Het Kenniscentrum (in oprichting) van de Universiteit voor Humanistiek verzorgt inspiratieprogramma's, leergangen en workshops voor iedereen die beroepshalve bezig is op een werkterrein van de UvH. 


Met het centrum wil de universiteit wetenschappelijke kennis verder brengen. Met en voor praktijken. Zo ontstaat kennis die waardevol is.

Lees meer

  • Celebranten Opleiding


    Verdiepende opleiding voor professionals

Agenda