Deze website maakt gebruik van cookies

Studiefinanciering

Bachelor en master


In Nederland bestaat het sociaal leenstelsel. Je kunt een lening (studievoorschot) ontvangen en een reisproduct. Er is een ook een aanvullende beurs voor het geval je ouders minder draagkrachtig zijn. Je studievoorschot, reisproduct en eventuele aanvullende beurs moet je zelf aanvragen bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).


Premaster


Wanneer je je bij de Universiteit voor Humanistiek inschrijft als premasterstudent en hiervoor aan deze universiteit de vergoeding premaster vergoeding betaalt kun je, afhankelijk van je eigen situatie en studieverleden, ook studiefinanciering aanvragen. Let er dan op dan je bij DUO aangeeft dat je ingeschreven staat voor de opleiding bachelor Humanistiek. Studiefinanciering aanvragen


Meer info over studiefinanciering