Deze website maakt gebruik van cookies

M2-BVEDU1: Beroepsvaardigheden: educatie (19-20)

Studie-
onderdeel

Beroepsvaardigheden: educatie

Engelse titel

Professional skills: education

Code

M2-BVEDU1

Leerlijn

Humanistiek

Studiejaar

Masterjaar 2

Onderwijs-
periode

II

Omvang

7,5 ECTS

Taal

Nederlands

Examinator

Drs. Marco Otten

(Beoogde)
docent(en)

Drs. Marco Otten, vacature

Leerdoelen
 1. educatieve activiteiten relateren aan de  leerstijlen van Kolb en Vermunt. (competentie 3/eindterm 2a)
 2. educatieve activiteiten (onderzoeksmatig) ontwerpen (o.a. correcte leerdoelen formuleren) (competentie 3/ eindterm 4b)
 3. educatieve activiteiten uitvoeren (o.a. helder instructie geven en onderwijsactiviteiten begeleiden), . (competentie 3/ eindterm 4b)
 4. minimaal 2 soorten werkvormen en media toepassen binnen educatieve activiteiten. (competentie 3/ eindterm 2a)
 5. educatieve activiteiten relateren aan leertheorieën (eindterm 2a). 
 6. minimaal 2 bestaande levensbeschouwelijke methoden vakinhoudelijk en didactisch beoordelen op grond van humanistische uitgangspunten. (competentie 3/ eindterm 2a)
 7. toetsen analyseren en ontwerpen eindterm 4b.
 8. normatief professionele vragen herkennen in educatieve praktijken, bij zichzelf en anderen, op persoonlijk, vakmatig, institutioneel en maatschappelijk vlak (competentie 7/ eindterm 5a)
 9. zijn/haar eigen kracht en kwaliteiten enerzijds en kwetsbaarheid en valkuilen anderzijds als (toekomstige)  educatieve professional benoemen (competentie 7/eindterm 5a)

        Korte
        inhouds-
        beschrijving

        Dit vak is gericht op het kunnen ontwerpen, uitvoeren en evalueren van onderwijs op het gebied van levensbeschouwing, burgerschapsvorming en andere op sociale, morele en identiteitsontwikkeling gerichte educatieve activiteiten. Thema’s die aan bod komen zijn: educatieve competenties, het formuleren van leerdoelen, leerstijlen, leertheorieën en leerproblemen, didactische werkvormen, lesmethoden voor het vak HVO en Levensbeschouwing, groepsdynamica en toetsen en beoordelen

        Werkvormen

        Werkcolleges, simulatielessen, interactieve onderwijsvormen, casussen, werkgroepen, zelfwerkzaamheid, onderwijs media.


        Deze werkvormen bieden de beste mogelijkheden om vaardigheden te oefenen.

        Toetsvormen

        Schriftelijk werkstuk (portfolio) + opdracht + deelname


        Deze toetsvormen bieden de beste mogelijkheden om deze vaardigheden te toetsen; de leerdoelen zijn daarbij beoordelingscriteria.

        Literatuur en
        bronnen

        Verplichte literatuur (hele boek):


        • Ebbens, Sebo en Simon Ettekoven (2016) Effectief leren. Basisboek. Groningen: Wolters Noordhoff, 4e druk
        • Kallenberg, Ton e.a. (2014) Leren (en) doceren in het hoger onderwijs. Den Haag: BOOM LEMMA, 3e druk
        • Teitler, P. (2013) Lessen in orde. Handboek voor de onderwijspraktijk. Bussum: Uitgeverij Coutinho, 2e druk
        • Biesta, G. (2012). Goed onderwijs en de cultuur van het meten. Den Haag: Boom Lemma. ISBN: 978-90-5931-813-7. 1e druk
        • Reader Beroepsvaardigheden 1a