Deze website maakt gebruik van cookies

Vakken, rooster en studiebelasting

De masteropleiding Humanistiek duurt drie studiejaren, voltijds dus in totaal 180 ECTS (1 ECTS komt overeen met 28 uur). Dat komt neer op een studiebelasting van 42 uur per week, 40 weken per jaar.

 

In de tabel hieronder zie je welke vakken je krijgt (wijzigingen zijn mogelijk) en per vak kun je bijvoorbeeld lezen wat je in dit vak leert, wie je docenten zijn en welke werkvormen ze gebruiken (hoorcolleges, werkcolleges, opdrachten, excursies).

Onderwijsrooster

Het studiejaar is opgedeeld in vier periodes. Elke periode bestaat uit 8 weken onderwijs, 1 zelfstudie/herkansingsweek en 1 tentamenweek. Bekijk hier het rooster zoals het in 2018-2019 is. Het wordt steeds bijgewerkt als er wijzigingen zijn.

Rooster Premaster Humanistiek 2018-2019

Rooster Master Humanistiek jaar 1 2018-2019

Rooster Master Humanistiek jaar 2 2018-2019

Rooster Master Humanistiek jaar 3 2018-2019

Onderwijskalender 

Met alle feestdagen, vakanties, buluitreikingen, tentamenweken in één document.

  PDF-bestandOnderwijskalender 2018-2019

Humanistiek master 1

Studieonderdeel

ECTS

Periode

Humanisme en geestelijke weerbaarheid

7.5

I

Begeleiding bij zingeving op humanistische grondslag

7.5

I

Humanism, Meaning in Life and Aging Well (EN)

7.5

II

Wetenschapsfilosofie

7.5

II

Levensbeschouwing en religie in de seculiere tijd

7.5

III

Humanisme en educatie

7.5

III

Begeleiding bij zingeving en empowerment

7.5

IV

Humanisering van de publieke sector

7.5

IV

8 studieonderdelen aangeboden

60

Verplicht te behalen onderwijs

60

Humanistiek master 2  

Studieonderdeel

ECTS

Periode

Bildung, morele opvoeding en burgerschapsvorming

7.5

I

Pursuing Social Justice: Redistribution and/or Recognition? (EN)

7.5

I

Twee van deze onderdelen verplicht:

·  Beroepsvaardigheden 1a: Praktische didactische vaardigheden

·  Beroepsvaardigheden 1b: Begeleiding bij morele vragen en dilemma's 

·  Professional Skills 2c: Facilitating Moral Learning in Organisations (EN)

·  Beroepsvaardigheden 1d: Media en zingeving

·  Beroepsvaardigheden 1e: Methodieken van geestelijke verzorging


·  Beroepsvaardigheden 2a: Professionele identiteitsontwikkeling en educatie

·  Beroepsvaardigheden 2b: Rituele begeleiding bij grenservaringen

·   Beroepsvaardigheden 1c: Coachingsvaardigheden

·  Beroepsvaardigheden 2d: Mediationvaardigheden


7.5

7,5

7.5

7.5

7.5


7.5

7.5

7.5

7.5


II

II

II

II

II


III

III

III

III

2-OZ20: Narratief onderzoek en Oral History

7.5

IV

2-ST10: Stage

22.5

doorlopend

12 studieonderdelen aangeboden

105

Verplicht te behalen onderwijs

60


Humanistiek master 3  

Studieonderdeel

ECTS

Periode

Humanistic Practices in a Globalising World (EN)

7.5

I

Praktijkgericht Mixed Methods onderzoek

7.5

I

Master Thesis

22.5

III - IV

Vrije ruimte van 22.5 ECTS

Binnen de UvH in te vullen met:

·       Activiteiten in de UvH-organisatie

·       Assisteren bij UvH-onderwijs

·       Assisteren bij UvH-onderzoek

·       3-KST20 Uitbreiding  Stage


·       Onderdelen uit de Master ZeB

·       Onderdelen beroepsvaardigheden uit de Master Humanistiek jaar 2
7.5

7.5

7.5
7.5
doorlopend

doorlopend

doorlopend

doorlopend

7 studieonderdelen aangeboden

60

Verplicht te behalen onderwijs

60