Deze website maakt gebruik van cookies

B3-ONDZ6: Methoden voor Interdisciplinair Humanistiek Onderzoek (20-21)

StudieonderdeelMethoden voor Interdisciplinair Humanistiek Onderzoek
Engelse titelMethods for Interdisciplinary Research in Humanistic Studies
CodeB3-ONDZ6
LeerlijnOnderzoek
StudiejaarBachelor 3
Onderwijs-periodePeriode III
Omvang5 ECTS
TaalNederlands
ExaminatorTina Glasner
(Beoogde) docent(en)Nicole Immler
Tina Glasner
Bijdrage aan de eindtermenHet studieonderdeel draagt bij aan de volgende eindtermen van de bachelor Humanistiek:
2a hedendaagse processen van zingeving en humanisering in het publieke domein conceptualiseren en analyseren;
2b onder begeleiding een wetenschappelijk verantwoord en voor de humanistiek relevant elementair onderzoek opzetten en uitvoeren. 
4a een redenering beargumenteerd opzetten en op maatschappelijke relevante en wetenschappelijk verantwoorde wijze schriftelijk en mondeling weergeven;   
LeerdoelenNa afloop van deelname aan B3-ONDZ6 kan de student:

1. Narratieve analyses te maken van interviewverslagen en deze theoretisch te interpreteren (eindtermen 2a, 2b, 4a);
2. Kwalitatief sociaalwetenschappelijk onderzoek (m.n. de gebruikte dataverzameling- en analysemethoden) kritisch op kwaliteit te beoordelen (eindterm 4a);
3. De meerwaarde van de gebruikte onderzoeksmethoden voor het onderzochte onderzoeksthema te expliciteren (eindtermen 2a en 4a);
4. Onderdelen van onderzoeksverslagen op te stellen zodat deze voldoen aan de standaardeisen voor het rapporteren over empirisch onderzoek (eindterm 4a). 
Korte inhouds-beschrijvingIn dit studieonderdeel maken studenten kennis met een aantal voor de humanistiek relevante onderzoeksmethoden. Het eerste hoofdaccent betreft aandacht voor methoden van narratief onderzoek en narratieve analyse. Narratieve analyse kent verschillende benaderingen waarvan sommige zich meer op vormkenmerken richten en ander meer op inhoudelijke aspecten c.q.‘boodschappen’ van de tekst. Ter verdieping van dit deel verrichten studenten ook oefeningen in narratieve analyse aan de hand van interviewverslagen uit een oral history collectie. Het tweede hoofdaccent van het studieonderdeel ligt op methoden van discoursanalyse, waarbij studenten kennis maken met verschillende benaderingen voor de analyse van o.a. interviewverslagen, persoonlijke gesprekken en mediaberichten. Tijdens de cursus komen er verschillende theoretische benaderingen, zoals kritische discoursanalyse en conversatie-analyse aan bod en werken de studenten aan een aantal praktijkopdrachten. Gedurende de hele cursus zullen studenten wegwijs worden gemaakt in het lokaliseren en gebruiken van bestaande (vooral kwalitatieve) onderzoeksdata voor hun eigen onderzoeksprojecten. Door de recente ontwikkelingen op het gebied van digitalisering ontstaan er steeds meer mogelijkheden deze data aan een breder publiek ter beschikking te stellen. Uiteraard kent het hergebruik van bestaande data ook technische, conceptuele en onderzoeksethische beperkingen waar eveneens aandacht aan zal worden besteed.
WerkvormenHoorcollege, werkcollege
ToetsvormenEssay, tentamen (gesloten boek)
LiteratuurNader bekend te maken
Levens-beschouwelijke, arbeidsmarktgerichte en academische vormingDit vak is vooral relevant voor de academische vorming van studenten. Zij krijgen kennis van en inzicht in zowel theoretische, methodologische als praktische facetten van oral history, narratief onderzoek, en discours- en conversatieanalyse. Verder leren zij om op een kritische manier om te gaan met bronnen.
Korte toelichting samenhang andere onderdelenHet vak ‘Methoden voor interdisciplinair humanistiek onderzoek’ biedt een aanvulling op de eerdere vakken in de WMO-lijn waar studenten kennismaken met verschillende manieren van humanistiek onderzoek doen: sociaalwetenschappelijk onderzoek (kwalitatief en kwantitatief) (B1-ONDZ1, B1-ONDZ2, B2-ONDZ4), historisch onderzoek (B1-ONDZ3) en filosofisch onderzoek (B2-ONDZ5).