Deze website maakt gebruik van cookies

Meer informatie>

Naar de inhoud
Universiteit voor Humanistiek
De mooiste studie is de mens
Home Onderwijs Voor scholieren Docenten aan het woord

Harry Kunneman

Je bent bezig met vragen van onze tijd

Prof.dr. Harry Kunneman is hoogleraar sociale en politieke theorie. "Ik vind de Universiteit voor Humanistiek een bijzondere plek om te studeren en te werken. Als docent valt mij vooral op dat onze studenten sterk betrokken zijn bij hun studie. Dat komt denk ik doordat humanistiek niet alleen inhoudelijk een heel interessante studie is, maar ook op persoonlijk niveau doorwerkt. Je wordt hier uitgedaagd om jezelf tegelijkertijd op intellectueel niveau en op persoonlijk niveau te ontwikkelen. Die ontwikkeling heeft bovendien ook een maatschappelijke horizon: het gaat om jou als individu, maar dan wel een individu dat een verschil kan maken in onze maatschappij door zichzelf als mens en als professional optimaal te ontwikkelen.


Die maatschappelijke dimensie van de humanistiek is voor mij van groot 

belang, omdat we in een tijd leven waarin heel veel op het spel staat. Ik heb het gevoel dat we op de grenzen stuiten van een sociaal en economisch systeem dat langzaam aan het vastlopen is. Ik noem dat de economie van het dikke-ik. Die grenzen tonen zich zowel dicht bij huis, in alle interne tegenstellingen waar wij in ons kleine landje mee worstelen, als op mondiaal niveau, vooral in de klemmende vragen rond rechtvaardigheid en duurzaamheid die op ons afkomen. Wat ik mooi vind aan de humanistiek zijn de verbindingen die we proberen te leggen tussen al die verschillende niveaus: je persoonlijke leven en de ontwikkeling die je zelf doormaakt, je directe leefomgeving, het land waar je woont en het werk dat je doet, en tenslotte ontwikkelingen en veranderingsmogelijkheden op mondiaal niveau.

 

Vanuit mijn vakgebied, de sociale en politieke theorie, richt ik me vooral op organisaties en op professioneel handelen, omdat al die lijnen daar samenkomen en omdat je daar ook als persoon in de manier waarop je werkt en samenwerkt verschil kunt maken. Of dat nu als raadspersoon is, via het begeleiden van mensen bij existentiële vragen, of via educatieve activiteiten, of door organisaties te helpen hun maatschappelijke relevantie te vergroten. Steeds ben je bezig om persoonlijke zingeving en maatschappelijke vragen rond humanisering met elkaar te verbinden. Daarmee sta je midden in de vragen van onze tijd, en dat is in mijn ervaring spannend, belangrijk en verrijkend." 
 
 

Prof.dr. Harry Kunneman is hoogleraar sociale en politieke theorie. "Ik vind de Universiteit voor Humanistiek een bijzondere plek om te studeren en te werken. Als docent valt mij vooral op dat onze studenten sterk betrokken zijn bij hun studie. Dat komt denk ik doordat humanistiek niet alleen inhoudelijk een heel interessante studie is, maar ook op persoonlijk niveau doorwerkt. Je wordt hier uitgedaagd om jezelf tegelijkertijd op intellectueel niveau en op persoonlijk niveau te ontwikkelen. Die ontwikkeling heeft bovendien ook een maatschappelijke horizon: het gaat om jou als individu, maar dan wel een individu dat een verschil kan maken in onze maatschappij door zichzelf als mens en als professional optimaal te ontwikkelen.