Deze website maakt gebruik van cookies

B3-HUM6: Humanisering en de publieke sector (2): van onderzoek naar advies (19-20)


Studie-

onderdeel

Humanisering en de publieke sector (2): van onderzoek naar advies


Humanization and the Public Sector (2): from Research to Advice

B3-HUM6

Humanisering

Bachelorjaar 3

II

7,5 ECTS

Nederlands

Ellen Grootegoed

Dr. T. Kampen, dr. M. Sebrechts, drs. R. Meij, dr. R. van Boeschoten, dr. F. Bredewold, drs. M. Ahmad, J. van Nieuw Amerongen-Meuse MSc, prof. dr. G. Smid.

 1. inzichten uit de organisatietheorie en ethiek toepassen op de advies- en onderzoeksvraag van een opdrachtgever (eindtermen 1 en 2);
 2. het onderzoeks- en adviesproces vormgeven zodat sprake is van een gemeenschappelijk leerproces van adviseur(s) en opdrachtgever (eindtermen 2, 3 en 4);
 3. reflecteren op de eigen rol als humanistiek adviseur en onderzoeker bij de uitvoering van de advies- en onderzoeksopdracht (eindterm 3);
 4. de bij het onderzoek behorende interventies (interviews, observaties, presentaties) methodisch voldoende en planmatig uitvoeren (eindterm 2);
 5. over de adviesvraag rapporteren op een wijze die voldoet aan de daarvoor aangereikte wetenschappelijke maatstaven en op een wijze die praktisch bruikbaar is voor de opdrachtgever (eindtermen 3 en 4);
 6. het uitgebrachte advies verantwoorden in het licht van de daartoe aangereikte humanistieke en organisatiekundige en ethische inzichten (eindterm 3).

     Dit vak, Verkennen van organisatiepraktijken: onderzoek en advies, is een direct vervolg op B3-HUM5. In B3-HUM6 staat opnieuw de adviesgerichte veldverkenning bij een gastorganisatie centraal, gebaseerd op de voorbereidende activiteiten en de theoretische bagage uit B3-HUM5. In de veldverkenning onderzoeken studenten in opdracht van een gastorganisatie een vraagstuk waar de organisatie mee worstelt in de uitvoering van haar taak in uiteenzetting met de externe omgeving. Studenten hebben de eerste fase van deze veldverkenning in B3-HUM5 afgesloten met een door de gastorganisatie goedgekeurde advies- en onderzoeksopdracht. In dit studieonderdeel verdiepen studenten hun inzicht in de werking van publieke organisaties, onderzoekstheorie en methodologie van praktijkgericht onderzoek, door in hun team verder te werken aan een adviesvraag van een gastorganisatie als opdrachtgever. Net zoals in B3-HUM5 kent B3-HUM6 een praktische, theoretische en reflectieve leerlijn:

      

     De praktische leerlijn

     • Studenten voeren het door hen opgestelde advies- en onderzoeksvoorstel in samenspraak met de opdrachtgever uit, en brengen daarin methoden van kwalitatief onderzoek in de praktijk.
     • Studenten vergroten hun methodische bedrevenheid in adviesgericht praktijkonderzoek, en leren hun keuzes methodologisch kritisch verantwoorden.
     • Studenten formuleren hun bevindingen in een voor de gastorganisatie bruikbaar advies en weten dit aansprekend te presenteren.

      

     De theoretische leerlijn

     • Studenten verdiepen hun theoretisch inzicht door aandacht voor de institutionele organisatietheorie en door belangrijke organisatie denkers ‘in hun eigen woorden’ te lezen.
     • Studenten leren organisatiekundige inzichten on te zetten in een kritische evaluatie van een onderzochte organisatiepraktijk als transactie met de organisatieomgeving.
     • Studenten leren inzichten humanistieke en humanistische hulpbronnen vruchtbaar te maken voor hun onderzoek en advies.

      

     De reflectieve leerlijn

     • Door reflectie op het eigen handelen verdiepen studenten hun inzicht in hun positie als humanisticus, in het tot stand brengen van gemeenschappelijke leerprocessen met hun gastorganisatie..

      

     Het vak is zo opgezet dat de keuze en bespreking van literatuur nauw aansluit op en relevant voor het uit te voeren veldonderzoek. Het vak wordt afgesloten met een gezamenlijk onderzoeksverslag van het team, een presentatie voor de gastorganisatie en een individueel reflectieverslag.

     Leesgroepen, reflectief practicum, masterclasses, adviesgericht veldonderzoek.

     Eindrapport als groepsopdracht, presentatie  als groepsopdracht en een individueel schriftelijk werkstuk.

     Verplichte literatuur:

     Wordt nog bekend gemaakt.