Deze website maakt gebruik van cookies

'Trots op onze maatschappelijk betrokken studenten'


Tijdens het derdejaars vak ‘Humanisering van de publieke sector’ doen studenten in groepsverband onderzoek voor bijvoorbeeld een overheids- of zorginstelling. In de colleges en werkgroepen leren ze om maatschappelijke vraagstukken vanuit diverse perspectieven te belichten en zich kritisch te verhouden tot zowel theorie over als praktijk van de publieke sector. Voor de gastorganisatie onderzoeken zij bijvoorbeeld hoe de dienstverlening ervaren wordt en hoe dat humaner kan. Doordat studenten tussen de colleges door bij de gastorganisatie over de vloer komen, gaat de literatuur leven voor de studenten. Van de gastorganisaties horen we altijd terug dat we zulke enthousiaste en maatschappelijk betrokken studenten hebben en dat maakt me trots.


Dr. Thomas Kampen is socioloog en universitair docent. Hij promoveerde in december 2014 aan de Universiteit van Amsterdam op een proefschrift getiteld 'Verplicht vrijwilligerswerk'. Mede onder zijn redactie verschenen De verhuizing van de verzorgingsstaat (2018) en De affectieve burger (2013). Momenteel doet hij onderzoek naar de decentralisatie van de bijstand.​ 


Lees meer verhalen van docenten.

Thomas Kampen is socioloog en verzorgt colleges over humanisering van de publieke sector.