Deze website maakt gebruik van cookies

Nationale Studentenenquête: vér boven landelijk gemiddelde

Studenten van de Universiteit voor Humanistiek zijn zeer tevreden over hun opleiding, zo is vaak gebleken uit de uitslag van de Nationale Studentenenquête (NSE). In 2019 waardeerden zij hun studie op bijna alle thema's (15 van de 17) beduidend hoger dan het landelijk gemiddelde van alle universiteiten. Ze vonden de inhoud actueel en stimulerend, het onderwijs uitdagend, de docenten inspirerend, deskundig en betrokken, en waren tevreden over hun voorbereiding op de beroepspraktijk. De algemene sfeer kreeg een 4,69 op een schaal van 5. In 2020 is de enquête geannuleerd. Dit jaar vindt hij plaats in een andere vorm.


De Nationale Studenten Enquête (NSE) is een jaarlijks terugkerend grootschalig onderzoek onder studenten naar hun ervaringen met de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten. De enquête is in 2020 niet doorgegaan. In 2019 gaven studenten hun mening op een schaal van 1 tot en met 5, waarbij een 1 ‘zeer ontevreden’ betekent en een 5 ‘zeer tevreden’. Het gaat over tal van onderwerpen; van het beoordelen van docenten tot de faciliteiten in het gebouw. De respons in 2019 was bijna 40 procent.

Studenten van de Universiteit voor Humanistiek waardeerden hun studie jarenlang op rij beduidend hoger dan het landelijk gemiddelde. Zo gaven ze hun studie in 2019 in het algemeen op 4,27 op een schaal van 5. De algemene sfeer op de opleiding kreeg een 4,69, en een ruime meerderheid (score 4,47) zou de opleiding aanraden bij vrienden, familie of collega's. Bovengemiddelde waardering was er voor thema's als inhoud, algemene vaardigheden en docenten. De kleinschaligheid van het onderwijs (score 4,32) en de voorbereiding op de arbeidsmarkt (score 3,9) deden het goed. Deze scores lagen het verst boven het landelijk gemiddelde. 


Ook onderwerpen als kwaliteitszorg, studiebegeleiding en studierooster werden goed gewaardeerd. Bovendien kreeg het praktijkgerichte karakter van de opleiding hoge waardering, zo bleek uit de score op onderwerpen als praktijkgericht onderzoek, voorbereiding op de beroepspraktijk en stage en opleiding. Op het gebied van internationalisering en faciliteiten lag de waardering lager, maar ook hier is een verbetering te zien ten opzichte van het jaar er voor.  


Rector prof.dr. Joke van Saane: “Ik ben ontzettend trots. De Universiteit voor Humanistiek doet het al jaren goed in de NSE. Studenten: dank voor jullie waardering! We zullen ons uiterste best blijven doen om inspirerend en uitdagend onderwijs te verzorgen dat jullie goed voorbereidt op de toekomst."

PDF-bestandDownload FACTSHEET


Open dagen en proefcolleges

Studenten van de Universiteit voor Humanistiek zijn zeer tevreden over hun opleiding, zo blijkt opnieuw uit de uitslag van de Nationale Studentenenquête 2019 (NSE). Op bijna alle thema's (15 van de 17) waarderen zij hun studie beduidend hoger dan het landelijk gemiddelde van alle universiteiten. Ze vinden de inhoud actueel en stimulerend, het onderwijs uitdagend, de docenten inspirerend, deskundig en betrokken, en zijn tevreden over hun voorbereiding op de beroepspraktijk. De algemene sfeer krijgt een 4,69 op een schaal van 5.