Deze website maakt gebruik van cookies

M2-ST10: Stage (19-20)

Studie-
onderdeel

Stage

Engelse titel

Internship

Code

M2-ST10

Leerlijn

Humanistiek

Studiejaar

Masterjaar 2

Onderwijs-
periode

(I) II, III en IV

Omvang

22,5 ECTS

Taal

Nederlands

Examinator

Marco Otten

(Beoogde)
docent(en)

Marco Otten en diverse stagedocenten en supervisoren

LeerdoelenNa afloop van deelname aan het studieonderdeel M2-ST10 Stage toont/kan de student:
  1. tijdig en zorgvuldig communiceren in woord en geschrift naar de  stagebegeleiding (werkbegeleider/stagedocent/inter/supervisor/stage coördinator). 
  2. cliënten, al naar gelang de stage-activiteiten,  begeleiden, adviseren, opleiden en/of onderzoeken (4b) 
  3. kennis van en inzicht in de voor de beroepspraktijk relevante werkinhouden en processen toepassen tijdens de stage (1b, 2a/b). 
  4. functioneren op verschillende niveaus binnen de organisatie en een bijdrage leveren aan het bestaande beleid van een organisatie (3a) 
  5. reflecteren op eigen waarden en deze relateren aan de praktijk (4a). 
  6. onder woorden  brengen wat je geleerd hebt en nog moet leren tegen de achtergrond van de  eindtermen op het gebied van de professionele vorming en beroepsuitoefening en daarbij een relatie  leggen met relevante theorie (5a)

Korte
inhouds-
beschrijving

Een stage is een onderwijsperiode waarin je deelneemt aan een beroepspraktijk buiten de UvH onder begeleiding en op verantwoording van een ervaren professional. Je leert veel door actief mee te doen en bovendien krijg je een goed beeld van waar je staat in je persoonlijke en professionele ontwikkeling.

De manier van leren in een stage heeft specifieke kenmerken. Het gaat om praktisch werken in een lopende beroepspraktijk. Je leert dan op twee manieren: door mee te kijken en door onder begeleiding te werken.

  • Meekijken - Leren van een voorbeeld. Je ziet een ervaren professional, voor en achter de schermen; het interessantste is misschien nog wel dat je van gedachten kunt wisselen over zijn of haar aanpak, twijfels, problemen en overtuigingen. Jouw commentaar op de professional wordt besproken. 
  • Onder begeleiding werken - Leren door doen. Je krijgt taken toevertrouwd, waarbij de professional (je werkbegeleider) achteraf met je van gedachten wisselt over jouw aanpak, twijfels, problemen en overtuigingen. Nu ontvang je commentaar van de professional.
  • In die stage kun je ervaring opdoen met het werk van geestelijk begeleiders (geestelijk verzorger, raadsvrouw of -man), allerlei soorten ‘opleiders’ (docent, trainer, voorlichter), allerlei soorten adviseurs (organisatieadviseur, personeelsadviseur, beleidsmedewerker, coach), voorlichters (bijvoorbeeld bij een omroep) of wetenschappers (onderzoeker, wetenschappelijk adviseur, universiteitsdocent).

Voor meer informatie over stagesklik hier.

Werkvormen

Meekijken - Leren van een voorbeeld      
Onder begeleiding werken - Leren door doen         
Begeleide intervisie

Toetsvormen

Schriftelijke werkstukken (stageportfolio) + demonstratie van vaardigheid (praktijk) + deelname 
Aangezien de doelstellingen m.n. gericht zijn op het opdoen van kennis, vaardigheden en attitude in de beroepspraktijk zijn dit de meest passende toetsvormen: immers de deelname in de stagepraktijk en de reflectie daarop worden getoetst.

Literatuur en
bronnen

Verplichte literatuur:
Stagewebsite en eventueel vakliteratuur afhankelijk van de stage