Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Eline Bakker: "Een openbare school is niet neutraal, die is actief pluriform"

Eline Bakker

Eline Bakker is docent aan de Hogeschool van Amsterdam (HvA). Daarnaast is zij adviseur op het gebied van identiteit, burgerschap en levensbeschouwelijke vorming bij VOS/ABB, de koepelorganisatie voor openbaar onderwijs in Nederland. Zij benadrukt het belang van de master Burgerschap en Kwaliteit van Samenleven.“Het is de wettelijke en maatschappelijke opdracht voor ons om onderwijs voor iedereen toegankelijk te maken. Als je kijkt naar de wet, dan is een openbare school niet neutraal, maar actief-pluriform. We leven immers in een wereld met een diversiteit aan verschillende religies en levensvormen. Van hoofddoekje tot homoseksualiteit, christelijk tot joods, tot geen geloof. Die verscheidenheid laten we zien in de school. Je wilt kinderen tonen hoe de wereld eruitziet. Die wereld is ook de buurt waar de school staat, de stad of het dorp, het land, onze aarde. En dan komt wereldburgerschap om de hoek kijken: Wie ben ik? Wie ben jij? Hoe gaan we om met onze planeet? Ik denk dat de master Burgerschap en Kwaliteit van Samenleven daar heel goed op aansluit en daarmee een grote toegevoegde waarde heeft.”

Kruisbestuiving tussen advies en de praktijk

“Een van de projecten die ik mede-organiseer binnen de minor Levensbeschouwing en Maatschappij aan de HvA, is een uitwisselingsproject tussen leerlingen van reformatorische scholen en onze minorstudenten. Iedere student slaapt een nachtje bij een reformatorisch gezin. Er is een inhoudelijk programma gekoppeld aan dat bezoek. Zo gaat de student bijvoorbeeld mee naar catechisatieles. Daarna komen de leerlingen naar Amsterdam, waar de studenten onder andere een gebedshuizenroute voor de scholieren organiseren. In dit project gaat het om de ontmoeting: Waar vinden we elkaar? Wat zijn de verschillen? Geweldig om te doen!”


“Dit soort dialoogprojecten neem ik mee naar VOS/ABB. Mijn werk hier is heel breed. Ik adviseer openbare scholen die hun identiteit sterker willen neerzetten. Of ik begeleid een school die meer wil met burgerschap. Ik ga altijd uit van de kernwaarden van het openbaar onderwijs, maar put ook uit mijn kennis en praktijkervaring. Ik heb voor de klas gestaan op een openbare basisschool en twee jaar geleden stapte ik over naar de hogeschool. De combinatie tussen het werk aan de HvA en VOS/ABB voelt voor mij als een kruisbestuiving.”


Ga terug naar de beroepsmogelijkheden.

Ga naar de introductie van de master Burgerschap en Kwaliteit van Samenleven.

Eline Bakker is docent aan de Hogeschool van Amsterdam (HvA). Daarnaast is zij adviseur op het gebied van identiteit, burgerschap en levensbeschouwelijke vorming bij VOS/ABB, de koepelorganisatie voor openbaar onderwijs in Nederland. Zij benadrukt het belang van de master Burgerschap en Kwaliteit van Samenleven.