid en beleidsuitvoering te verbeteren. Middels een systematische manier van gespreksvoering wordt gestreefd naar een gedeeld beeld van wat er volgens betrokkenen werkelijk toe doet, om tenslotte te komen tot een gedeelde agenda voor onderhandeling en actie. Dit gaat echter niet zonder slag of stoot. 


Daar komt bij dat slechts 45,5% van de Nederlanders vertrouwen heeft in ambtenaren. Daarnaast blijkt uit onderzoek dat ambtenaren diverse drempels ervaring in de samenwerking met inwoners. Ook is er onzekerheid hoe uiteenlopende kennisbronnen (waaronder de ervaringskennis van de inwoner) gecombineerd kunnen worden voor het ontwikkelen van beleid. 


Dit proefschrift biedt een beschrijving, analyse en kritische discussie van wat beleidsmakers van gemeenten tegenkomen in innovatieve interactieve beleidsvorming middels methoden van responsieve benaderingen. Ik bestudeer de uitdagingen en problemen die zij tegenkomen, en vervolgens hoe ze daar in het vervolg mee om kunnen gaan (handvatten). 

Onderzoekers

  • Pascal Collard MSc MA (promovendus en contactpersoon)
Promotoren:

(Mede)financiering

Resultaten 

Contact

Pascal Collard,  P.Collard@UvH.nl