Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

‘Betekenisgericht leren speelt een belangrijke rol’

Joachim Duyndam is hoogleraar Humanisme en filosofie. 


De kennis die je je toe-eigent, is waardebetrokken, contextgebonden en toepassingsgericht. Het is jouw antwoord op de complexiteit van de werkelijkheid. Om niet aan de kant te staan, maar deel uit te maken van deze wereld moet je varen, navigeren, contact maken. Wat heb je daarvoor nodig? Inlevingsvermogen, creativiteit, en het kunnen hanteren van verschillende perspectieven. Dat zijn de bouwstenen van betekenisgerichte leren. Die bouwstenen verwerf je in de opleidingen van deze universiteit.


In het onderwijs van de Universiteit voor Humanistiek speelt betekenisgericht leren een belangrijke rol. Dit houdt in dat studenten zich kennis eigen maken, vanuit een open, nieuwsgierige maar ook kritische houding. Wetenschappelijke kennis bestaat niet uit vaststaande waarheden, maar heeft het karakter van kritische discussie en debat. Studenten worden in de loop van hun leerproces deelnemers aan deze debatten, in plaats van toeschouwers. Van ‘meelezers’ ontwikkelen ze zich tot ‘meeschrijvers’. Als docent vervul je hier in een bemiddelende rol. Dat vind ik heel mooi.

In mijn colleges filosofie werk ik veel met bronteksten. Samen met de studenten maken we ze toegankelijk. Dat is zoeken en puzzelen, om zo kennis te ‘co-creëren’. Ik vind het iedere keer weer een geweldige ervaring als er nieuw inzicht ontstaat, bij studenten maar ook bij mijzelf als docent en onderzoeker. Ik noem dat: intellectuele ontroering. Het is de mooiste toegift die je kunt krijgen bij het harde werken dat studeren heet.


Lees meer verhalen van onze docenten

Joachim Duyndam is hoogleraar Humanisme en filosofie.