Deze website maakt gebruik van cookies

Meer informatie>

Naar de inhoud
Universiteit voor Humanistiek
De mooiste studie is de mens
Home Onderwijs Hoger onderwijs voor ouderen Hoger onderwijs voor ouderen

Hoger onderwijs voor ouderen

De Universiteit voor Humanistiek maakt deel uit van de Stichting HOVO Utrecht. In het kader van het hoger onderwijs voor ouderen (HOVO) wordt jaarlijks een aantal cursussen gegeven voor mensen van 50 jaar en ouder. Er zijn geen speciale toegangseisen voor HOVO, maar het niveau ligt minimaal op dat van het eerste jaar van een hogeschool of universiteit. De cursusreeksen lopen in het najaar en het voorjaar.


Nadere informatie: www.hovoutrecht.nlCursus 2016/2017

De eerste denkers over humanisme en religie


In de leergang De mens als vraag naar de mens bestuderen we de geschiedenis van humanisme en religie. We concentreren ons daarbij op de joodse, christelijke en islamitische tradities, die samen met het humanisme de westerse cultuur van hun stempel hebben voorzien. Die spannende geschiedenis van de verbinding tussen humanisme en religie is al oud. Ze beslaat zo'n 25 eeuwen en gaat terug tot de klassieke oudheid. Telkens zullen acht bekende denkers - filosofen en theologen - de revue passeren. We zullen zien hoe hun werk bewust of onbewust laveert tussen een spirituele en een aardse, een religieuze en een seculiere visie op het leven en op de wereld. We zullen ook ontdekken dat het geloof in de mens noch het afscheid van de goden nieuwe waarheden en zekerheden opleveren. Integendeel: de mens wordt zichzelf meer en meer een vraag.

In deze cursus staan de volgende acht denkers centraal (o.v.): Mozes, Plato en Aristoteles, Mattheüs, Seneca en Lucretus, Marcion, rabbi's in Talmoed en Midrasj, Athanasius, Efraïm de Syriër. De cursus bestaat uit een interactief college waarin tevens fragmenten van de behandelde denkers worden bestudeerd. De publicatie 25 eeuwen theologie dient daarbij als handleiding. Het geheel wordt geïllustreerd met beeld en muziek.


Deze cursus is het eerste deel van de zesdelige Leergang De mens als vraag naar de mens: Denkers tussen humanisme en religie in de westerse cultuurgeschiedenis en kan ook goed los worden gevolgd. Deze Leergang is een verdieping en uitbreiding van de cursus 'Van Mozes tot Nietzsche' uit 2014 en 2015.


Geen bijeenkomsten op 22, 29 december 2016, 5 en 12 januari 2017.

Attentie: 12 januari is extra vervallen (dit is anders dan in de cursusgids beschreven, de cursus loopt een week langer door, namelijk tot 26 januari 2017, de bijeenkomsten starten ook een kwartier later dan eerder aangegeven was).


Docent: Dhr. prof. dr. L. ten Kate is universitair hoofddocent Filosofie en Religiewetenschap en bijzonder hoogleraar Vrijzinnige religiositeit en humanisme, beide aan de Universiteit voor Humanistiek te Utrecht. Ook is hij docent aan de Internationale School voor Wijsbegeerte te Leusden. Mogelijk worden ook gastdocenten uitgenodigd.

Nadere informatie: www.hovoutrecht.nl