Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Wieke Blijleven: "Burgerschap is een onderwerp dat op steeds meer plekken speelt"


Wieke Blijleven is onderzoeker bij het Sociaal en Cultureel Planbureau. Ze ziet de noodzaak van een master als Burgerschap en Kwaliteit van Samenleven. "Het is heel goed dat er een groep professionals zich specifiek bezighoudt met vragen over burgerschap, participatie en inclusie".


“Bij het Sociaal en Cultureel Planbureau doe ik kwalitatief onderzoek binnen het programma ‘Beleidsvisies, burgervisies en gedragingen’. Het onderzoeksprogramma gaat over het perspectief van beleidsmakers en dat van burgers en hoe dat zich tot elkaar verhoudt als het gaat om maatschappelijke vraagstukken. In hoeverre komt het beeld dat zij hebben overeen en waar botst het? Wat betekent dat voor het beleid. Hoe werkt dat in de praktijk? 


Ik zie bij veel overheden en maatschappelijke organisaties dat burgerschap, participatie en inclusie op de agenda komen te staan en daarmee krijgt het een prominentere rol in het dagelijks werk van ambtenaren. Het is heel goed dat er een groep professionals is die zich hier specifiek mee bezighoudt. Experts die nadenken over deze vraagstukken, die analyseren, dialogen organiseren, goede vragen stellen en reflecteren. Er is behoefte aan zulke mensen. Dat zie ik elke keer weer terug in mijn werk. Burgerschap is een onderwerp dat op steeds meer plekken speelt.” 


Ga terug naar Beroepsmogelijkheden
Ga naar de introductie van de master Burgerschap en Kwaliteit van Samenleven

Wieke Blijleven is onderzoeker bij het Sociaal en Cultureel Planbureau. "Het is heel goed dat er een groep professionals zich specifiek bezighoudt met vragen over burgerschap, participatie en inclusie".