Deze website maakt gebruik van cookies

B1-ONDZ3: Methoden van historisch onderzoek (19-20)

Studie-

onderdeel

Methoden van historisch onderzoek

Methods of Historical Research

B1-ONDZ3

WMO-lijn

Bachelor 1

Periode IV

7,5 EC

Nederlands

dr. Willeke Los

dr. Willeke Los

Na afloop van deelname aan dit vak volgens de eisen kan de student:

  1. Theoretische uitgangspunten van historisch onderzoek met betrekking tot epistemologie, context, bronnen en interpretatie benoemen en toepassen op een theoretische casus (eindterm 1a)
   2. Een aantal belangrijke kenmerken van de methode van historisch onderzoek benoemen, reproduceren en toepassen in de praktijk (eindterm 2b en 4a)
    a. Zoeken en selecteren van (sleutel)publicaties 
    b. Schrijven van academische samenvattingen 
    c. Zoeken en selecteren van primaire bronnen 
    d. Uitvoeren van bronnenkritiek
    e. Een historische probleemstelling formuleren 
         3. De relevantie van geschiedenis en historisch onderzoek voor de humanistiek  verwoorden (eindterm 1a).

         Als humanisticus is het belangrijk dat je in staat bent jezelf en de wereld om je heen te onderzoeken. Hoewel er veel onderzoek beschikbaar is waaruit je kunt putten om de wereld en de samenleving waarvan je deel uitmaakt beter te begrijpen, moet je ook in staat zijn dit onderzoek te controleren en zelf nieuw onderzoek te doen. Historisch inzicht kan je daarbij helpen.


         Geschiedenis is de wetenschap van onderzoek doen naar het verleden. In deze module staan zowel de theoretische stromingen binnen het veld als ook de vaardigheden die je nodig hebt om een historisch onderzoek uit te kunnen voeren centraal.


         In jaar 1 van de bachelor heb je al geoefend met het opzetten en uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek (in ‘Inleiding in de wetenschap en sociaalwetenschappelijk kwalitatief onderzoek’ en ‘Methoden van kwalitatief sociaalwetenschappelijk onderzoek.) In dit vak ga je de kennis en vaardigheden die je tijdens deze vakken hebt opgedaan uitbreiden en toepassen in (de opzet van) een historisch onderzoek. Dit vak bereidt je tevens voor op het onderzoeksonderwijs van bachelor 2 en op de bachelorthesis, waarmee je in jaar 3 je bacheloropleiding Humanistiek afrondt.

          

         In het eerste deel van het vak ligt het accent op de theorie van het historisch onderzoek, waarbij  binnen die theorie ook de praktijk ruimschoots aan de orde komt. Je bestudeert hiervoor het boek The Historian’s Toolbox. A Student’s Guide to the Theory and Craft of History (3rd edition) en een aantal andere teksten. Je leert hierbij verschillende wetenschapstheoretische perspectieven met betrekking tot historisch onderzoek benoemen en vergelijken. Tevens leer je wat de relevantie is van geschiedenis en historisch onderzoek in het veld van de humanistiek. Over de stof moet je wekelijks een aantal schriftelijke vragen beantwoorden, die worden besproken in de tutorgroepen (werkcolleges) aansluitend op de hoorcolleges. Op deze manier leer je wetenschappelijke teksten op kritische wijze lezen. Dit onderdeel wordt afgesloten met een schriftelijk tentamen.

          

         In het tweede deel van het vak ligt het accent op het opzetten van een eigen historisch onderzoek. Via opdrachten – zoals het maken van academische samenvattingen, het schrijven van een bronnenkritiek en het formuleren van een inleiding en een probleemstelling voor een historisch onderzoek - leer je de kennis en vaardigheden die zijn bestudeerd in het eerste deel van de cursus, alsmede kennis en vaardigheden uit eerdere WMO-onderdelen, toe te passen en te integreren. De toetsing hiervan bestaat uit losse opdrachten die samen een schriftelijk portfolio vormen. De voortgang wordt wekelijks besproken in kleine tutorgroepen, waar studenten elkaars opdrachten bespreken en van feedback voorzien. 

         Hoorcolleges, werkcolleges, practica, tutorbijeenkomsten

         Schriftelijk tentamen (45%) en eindwerkstuk (55%). Daarnaast bestaat er een deelnameverplichting voor de werkgroepen in week 1 t/m 4 en de tutorgroepen in week 5 t/m 7 en de onderzoekspractica. 

         Verplichte literatuur:


         • Robert. C. Willams (2012) The Historian’s Toolbox. A Student’s Guide to the Theory and Craft of History Armonk, New York: M. E. Sharpe (3th edition)

         Teksten (wordt nader bekend gemaakt.)