Deze website maakt gebruik van cookies

B1-ONDZ1: Inleiding in de wetenschap en kwalitatief sociaalwetenschappelijk onderzoek (19-20)

Studie-
onderdeel

Inleiding in de wetenschap en sociaalwetenschappelijk kwalitatief onderzoek (incl. WLS1 en BiVa1)

Engelse titel

Introduction to Science and Qualitative Social Research

Code

B1-ONDZ1

Leerlijn

WMO-lijn

Studiejaar

Bachelor 1

Onderwijs-
periode

Periode I

Omvang

7,5 ECTS

Taal

Nederlands

Examinator

Dr. Cedric Stalpers

(Beoogde)
docent(en)

Dr. Cedric Stalpers, Dr. Menno Hurenkamp, Daan Zeijen Ma, Prof. dr. Anja Machielse

LeerdoelenNa afloop van deelname aan B1-ONDZ1 Inleiding in de wetenschap en sociaalwetenschappelijk kwalitatief onderzoek volgens de eisen:

  1. Je kunt belangrijke basis-kenmerken van de wetenschap en wetenschappelijk onderzoek beschrijven en herkent daarbij verschillen tussen de diverse disciplines op het terrein van de humanistiek (eindterm 1a)
  2. Je kunt fundamentele wetenschapsfilosofische opvattingen beschrijven en de belangrijke verschillen tussen deze opvattingen in eigen woorden uitleggen (eindterm 1a)
  3. Je kunt fundamentele verschillen tussen kwalitatief- en kwantitatief sociaalwetenschappelijk onderzoek herkennen en de belangrijke verschillen tussen deze opvattingen in eigen woorden uitleggen (eindterm 1a, 3a)
  4. Je kunt de belangrijkste kenmerken van kwalitatief sociaalwetenschappelijk onderzoek beschrijven en beargumenteren in wat voor soort onderzoek een kwalitatieve benadering bij uitstek geschikt is (eindterm 1a, 3a)
  5. Je kunt een kernboodschap of kernbevinding uit een wetenschappelijke publicatie herkennen en de argumentatie beschrijven die de basis vormt van die kernboodschap of kernbevinding (eindterm 4a)
  6. Je kunt relevante wetenschappelijke literatuur zoeken en raadplegen bij een door jouw gekozen onderwerp (eindterm 4a)
  7. Je kunt een goed beargumenteerd essay schrijven waarin je op zorgvuldige wijze gebruikmaakt van wetenschappelijke literatuur en dat voldoet aan de publicatievereisten (eindterm 4a)

Korte
inhouds-
beschrijving

De studie humanistiek is een wetenschappelijke opleiding, maar wat betekent dat precies? In deze cursus maken studenten kennis met enkele belangrijke kenmerken van wetenschap en in het bijzonder met kwalitatief sociaalwetenschappelijk onderzoek. Deze eerste kennismaking met kenmerken van wetenschap wordt in periodes 2-4 verder uitgediept en verbonden aan kwalitatief onderzoek en historisch onderzoek. 

In de hoorcolleges wordt ingegaan op vormen en kenmerken van wetenschappelijk onderzoek. Vervolgens wordt bekeken wat de belangrijke stappen zijn die in de praktijk van het wetenschappelijk onderzoek gezet worden. Als onderdeel daarvan wordt ingegaan op hoe in teksten, m.n. wetenschappelijke teksten, een goede argumentatie wordt opgesteld en hoe men zwakke of ondeugdelijke argumentaties kan herkennen en voorkomen. Dit argumenteren wordt in het vak toegepast in lees- en schrijfopdrachten. De hoorcolleges gaan verder in op kwalitatieve en kwantitatieve benaderingen binnen het sociaal wetenschappelijk onderzoek en de belangrijkste verschillen daartussen. 

In de bijeenkomsten over Wetenschappelijk Lezen en Schrijven (WLS) oefenen studenten met het actief lezen en samenvatten van wetenschappelijke teksten, leren studenten hoe ze relevante wetenschappelijke literatuur kunnen vinden, en schrijven ze op basis daarvan een kort essay over een zelfgekozen onderwerp. 

Werkvormen

Het onderwijs wordt gegeven in de vorm van hoorcolleges die een voorproef bieden van de verschillende vormen van onderzoek die uitgevoerd worden aan de UvH. In de hoorcolleges ligt het accent op disciplines die belangrijk zijn voor de humanistiek, met name historische en sociale wetenschappen. Alles bij elkaar krijgen studenten in deze cursus een breed beeld van wetenschap. 

In de WLS-bijeenkomsten voeren studenten verschillende oefeningen uit in actief lezen en schrijven, en het herkennen van wetenschappelijke literatuur. Studenten krijgen instructies over en feedback op de ingeleverde schrijfopdrachten, waaronder het essay. In de trainingen Bibliotheekvaardigheden in de Universiteitsbibliotheek oefenen studenten in het zoeken en raadplegen van relevante literatuur over een zelfgekozen onderwerp.

Toetsvormen

Het schriftelijk gesloten boek tentamen toetst de verworven kennis aan de hand van leerdoelen (zie hierboven). De schrijfopdrachten toetsen beginnende beheersing van het wetenschappelijk lezen en schrijven.

De opdrachten en het tentamen worden als volgt beoordeeld:

Er geldt een deelnameverplichting voor dit vak.

Schrijfopdrachten 1 t/m 4: voldaan/onvoldaan.

Tentamen: cijfer (75%)

Essay: cijfer (25%)


Om het vak te kunnen afronden, moet aan de aanwezigheidsplicht zijn voldaan, moeten alle schrijfopdrachten met een voldaan zijn afgerond, en moeten tentamen en essay allebei met een voldoende (5,5) zijn beoordeeld. 

Literatuur en
bronnen

Verplichte literatuur: 

  • Zie werkboek