Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Voorbij het Dikke Ik: Hoe nu verder?


Met de hoorcollegereeks 'Voorbij het dikke-ik: hoe nu verder?' zet hoogleraar Harry Kunneman het project voort dat hij met zijn boek 'Voorbij het dikke-ik' is begonnen. 

 

"We leven in een spannende tijd waarin heel veel mogelijk is, maar waarin ook veel op het spel staat", vindt Kunneman, hoogleraar sociale en politieke theorie aan de Universiteit voor Humanistiek. We hebben een eigentijdse opvatting van het humanisme nodig om de uitdagingen van onze tijd met hoop te lijf te gaan.

 

Kunneman merkt dat veel mensen het gevoel hebben dat ze weinig invloed op de steeds groter wordende wereld hebben. Daarom bemoeien ze zich maar nergens mee en trekken zich terug in hun eigen leven. Er zijn volgens de hoogleraar echter wel degelijk mogelijkheden om invloed uit te oefenen op grote vraagstukken zoals duurzaamheid, rechtvaardigheid en zingeving.

 

Kunneman is sinds 2014 met emeritaat en was projectleider van de onderzoeksgroep Normatieve Professionalisering. Hij is opgevolgd door Evelien Tonkens.

 

Aflevering 1 - We lijden aan morele tunnelvisie

De serie colleges bestaat uit vier delen. In het eerste college licht Kunneman toe waarom hij het belangrijk vindt om vorm te geven aan een eigentijds humanisme. Ook vertelt hij over de inhoud van de andere colleges. 

Start hoorcollege

 

Aflevering 2 - Van autonomie naar autografie

In het tweede college gaat Kunneman in op zijn nieuwe visie op een waarde die centraal staat in het humanisme: autonomie.
Start hoorcollege

 

Aflevering 3 - Van rationaliteit naar complexiteit

In het derde college stelt hij een ander belangrijk uitgangspunt voor het humanisme centraal: rationaliteit. Hij stelt een verschuiving van rationaliteit naar complexiteit voor.  

Start hoorcollege


Aflevering 4 - Normatieve professionalisering

Het professionele handelen is voor Kunneman bij uitstek de arena waar ons handelen groot moreel gewicht heeft. Hij ziet professioneel handelen als politiek handelen. Politiek in de zin dat de vragen waar professionals mee te maken krijgen de persoonlijke belang ontstijgen. Hij omschrijft deze opvatting van professioneel handelen als normatieve professionalisering. In het laatste college gaat hij hier op in.  

Start hoorcollege

Met de hoorcollegereeks 'Voorbij het dikke-ik: hoe nu verder?' zet hoogleraar Harry Kunneman het project voort dat hij met zijn boek 'Voorbij het dikke-ik' is begonnen.