Deze website maakt gebruik van cookies

M1-ORG1: Humanisering van de publieke sector (19-20)

Studie-
onderdeel

Humanisering van de publieke sector

Engelse titel

Humanization of the Public Sector

Code

M1-ORG1

Leerlijn

Humanisering

Studiejaar

Masterjaar 1

Onderwijs-
periode

IV

Omvang

7.5 ECTS

Examinator

Dr. E. Grootegoed

(Beoogde) 
docent(en)

Dr. E. Grootegoed, Prof. dr. E. Tonkens, Prof. dr. Margo Trappenburg.

Leerdoelen

  1. De recente beleids- en organisatieontwikkelingen in de publieke sector kennen en begrijpen. (t.b.v. eindterm 1a) 

  [Kennis, begrip]

  2. De WPR[What is the Problem Represented to be?]-methode voor beleidsanalyse van Carol Bacchi toepassen. (t.b.v. eindtermen 1a en 2a) 

  [Toepassing, analyse] 

  3. De metaforen[Images of Organization]-methode voor organisatieanalyse van Gareth Morgan toepassen. (t.b.v. eindtermen 1a en 2a) 

  [Toepassing, analyse] 

  4. Beleid in de publieke sector analyseren op constructief-kritische wijze, d.w.z. in relatie tot recente ontwikkelingen in de publieke sector en actuele humaniseringsvraagstukken. (t.b.v. eindterm 2b, 3a en 4a) 

  [Analyse, synthese] 

  5. Publieke organisaties analyseren op constructief-kritische wijze, d.w.z. in relatie tot recente beleids- en organisatieontwikkelingen in de publieke sector en actuele humaniseringsvraagstukken (t.b.v. eindtermen 2b, 3a en 4a).

  [Analyse, synthese] 

  6. Een nieuw perspectief ontwikkelen op een vraagstuk binnen een publieke organisatie, met in acht nemened de bredere ontwikkelingen in de publieke sector waarin de organisatie is ingebed. Dit perspectief brengt eventueel nieuwe handelingsperspectieven aan het licht. (t.b.v. eindtermen 3a, 4a en 4b). 

  [Synthese, evaluatie]

  Korte
  inhouds-
  beschrijving

  In dit vak leren studenten publieke organisaties te analyseren in de context van recente beleids- en organisatieontwikkelingen binnen de publieke sector. Hoe herken je een organisatiecultuur? Hoe verlopen machtsprocessen binnen een organisatie? Hoe heeft de publieke sector zich de afgelopen decennia ontwikkeld? Hoe kunnen we deze ontwikkelingen begrijpen? Tot welke kansen, problemen en spanningen leiden ze? En hoe hebben deze ontwikkelingen weerslag op publieke organisaties zelf? Studenten leren als humanistici publieke organisaties op kritische en creatieve wijze te begrijpen en te duiden binnen hun beleidscontext met behulp van een sociaal constructivistische blik. Studenten ontwikkelen hiertoe twee vaardigheden in relatie tot elkaar:
  1. Beleidsanalyse met behulp van de WPR[What is the Problem Represented to be?]-methode van Carol Bacchi
  2. Organisatieanalyse met behulp van de metaforen[Images of Organization]-methode van Gareth Morgan
  Studenten gaan direct aan de slag met deze vaardigheden door ze op een publieke organisatie toe te passen en hen uiteindelijk een nieuw perspectief te bieden op een actueel vraagstuk. 

  Werkvormen

  Hoorcolleges en werkcolleges

  Toetsvormen

  Schriftelijk werkstuk (paper, individueel)

  Literatuur en 
  bronnen

  Zie werkboek