Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Toelichting STAP-regeling

Wat is de STAP-regeling


Vanaf 1 maart 2022 kan je gebruik maken van het STAP-budget. Het STAP-budget staat voor ‘Stimulering Arbeidsmarktpositie’ en is door de overheid bedoeld als extra stimulans om loopbaanontwikkeling en arbeidsmarkt inzet te verbeteren. Met het STAP-budget kun je maximaal €1.000 per jaar ontvangen voor het volgen van scholing.


Wie komt in aanmerking


Je komt in aanmerking voor het STAP-budget als;


 • Je ten minste 18 jaar oud bent en je hebt de AOW-gerechtigde leeftijd nog niet bereikt;
 • Je bent EU-burger of partner van een EU burger;
 • Je bent in de periode van 2 jaar en drie maanden tot 3 maanden voorafgaand aan de subsidieaanvraag voor ten minste 6 maanden in Nederland verzekerd voor de volksverzekeringen;
 • Je hebt dit jaar nog niet eerder het STAP-budget toegekend gekregen.
 • Je hebt vanwege het gekozen onderwijs geen recht op studiefinanciering (los van of je die daadwerkelijk ontvangt).
Let op: Op dit moment hebben alle universiteiten in Nederland enkel hun aanbod in het kader van Leven Lang Ontwikkelen (LLO) aangeboden onder de STAP-regeling. Dit gaat vaak om (kortlopende) cursussen. Dat betekent dat studenten die een bachelor of (pre)master (gaan) volgen aan de UvH momenteel niet in aanmerking komen voor de STAP-regeling. Dit geldt voor alle universiteiten (en hogescholen).


Wat zijn de voorwaarden


Er zijn enkele voorwaarden verbonden aan het gebruik van de STAP-regeling. Dit zijn;


 • De scholingsactiviteit is opgenomen in het STAP-scholingsregister (DUO)*;
 • De scholingsactiviteit moet na de aanvraag binnen 3 maanden starten;
 • De aanvrager kan alleen subsidie aanvragen voor kosten die niet reeds door derden worden gefinancierd. Is een opleiding duurder dan €1.000 euro? Dan betaal je de rest zelf. Je zou nog kunnen vragen of je werkgever (of een andere partij) het meerdere (of een deel daarvan) wil bijdragen;
 • Zolang er nog budget is (op = op).

* Het betreft op dit moment met name cursussen en trainingen. Volledige Ad, bachelor en masteropleidingen zijn volgens landelijke afspraken (nog) niet opgenomen in het scholingsregister. Welk aanbod in aanmerking komt kan je achterhalen via de specifieke opleidingspagina of via het STAP-portaal van UWV.


Meerjarige opleidingen


Bij de start van STAP  kan éénmalig subsidie worden aangevraagd voor een meerjarige opleiding (een scholing die langer duurt dan 12 maanden). In 2022 wordt door SZW, DUO en UWV bekeken of en hoe subsidie kan worden aangevraagd voor meerjarige opleidingen. Vooruitlopend op de nadere uitwerking van de omgang met meerjarige opleidingen dien je vanaf 1 maart 2022 bij de aanvraag al aan te geven of het om een meerjarige opleiding gaat.


Hoe vraag je STAP-budget aan


Je kan het STAP budget aanvragen door de volgende stappen te doorlopen;


 • Stap 1: Je schrijft jezelf in bij de UvH voor de scholingsactiviteit waaraan je wil deelnemen;
 • Stap 2: UvH zal een STAP-aanmeldbewijs afgeven. Dit bewijs moet je als bijlage bij je aanvraag voor een STAP-budget uploaden.
 • Stap 3: Volgens kan je het STAP-budget digitaal aanvragen via het STAP-portaal van het UWV.
 • Nadat het STAP-budget is toegekend, ontvangt de UvH het bedrag en wordt dit in mindering gebracht op de scholingskosten.


Wanneer kan ik het STAP-budget aanvragen?


Elke 2 maanden start een nieuwe periode waarin je STAP-budget kunt aanvragen. Kijk voor periodes op de site van het UWV. Je scholingsactiviteit dient minimaal 4 weken na je aanvraag te starten, en binnen 3 maanden na sluiting van de betreffende aanvraagperiode. Je scholingsactiviteit mag dus nog niet zijn begonnen. Duurt het langer dan 3 maanden voordat je scholing begint? Vraag dan in een volgende periode STAP-budget aan. Je kunt STAP-budget ieder kalenderjaar opnieuw aanvragen.


Meer informatie


Meer informatie over de STAP-regeling, het beschikbare STAP-budget per tijdvak en het aanvragen hiervan kan via het STAP-portaal van UWV.