Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Joachim Duyndam: Laat je niet gek maken!

 

Van Ben Saunders tot de PVV en van 'De Wereld Draait Door' tot de iPad. Constant kunnen we aansluiten bij een trend of ons er juist tegen verzetten. Maar doen we dit omdat we zelf hebben nagedacht of omdat we meelopen? Herkenbaar?


Hoe kun je veerkrachtig zijn in een tijd waarin media en markt domineren? Maak jezelf 'geestelijk weerbaarder' door te luisteren naar "Laat je niet gek maken", een nieuwe serie hoorcolleges van Joachim Duyndam, Socrates hoogleraar filosofie aan de Universiteit voor Humanistiek.


Deel 1: De grote strijd van Jaap van Praag

In het eerste deel treedt Duyndam in de voetsporen van Jaap van Praag, de grondlegger van het humanisme in Nederland. Beiden betogen dat men het humanisme kan benutten om mensen weerbaarder te maken. Jaap van Praag noemde het bevorderen van de geestelijke weerbaarheid zijn 'grote' strijd.

Niet meelopen en napraten maar zelf nadenken. Duyndam zet in dit eerste deel uiteen wat je onder geestelijke weerbaarheid kunt verstaan. Ook licht hij toe wat humanisme eigenlijk inhoudt en wat het kan betekenen voor een veerkrachtige geest.

Start Hoorcollege 


Deel 2: Inspiratie door voorbeeldfiguren

Het tweede deel in de serie draait om inspiratie door voorbeeldfiguren. Iemand als Nelson Mandela kan bijvoorbeeld enorm inspireren. Geestelijk weerbaar word je echter niet door hem simpelweg na te bootsen, maar door een eigen creatieve interpretatie van zijn leven en werk te maken voor je eigen leven.

Start Hoorcollege


Deel 3: 'Echte' empathie

Duyndam gaat in op de aanstekelijkheid van emoties in deel drie. Hij onderzoekt wanneer we emoties enkel kopiëren en wanneer we kunnen spreken van echte empathie. Een belangrijk onderscheid in dit emo-tijdperk, waar zo veel op emoties wordt ingespeeld.

Start Hoorcollege


Deel 4: Autonomie in een relatie

Het laatste hoorcollege gaat over de traditionele humanistische waarde: autonomie. Wat verstond de filosoof Immanuel Kant, die dit op de agenda zette, hieronder? Duyndam zet vraagtekens bij de hoge verwachtingen van het 'zelf'. Je moet het in de relatie zoeken, de dialoog aangaan. Je niet gek laten maken betekent niet dat je meningen en trends buiten sluit. Probeer Geert Wilders bijvoorbeeld maar eens te negeren. Ga de relatie met anderen juist aan maar kopieer ze niet, geef er je eigen creatieve draai aan. 

Start Hoorcollege


Hoe kun je veerkrachtig zijn in een tijd waarin media en markt domineren? Maak jezelf 'geestelijk weerbaarder' door te luisteren naar "Laat je niet gek maken", een serie hoorcolleges van Joachim Duyndam, Socrates hoogleraar filosofie aan de Universiteit voor Humanistiek.