Deze website maakt gebruik van cookies

'Ingewikkelde vragen écht doorgronden'


'Eigentijdse vraagstukken over levensbeschouwing, zingeving en de inrichting van de samenleving zijn complex. Om recht te doen aan deze complexiteit putten we op de Universiteit voor Humanistiek uit verschillende wetenschappelijke disciplines. Psychologie, sociologie en geschiedenis zijn nodig om de feitelijke werkelijkheid in beeld te brengen. Filosofische theorieën helpen ons op een meer abstract niveau om complexe vragen te doordenken en een eigen visie op de werkelijkheid te ontwikkelen. Zo combineer ik in mijn eigen werk filosofische theorieën over sociale verbondenheid met sociaalwetenschappelijk onderzoek naar eenzaamheid en sociaal isolement. We hebben beide soorten kennis nodig om de gelaagde werkelijkheid te begrijpen en tot een doordachte en doorleefde visie op de mens en de samenleving te komen.'


Prof.dr. Anja Machielse, is directeur Onderwijs en bijzonder hoogleraar ‘Empowerment van kwetsbare ouderen’. Ze geldt als een van de specialisten op het gebied van onderzoek naar eenzaamheid.


Lees meer verhalen van docenten.

Anja Machielse is hoogleraar en gespecialiseerd in eenzaamheid.