Deze website maakt gebruik van cookies

Vakken, rooster en studiebelasting (20-21)

De masteropleiding Humanistiek duurt drie studiejaren, voltijds dus in totaal 180 ECTS (1 ECTS komt overeen met 28 uur). Dat komt neer op een studiebelasting van 42 uur per week, 40 weken per jaar. 


In de tabel hieronder zie je welke vakken je krijgt (wijzigingen zijn mogelijk) en per vak kun je bijvoorbeeld lezen wat je in dit vak leert, wie je docenten zijn en welke werkvormen ze gebruiken (hoorcolleges, werkcolleges, opdrachten, excursies). 

Onderwijsrooster

Het studiejaar is opgedeeld in vier periodes. Elke periode bestaat uit 8 weken onderwijs, 1 zelfstudie/herkansingsweek en 1 tentamenweek. Bekijk hier het rooster zoals het in 2020-2021 is:

Onderwijskalender

Met alle feestdagen, vakanties, buluitreikingen, tentamenweken in één document.

Humanistiek master 1

Studieonderdeel

ECTS

Periode

M1-HUM1: Humanisme en geestelijke weerbaarheid

7.5

I

M1-BEG1: Begeleiding bij zingeving op humanistische grondslag

7.5

I

M1-HUM2: Humanism, Meaning in Life and Aging Well

7.5

II

M1-BEG2: Begeleiding bij zingeving en empowerment

7.5

II

M1-HUM3: Levensbeschouwing en religie in de seculiere tijd

7.5

III

M1-EDU1: Humanisme en educatie

7.5

III

M1-ONDZ1: Wetenschapsfilosfie7.5IV

M1-ORG1: Humanisering van de publieke sector

7.5

IV

8 studieonderdelen aangeboden

60

Verplicht te behalen onderwijs

60


Humanistiek master 2

Studieonderdeel

ECTS

Periode

M2-EDU2: Moral and citizenship education - Education for Democratic Intercultural Citizenship (EDIC)

7.5

I

M2-ORG2: Pursuing Social Justice: Redistribution and/or Recognition?

7.5

I

Twee van deze onderdelen verplicht:


7.5

7.5

7.5

7.5


7.5

7.5

7.5

7.5


II

II

II

II


III

III

III

III

M2-ONDZ2: Narratief onderzoek en Oral History

7.5

IV

2-ST10: Stage

22.5

II, III, IV

12 studieonderdelen aangeboden

105

Verplicht te behalen onderwijs

60Humanistiek master 3

Studieonderdeel

ECTS

Periode

M3-HUM4: Humanistic Practices in a Globalising World 

7.5

I

M3-ONDZ3: Praktijkgericht Mixed Methods onderzoek

7.5

I

M3-MT: Master Thesis

22.5

II - IV

Vrije ruimte van 22.5 ECTS

Binnen de UvH in te vullen met:

·          BZM-10: Activiteiten in de UvH-organisatie

·         BZM-20: Assisteren bij UvH-onderwijs

·         BZM-90: Assisteren bij UvH-onderzoek

·         3-KST20 Uitbreiding  Stage


·         Onderdelen uit de Master ZeB

·         Onderdelen beroepsvaardigheden uit de Master Humanistiek jaar 2
7.5

7.5

7.5


doorlopend

doorlopend

doorlopend7 studieonderdelen aangeboden

60

Verplicht te behalen onderwijs

60