Deze website maakt gebruik van cookies

Meer informatie>

Naar de inhoud
Universiteit voor Humanistiek
De mooiste studie is de mens
Home Onderwijs Contractonderwijs

Contractonderwijs

Het is mogelijk om losse modules uit het reguliere UvH-masteronderwijs te volgen met het oog op uw persoonlijke en/of professionele ontwikkeling. Met het masteronderwijs bedoelen we: de master Humanistiek, de master Zorgethiek en Beleid en het premaster onderwijs. U volgt het onderwijs samen met de reguliere studenten.


Alle vakken uit de masterprogramma’s zijn toegankelijk voor contractstudenten. Bij sommige, vooral zeer praktische vakken, is vooraf overleg met de docent gewenst.


Toelatingseisen

Om contractonderwijs aan de UvH te mogen volgen geldt als toelatingseis een afgeronde HBO opleiding (HBO oud of HBO-bachelor) of hoger. U moet een kopie van het diploma meezenden met het  aanmeldformulier.


Kosten

Het volgen van een module ter waarde van 7,5 EC kost 925 euro. U heeft dan ook recht op het maken van een afrondend tentamen of afrondende opdracht, afhankelijk van de module. 


Afronding

Bij voldoende afronding ontvangt u een certificaat.

Een volledig overzicht van de verschillende onderwijsprogramma's van 2016-2017 vindt u bij de pagina's van de opleidingen:NB: Afrondingen behaald als contractstudent tellen niet mee in het pakket van examenonderdelen voor het behalen van een eventueel diploma van onze opleidingen, en zijn ook geen basis waarop vrijstellingen van examenonderdelen kunnen worden verkregen in het geval u (op een later moment) de volledige opleiding wenst te volgen / af te ronden. Gaat u onderwijs volgen met het oogmerk het afsluitende diploma te verkrijgen dan moet u zich aanmelden als reguliere student.