Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Voorwaardelijke toelating i.v.m. Covid-19

Het kan zijn dat je vanwege de Coronacrisis studievertraging hebt opgelopen bij het afronden van de vooropleiding waarmee je toelating verkrijgt. Om het toch mogelijk te maken om aan je vervolgopleiding aan de UvH te beginnen, heeft de UvH, conform landelijke richtlijnen, sommige toelatingseisen versoepeld. Deze versoepelingen gelden voor 2022-2023 en wordt ook wel de 'de zachte knip' genoemd. Het is de bedoeling dat je je niet behaalde studiepunten alsnog inhaalt als je aan de vervolgopleiding bent begonnen. 


De volgende versoepelingen gelden aan de UvH voor collegejaar 2022-2023


Bachelor Humanistiek

propedeuse HBO bijna afgerond (80%)


UvH eisen voorwaardelijke toelating: 

 • Je hebt minimaal 80% van HBO-Propedeuse behaald (= 12 ECTS nog open);
 • Je HBO opleiding geeft een positief afrondingsadvies af;
 • Je moet je HBO-propedeuse uiterlijk 1 januari 2023 hebben afgerond. Indien dat niet lukt, wordt je per 1 januari uitgeschreven aan de UvH
 • Je inschrijving aan de UvH is je eerste inschrijving (je betaalt aan de UvH je collegegeld)


Wat moet je doen

 • Vraag een afrondingadvies aan bij je HBO instelling waarin staat dat redelijkerwijs verwacht mag worden dat je je HBO propedeuse voor 1 januari 2023 zult behalen;
 • Richt voor 1 augustus een verzoek aan de Toelatingscommissie voor een voorwaardelijke inschrijving en stuur daarbij je afrondingsadvies en een overzicht van je behaalde resultaten mee;
 • Zorg dat je in Studielink voor je inschrijving aan de UvH betaalt. Voor je HBO opleiding kun je inschrijven met een Bewijs van Betaald Collegegeld. Hiervan kun je gebruik maken bij de betaalwijze in studielinkMasters aan de UvH

WO-bachelor bijna afgerond 


UvH eisen voorwaardelijke toelating : 

 • Je hebt maximaal 20 ECTS van je bachelor nog niet afgerond; 
 • Je hebt het eerste jaar van bachelor voltooid;
 • Je bacheloropleiding geeft een positief afrondingsadvies af;
 • Je moet je bachelor uiterlijk 31 augustus 2023 behalen. Indien dat niet lukt kun je niet herinschrijven voor je master aan de UvH.;
 • Je inschrijving aan de UvH is je eerste inschrijving (je betaalt aan de UvH je collegegeld);
 • Aanvullende voorwaarden voor master ZEB en master BKS: je behaalt je bachelordiploma minimaal één maand voor het afronden van je  master ZEB en master BKS. 


Wat moet je doen

 • Vraag een afrondingadvies aan bij je bacheloropleiding instelling waarin staat dat redelijkerwijs verwacht mag worden dat je je bachelor redelijkerwijs in het collegejaar 2022-2023 zult behalen;
 • Richt voor 1 augustus een verzoek aan de Toelatingscommissie voor een voorwaardelijke inschrijving en stuur daarbij je afrondingsadvies en een overzicht van je behaalde resultaten mee;
 • Zorg dat je in Studielink voor je inschrijving aan de UvH betaalt. Voor je HBO opleiding kun je inschrijven met een Bewijs van Betaald Collegegeld. Hiervan kun je gebruik maken bij de betaalwijze in studielink.