Deze website maakt gebruik van cookies

M2-BVBEG2: Methodieken van geestelijke verzorging (19-20)

Studie-onderdeelMethodieken van geestelijke verzorging 
Engelse titelMethods of humanist Chaplaincy
CodeM2-BVBEG2
LeerlijnBeroepsvaardigheden
StudiejaarMaster 2
Onderwijs-periodePeriode II
Omvang7,5 ECTS
ExaminatorCarmen Schuhmann
(Beoogde) docent(en)Carmen Schuhmann, Lisa van Duijvenbooden en Hugo Remmers
Leerdoelen
  1. Verschillende methodieken en methodische elementen in uiteenlopende begeleidingssituaties en contexten hanteren (2a,4b);
  2. De toepasbaarheid van behandelde methodieken en methodische elementen in uiteenlopende begeleidingssituaties en contexten evalueren (2a,3a,4b); 
  3. Concrete werkvormen ontwerpen vanuit behandelde methodieken en methodische elementen  (2a,4b);
  4. Een onderbouwde motivatie voor- en visie op HGV geven in relatie tot de eigen biografie, levensbeschouwing en inspiratiebronnen (1b,4a,5a).
Korte inhouds-beschrijvingIn dit vak staan methodieken van humanistisch geestelijke verzorging centraal. We zullen zowel klassikaal als in kleinere groepen aan de slag gaan met casuïstiek en eigen ervaringen om op deze manier verschillende methodische handvatten en aandachtspunten eigen te maken. Voorbeelden van thema’s die aan de orde zullen komen zijn: werken met lichaamsweten/taal, empowerment, houding van niet-weten, narrativiteit en zelfonthulling. Daarnaast komen ook positionering en presentatie van jezelf als geestelijk verzorger in verschillende contexten aan bod.
WerkvormenHoorcolleges, werkcolleges en practica
ToetsvormenHet vak wordt afgesloten met een paper waarin een eigen centrale trage vraag wordt onderzocht die relevant is m.b.t. het eigen professionele handelen als HGV’er en een portfolio met daarin de reflectieverslagen die na afloop van elke onderwijsdag zijn geschreven en ingeleverd en een beschrijving van- en reflectie op het door de student ontwikkelde en uitgevoerde praktijkonderdeel.
Literatuur en bronnenZie werkboek