Inhoud van de opleiding

Hoe begeleid je een soldaat die worstelt met schuldgevoelens? Hoe verklaar je spanningen tussen verschillende levensbeschouwelijke groepen in Nederland? Hoeveel aandacht besteden scholen in Europa aan democratische waarden? In de driejarige master Humanistiek ga je dieper in op de begrippen ‘zingeving’ en ‘humanisering’.


We besteden daarbij speciaal aandacht aan vier werkterreinen: geestelijke begeleiding, educatie, wetenschap en onderzoek, en organisatie en beleid. Je leert bijvoorbeeld:


hoe je mensen kunt ondersteunen die vragen hebben over het bestaan en de zin van hun leven 

onderwijs te ontwikkelen, bijvoorbeeld gericht op democratisch burgerschap en mensenrechten

hoe je valide onderzoek verricht in praktijken

bij te dragen aan actuele discussies over ethiek, integriteit en maatschappelijke verantwoordelijkheid

Accenten per jaar

Begeleiding op het gebied van zingeving en humanisering speelt zich af op drie niveaus: op het niveau van individuen, groepen en organisaties. Dat herken je straks allemaal in je studie. 

Elk masterjaar heeft een eigen accent: 


In het eerste jaar verdiep je je vakinhoudelijk. De tweede helft van het eerste jaar komt ook de beroepsvoorbereiding al aan bod. 


In het tweede jaar krijgt de beroepsvoorbereiding extra aandacht, door middel van een stage en stageverdiepingsmodules. 


In het derde jaar staat onderzoek centraal. Je volgt onderzoekmodules en voert je afstudeeronderzoek uit. Er is vrije ruimte die je extern kunt invullen (ook in het buitenland) of deels met bijzondere onderdelen van de Universiteit voor Humanistiek.  

Kenmerken van de studie

Multidisciplinair: je wordt getraind in het combineren van zowel geesteswetenschappen als sociale wetenschappen, zoals filosofie, sociologie en psychologie. Ook verdiep je je in humanistische levensbeschouwelijke tradities. Je kunt per vak lezen wat je leert. 


Wetenschappelijk: de master Humanistiek is een wetenschappelijke studie en je sluit je studie dus ook af met een afstudeeronderzoek en een scriptie. Voor getalenteerde studenten wordt het mogelijk om naast de reguliere masterstudie van 180 ECTS via de graduate school een honourstraject te volgen, waarin je wordt voorbereid op een promotietraject bij de Universiteit voor Humanistiek of op een andere universiteit.


Persoonsvormend: de studie heeft een sterk persoonsvormend en reflectief karakter. Want wie zich wil verdiepen in de ander, moet ook zichzelf leren kennen.


Beroepsvaardigheden: je besteedt ook veel tijd aan beroepsvaardigheden zoals onderzoeksmethoden, groepswerk, gespreks- en presentatietechnieken. 


Uitgebreide stage: In het tweede jaar van je master loop je stage bij een organisatie waar je later ook kunt gaan werken bijvoorbeeld bij een bedrijf, in het leger of bij een coachingspraktijk. Je stage duurt ongeveer 630 uur (22,5 ECTS). Tijdens je stage zorgen we dat je goed begeleid wordt: een werkbegeleider begeleidt op de stageplek, een supervisor ondersteunt de professionele ontwikkeling, en de stagedocent van de Universiteit voor Humanistiek bewaakt de kwaliteit van de stage en geeft een eindbeoordeling.

Keuzemogelijkheden in Nederland en buitenland

Naast de verplichte onderdelen zijn er keuzevakken. Je kunt ook een deel van je studie volgen aan een andere universiteit in Nederland of het buitenland (zoals bijvoorbeeld Barcelona, Brussel, Milaan, Praag, Helsinki). Door in het buitenland te studeren vergroot je niet alleen je eigen wereld maar ontwikkel je ook kwaliteiten die je kansen op de (internationale) arbeidsmarkt vergroten. 


Daarnaast kunnen masterstudenten van de Universiteit voor Humanistiek met een specialisatie in Educatie deelnemen aan het zogenaamde Erasmus+ Intensive Programma Education for Democratic Intercultural Citizenship (EDIC+). Een intensieve zomercursus over de sociale, culturele en politieke dimensies van onderwijs in democratisch en intercultureel burgerschap, waaraan universiteiten van zes Europese landen mee doen.

Je kunt er straks meer over lezen op mijnUvH.nl.

Meer weten?

Bekijk de vakken eens. PDF-bestandDownload onze brochure. Of meld je aan voor een van open dagen en proefcolleges.  In het najaar is er weer een open avond.