Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

'Ik houd me intensief bezig met thema's die er toe doen'


Marieke Gille is eerstejaars student van de master Burgerschap en Kwaliteit van Samenleven. Hoe is het haar bevallen?

Waarom heb je voor deze studie gekozen?

Gedurende de bachelor Humanistiek ontdekte ik dat de vakken binnen de zogenaamde ‘humaniseringslijn’ het beste aansloten op mijn interesse. Ik houd mij graag bezig met vragen als: hoe zorgen we dat iedereen mee kan doen in de samenleving? Hoe kan dienstverlening in de publieke sector menswaardiger ingericht worden? De master BKS biedt mij de mogelijkheden om mij bezig te houden met deze vragen. De diversiteit aan vakken spreekt mij daarnaast ontzettend aan. Zo heb ik een vak gevolgd over burgerschapsonderwijs, maar ook over het ethisch handelen van professionals. 

Hoe vind je het om op de UvH te studeren?

Ik ben nu alweer bezig met het afronden van de master: het jaar is echt voorbij gevlogen. Het tempo in de master ligt hoog. Het is hard werken, maar tegelijkertijd geeft het mij veel voldoening om intensief bezig te zijn met thema’s die er voor mij toe doen. Ik vind het heel fijn om aan de UvH te studeren. De kleinschaligheid van de universiteit maakt dat ik mij er thuis voel. Ik ken mijn medestudenten en mijn docenten en ik voel mij ook gekend door hun. Ik weet dat ik hen altijd om hulp kan vragen. 

Waar gaat je stage of onderzoek over? 

Tijdens mijn stage doe ik onderzoek naar wat consulenten die werkzaam zijn binnen het sociaal domein van zichzelf als persoon meenemen in het contact dat zij hebben met cliënten. Ik kijk bijvoorbeeld hoe de eigen levenservaring of persoonlijke overtuigingen van de consulent hierin een rol spelen. Maakt bijvoorbeeld dat jijzelf of iemand in jouw nabije omgeving in de bijstand heeft gezeten dat je anders handelt in je werk? In mijn scriptie ga ik voortbouwen op de resultaten die dit stageonderzoek oplevert.  

Wat wil je met je studie gaan doen? 

Ik weet nog niet exact wat ik na deze master wil gaan doen, omdat er veel mogelijke richtingen zijn die ik op kan gaan. Wel heb ik tijdens deze master ontdekt dat ik echt een passie heb voor ethische professionaliteit in brede zin. Het lijkt mij mooi om bijvoorbeeld bij een gemeente aan de slag te gaan op dit terrein.Lees meer verhalen van masterstudenten Burgerschap en Kwaliteit van Samenleven


Zie ook


Verhalen uit de praktijk van oud-studenten


Verhalen van onze docentenMarieke Gille