Deze website maakt gebruik van cookies

B1-HUM1: Levensloop in context (19-20)

Studie-
onderdeel

Levensloop in context

Engelse titel

Life-course in context

Code

B1-HUM1

Leerlijn

Humanisering

Studiejaar

Bachelor 1

Onderwijs-
periode

Periode III

Omvang

7,5 ECTS

Taal

Nederlands

Examinator

dr. Isolde de Groot

(Beoogde)
docent(en)

dr. Martien Schreurs, prof. dr. Doret de Ruyter, dr. Isolde de Groot.

LeerdoelenNa afloop van deelname aan B1-HUM1 Levensloop in context volgens de eisen (hoorcolleges, werkgroepen, zelfstudie):
  1. Centrale kenmerken van de laatmoderne samenleving beschrijven (1a)
  2. Aan de hand van de behandelde theorieën beredeneren hoe deze kenmerken de ‘levensloop’ van mensen beïnvloeden (2a; 4a)
  3. Beschrijven en beargumenteren hoe vorming een bijdrage kan leveren aan humanisering (1a; 2a; 4a)
  4. Ervaringen en romanliteratuur duiden aan de hand van de bestudeerde theorieën over de laatmoderne samenleving en humanisering middels vorming (2a; 4a)

Korte
inhouds-
beschrijving

Laatmoderne westerse burgers hebben in de tweede helft van de 20ste eeuw meer mogelijkheden gekregen om hun levensloop naar eigen inzicht en verlangens in te richten. Mensen kunnen én willen steeds meer zelf bepalen hoe zij invulling geven aan werken, leren, zorgen en wonen. Dit wordt ook wel ‘de actuele de-standaardisering’ van de levensloop genoemd. 

In deze cursus verwerven studenten inzicht in centrale kenmerken van de laatmoderne levensloop. Verschillende concepten zoals laatmoderniteit, reflexieve instituties, reflexieve identiteitsontwikkeling en risicosamenleving komen daarbij uitvoerig aan de orde. 

Daarnaast maak je kennis met het begrip Humanisering, dat voorlopig gedefinieerd wordt als het bevorderen van meer humane maatschappelijke verhoudingen en omstandigheden,

verwerf je inzicht in de bijdrage die vormingsonderwijs kan leveren aan humanisering in de context van de laatmoderne en pluriforme samenleving, en leer je ervaringen en romanliteratuur duiden aan de hand van de behandelde sociologische, filosofische en educatieliteratuur.

Werkvormen

  • Hoorcolleges om inzicht te krijgen in grondbegrippen als standaardlevensloop, keuzebiografie en modernisering         
  • Werkgroepen om leervragen over de literatuur te bespreken en, aan de hand van de gelezen theorie, in gesprek met elkaar over de interactie tussen de eigen identiteitsontwikkeling en institutionele factoren. Ter voorbereiding op het tentamen oefenen we in de werkgroepen tevens het beschrijven van relaties tussen de stof, eigen ervaringen en de gelezen laatmoderne biografie.

Toetsvormen

De opgedane kennis en inzichten worden getoetst in een gesloten boek tentamen. Hierin moeten studenten kennis reproduceren en verbanden leggen tussen de verschillende onderdelen van de leerstof. Daarnaast leveren studenten een schrijfopdracht in (werkstuk), welke met een voldaan moet worden afgerond.

Literatuur en
bronnen

Verplichte literatuur:


Artikelen en hoofdstukken op de ELO

  • Giddens, A. (1991). Modernity and Self-Identity. Self and Society in the late modern Age. London: Polity Press (245 pp). ISBN 0-7456-0932-5, € 24,95;
  • Westover, T. (2018). Educated. US: Penguin Random House. ISBN 9780525510673, e-boek € 8,49  Grossman, D. (2007. De ander van binnenuit kennen (over de ziel van het schrijven), Amsterdam: Uitgeverij Cossee, (77 p), ISBN 978 90 5936 1829, € 8,49