Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u cookies te accepteren. Meer info

Naar de inhoud


Kromme Nieuwegracht 29, 3512 HD, Utrecht

T (030) 239 01 89, b.gasenbeek@uvh.nl

Onderzoek

 

Samenvatting van het onderzoeksprogramma 2009-2013

 

De geschiedenis van het Nederlands georganiseerd humanisme: betekenis en context

Het ontstaan, de ontwikkeling, de betekenis en de context van het Nederlandse geïnstitutionaliseerd humanisme zijn tot op heden nog onvoldoende onderzocht. Gemeenschappelijk in de lopende onderzoeksprojecten is de vraag naar de samenhang van de institutionele ontwikkeling van het moderne Nederlands humanisme met de gelijktijdige maatschappelijke, politieke, culturele en levensbeschouwelijke veranderingen in de Nederlandse samenleving.

 

Humanisering

Het georganiseerd humanisme wordt gekenmerkt door het normatieve streven om de samenleving te humaniseren en een zinvol leven voor individuen te bevorderen. De verrichte inspanningen om dit doel te bereiken en de gevolgen hiervan op de samenleving, zijn dan ook een aandachtspunt van het onderzoeksprogramma. Om de onderzoeksvragen te kunnen beantwoorden is er vanwege de beperkte geschiedschrijving tevens grondig bronnenonderzoek (waaronder oral video history) noodzakelijk naar de interne cultuur van de humanistische organisaties.

Drieledig onderzoeksprogramma

De concrete doelstelling van het onderzoeksprogramma is drieledig. Het onderzoek wil inzicht verkrijgen in: 

  • de interne organisatieontwikkelingen van de humanistische beweging.
  • de reacties van de humanistische beweging op de eigentijdse inhoudelijke en maatschappelijke ontwikkelingen van de samenleving en visa versa.
  • de invloed van (aspecten van) de humanistische organisaties op andere bewegingen, organisaties en ontwikkelingen in Nederland.

Het onderzoeksprogramma loopt van 1 januari 2009 tot en met 31 december  2013.