Deze website maakt gebruik van cookies

M1-BEG2: Begeleiding bij zingeving en empowerment (19-20)

Studie-onderdeelBegeleiding bij zingeving en empowerment. Een relationeel perspectief op het werken met groepen
Engelse titelGuidance in giving meaning and empowerment
CodeM1-BEG2
LeerlijnBeroepsvaardigheden
StudiejaarMasterjaar 1
OnderwijsperiodePeriode IV
Omvang7,5 ECTS
TaalNederlands
ExaminatorProf. dr. Gaby Jacobs
(beoogde) docent(en)Prof. dr. Gaby Jacobs, Annelieke Damen, Lisa van Duijvenbooden, Hugo Remmers, Dr. Chantal Sluijsmans, Prof. Dr. Geert Smid
LeerdoelenNa het volgen van het vak M1-BEG2 volgens de eisen kan de student:
  1. eigen grenservaringen benoemen en beschrijven en hierbij verbindingen leggen met theorieën over zingeving en empowerment en de begeleiding daarbij (mastereindterm 1b, 2a) 
  2. binnen verschillende groepscontexten (groepen cliënten, zorgteams, organisaties, opleidings- en trainingsgroepen) het verband tussen grenservaringen en zingeving / empowerment verwoorden en het belang hiervan voor anderen verhelderen (mastereindterm 2a, 4a) 
  3. beargumenteren welke theorieën en methodieken uit diverse contexten bij groepsgesprekken gericht op zingeving en empowerment ondersteunend of richtinggevend zijn (mastereindterm 4a) 
  4. groepsgesprekken gericht op zingeving en empowerment in verschillende contexten (groepen cliënten, zorgteams, organisaties, opleidings- en trainingsgroepen) stimuleren en ondersteunen (mastereindterm 4b) 
  5. feedback geven op de begeleiding van groepsgesprekken / presentaties door andere studenten en reflecteren op de door jezelf gegeven begeleiding / presentatie mede met behulp van de ontvangen feedback. (master-eindterm 5a) 
Korte inhoudsbeschrijving

Dit vak voorziet aankomend humanistici van een theoretische en methodische inbedding voor de begeleiding van humanistieke groepsgesprekken en het werken met groepen, een praktijk die in alle werkvelden waar humanistici worden opgeleid, voorkomt. Dit vak kent drie invalshoeken:

  • Een theoretische invalshoek, waarin de vraag aan de orde is: hoe dragen relaties bij aan de ontwikkeling (zingeving en empowerment) van personen en groepen? Onvermijdelijk komt hierbij ook aan de orde hoe relaties ondermijnend werken voor de ontwikkeling, waar geweld en uitsluiting plaatsvinden.  
  • Een methodische invalshoek, waarin de vraag centraal staat hoe begeleiders in groepsverband met deelnemers in gesprek kunnen komen over ervaringen van kracht en kwetsbaarheid (zogeheten ‘grenservaringen’) en daaruit inzichten voor de persoon en groep kunnen helpen destilleren en expliciteren. 
  • Een politiek-existentiële invalshoek, waarin studenten op grond van hun eigen grenservaringen, levensbeschouwelijke inzichten verwoorden en hierin de existentiële en politieke aspecten aanwijzen. 

In dit vak ligt de focus op ervaringen waar men niet omheen kan, zogeheten grenservaringen, waarin zin en kracht stuk breekt of waar men juist levenskracht of verbondenheid ervaart. In deze module gaan we de werking van deze ervaringen in mensenlevens en in groepsgesprekken onderzoeken. 

WerkvormenLiteratuurstudie; praktijkverkenning; maken van groepspresentatie over praktijkverkenning; practicum groepsgesprekken over levensvragen waarbij kennis van de literatuur wordt verondersteld en kan worden toegepast. 
ToetsvormenGroepspresentatie, afrondend werkstuk in de vorm van dossier en paper.
Literatuur en bronnenVerplichte literatuur:
  • Zie werkboek
Aanbevolen literatuur:
  • Zie werkboek