Deze website maakt gebruik van cookies

Meer informatie>

Naar de inhoud
Universiteit voor Humanistiek
De mooiste studie is de mens

Introductie

De premaster aan de UvH is bedoeld voor studenten en afgestudeerden van andere universiteiten en hogescholen die kennis willen maken met de studie Humanistiek en mogelijk de master Humanistiek of de master Zorgethiek en beleid willen gaan volgen. Het volledige programma biedt dit collegejaar zes onderdelen van elk 7,5 EC. 


Vanaf studiejaar 2015-2016 volgen studenten met een HBO vooropleiding alle zes de onderdelen (45 EC); studenten met een WO vooropleiding volgen een korter programma van 30 EC.


(Klik om brochure te openen)De premaster UvH kent twee trajecten van gelijke omvang (totaal 45 EC):

De eerste twee studieonderdelen worden gedeeld, daar ontmoeten de studenten van de twee trajecten elkaar. In de vier overige vakken wordt inhoudelijk dieper ingegaan op respectievelijk de humanistiek en de zorgethiek.

Voor afgestudeerden in het hoger onderwijs is het premaster traject Humanistiek (met eventuele vrijstellingen) de toegangsroute naar de master Humanistiek. De premaster is ook geschikt voor studenten van andere universiteiten en hogescholen die kennis willen maken met de UvH. Zij kunnen de premaster Humanistiek vaak inbrengen in de vrije ruimte van hun bachelor. 

Het premastercertificaat Humanistiek biedt, samen met een erkende vooropleiding, toegang tot de master Humanistiek. Hetzelfde geldt voor het certificaat van het premastertraject Zorgethiek. Dit geeft, als je voldoet aan de overige toelatingseisen, toegang tot de master Zorgethiek en beleid.

Het programma kent geen examen, maar wordt na het succesvol afronden van zes deeltentamens bekroond met een certificaat.

Kijk verder in het menu hiernaast voor cursusomschrijvingen en praktische informatie van beide programma's. Ook staat daar de praktische informatie over zaken als toegangseisen, rooster, belasting en inschrijving.

Rooster

Het onderwijs wordt gegeven op maandag en donderdag van 15.30 tot 18.15 uur en van 18.45 tot 21.30 uur.